Opgave voor donateurschap kan alleen schriftelijk door onderstaande bon in te
vullen en op de sturen naar: Froukje van der Zwaag, Kievitstraat 31, 9101HB Dokkum

Of door deze bon in te leveren aan de folder tafel bij een bezoek aan een lezing

 

- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
Ja, ik wil graag de activiteiten van Stichting Wijzer ondersteunen en donateur worden.
--------------------------------------------------------------------------------

Naam(namen): ......................................

Adres: ......................................

PC/Woonplaats ......................................

--------------------------------------------------------------------------------

U maakt 25,- (individueel donateurschap) resp. 42,50 (per gezin) over op
bankrekening: 36.22.35.341 t.n.v. Stichting Wijzer, te Dokkum en u krijgt uw
donateursbewijs toegestuurd. Bij voorbaat dank!