Terug naar het archief

Wilt u in het vervolg de nieuwsbrief als eerste lezen ? Schrijf u in voor het ontvangen van de nieuwsbrief via e-mail: nieuwsbrief inschrijf pagina.

 

N i e u w s b r i e f

9e jaargang, nummer 1, september 2011
Info: Froukje van der Zwaag 0519-297641

Lieve mensen,

Tot nu toe hebben we ons hoofd, als stichting, redelijk boven water kunnen houden, maar met het ingaan van ons tiende seizoen zijn we genoodzaakt een prijsverhoging door te voeren om de lezingen nog te kunnen bekostigen. De entreeprijs wordt met een euro verhoogd, een nog niet al te grote ingreep, maar jammer genoeg wel nodig.

In ons tiende seizoen bieden we jullie weer een reeks lezingen aan die, naar ik hoop, de moeite waard zijn. 28 september beginnen we met “Het Mysterie van de Liefde” naar het nieuwste boek van Geert Kimpen. Ook mevrouw Kimpen, ofwel Christine Pannebakker, doet een duit in het zakje. In oktober komt zij met de lezing: “Vrouwenpower”. In november presenteert Walter de Zeeuw zijn lezing: “Engelen in de nieuwe tijd”. En na een maandje rust en bezinning komt Iris Barkhuysen in januari naar ons toe met haar presentatie: “Belicht de Diamant in jezelf. Licht op 2012”.

Bij deze wil ik er nog graag even op attenderen dat wij het bijzonder op prijs stellen dat er voor de lezingen wordt gereserveerd, dit i.v.m. de zaalopstelling, consumpties, u bent verzekerd van een zitplaats, en wij weten waar we rekening mee moeten houden. U bent ook dit seizoen wederom van harte welkom in De Nije Warf, te Wouterswoude.

Liefs en van harte tot ziens bij de lezingen!

Froukje.

Als er rechtschapenheid is in je hart,
zal er schoonheid zijn in je karakter.

Als er schoonheid is in je karakter,
zal er harmonie zijn in je leven.

Als er harmonie is in je leven,
zal er orde zijn in het land.

Als er orde is in het land,
zal er vrede zijn op aarde.

Confucius

Wij verzoeken u om altijd van tevoren te reserveren opdat u verzekerd bent van een zitplaats.

Het komende halfjaar kunnen wij u weer een gevarieerd programma aanbieden. Wij zijn er blij mee en hopen u ook, zodat we u weer bij de lezingen mogen begroeten. Een korte samenvatting van de lezingen voor het komende seizoen vindt u op de programma pagina.

  • Reserveringen graag bij Froukje van der Zwaag, tel. 0519 - 29 76 41 of per Email: stwijzer@stichting-wijzer.nl Info Website: www.stichting-wijzer.nl
  • De entreekaarten kosten 9,00 en voor donateurs 7,00 per persoon.
  • Aanvang van de lezingen is 19.30 uur.
  • Locatie: de Nije Warf, Voorweg 31a te Wouterswoude.
  • Voor ideeën en suggesties staat er bij de lezingen een ideeënbus op de foldertafel
  • Het is ook mogelijk de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden via de nieuwsbrief inschrijf pagina.

Als u onze activiteiten waardeert en ons graag wilt steunen, dan kunt u donateur worden voor 25,- per persoon of voor 42,50 per gezin per jaar. Als donateur krijgt u per persoon 2,- korting op de toegangsprijs.

Opgave hiervoor graag schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op te sturen naar Froukje van der Zwaag, Kievitstraat 31, 9101 HB Dokkum.

Donateurschapbon

Klik hier voor het programma.

Kaartje: route naar de Nije Warf

Klik hier of op het PDF icoon om de nieuwsbrief te downloaden als PDF file. Deze PDF file is vooral handig als u de nieuwsbrief wilt uitprinten, omdat PDF als standaard is geaccepteerd wordt dit door iedere printer goed afgedrukt. U kunt de nieuwsbrief openen met Adobe Acrobat Reader. download de nieuwsbrief