NIEUWE LOKATIE LEZINGEN
Logo St. Wijzer
Terug naar het archief
Wij vragen u om graag tijdig te reserveren voor de lezingen. Dit in verband met de zaalopstelling. Ook houdt de catering rekening met het aantal bezoekers.
Reserveren kan telefonisch of via e-mail bij Froukje van der Zwaag tel: 0519-297641 e-mail: stwijzer@stichting-wijzer.nl. Vermeld dan a.u.b. de lezing waarvoor u reserveert, het aantal kaarten en uw telefoonnummer. Dit laatste omdat wij u terug kunnen bellen mocht een lezing onverhoopt vervallen. Wanneer u reeds heeft gereserveerd, maar u kunt zelf niet op de lezing aanwezig zijn dan kunt u ook weer afbellen of e-mailen.
Deze regel is opgenomen omdat de internet explorer de pagina niet goed weergeeft als de tabel niet helemaal is gevuld
klik hier voor meer informatie over de lezing klik op de blauwe vlinder voor meer informatie over de lezing

 

PROGRAMMA - 2010/2011 - LEZINGEN

22 SEPT meer informatie Barbara Driessen - De Kracht van Kwetsbaarheid

De Kracht van Kwetsbaarheid

Op onze tocht in het leven komen we verschillende beproevingen tegen. Ieder mens ervaart en verwerkt deze beproevingen op een andere, eigen manier. De één rationaliseert alles weg en probeert gewoon door te leven, de ander komt ermee in een pijnlijke strijd. Wat doe je…Trouw zijn aan jezelf of aan de verwachtingen van anderen? Of zie een beproeving als een spirituele inwijding? Los van de aard van de beproevingen geldt, als je er geheeld uitkomt heb je de beproeving doorstaan. In tal van verhalen lees je voorbeelden van hoe personen gehecht zijn aan een wens of verlangen en daar zo door gepijnigd worden dat de wens hun leven gaat beheersen. Zo’n wens kan in verschillende gedaanten voorkomen. Hij varieert van een kinderwens, een partnerwens, een wens om iemand te wórden, de wens om de terugkeer van iemand die je verloren hebt, de wens om een leegte op te vullen ja zelfs de wens naar materiële voorspoed en bezit kan het leven van mensen beheersen.

De Kracht van Kwetsbaarheid leert je de beproevingen in je leven te herkennen als persoonlijke levenslessen en deze te aanvaarden op een spiritueel niveau. Het leert je te zien waar jij ten opzichte van jouw beproevingen staat in het Grote Geheel.. Je leert zaken die je groei blokkeren te onderscheiden en onnodige pijn los te laten. Maar ook het afscheid nemen van mensen die jouw levenspad kruisten en niet meer bij je passen. Zo kan je in vrijheid je weg vervolgen en de werkelijke lessen leren die het leven jou biedt. Daarin vind je je kracht, je roeping en je passie.

Barbara is schrijfster, spiritueel coach  en therapeut.
Meer over haar boeken, activiteiten  en interviews kun je vinden op www.barbaradriessen.nl.

27 OKT meer informatie Johan Oldenkamp - Eindigen bij het Begin

Eindigen bij het Begin

Het gonst van de verhalen over hoe het was, wat er nu speelt en waar we naar toe gaan. Velen gaan hier intuïtief mee om. Er zijn maar weinigen die op een wetenschappelijke manier het gehele verhaal kunnen laten zien. Dr. Johan Oldenkamp laat vanuit verschillende invalshoeken (zoals tijd, bewustzijn, gezondheid en energie) zien hoe alles met alles samenhangt, zowel boven als onder. Hij integreert daarbij onder andere filosofie, psychologie, astronomie, astrologie, fysiologie, biologie, genetica en esoterie, waarbij getoond wordt dat wetenschap en spiritualiteit één en hetzelfde is. Zijn (tien) meest recente boeken, waarin dit alles wordt beschreven, worden via de website www.Pateo.nl gratis digitaal beschikbaar gesteld. Ook zijn daar vele internetartikelen te vinden, evenals beeld- en geluidmateriaal waarin zijn integrale zienswijze wordt getoond.

Op woensdagavond 27 oktober 2010 neemt Johan u vanuit Wâlterswâld mee op reis door onze totale geschiedenis. Ook laat hij op een onthullende manier het heden en de toekomst zien. Alles draait in zijn verhaal om de ommekeer, dat precies een jaar na deze presentatie zal beginnen. Na deze ommekeer zullen we zien dat het einde feitelijk het begin is, en wordt letterlijk en figuurlijk alles (weer) omgekeerd. En dat is maar goed ook, want wie zelf op zoek gaat naar de waarheid, die merkt dat op tal van gebieden omkeringen voor waar worden aangezien.

24 NOV meer informatie Monique Leurink - Het individuele scheppingsproces

Het individuele scheppingsproces
Het kostbare in jezelf verwezenlijken, is gaan leven vanuit je essentie.

We leven in een tijd van snelle transformatie. Maar de wereld kan niet op collectief transformeren als je zelf op individueel niveau niet mee transformeert. Waar moet je je in deze tijd van transformatie aan vast houden? Aan jezelf. In deze tijd van chaos en omslag naar nieuwe vormen en structuren ben je op jezelf aangewezen. Omdat niets meer echt zeker is moet je je eigen anker zijn. Met een stevige verankering in jezelf kun je het oude loslaten. Dat betekent niet alleen jezelf zijnmaar ook dat je jezelf moet kennen

Ieder mens draagt iets kostbaars in zich dat hij zelf moet verwezenlijken. Er zal aan het einde van je leven niet aan je worden gevraagd: waarom ben je niet als Ghandi geweest? Maar jou zal worden gevraagd: waarom ben je je zelf niet geweest? ‘ (Martin Buber)

Synchroon aan de transformatie van de wereld die nu plaatsvindt opent zich een nieuw bewustzijn op individueel niveau. Dat begint met het bewust worden van je essentie. Je essentie is je geestelijke kern en gaat voorbij je ego. Vanuit je essentie ben je verbonden met universele wijsheid en universele energie. Een energie waarin alles één is en verbonden met liefde. Daarom ben je in je geestelijke kern verbonden met universele liefde. Gaan leven vanuit je essentie opent op een natuurlijke manier je hart. Hierdoor valt de drang om te concurreren weg en komt je ego veel meer in perspectief te staan. In je essentie schuilt niet alleen een speciaal en uniek vermogen van jezelf, maar ook je scheppingskracht. Bewust worden van je essentie betekent het openen van je bron van creativiteit.

Je essentie is aan te geven vanuit je spirituele geboortehoroscoop. Met een aantal andere punten in de horoscoop is dit een onderdeel van je eigen unieke levensweg. Een levensweg van schepping en bestemming: je individuele scheppingsproces. Je krijgt inzicht in je talenten, in je levensopdracht, in je bestemming, je zielsverlangen, in bewustwordingsprocessen, in je creatieve kracht en in je innerlijk weten. Daarmee zul je je ook bewuster worden van je universele verbondenheid. Dat kan je vertrouwen en moed geven om naar je eigen kern te gaan en om vanuit een dieper zelfbewustzijn te gaan.

Monique Leurink is spiritueel astroloog. Al meer dan 35 jaar heeft zij studies gedaan in verschillendegebieden van astrologie. In 2005 richtte zij Luna Negra op, int. School voor spirituele astrologie (Nederland, Belgie, Frankrijk) (www.lunanegra.nl) en leidt sinds 6 jaar astrologen in binnen- en buitenland op in deze nieuwe en gespecialiseerde kant van de astrologie. Ruim 20 jaar heeft ze een praktijk en geeft consulten aan particulieren en sinds enkele jaren ook aan bedrijven. In 2006 lanceerde ze Seminar Nieuwe Tijd, een seminar dat inzicht biedt in de veranderende tijdgeest en dat wordt gegeven voor bedrijven en geïnteresseerden (www.moniqueleurink.nl). Naast alle astrologische interesses studeerde ze Engelse Taal en Letterkunde.

26 JAN meer informatie Nicolaas de Jong - Ontmoetingen met natuurwezens en landschapsgenezing.

Ontmoetingen met natuurwezens en landschapsgenezing.

In de lezing komen aan bod de ontmoeting met natuurwezens, de mogelijkheden hen waar te nemen met zang en boetseren, en hoe je hiermee helend kunt werken in de natuur en eigen leefomgeving. Dat geeft ook handvatten om aan zichzelf te kunnen werken. Onder natuur-wezens wordt onder andere verstaan; gnomen, elfen, boomfaunen, nimfen, en vuursala-manders De verhouding van hen met het energetische landschap, beheerd door een deva, een landschapsengel, komt aan bod. Er wordt niet alleen gesproken, maar ook spelenderwijze gewerkt om de wezens te kunnen beleven. Dit gebeurt met waarnemingen aan een bloeiende plant, en de deelnemers kunnen de natuurwezens eraan beleven door zich met improviserende zang hun hart voor hen te openen, om zo de waarnemingen te kunnen versterken.

Nicolaas de Jong (Rotterdam 1956) heeft zich na zijn biologiestudie (kandidaatsniveau 1980) onder andere toegelegd op het helen van landschappen door met de natuurwezens te gaan werken. Dit kwam als vraag van hen, en hij heeft hier gaandeweg methoden voor uitgewerkt, die vooral in groepsverband het beste blijken te werken. Hij organiseert landschapsgenezings-projecten in Europa en de VS, waar hij vooral op geschonden plaatsen, zoals voormalige concentratiekampen en slagvelden genezingsmethoden toepast. Hij schrijft boeken over toegepaste astrologie/astrosofie, natuurwezens, nieuwe wetenschap en filosofie, schrijft en componeert muziek en muziektheaterspelen, gericht naar zijn zoektocht naar de klanken en ritmen van de sferenharmonie, waaraan hij jarenlang onderzoek heeft besteed. En hij geeft cursussen en opleidingen om de geestelijke vaardigheden van met name inspiratie en intuïtie te helpen ontwikkelen. Daarnaast maakt hij snaarinstrumenten vanuit de dierenriemsterren-beelden. www.runework.com

23 FEB meer informatie Herbert van Erkelens - Dertien niveaus van inwijding

Dertien niveaus van inwijding

Pas na de voltooiing van mijn boek De dertien tonen van de schepping kreeg ik inzage in het boekje Peace At Last waarin John Lennon aan Jason Leen vertelt wat hem is overkomen nadat hij op 8 december 1980 voor zijn appartement in New York was vermoord. Allereerst ontmoet hij aan het eind van een tunnel van licht als eerste zijn moeder Julia die al voor de tijd met de Beatles bij een auto-ongeluk was omgekomen. Vervolgens ondergaat John een achttal inwijdingen in de Tempel van het Octaaf. Omdat het energiesysteem van de Aarde verhoogd wordt van zeven naar twaalf frequenties, ondergaat John ook nog een aantal extra inwijdingen die hem stapsgewijs op een steeds hoger frequentieniveau in de kosmos brengen. Het blijkt dat het heelal een en al bewustzijn is en dat ook de zon en het centrum van ons melkwegstelsel specifieke boodschappen voor John hebben die van belang zijn voor de mensheid en vooruitlopen op de ervaring van de Hemel op Aarde. Tijdens de powerpoint-presentatie stappen we in de voetsporen van John en vergelijken we die weg met het recent doorgegeven schema van dertien chakra’s van Barbara Marciniak. Herbert van Erkelens is theoretisch fysicus en pionier in bewustzijn. Hij werd bekend door zijn duiding van de dromen van theoretisch fysicus en Nobelprijswinnaar Wolfgang Pauli. Hij geeft aan het Jungiaans Instituut in Nijmegen les in alchemistische symboliek. Hij heeft als vader van een autistische dochter meegewerkt aan een nieuwe visie op autisme. Nu werkt hij samen met het medium Judith K. Moore aan een nieuwe Kabbala waarin de balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke is hersteld. Zijn website luidt http://herbert.vanerkelens.nl.

Recente publicaties van Herbert van Erkelens: De dertien tonen van de schepping, Symbolon, Amstelveen, 2006. Een cirkel doorbroken, Petiet, 2007. (Hoofdauteur: Thea Terlouw)
Modern Alchemy. Number Archetypes, the Feminine and the Mayan Calendar, Johanna Nordländer Verlag, 2007.‘De transformatie van de aarde en de mensheid’, in: Welkom in 2012, uitgeverij Tattwa, Oldeberkoop, 2008.

23 MRT meer informatie John van Schaik - God-Kosmos-Mens

God-Kosmos-Mens

Onze kerkvader Augustinus (354-430) ageerde in zijn De Stad Gods heftig tegen de hermetici. De (heidense) hermetici leren een drievoudige relatie tussen God, de kosmos en de mens. Ook de kosmos/schepping is volgens de hermetici goddelijk. Daar moest Augustinus niets van weten: dat zou maar leiden tot magie. Zo is de kosmos als levend organisme min of meer geschrapt uit het christendom. Augustinus zocht alleen de mystieke relatie tussen God en mens. Maar zo kon het niet blijven toen het hermetische Corpus Hermeticum in 1460 werd herontdekt. Toen las men dat de hermetici leerden dat de kosmos de Zoon van God is en de mens (mikrokosmos) de zoon van de (makro)kosmos. Zo ontstond het ‘christelijk hermetisme’ dat in de 17e en 18e eeuw uitgroeide tot de alchemie. Over de alchemie bestaan de wildste voorstellingen, maar in essentie komt de alchemie erop neer dat men zocht naar de quinta essentia – het levenschenkende principe in alle materie.

John van Schaik laat zien dat de idee van de ‘kosmos als levend organisme’ voortdurend een onderstroom is geweest in het christendom naast het kerkelijke en het gnostische christendom.

John van Schaik studeerde middeleeuwse mystiek en promoveerde op het godsbeeld van de laat-antieke christelijke manicheeërs en de middeleeuwse christelijke katharen. Hij is directeur van het Origenes-Instituut dat de dialoog wil bevorderen tussen het kerkelijke en het esoterische christendom. Hij is hoofdredacteur van BRES.Magazine voor religie, wetenschap en gnosis. Onlangs schreef hij samen met Jacob Slavenburg Westerse Esoterie en Oosterse Wijsheid (Ankh-Hermes 2010).

27 APR meer informatie volgt nog Bert Janssen - "Sophia's ei . Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld"

"Sophia's ei . Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld"

Op één van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, uit Londen afkomstige accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire (Engeland) ongewild verstrikt raakt in een web van intriges, met het Britse leger, de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Engeland en de Kerk als belangrijkste spelers. Met de mysterieuze graancirkels als decor ontrafelt Paul stukje bij beetje het grootste mysterie dat de mensheid ooit heeft beziggehouden…

Sophia’s Ei is het op gnostische inzichten gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschap (psychologie en kwantumfysica) en verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien en één worden. Uiteindelijk wordt de ultieme vraag beantwoord. Ja, God bestaat. Hij is echter in en in slecht, maar er is een uitweg en Paul blijkt de sleutel tot die uitweg te bezitten!

Bert Janssen (1958) is na een studie wis- en natuurkunde afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur. Sinds de eind jaren zeventig bestudeert hij de grenswetenschappen. Hij deelt zijn opgedane kennis door het geven van lezingen en workshops, het maken van documentaires en het schrijven van boeken. In 2003 ontving hij voor zijn inspanningen de Frontier Award. Zijn documentaire 'Contact' won in Amerika een EBE Award. In 'Sophia's Ei' heeft Bert Janssen al zijn vergaarde kennis en wijsheid in één verhaal bij elkaar gebracht.

Niets in dit boek is precies gegaan zoals het beschreven staat, maar het is allemaal volledig waar.

25 MEI meer informatie Lenne Gieles - Contact: vrijblijvend of bevrijdend?

Contact: vrijblijvend of bevrijdend?

Contact is een energetische verbinding, een gewaarzijn van een energiestroom die versterkt optreedt als er twee of meer mensen bewust samenzijn Hoe je ook zoekt en je best doet, plotseling kan duidelijk worden dat er geen wezenlijk contact is tussen jou en je omgeving. Dat kun je als een schok ervaren, maar het schud je tegelijk wakker uit een verdoving. Het terugvinden van dit (aan het leven inherente) contact met alles en iedereen, is een hele weg. Het kan het begin zijn van je thuisreis. In de psychotherapie wordt het gemis aan contact vooral gezien als een gevolg van weerstand: je beschermt jezelf op basis van eerdere ervaringen en voelt vervolgens weerstand. Door het jarenlang begeleiden van mensen en door mijn eigen relaties ben ik echter op subtielere niveaus gaan zoeken naar de oorzaak en de betekenis van weerstand. Ik ben me meer en meer toe gaan leggen op het achterhalen wat de weerstand op contact inhoudt. Lenne: mijn interesse heeft altijd gelegen in het subtiel waarnemen van dat wat er gebeurt in mezelf en in anderen. Voortbouwend op de kennis die ik had vanuit de Gestalt en de Psychosynthese, ben ik de gangbare afweermechanismen binnen de psychotherapie terug gaan brengen tot hun energetische grondvormen. Deze grondvormen werden zichtbaar toen ik ging kijken naar de manier waarop iemand met de beschikbare, hem omringende energie omgaat. Ook de samenhang met subpersonen, een begrip uit de Psychosynthese, werd me duidelijk door in te zien dat dit een logisch gevolg is van een langdurig gebruikt energiepatroon. Deze energiepatronen tekenden zich steeds helderder voor me af. Wat eerst een wir-war van indrukken leek, ontvouwde zich langzamerhand tot een helder en eenvoudig patroon, dat leek op het labyrinth in de kathedraal van Chartres. Plotseling kon ik zien dat het geen losse op zichzelf staande patronen waren; dat het weliswaar verdwaalde, maar toch samenhangende energieën waren die je zelf de hand kunt geven en die je de weg naar huis kunnen wijzen. Zo kreeg ik inzicht in de beschermende reactiepatronen van mezelf en van anderen en dat maakte mijn leven letterlijk - een stuk lichter. Ik wist met groeiende zekerheid dat je persoonlijkheid mee kàn transformeren wanneer je gericht bent op dat waaruit ze voortkomt. De oplossing van contact-problemen vind je niet binnen de persoonlijkheid maar in het bewustzijn van de ziel. Met deze kennis in het achterhoofd veranderde mijn aanpak van wat ons weghoudt van contact volkomen. In deze lezing zal ik daar uitgebreid op ingaan. Ik zal eerst de voorbereiding van de reis beschrijven aan de hand van het verkrijgen van inzicht in contact en de afweer ervan. Daarna beschrijf ik de bagage die je meeneemt als hulpbronnen voor onderweg: inzicht, verlangen, intentie, kwaliteit en oplettendheid. Ik hoop dat dit mag leiden naar meer contact, meer innerlijke vrijheid, meer vrede, een grotere stabiliteit en relaties die bevrijdend zijn.

A.U.B. TIJDIG RESERVEREN
i.v.m. zaalopstelling

IN DE NIJE WARF, VOORWEG 31A, WOUTERSWOUDE
AANVANG 19:30                       ENTREE € 8,-
INFO & RESERVERINGEN: FROUKJE VAN DER ZWAAG
TELEFOON: 0519-297641
E - MAIL:  STWIJZER@STICHTING-WIJZER.NL

 

Lichtengel
terug naar boven