Logo St. Wijzer
Archief

Wij stellen het op prijs als u wilt reserveren voor de lezingen en activiteiten. Dit in verband met de zaal keuze en opstelling. Ook houdt de catering rekening met het aantal bezoekers.
Reserveren kan telefonisch of via e-mail bij Froukje van der Zwaag tel: 0519-297641 e-mail: stwijzer@stichting-wijzer.nl. Vermeld dan a.u.b. de lezing waarvoor u reserveert, het aantal kaarten en uw telefoonnummer. Dit laatste omdat wij u terug kunnen bellen mocht een lezing onverhoopt vervallen.
Wanneer u reeds heeft gereserveerd, maar u kunt zelf niet op de lezing aanwezig zijn dan kunt u ook weer afbellen of e-mailen.
Deze regel is opgenomen omdat de internet explorer de pagina niet goed weergeeft als de tabel niet helemaal is gevuld
klik hier voor meer informatie over de lezing klik op de blauwe vlinder voor meer informatie over de lezing

 

PROGRAMMA - 2015 / 2016 - LEZINGEN

23 SEPT meer informatie Willem Witteveen - De bibliotheek van Gizeh. Broncode van de schepping.

De bibliotheek van Gizeh. Broncode van de schepping.

De Grote Piramide van Gizeh in Egypte is één van de zeven wereldwonderen uit de klassieke oudheid en de enige die is overgebleven. Al eeuwenlang bezoekt men dit enigmatische bouwwerk en probeert men de ware betekenis ervan te achterhalen. Zowel de bouwmethode als de functie zullen altijd een bron van inspiratie blijven voor de vele - al dan niet - professionele onderzoekers, zowel in Egypte als daarbuiten. Voor Willem Witteveen staat echter vast dat de Grote Piramide geen grafcomplex van farao Khufu is, maar een naslagwerk of bibliotheek bedoeld voor de huidige generaties met daarin verborgen de Gulden Frequentie van Gizeh, verantwoordelijk voor het ontstaan en bestaan van het leven op Aarde. Het verhaal volgt de vier aardse elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur die een belangrijk deel van onze schepping vormen en die in de Grote Piramide van Gizeh samenkomen. Water en trilling, essentiële onderdelen van de aardse elementen, vormen daarin de sleutel behorende bij deze bijzondere erfenis. Een proces waarbij het 'goddelijke' wordt vertegenwoordigd door het vijfde, alles omvattende element, Aether, als drager van alle informatie, zowel op Aarde als daarbuiten. Deze lezing met bovenstaande titel is het verhaal over het boek van Willem Witteveen met de titel: 'De Grote Piramide van Gizeh als monument van de schepping'. Een boek over een nieuwe visie gebaseerd op eigen onderzoek, het koppelen van bestaande (oude) kennis, logica en intuïtie. Een pelgrimstocht met als voornaamste doel het ontwikkelen van een eigen visie zonder te worden beïnvloedt door onze moderne wetenschappelijke kennis die soms helemaal niet zo modern blijkt te zijn. Een visie die in de eerste plaats moet zijn gebaseerd op een duurzame Aarde. Precies zoals de 'ouden' ons dat proberen te vertellen. Stel jezelf hiervoor open, maar ook voor de magie van het Oude Egypte en ga mee op reis.

Willem Witteveen is opgeleid tot stuurman Grote Handelsvaart aan de Hogere Zeevaartschool te Amsterdam en heeft in deze hoedanigheid de wereldzeeën bevaren. Daarna heeft hij 25 jaar als registerloods in de Rotterdamse haven gewerkt. Vanwege zijn beroep en werkterrein was hij ruimschoots in de gelegenheid om wereldwijd vele oude archeologische plaatsen te bezoeken waarin hij al vroeg was geïnteresseerd. Vooral het Oude Egypte speelde een grote rol door de vele fysieke overblijfselen. Vanwege zijn opleiding in sterrenkunde en navigatie viel hem al snel op dat er verbanden bestonden tussen deze oude bouwwerken en ons universum. Verwijzingen naar sterren en planeten en exact op het noorden uitgelijnde bouwwerken, maar ook gecodeerde wiskundige en astronomische kennis. Al met al informatie en vragen waar geen enkele archeoloog of egyptoloog raad mee wist. Het belang van het koppelen van archeologie en astronomie bleek dan ook van groot belang te zijn en ook dankzij andere baanbrekende moderne auteurs besloot hij zelf onderzoek te verrichten. Hij heeft 15 jaar onderzoek gedaan naar de functie van de Grote Piramide en mede dankzij het onderzoek van vroegere, vaak miskende, wetenschappers kwam hij tot eigen conclusies die ver af staan van de huidige gangbare theorieën over deze bouwwerken en oude beschavingen in het algemeen. Het mag duidelijk zijn dat de gevestigde orde hier niet enthousiast over is en de nodige 'tegenwerking' is hem dan ook niet vreemd. Wetenschappelijke dogma's zijn namelijk zeer sterk verankerd in onze moderne maatschappij. Zijn onderzoek zal nooit af zijn en hij heeft al menig artikel gepubliceerd in nationale en internationale media, waaronder Frontier Magazine die de verschillende onderwerpen uit zijn boek en daarmee samenhangende Egyptische connecties verder uitdiepen en toelichten. Regelmatig reist hij naar Egypte om zijn onderzoek voort te zetten, maar ook om te proberen zijn eigen theorieën onderuit te halen. Dit laatste is tot op heden nog niet gelukt en sterkt hem alleen maar in zijn verdere onderzoek dat zich momenteel concentreert op verbanden tussen de Oude Egyptenaren en nog oudere beschavingen. Verbanden waarin de aardse elementen altijd weer een rol spelen. Verbanden die het misschien wel noodzakelijk maken om onze vroegste menselijke geschiedenis te herschrijven.

website: http://www.willemwitteveen.blogspot.nl/

10 OKT 13:30u meer informatie Siemen Banga - Piramide ervaringsmiddag.

Piramide ervaringsmiddag

Piramides zijn oud, erg oud, ze stonden er al geruime tijd voordat er farao's in bijgezet werden. Als je in het fenomeen duikt dan kom je tot de ontdekking dat de maatvoering en de Noord-Zuid lijn heel belangrijk zijn. Uiteraard is dat geen toeval, daar is door ‘iemand’ stevig over na gedacht. Piramides waren en zijn energie-centrales. In een piramide wordt energie op een bepaalde manier gebundeld. Het sterkste energiepunt zit op 1/3 hoogte. Dit punt heet dan ook de koningskamer.

Je lijf of dat wat je in een piramide zet wordt beïnvloed, “het onttrekt zich aan de wetten die buiten de piramide gelden”. Men is daar in de jaren 60 per ongeluk achter gekomen. Piramides waren jaren daarvoor al opengesteld voor het publiek en zoals dat gaat, men liet van alles slingeren en er liep van allerlei ongedierte in en uit. Sommige zaken (afval, dode beesten) lagen al jaren in een piramide en bleven op wonderbaarlijke wijze intact. Rottingsprocessen vonden niet plaats. Heel bijzonder.

Je kunt natuurlijk afreizen naar Egypte maar het kan makkelijker. Een schaalmodel op Nederlandse bodem werkt ook. Afhankelijk van de grootte kun je er kleine of grote voorwerpen inzetten. In een piramide van twee meter kun je ook zelf gaan zitten. De koningskamer zit dan precies op dezelfde hoogte als je eigen energiebrandpunt – je chi-centrum of hara-punt.

Wil je verschillende piramides zien?
Wil je ervaren wat een piramide doet?
Wil je weten wat je allemaal met een piramide kunt?
Of ben je gewoon toe aan een leuk of bijzonder uitje?
Kom dan naar deze Piramide Ervaringsmiddag.

Tijdens deze ervaringsmiddag kan Siemen je van alles vertellen over piramides; laat hij je zien wat je met piramides allemaal kunt doen en kun je ervaren hoe het voelt als je in een piramide zit. Piramides zijn namelijk helemaal niet oud en stoffig - piramides zijn heel modern en bijzonder. Voor veel mensen zijn ze zelfs té modern.

Omdat piramide energie inwerkt op alle niveaus, lichamelijk en geestelijk emotioneel kun je ze voor uiteenlopende zaken inzetten. Je kunt de piramide gebruiken als energie oplader, als verander-manager, emotie-resetter, proces-coach, anti-depressivum, pathogenen-doder, wond-genezer en alles wat je nog meer kunt bedenken.

Piramide energie heeft invloed op je levenskracht en je zelfherstellend vermogen en dat is niet niks.

Piramide energie heeft even nodig om 'in te dalen'. Dit heeft te maken met het feit dat het lichaam trager is dan de geest. Zo kan het gebeuren dat je ín de piramide zelf niks voelt of merkt maar dat het effect iets later optreedt.

Probeer het gewoon!

Tijdens deze piramide ervaringsmiddag kun je ook een piramide aanschaffen. Aangezien het 'zelf meenemen' Siemen inpak- en verzendwerkzaamheden scheelt, heeft dit invloed op de verkoopprijs......

28 OKT meer informatie Irisea Barkhuysen - Op zoek naar het Ware Noorden, en de rol van 200 walvissen

Op zoek naar het Ware Noorden, en de rol van 200 walvissen

In deze Lezing vertelt Irisea hoe een kern deel van ons FJVH team augustus 2014 op reis is gegaan naar het hoge Noorden. Niet zomaar een reis, maar een reis met een missie: de mensheid te helpen zijn ware wezen te vinden. Het werd een hele bijzondere reis met niet alleen vele mooie en bijzondere ervaringen, maar ook best moeilijke ‘mens’-uitdagende. In haar communicatie met de natuur in het hoge Noorden vroeg Irisea steeds om fysieke bevestiging. En die kregen we op diverse manieren. Een ontmoeting met een uitzonderlijk grootte groep walvissen was wel het meest indrukwekkend. Zijn we geslaagd in onze missie? Deels wel en deels niet. Een gedeelte is namelijk nog niet afgerond. Het gedeelte waar wij als mens onze rol spelen. Natuur en kosmos hebben tijdens de reis zich met elkaar verweven. Nu is het aan ons mensen om onze stappen te nemen en de missie te voltooien. Laat het verhaal van deze reis je inspireren om vanuit jouw eigen ware kern te gaan leven, in verbinding met elkaar én de natuur én de kosmos.

Irisea is auteur, adviseur, trainer, en een (klank)heler in diverse disciplines. waaronder ook veel oosterse therapieën. Iris heeft veel ervaring in het bedrijfsleven als (interim & project) manager en consultant. Op haar reis van zelfrealisatie en bewustwording is ze zich bewust geworden van haar rol in licht als voeding voor het hart. Vanaf haar vroege jeugd heeft Irisea al contact met 'andere' werelden. Zij spreekt vanaf haar 6e jaar vloeiend engels en schreef het op haar 9e, kennis die haar in overdracht met andere bewustzijnslagen is doorgegeven. Vanaf haar vroege jeugd viel ze al op door het enthousiasme en licht dat ze uitstraalde waardoor ze als kind al als 'diamant' werd aangesproken. Haar verbinding en kennis van een wereld met meer kennis en inzicht in ons menselijk brein en bewustzijn, hebben uiteindelijk geleid tot het delen van haar kennis in een boek, wat in 2009 onder de titel 'Diamant Licht Bewustzijn' is uitgebracht. Ze heeft hiervoor de wereld afgereisd naar kennis en informatie over deze vergeten kennis van 'Licht', trialiteit en het belang ervan in deze tijd.

7 NOV 13:30u meer informatie Marja de Vries - De Hele Olifant in beeld & Samenlevingen in Balans.

De Hele Olifant in beeld & Samenlevingen in Balans.
Inzicht in het bestaan en de werking van universele wetten en de gulden snede.

Op basis van haar boek De Hele Olifant in Beeld zal Marja de Vries vertellen over de universele wetmatigheden, die ten grondslag liggen aan de achterliggende ordening van het universum. Dit perspectief biedt ons een nieuw en samenhangend wereldbeeld waardoor de vele verschillende aspecten van onszelf en van de wereld om ons heen als puzzelstukjes op hun plaats vallen. Wanneer ons handelen in lijn is met de universele wetten, komt het meer overeen met wie we in essentie zijn en is dat wat we doen in harmonie met al het andere. Inzicht in de universele wetten helpt om te begrijpen wat nodig is om onze persoonlijke en maatschappelijke balans te herstellen. Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen, waardoor iedereen kan floreren in harmonie met het al het andere.

Samenlevingen in Balans
Naar een toekomst in harmonie met de universele wetten

Op basis van haar in oktober 2014 verschenen boek Samenlevingen in Balans, zal Marja de Vries (auteur van De Hele Olifant in Beeld) vertellen over ‘Samenlevingen in Balans’. Met deze term verwijst zij naar samenlevingen waarbinnen inzicht in de universele wetten een inherent onderdeel is van de cultuur. Hierdoor is de cultuur in lijn met wie wij in essentie zijn en in harmonie met de natuur. Binnen deze samenlevingen is het gemeenschappelijke doel het welzijn van alles en iedereen. In de praktijk zijn het vreedzame, stabiele, egalitaire en florerende samenlevingen, die gekenmerkt worden door gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.
Het goede nieuws is dat zulke ‘Samenlevingen in Balans’ geen utopie zijn, maar wereldwijd op veel plaatsen hebben bestaan en op enkele plaatsen nog steeds bestaan. De laatste tijd maken wisdomkeepers uit verschillende culturen hun eeuwenoude wijsheid over deze samenlevingen openbaar. Hierdoor wordt duidelijk dat ‘Samenlevingen in Balans’ en ‘Samenlevingen uit Balans’ twee verschillende en elkaar uitsluitende culturele systemen zijn met ieder een eigen fundament van nauw met elkaar samenhangende aspecten. Het allerbelangrijkste verschil is de staat van bewustzijn. Terwijl in ‘Samenlevingen in Balans’ de normale staat van bewustzijn een staat van innerlijke balans is, wordt die in ‘Samenlevingen uit Balans’ gekenmerkt door onbalans en de dominantie van het mannelijke aspect over het vrouwelijke aspect.
De wijsheid van de wisdomkeepers helpt niet alleen te begrijpen waarom de afgelopen 5000 jaar wereldwijd steeds meer individuen en samenlevingen uit balans zijn geraakt. Op basis hier van kunnen we ook begrijpen dat er op dit moment twee paden naar de toekomst zijn en dat de enige echte oplossing op de lange termijn de keuze voor het opnieuw vormgeven van ‘Samenlevingen in Balans ‘is. Omdat de buitenwereld een weerspiegeling is van onze innerlijke wereld, begint de transformatie van de hedendaagse ‘Samenlevingen uit Balans’ naar ‘Samenlevingen in Balans’ met de transformatie van onze staat van bewustzijn en dus met het herstel van de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect in onszelf.

Marja de Vries studeerde biologie en ecologie, werkte als textielkunstenares en heeft gekozen voor een intensieve persoonlijke ontwikkeling. Ze is in staat het grote overzicht te zien, universele patronen te herkennen en ze heeft een heldere toekomstvisie. Ze zet zich in voor de transformatie van leren en onderwijs zodat het meer in lijn zal zijn met wie we in essentie zijn. Als eerste stap in die richting schreef ze de bestseller De Hele Olifant in Beeld (2007) over universele wetten. Sinds de publicatie van dit boek is ze een veel gevraagd spreekster. Zie voor meer info ook: www.marjadevries.nl

25 NOV meer informatie Bert Janssen - Merlijns Magie, Graancirkels, en The Boy who saw True

Merlijns Magie, Graancirkels, en The Boy who saw True

De grote tovenaar en magiër Merlijn, was in staat tussen de werelden te reizen. Naar het verleden en naar de toekomst.
Maar hij was niet de enige. Na hem kwamen vele anderen die hier ook toe in staat waren.

Laat je meevoeren op de woelige baren van een verhaal verteld door Bert Janssen, waarin hij zal laten zien dat we allemaal in staat zijn tot hetgeen Merlijn kon. Een intens verhaal waarin het verleden en de toekomst samensmelten in het nu. Een verhaal over Merlijn de magiër. Over Avalon en Glastonbury. Over graancirkels, portals en doorways. Over toevalligheden en synchroniciteiten. Over wat we altijd al konden, maar ons nu pas realiseren.

Bert houdt zich al sinds 1994 bezig met het graancirkel fenomeen. In zijn zoektocht naar de oorsprong en betekenis hiervan kwam hij in aanraking met vele verwante fenomenen. Hij vat deze fenomenen samen met de term “The Otherworld”. Volgens Bert is deze otherworld heel dichtbij en kunnen we er ook gemakkelijk bij. Alleen is de mensheid zich daar nog onvoldoende van bewust en is de kennis over hoe er te komen in de vergetelheid geraakt. Bert Janssen geeft aan weerszijden van de Atlantische Oceaan lezingen over zijn ervaringen met The Otherworld. Daarnaast is hij trainer in de techniek van Remote Viewing en organiseert hij Magische en Mystieke reizen naar Zuid Engeland. Maar Bert is vooral avonturier. In zijn lezingen verwerkt hij zijn avonturen waardoor hij steeds een ander boeiend verhaal heeft. Deze manier van leven bracht hem op vele tot de verbeelding sprekende plaatsen zoals Sedona, Mexico City, San Francisco, Wiltshire etc. Daarnaast heeft hij in zijn omzwervingen vele bijzondere mensen ontmoet zoals Whitley Strieber, Travis Walton, dr Joe Dispenza, Erich von Däniken en vele anderen.

www.BertJanssen.nl www.CropCirclesandMore.com www.MetaTracking.com

27 JAN meer informatie Frits van der Blom - Leven in de holle Aarde

Leven in de holle Aarde

Vroeger werd verteld dat de Aarde plat zou zijn.
De Zon zou om de Aarde draaien volgens het bekende middeleeuwse verhaal.
Wie iets anders beweerde werd vervolgd en bedreigd door de kerkelijke autoriteiten.

Waarom eigenlijk?
Wat precies mocht de mens niet weten?

Wij weten nu dat de Aarde rond is en om de Zon draait.
Dat was een aanzienlijke ‘update’ van ons wereldbeeld.

Maar hoe ziet de Aarde er van binnen uit?
Er is sprake van een groot gat in onze kennis én … in onze Aarde!

Tijd voor een volgende ‘update’.

Enkele nog vrijwel onbekende ontdekkingsreizigers uit de 19de en 20ste eeuw zullen worden besproken.
Hun verhalen zijn adembenemend boeiend.

Onze tijd is rijp voor een compleet nieuw perspectief.

Frits van der Blom is geboren in Amsterdam in 1949 en heeft daar gymnasium ß gevolgd en vervolgens geneeskunde gestudeerd en de opleiding tot huisarts gedaan. Vanaf 1977 heeft Frits gewerkt als waarnemend huisarts en GG&GD arts in Amsterdam en ook part-time als docent aan de opleiding voor verpleegkundigen van het OLVG. Sinds 1978 had hij een eigen huisartsenpraktijk, waarin hij als solistisch huisarts heeft gewerkt tot 2002. In de jaren tachtig heeft hij de opleiding Klassieke Homeopathie gevolgd aan de Stichting Homeopathische Opleidingen en in de jaren negentig heeft Frits zich verdiept in Bioresonantie als vorm van geneeskunde. Daarbij volgend cursussen in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Vervolgens heeft hij zich naast de huisartsenpraktijk meer en meer en vooral in de late middaguren en op zaterdagen bezig gehouden met dit soort meer holistisch gerichte consulten. Dat heeft in sterke mate zijn passie.

6 FEB 10:00u meer informatie Irisea Barkhuysen - Workshop "Werken met licht"

Workshop "Werken met licht"

Veel mensen zijn op zoek naar liefde, licht en eenheid.
Al deze wensen zijn een onderdeel van een en dezelfde hartenwens die in ons allen leeft: verbinding.

Diamant Licht is een middel waardoor je weer in verbinding met jezelf en elkaar komt.

Iris Barkhuysen is één van de eerste Diamant Lichtkinderen en pionier op het gebied van Diamant Licht. Zij is een inspirerende spreker, auteur en (klank)heler en geeft al jaren workshops en behandelingen in zowel Nederland als Amerika. Ze reist regelmatig de wereld over op zoek naar informatie over het Diamant Licht, dat haar leven voor altijd heeft veranderd.

Mensen die met het Diamant Licht werken zijn lichter, optimistischer enthousiaster, krachtiger en hebben minder last van depressies en neerslachtigheid. Maar nog veel belangrijker is dat Licht de voeding is van ons Hart. Door het toepassen van het Licht zal het Hart zich (weer) openen, waardoor stress verdwijnt en je de wereld ervaart vanuit niet-oordelen en compassie.
Iris heeft inmiddels haar diepgaande kennis vastgelegd in het boek “Diamant Licht Bewustzijn” dat ook in het Engels is vertaald.
Licht kan bijzonder inspirerend werken op je bewustzijn en de verbinding met jezelf en alles om je heen..

Tijdens de workshop gaat Iris dieper in op wat Licht is en hoe je het kunt toepassen om meer vanuit de verbinding, en daarmee vanuit het hart, je leven vorm te geven. Er zal gesproken worden over Licht en zal je helpen anders naar bewustzijn te kijken. De workshop geeft tevens daadwerkelijke tools mee in de vorm van bijvoorbeeld de Lichtactivatie (ook wel Diamant Merkaba genoemd), om dagelijks toe te kunnen passen.

Het zal dus ook voor een groot deel praktisch van aard zijn.

Locatie: De Nije Warf, Voorweg 31a, 9113 PA Wouterswoude.
Aanvang: 10:00 – 17:00
Kosten € 45,00 p.p. *excl. Consumpties.

*Koffie, thee en eventueel lunch verkrijgbaar bij De Nije Warf, of neem een lunchpakketje mee.

24 FEB meer informatie Ed Vos - Orbs, en andere Lichtfenomenen. Multidimensionale Bewustzijnsvormen

Orbs, en andere Lichtfenomenen. Multidimensionale Bewustzijnsvormen

Ed Vos, auteur van het boek “Orbs en andere lichtfenomenen” zal deze avond een lezing geven over het fenomeen lichtbollen en andere lichtverschijnselen. Het fenomeen lijkt betrekkelijk jong te zijn. Sinds de midden negentiger jaren van de vorige eeuw gaan steeds meer mensen lichtbollen fotograferen en waarnemen, maar zijn er ook optekeningen uit de 16e eeuw. Ed was aanvankelijk zeer kritisch ten aanzien van het fenomeen en probeerde het te verklaren vanuit zijn jarenlange vakkennis als beroeps fotograaf. Tot hij niet meer om het fenomeen heen kon!

Deze avond zal hij uitvoerig op het fenomeen in gaan en een stukje historie uiteenzetten. Hij zal aangeven waarom hij meent dat lichtbollen bewustzijn hebben en er mee gecommuniceerd kan worden. Uiteraard zal de bij velen prangende vraag toegelicht worden; waarom niet iedereen lichtbollen fotografeert, en natuurlijk zal hij tips geven hoe men het beste lichtbollen kan fotograferen.

Dat lichtbollen gedurende de laatste jaren door steeds meer mensen gefotografeerd worden is een feit. Velen wijten het aan de komst van de digitale fotografie.
Ed fotografeerde de lichtbollen in eerste instantie slechts analoog, en ging pas later over op digitaal, vanwege de kosten, maar fotografeert hij nog altijd ook analoog.
Waarom steeds meer mensen lichtbollen fotograferen en ook met het blote oog zien zal hij uit de doeken doen, met een knipoog naar het magische jaar 2012, en verder.

Ed Vos is ruim 43 jaar als beroepsfotograaf fulltime werkzaam en probeert verschijnselen op foto’s vanuit zijn vakkennis op technische wijze te verklaren. Dit lukte altijd uitstekend tot hij met het fenomeen lichtbollen in aanraking kwam. De lichtbollen bleken zich niet te gedragen volgens de bekende fotografische, optische en natuurkundige wetten, waardoor hij zijn inzichten moest bijstellen en niet anders kon concluderen dan met een fenomeen te maken te hebben. Inmiddels geniet hij internationale bekendheid als lichtbollenfotograaf en geeft in het binnen- en buitenland lezingen. www.edvos.nl, www.dutchlightorbs.nl

In de pauze en na afloop van de lezing is er de mogelijkheid door uzelf gefotografeerde lichtbollen op foto’s aan Ed te laten zien

12 MRT 10:00u meer informatie Gerrit Jansen - Workshop met Numeroloog Gerrit Jansen

Workshop met Numeroloog Gerrit Jansen

Kom een dagje ontspannen, en vergaar inzicht in jezelf met humor en plezier.

Tijdens de workshop behandelt Gerrit de levensopdracht, persoonlijk jaargetal, maandgetal, weekgetal en daggetal.
Vanuit de namen het uitstralingsgetal, fundament, beroepsgetal, sleutel, ware ik en zielsgetal.

Aanvang 10:00 tot ongeveer 16:00
Kosten € 45,00 euro p.p.
Aantal deelnemers: maximaal 15. Dus reserveer snel.
Vergeet niet een lunchpakketje mee te nemen of nuttig iets in De Nije Warf.

23 MRT meer informatie volgt nog Marianne de Neve - De invloed van gedachten op onze gezondheid en levensloop

De invloed van gedachten op onze gezondheid en levensloop

Dat gedachten meer zijn dan vluchtige ideeën zonder kracht, wordt in de huidige tijd steeds meer gemeengoed. Zo wordt de placebowerking steeds vaker gezien als een interessant studieobject en niet alleen maar als een ongewenst effect. Pijnbeleving blijkt afhankelijk te zijn van gedachtenvorming. En ook andere onderzoeken laten zien dat gedachten een uitwerking hebben.

Maar wat zijn gedachten eigenlijk? Hoe ontstaan ze en hoe is het mogelijk, dat ze een diepgaande invloed hebben? Welke wetten zijn van toepassing op gedachten? Wat is de invloed van gedachten op onze gezondheid? Hoe ver reikt hun invloed op dat, wat we in ons leven tegenkomen? En bovenal: hoe kunnen gedachten een hulp zijn bij onze ontwikkeling en persoonlijke groei als mens?

Op al deze vragen staan heldere antwoorden in het boek “In het Licht der Waarheid, Graalsboodschap” van Abd-ru-shin, een bijzonder werk dat voor vele mensen een inspiratiebron voor hun leven is. Tijdens de lezing zal dieper worden ingegaan op bovenstaande vragen en door een open opzet zal er ook ruimte en tijd genoeg zijn voor eventuele persoonlijke vragen en een uitwisseling van ervaringen en gedachten. De avond wordt afgesloten met het voorlezen van een kort gedeelte uit het bovenstaande boek. Ieder kan daarna (hopelijk) geïnspireerd met zijn/haar eigen gedachten weer naar huis.

Mw. Ir. Marianne A.L. de Neve-Annema, is biologe en natuurgeneeskundig therapeut. Zij heeft een eigen praktijk in Zuidwolde (Dr.) Haar zoektocht naar diepere achtergronden van het leven en de zin van het bestaan heeft haar in aanraking gebracht met het werk “In het Licht der Waarheid” van Abd-ru-shin. De waardevolle, heldere inzichten die zij in dit boek heeft gevonden, gebruikt ze in haar lezing.

20 APR meer informatie Maurits Prins - Het bedrog van Rome

Het bedrog van Rome

Woensdag 20 april Maurits Prins

'Alle wegen leiden naar Rome', zo luidt een oud gezegde, waarschijnlijk omdat deze stad vele eeuwen lang als centrum fungeerde van het politieke, religieuze en filosofische beleven. Want hoe je het ook wendt of keert, waar je ook gaat of staat en in welk onderzoek dan ook, altijd weer word je de geestelijke en wereldlijke macht gewaar van een stad die staat aan de bakermat van een religieus systeem dat onze wereld heeft gevormd en dat al eeuwen lang fungeert als een 'mannenclub van macht', roerend met scherp geklauwde vingers in de pap van menig regering, van menig universiteit en onderzoeksinstelling en zelfs van menig militair apparaat.

Waar alles onderhevig lijkt te zijn aan universele wetten van afwisseling van groei en verval, duidelijk zichtbaar in de opkomst en ondergang van om het even welk keizerrijk dan ook, lijkt ook de 'Heilige Stoel' niet meer helemaal waterpas te staan, noch aardschokbestendig. We leven in een tijd waarin volop getornd word aan oude waarheden en waarin de meest gerespecteerde instituten veel geld en moeite kwijt zijn aan futiele pogingen om de steeds duidelijker zichtbare scheuren in hun blazoen op te lappen. De Kerk van Rome ontsnapt niet aan de seizoenen van de wereld; ze lijkt duidelijk te zijn aangeland in haar herfst en kampt met immer groeiende aantallen 'afvalligen'.
“Het bedrog van Rome”, is geschreven door zo een afvallige, een man die van jongs af aan een intense en intieme verbinding heeft gehad met alle dogma's, leerstellingen, doelstellingen en zelfs seksuele aberraties, die dit overjarige instituut kenschetsen. Een man die tijdens zijn leven en in zijn vorige levens herhaalde malen belangrijke functies in dit religieuze machtsbolwerk heeft vervuld en van dichtbij heeft meegemaakt hoe 'de vork in de steel zit'. Middels zijn talenten voor doortastend wetenschappelijk onderzoek schetst de auteur zijn persoonlijke zoektocht naar de waarheid achter de façades en onthult hij de ware oorsprong en bestaansredenen van het katholicisme, dat zo lang zijn eigen leven heeft gevormd en ...vervormd. Een indringend relaas, geschreven in begrijpelijke taal, dat menig heilig huisje omver haalt,maar ook wijst op de vele goede en mooie dingen die tot stand zijn gebracht door talloze hardwerkende en goed bedoelende christenen met het hart op de juiste plaats.

Maurits Prins is Jungiaans psycholoog, parapsycholoog en filosoof.
Hij heeft ruim 40 jaar een psychologische praktijk gevoerd.
Zijn grootste kracht en ambitie was het beste uit een mens naar boven te halen.
Zijn onderzoek naar de Rooms-Katholieke Kerk werd zijn levenswerk, omdat de leugen voor hem een onverkwikkelijk gegeven was. Hij werd in een katholiek gezin geboren, ging als bijna 18-jarige naar een klooster en verliet dat convent weer vijf jaar later, om vervolgens de Kerk officieel de rug toe te keren.

30 APR 10:30u meer informatie Anton Teuben - Verdiepingscursus Schumann resonantie met MX2 generator €100,-

Verdiepingscursus Schumann resonantie met MX2 generator

Zaterdag 30 april Anton Teuben

Deze cursus is toegankelijk voor iedereen, dus ook de mensen die nog nooit de Cursus Schumann resonantie hebben gevolgd.

De Schumann resonantie is de trilling tussen de kern van de Aarde en de buitenste laag van de ionosfeer, ongeveer 65 kilometer boven de Aarde. Alles wat leeft op deze planeet staat in verbinding met deze trilling, zeg maar de hartslag van de Aarde. Deze resonantie is van levensbelang.

De integratie van de Schumann resonantie biedt een ieder bij toepassing o.a. de volgende mogelijkheden:
1. Het activeren van het zelfgenezend vermogen
2. Het biedt bescherming tegen straling en andere ongewenste frequenties
3. Het activeert je cellen en restaureert je DNA
4. Het lost blokkades op en biedt nieuwe inzichten en mogelijkheden
5. Het beste middel tegen mind-control en intimidatie
6. Het verbindt de rechter en linker hersenhelft

De volkeren die dicht verbonden met de natuur leefden, verbonden zich met deze trilling om hun gezondheid en persoonlijke groei in balans te houden. De tegenwoordige mens is het niet geleerd om op deze trilling af te stemmen. Deze techniek is echter makkelijk te leren en voor iedereen uitvoerbaar.
Tegenwoordig is er een extra hulpmiddel aanwezig bij de Schumann resonantie cursussen, te weten de MX2 healing generator. Deze generator wekt een energieveld op wat zeer nauw aansluit bij de Schumann resonantie. Deze twee trillingen versterken elkaar. De MX2 energie maakt gebruik van de heilige geometrie en 61 edelstenen bollen waarin alle aanwezige frequenties in het Universum zijn opgenomen. Door in dit veld aanwezig te zijn worden onze gedachten stiller, het opent onze chakra’s en komt de Kundalini-stroom (een energiestroom langs de wervelkolom) op gang.
Tijdens deze verdiepingscursus zal er verder ingegaan worden op de mogelijkheden die de Schumann resonantie ons biedt bij het schoon houden van ons lichaam en onze geest en kunnen alle deelnemers kennis maken met de MX2 generator, doordat deze in het midden staat tijdens de bewustwordingsessies. Elke deelnemer krijgt een korte sessie van ongeveer een kwartiertje. Een hele behandeling is niet in de prijs inbegrepen en daar is tijdens de eendaagse cursus ook geen tijd/mogelijkheid voor. Natuurlijk kun je wel altijd een aparte afspraak hiervoor maken of voor meer informatie, via www.kundalini-express.nl.
Neem ook nu het besluit jouw eigen regisseur te worden over jouw leven en meld je aan voor de Schumann Resonantie cursus. Deze cursus werd al gevolgd door ruim 2600 mensen en al 9 jaar met veel succes gegeven door Anton Teuben en zijn team.
Kijk voor meer informatie over de Schumann resonantie op www.antonteuben.nl.

De cursus vindt plaats op:
zaterdag 30 april: van 10.30 tot 17.00 uur
Locatie: De Nije Warf, Foarwei 31a, Wouterswoude

De kosten voor deze cursusdag zijn €100,- inclusief koffie en thee.
Lunch eventueel verkrijgbaar bij de Nije Warf of neem een lunchpakketje mee.

Wilt u deze cursus bijwonen dan is reserveren verplicht via cursus@antonteuben.nl

Wij stellen het op prijs als u tijdig reserveert.

IN DE NIJE WARF, VOORWEG 31A, WOUTERSWOUDE
ZAAL OPEN VANAF   19:00u   AANVANG LEZING   19:30u   ENTREE € 10,-
INFO & RESERVERINGEN: FROUKJE VAN DER ZWAAG
TELEFOON: 0519-297641
E - MAIL:  STWIJZER@STICHTING-WIJZER.NL

 

Lichtengel
terug naar boven