Logo St.Wijzer
Terug naar de verslagen

 

VERSLAG VAN DE LEZING VAN

Monique Leurink

24.11.2010

Het individuele scheppingsproces

het kostbare in jezelf verwezenlijken, is gaan leven vanuit je essentie

 

Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom. Zijn jullie allemaal echte Friezen; ooh, dat is nog niet eens de helft. Ik ben al zo vereerd dat ik vanavond echt met Friezen in gesprek kom. Ik vind de uitspraak zo mooi: een echte Fries smelt pas als het vriest. Is dat zo, klopt dat. Ja hé?

Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Monique Leurink, ik ben spiritueel astroloog. Wie vindt astrologie raar. U vindt het eng. Helemaal goed.

Ik ben dat eigenlijk al heel lang, vijfendertig jaar ben ik hier mee bezig. Mijn vader was astroloog, mijn moeder zakenvrouw en uit die combinatie ben ik voortgekomen. Toen wij klein waren, mijn broertjes, mijn zus en ik, werden de geboortehoroscopen al getrokken, maar niemand mocht dat weten. Dat was een beetje heksebezemerig.

Ik ben een heel traject gegaan in mijn leven. Ik heb Engels gestudeerd, Engelse les gegeven en een beetje in zaken geweest en toch trok uiteindelijk dit. Ik heb eigenlijk mijn hele leven een relatie met astrologie.

Mijn werk bestaat uit het geven van consulten aan de hand van de geboortehoroscoop, maar ook een beetje channelend. Heel vaak hebben die rare astrologen dat hè, die rare combinatie. Maar het is gewoon zo ontwikkeld, het is gewoon het voelen van de energie van de mens die je tegenover je hebt. Je kunt ook de horoscoop trekken van een hond. Ik heb die getrokken van mijn hond, die is niet meer: de grootste liefde in mijn leven.

Je kunt ook een relatiehoroscoop trekken van één mens met een ander mens, dan leg je die horoscopen op elkaar en krijg je een samengestelde energie. Dat noem je de composiet. Relatiehoroscopen: heel handig.

Je moet altijd leven naar je eigen gevoel en intuïtie, laat dat heel duidelijk zijn, “ben ik tot iets anders voorbestemd” en noem maar op: nee, nee, nee.

U bent allemaal héél creatief en een horoscoop geeft ongelooflijk veel informatie over uw mógelijkheden en energie. Maar u bent aan zet, u heeft de regie. Niet andersom.

Dus ik geef persoonlijke consulten, ik heb een school opgericht, die heet Luna Negra. Ik geef daarin lessen over deze nieuwe astrologie. Dit is de astrologie van de ziel. Het is een laag in de horoscoop bovenop de gewone laag, die eigenlijk het zonnestelsel is. In deze astrologie ontvouwt zich een weg, een hele eigen unieke weg. Dat is úw weg. Iedere mens gaat zijn eigen weg. Uit de spirituele horoscoop kan ik die weg destilleren. Mijn ervaring is dat het heel vaak zo is, dat als je daar naar toe gaat in een consult, mensen zich dat herinneren. Dan zeggen ze: zie je, ik voelde het wel. Heel diep van binnen wist ik het wel, maar ik durfde het niet.

Een paar keer is het mij overkomen dat ik daar toevallig woorden over had en dan was het een verkeerde horoscoop. Ja, dan zitten ze je toch aan te kijken: waar heeft die vrouw het over? Dus dat werkt niet.

Dus ik geef lessen in binnen- en buitenland. Ik werk ook in Frankrijk. Ik heb zelfs een radio programma in de VS, dat is erg leuk. Consulten, lessen, dat is zo'n beetje wat ik doe.

Nu even over het item van vanavond, dat wil ik in tweeën delen.

Ik wil beginnen met iets waarvan u allemaal op de hoogte bent: wij zijn bezig met een enorme verandering in de wereld. Wie weet dat niet. Iedereen weet het wel. Nou kun je zeggen, dat die verandering meerdere oorzaken heeft, voor zover wij dat kunnen nagaan. Eén van die oorzaken is de overgang van het Vissen- naar het Watermantijdperk. Dat weet u. Daar wil ik gaan beginnen en dan gaan we inzoomen op wat het nou vermag in onze individuele levens.

Als u hier naar kijkt: dit is een afbeelding van de dierenriem, bestaande uit een soort cirkel met de sterrenbeelden daarin. In die gele baan daar zie je Vissen aan de voorkant en Maagd is aan de achterkant. Als u zegt: ik ben Vissen, dan bent u tegelijkertijd ook heel sterk het tegenoverliggende teken Maagd. U zult onlosmakelijk verbonden zijn, dat is een van de wetten van de dierenriem, met uw tegenoverliggend teken. Hoe die assen op elkaar inwerken staat in het boek beschreven. Er zijn twaalf tekens en zes zodiacale assen en waar we nu tweeduizend jaar in hebben gezeten, is de as Vissen-Maagd. Je noemt dat de as hemel en aarde. Deze as heeft tweeduizend jaar lang het religieus tijdperk voortgebracht. Dat heeft ook de drie wereldreligies voortgebracht.

Dat teken Vissen is heel lang van invloed geweest in die religies. Wie heeft er gelijk, niemand heeft gelijk; het is gewoon een invloed. Niet één religie is beter dan de ander. Het zijn allemaal stukjes openbaringen van de goddelijke geest. Elke religie heeft zijn eigen mystiek en pracht en schoonheid.

Als reactie op zoveel religie en geloof komt automatisch uiteindelijk het tegenoverliggende teken naar boven. In dit geval is dat Maagd. Het teken Maagd is naar boven gekomen in ons tweeduizend jarige tijdsbestek o.a. in de tijd van de verlichting. Toen René Descartes, een Fransman, alles rationaliseerde: niks geloven, want heel veel mensen waren ook met bijgeloof bezig, er was helemaal geen ratio. Niemand vroeg naar de logica. Waar het om ging was hoe diep jouw geloofsbeleving was. Hoe ver jij je over durfde te geven aan de goddelijke geest. Daar ging het om en de helden van die tijd waren heiligen en mystici. Hoe mystieker je was, hoe meer je een voorbeeld voor anderen was.

Het gewone volk kon niet eens lezen en schrijven, dus geloofden die alles wel en waren doodsbang voor wat er vanaf de kansel werd gepreekt. Je moest geloven in God en anders ging je naar de hel. Nou, dan geloofde je wel. De mensen gingen naar bed als het donker was, ze waren ongeletterd, de missen werden gegeven in het Latijn, dus het was gewoon georakel. Zij hielden zich vast aan het gegeven: ik geloof, in de westerse cultuur in Jezus Christus, de Ichtus. Ichtus betekent vissen.

Deze vissen-figuur is geboren uit een maagd. Hier vindt je al een enorme mystiek. Als je het universeel bekijkt, begrijp je waarom. Het is de as die hoort in Vissen-Maagd. In onze westerse wereld, maar ook in de islam, die Maria ook kent, Marian, heeft de helft van de wereld duizenden jaren geleefd naar deze twee voorbeelden: de Maria en de Christus. Dat zijn waarden die voortgekomen zijn uit deze twee polen.

Hier vindt u een paar polen van deze as: geloof tegenover wetenschap. Na een hele lange tijd geloof, armoede, verzaking, zelfverloochening, nederigheid, barmhartigheid, kuisheid, voorzichtigheid en gehoorzaamheid, dat is allemaal maagd Maria, volgde daar een reactie op van wetenschap. We geloven niets meer, we gaan het nu bewijzen. Er kwamen een aantal eeuwen van wetenschap. We kwamen langzamerhand in een periode van verzakelijking terecht. Maagd is vaak heel praktisch en zakelijk, die gelooft niks. Die wil eerst eens weten of het waar is. In dat prachtige schilderij van het laatste avondmaal met Christus en de apostelen, zijn eigenlijk alle apostelen a.h.w. symbolen van de tekens van de dierenriem. Er zit ook de ongelovige Thomas tussen, die mag je wel gelijk in het teken Maagd zetten. En die mag er óók zijn.

Er was dus een hele lange periode van magische mystiek, onheil en enorme angst onder de bevolking, de mensen waren doodsbang voor de hel en de duivel die elk moment kon toeslaan. Ze gingen naar bed in de hoop dat ze een visioen hadden en dan zouden genezen van hun ziekte of weet ik wat. Relikwieën van een of andere heilige werden vereerd, als je die als gemeente in de kerk kon neerzetten, dan was je wat. Iedereen kwam daar naar toe om bv. dat bot te aanbidden.

Langzamerhand zijn we uit die mysterie van het geloof weggedreven en zijn we alles gaan verklaren. Dat is Maagd: alles moet verklaard worden. Veel mensen missen nu die mystiek en het mysterie in het leven. Maar er komt een hele nieuwe lading voor terug.

Er is een astrologische, astronomische cyclus die heet de precessie. De aarde staat 23° schuin op zijn as. De top van de aarde maakt een kleine, ronde beweging. De noordpool van ons wijst a.h.w. in een tijdsspanne van ca. vierentwintigduizend jaar die hele dierenriem aan. Dat betekent dat, vierentwintig gedeeld door twaalf, in tweeduizend jaar één teken wordt beslaan. Dat ene teken is de afgelopen tweeduizend jaar het teken Vissen geweest. Maar het was niet alleen dàt teken wat een rol speelde, in astrologische termen heet dat het lentepunt, ook het herfstpunt speelde daarbij een rol. Nu is er een kosmische wet die zegt, dat aan het einde van een astrologisch tijdperk dat tijdperk ten onder gaat aan de negatieve eigenschappen van het tegenoverliggende teken. In dit geval dus Maagd.

eder teken heeft positieve en negatieve eigenschappen. De negatieve van het teken Maagd is bv. dat alles bewezen moet worden, maar ook: heel hard werken. Wat bèn je iemand als je heel hard werkt.

Dat is straks voorbij hoor. In het Vissen tijdperk ging het helemaal niet om hard werken, dat ging om mediteren, bidden, vasten en verstilling. Later kwam die enorme druk: je moet je tijd nuttig besteden. Alles moet nuttig zijn en ik wil alles kunnen verklaren en als ik zeg dat ik het verschrikkelijk druk heb, ik heb bv. geen tijd voor mijn man en kinderen, dan ben ik een goed mens. Hieraan gaan we wel langzamerhand ten onder.

Een ander punt in het teken Maagd is, waar in Vissen alles héél is (heilig is heel, een heilige heeft de heelheid gevonden), is Maagd een teken dat alles opdeelt in hokjes en vakjes. Ziedaar onze samenleving: alles is opgedeeld in hokjes en vakjes. Als je belt met iemand hoor je vaak: daar gá ik niet over. Niemand gaat meer ergens over. De heelheid is kompleet zoek. In ons hele systeem, politiek, noem maar op, is geen heelheid meer. Ook dat gaat veranderen, want het systeem dondert in elkaar.

Een andere ding van negatieve Maagd eigenschappen is de medische industrie. Het gaat er hier niet om dat de medische wetenschap ongelooflijk knap is. Maar Maagd gaat ook over gezondheid. En Maagd is ook werken. Wij zijn nu in onze samenleving naar geneeskunst gaan kijken als een industrie. Het wordt niet vanuit het holisme bekeken, maar vanuit symptomatische optiek. Daar moet even een schroef in het lichaam of oh: ik heb het verkeerde been geamputeerd. Ja, ik had even geen contact met de patiënt, maar dat moet kunnen. Weet je wel, zo. Alle mensen die gezond zijn, zijn op een bepaalde manier verbonden met de medische industrie en zij worden genoemd: patiënt.

Dat was in de atlantische, de lemurische en in de Egyptische tijd heel anders. Daar gingen ze heel anders om met ziekte en gezondheid. En ook dàt gaat weer veranderen.

Ik oordeel niet hoor, begrijp me goed.

Dus dit is ook een ding waar we een beetje aan kapot gaan.

Plus: Maagd is ook enorm zakelijk, die wil produceren, die wil dat het nuttig is. Er moet absoluut een soort zakelijkheid zijn. Nou, we zijn ook zakelijk. Zoveel dat we gewoon heimwee hebben naar mysterie. Wat precies in het tegenoverliggende teken ligt.

Ik ben religieus opgevoed, rooms katholiek en ik heb dat fantastisch gevonden. Nog ga ik elke zondagochtend naar de kerk om het te beleven. Ik woon zelf ook in zuid Frankrijk in het Katharen gebied, daar is heel, heel diep geloof. Ik beleef dat op mijn manier. Ik hang daar niet alles aan op. Ik vind de religieuze figuren boeiend, ik bid ook daar naar toe, maar het is niet de hele lading.

Vanuit universeel oogpunt is het zo, dat door het verschuiven van dat lentepunt door die dierenriem in tweeduizend jaar, de goden eigenlijk meeschuiven. De Egyptenaren hadden hun eigen goden, de diergoden en de Romeinen hadden de planeetgoden. Daar komen de dagen ook vandaan: de zon-dag, de maan-dag, de zater(Saturnus)-dag. Toen het Vissen tijdperk aanbrak werd het in onze wereld ingeluid door de Christus. Toen was er nog maar één God, unum Deum, en daar moest iedereen in geloven, anders ging je de brandstapel op.

Maar nú lopen de kerken leeg. Wat nu. We komen uit een collectieve geloofsbelijdenis of spiritualiteit. Het was collectief en uzelf was niets, u was anoniem. U was een beminde gelovige. Verder was u sterfelijk en zondig. Het enige wat u te doen had, was zitten, bidden en deugdzaam hopen dat u een plaatsje in de hemel krijgt, zo simpel.

Dat kan niet meer.

Ik hoop dat ik hier niemand voor het hoofd stoot.

Ik wil proberen mijn visie hierover te laten zien.

Hier ziet u een afbeelding van de maagd Maria, die al op tig manieren is uitgebeeld. Ik heb wel honderdtwintig afbeeldingen van haar. Deze is van Goya, die vind ik één van de allermooiste. Deze is eigenlijk van de verrezen Christus. Het tijdperk van de gekruisigde Christus in onszelf, ons kruis dragen, dat is straks voorbij. Dan gaan we naar het tijdperk van de verrezen Christus in ons. Zo kun je het ook zien, hè.

Hier zie je Maria als een hele mooie, leuke, moderne vrouw, in plaats van zo lijdzaam en kuis.

Nu gaan we dus naar een andere tijd. De tijd die aanbreekt is de Waterman tijd. Dat is een heel andere kleur. Waterman heeft als tegenoverliggend teken Leeuw. Dat is de as van mens en maatschappij. Het is de vijfde as van de dierenriem. Deze as is de komende tweeduizend jaar van invloed. Ik ben bezig met het schrijven van een boek, dat over de nieuwe waarden gaat. Wij zijn afscheid aan het nemen van de oude waarden, niet omdat ze slecht zijn, maar ze zijn bouwstenen geworden om daar bovenop nieuwe waarden te metselen. We hoeven niets weg te gooien: het is toch mooi om nederig of barmhartig of vergevingsgezind te zijn. Maar er komt nu een hele dimensie bovenop.

Zo'n lentepunt verschuift, dat was in de oude tijd ook zo. In de tijd van Christus ging het van Ram naar Vissen, van een vecht- en krijgstijdperk naar “ik keer mijn wang naar jou toe als jij mij slaat”, dat werd dus een heel andere kleur. Ook nu is er een andere kleur aan het verrijzen. U en uw ouders zijn nog opgevoed met de idee: ik mag geen ik zeggen. Je bent er niet, jij bent er voor de ander. Je bent niets waard en je bent nederig, je geeft je liefde. Verder ben jij niets.

Bij de jonge mensen van vandaag hoef je niet meer aan te komen met deze dingen. Want die Leeuw pool is enorm aan het opkomen. Die Leeuw is “ik”: ik ben zelfbewust, ik weet wie ik ben. Ik hou van feestvieren, ik hou van dansen. Hoeveel dansprogramma's zijn er niet nu. Ik hou van koken, hoeveel kookprogramma's zijn er niet nu. Ik ben een stèr, kijk eens naar Idols. We willen allemaal een ster zijn. We willen mooi zijn, al die makeovers, al die pruiken en haren en tanden. Allemaal, kijk: ik ben fantastisch.

Zo'n pool drukt zich uit in heel grote gradaties. Van de meest negatieve eigenschappen van een ongelooflijk stompzinnig narcisme naar een absoluut diep, individualistisch, spiritueel bewustzijn.

Zelfbewustzijn, daar wil ik met u over praten. Wij zijn aan het individualiseren, wij komen uit een collectief, we zijn ons daaruit aan het losmaken en wij worden ons bewust van ons geestelijk achterland. Dàt achterland is eigenlijk begonnen in de tijd dat Christus geboren werd. Daarvoor heeft de mensheid een periode meegemaakt van vele duizenden jaren van afdalen a.h.w. uit de geestelijkheid naar de verdichting in de stof. Dit is Steiner, wat ik u zeg, zodat de mens kon individualiseren en zodanig dat hij een ego kon opbouwen. Hij moest zich afscheiden van God. Het diepste punt van materiedichtheid en afscheiding van God is bereikt voor de geboorte van Christus. Toen waren de mensen helemaal afgescheiden van hun spirituele wortels.

Toen keerde een bepaalde beweging om, die van involutie en evolutie. De mensen gaan weer terug naar hun geestelijk achterland, maar nú met behoud van zelfbewustzijn. Het tweeduizend jarige tijdperk van religie is het eerste blok geweest van je weer verbinden met de geestelijkheid en vergeestelijking middels religie.

Vrij recent kwam er een nieuw blok wat geestelijkheid betreft, want de psychologie werd ontdekt. Ineens gingen de mensen een individueel achterland ontdekken: hé, het is niet de straf van God, maar kennelijk heb ik zelf iets in de hand gehad waardoor er dingen gebeuren. Ik ontdek mijn eigen psychologie hierin. Ineens werd de geestelijkheid en spiritualiteit individuéél uitgelegd.

Nu gaan we nog een stapje verder. Nu wil ik u dit zeggen: u bent als mens een twee-geborene. Dat is een uitspraak van Rudolph Steiner. Er wordt in de nieuwe tijd iets nieuws geboren in u allemaal.

Eerst even naar de twee-geborene. Als mens komt u op aarde met twee afkomsten. U wordt geboren in uw familie. U bent een telg van uw bloedlijn. Vanuit die lijn draagt u allemaal eigenschappen met u mee, heel belangrijk, niet uit te vlakken. U bent lid van een familie stamboom en u bent daarin allemaal met elkaar verbonden. Maar u heeft ook een andere afkomst: een universele, geestelijke afkomst. Die afkomst staat volkomen los van uw bloedlijn. Deze afkomst is nu veel meer aan het opkomen in het bewustzijn van mensen. Eeuwen lang en dat is ook Bijbels, was de familie het allerbelangrijkste. De stammen van Abraham, je kon niet trouwen met iemand vanuit een andere stam. Als iemand van de familie iets verkeerd had gedaan, had jij het ook gedaan.

Dat gaat steeds verder weg. We gaan ontdekken in onszelf, dat we wel iemand uit een bloedlijn zijn, maar ook een geestelijk achterland met ons meedragen. Het heeft zijn wortels in universaliteit, in u zelf en dàt is uw essentie.

U zegt: ik ben Hans de Bruin, ik ben zoon van die en die. Daarmee zet u een bepaalde persoon van uzelf neer. Maar niet voor niets hebben we het in deze tijd over authenticiteit. Een waarde die voortkomt uit de Leeuw-Waterman pool, is o.a. authenticiteit. De Leeuw is speels. Want na dat hele drukke werken en je plicht doen van negen tot vijf of je het nou leuk vindt of niet, daar word niet naar gevraagd, wil iedereen ineens werken met zijn hart. En wat hoort er nou bij het hart: Leeuw. Het hart moet open.

Ik wil alleen maar met mijn hart werken, juffrouw”. Plezier: een Leeuw is een feestbeest, die houdt van plezier en er zíjn, zèlfbewustzijn. Autoriteit, zelfsturing, persoonlijk leiderschap, creativiteit komt daar ook vandaan.

Wat is nou Waterman. Er is niets en niemand zo eigenzinnig als een Waterman. Ik heb vijf planeten in Leeuw en een collega van mij heeft vijf planeten in Waterman. Als ik zeg “kom even hier”, dan doet ze dat niet. Ik moet zeggen “kom even nìet hier”. Die Watermannen voelen zich onmiddellijk bedreigd als iemand anders hem zijn wil oplegt. Dat is direct het tegenoverliggende teken Leeuw hè, die zegt: ik wil dat dat geschiedt, dat zal gebeuren. Die Watermannen laten zich niks zeggen. Dat is heel individualistisch. Zowel Leeuw, die weet wie die is, maar ook de Watermannen, die heel eigenzinnig en individualistisch zijn. Die laten zich geen regels opleggen. Dat wordt steeds moeilijker met de politiek en de overheid. Dat gaat straks niet meer. Vanuit de politiek en de overheid wil men regels opleggen vanuit het Maagd-denken. Pas op en keurig en dit en dat, daaruit is die hele control- en planning cultuur voortgekomen. En dat gaan voor zekerheid.

Dat bestaat niet meer. Het is nu creativiteit, plezier hebben, er in durven springen.

Die Waterman is een teken van vrijheid, dat weet u hè. Ze zijn erg eigenzinnig, maar het gaat om individuele vrijheid. En de Leeuw drukt zich uit: ik ben.

Ik wil u dit zeggen: het vorige tijdperk was dus Maagd-Vissen. Ora et labora, bid en werk. Zó, dat is er in gedonderd hè. Nou, dat is voorbij. Wat nu gaat komen zal zijn: verbind uw Zijn. Het is ook vrijheid van expressie.

Nu komen er twee tijdsgeesten bij elkaar en dat gaat botsen. Want een politieagent die je bekeurd om het bv. alleen maar op een verkeerd paadje rijden, waarbij je verder niemand kwaad doet, krijgt het steeds moeilijker. Mensen gaan dat niet meer pikken. Die zien het nut niet meer in van die regeltjes. “Doe nou even wat er werkelijk toe doet”.

Jongeren pikken dat niet meer, die moeten aangesproken worden op wie ze zijn. Op wat ze kunnen, op hun liefde en op hun creativiteit. Daarin willen ze vertrouwd worden.

Als u in een gebroken gezin leeft, wat heel veel gebeurt, er zijn veel families Von Trapps, dan kunt u dat bij elkaar houden door uw hart te openen. Door respect te tonen. Er is één teken dat respect wil en geeft en dat is Waterman. Ook al leeft u in gebroken gezinnen: als u die kinderen respecteert op gelijk niveau (dat is ook Waterman) en niet autoritair bent, maar ze aanspreekt op wie ze zijn en u geeft liefde vanuit uw hart, dan kunt u dat gezin gewoon bij elkaar houden. Dat is een heel andere benadering als “ik ben je vader en je doet wat ik zeg”.

Waterman is dus het teken van de samenleving. Er is niet voor niets een programma dat heet het hart van de samenleving. U weet wel, dat het er om gaat dat we de dingen samen gaan doen, maar niet zomaar. Het samenwerken kan wanneer beide polen in u goed samenwerken. Net als met Maagd-Vissen. Maagd die een aardeteken is, die op de grond staat, die praktisch is. Vissen die tè weinig Maagd heeft gaat zweven. Die is niet geaard met zijn gevoelige voetjes. Een Maagd die tè aards is, durft zich niet over te geven aan het geheel, die gelooft niet, die gaat teveel analyseren.

Wanneer deze twee polen in u goed uitgebalanceerd raken, want we worden in de nieuwe tijd steeds een beetje meer Leeuw en een beetje meer Waterman, dan gaat u snappen wat vanaf nu kosmisch gehonoreerd gaat worden. Het oude gaat langzaam weg. Dat komt ook niet meer terug. We zoeken naar iets nieuws.

Hier ziet u een woord dat u kunt vergelijken met het woord essentie.

Ik had het er net over dat u twee keer geboren werd. Uw universele afkomst is eigenlijk de afkomst waarbij u a.h.w. het pad kunt zien die uw ziel loopt. Die afkomst is in de horoscoop aan te duiden. Daar zijn meerdere wegen voor, hoor. Het is heus niet dat alleen de astrologie daar noodzakelijk voor is, maar ik vind het zo frappant hoe treffend het daarin staat. In een van die velden van de dierenriem heeft een mens een bepaalde kleur vanuit zijn universele inzichten en afkomst. Dat is die essentie.

Heel lang heeft u zich geïdentificeerd met “hé, ik ben een mens, ik ben sterfelijk en ik ben lid van een familie etc.” U heeft heel lang de autoriteiten gezien als uw vader en uw moeder. Daar komt nu een heel nieuw bewustzijn naar boven in ons allemaal. Dat is een bewustzijn, dat is enorm individueel. Het is een bewustzijn waarin jouw innerlijk universeel schijnt. Dat innerlijke licht is een totaal weten.

U denkt dat u niets weet, maar dat is niet waar. U weet alles. In de nieuwe tijd wordt dat weten steeds belangrijker. Omdat de sluiers van de fysieke dimensie een beetje aan het oplossen zijn, krijgt u meer informatie. Uw intuïtie wordt sterker. Heeft u dat al ontdekt. U bènt uw intuïtie.

In-tuition: in zien. Uitzicht – inzicht. Naar binnen kijken, het weten. Dus als u contact maakt met uw essentie, dan maakt u contact met een hele lieve laag in uzelf, die heel lang geslapen heeft. Deze essentie maakt deel uit van een kosmisch gestuurd zielsproces.

Dat gaat als volgt: ieder mens wordt geboren met deze essentie, een heel diep weten. Een weten met een bepaalde kleur. Ieder mens heeft daarin een bepaalde kleur. Dat weten is spiritueel en universeel en alwetend. Ieder mens wordt daarmee geboren.

Zolang de fontanel open is wordt ieder kind nog geleid door de kosmos, tot rond het derde jaar, wanneer de fontanel gesloten wordt. Het is zo, dat de opvoeders jou, als kind, niet in essentie zien. In deze evolutie, in deze fase van de mensheid, is dat zo. Ieder mens heeft dat. Dat kind komt volledig wetend op de wereld en de ouders zien het niet in essentie. Die zien het kind alleen in “kijk, hij heeft het karakter van Anna en de neus van Astrid of zoiets”. Eigenlijk heeft hij niets van zichzelf. Het is leuk en handig wanneer zo'n kind wordt herkend als een telg van de familie. Maar een kind is veel meer. De kinderen van nu herinneren zich dat veel meer: ik ben meer dan dat.

Terug naar het kosmisch gestuurde zielsproces. Het kind wordt rond het derde jaar afgesneden van die essentie. Het hangt er van af en dat kan ik in de horoscoop zien, waar die essentie staat, welk levensgebied dat betreft. Is dat bv. in het vierde veld, dan heeft dat kind een absoluut helder zicht op familiepatronen, op familierelaties, op intimiteit, veiligheid en geborgenheid. Daar zit een kompleet, helder zicht. Maar het kind wordt in een gezin geboren, waarin dat nou net helemaal niet gezien wordt. Hij voelt zich gedropt in het verkeerde gezin. Dat is een enorme pijn, een drama. Dat kind dondert a.h.w., heel natuurlijk in een tegenoverliggend veld en dat is de overlevingsstrategie. Die gaat de straat op, die gaat het huis uit: ik red me wel. Hier heb ik niks aan. Maar de hele tijd wordt hiermee die essentie naar de achtergrond geduwd.

In onze fase, in onze mensheid, nu, in de nieuwe tijd, is het zo dat rond de tweede levenshelft die essentie weer naar boven gaat komen. Ik had het al over de twee-geborenen. Als u geboren wordt, als de ziel in het lichaam wordt geboren, dan is voor uw geboorte uw bewustzijn kompleet rond. U overziet al uw levens, al uw persoonlijkheden, alles wat u bent weet u. Er bestaat geen tijd, die bestaat hier. U hebt besloten in deze fysieke dimensie een ervaring op te doen om redenen die u weet. Als u geboren wordt, vernauwt zich uw bewustzijn. Dat bewustzijn wordt letterlijk samengeperst en daardoor verlengt het zich. Door de verlenging ontstaat de tijd. Op die manier beleven we alles achter elkaar, hier in het aardse. Het heeft een functie. Doordat we alles achter elkaar kunnen beleven, we kunnen er niet naast kijken a.h.w., moeten we elke ervaring ook honderd procent in ons opnemen. There is no escape, je moet wel, want je beleeft alles àchter elkaar.

Dus is dat geboortekanaal, waar u doorheen geperst wordt, eigenlijk heel symbolisch voor waar we in leven. We verkeren allemaal gedurende ons leven in een chronische staat van bewustzijnsvernauwing. Dat is niet erg, dat ìs zo. Dat heeft zo zijn functie. Dus we zijn enorm gefocust op wat voor of achter ons ligt, maar niet wat rònd ons is. Zó maken wij de tijd mee.

In uw eerste levenshelft houdt u zich heel vaak in leven met uw overlevingsstrategie. U heeft allerlei mechanieken opgebouwd, en allerlei conditioneringen om zo om uw ziel te bescherm-en.

Zo tegen die tweede levenshelft hebben heel wat mensen zoiets van “is dit het nou”? Dan is het tijd voor een tweede geboorte. Dat is die geboorte vanuit die andere afkomst. De geboorte van uw eigen essentie. Dat wordt in de nieuwe tijd ontzettend belangrijk. Dat is ook een gegeven dat u wederom door een geboortekanaal gaat. Die zien anderen niet. Ik kan dat geboortekanaal aanwijzen in de horoscoop, omdat het een aantal graden in de dierenriem beslaat. Je kunt het ook een scheppingspoort noemen. Als u uiteindelijk uit uw eigen essentie wilt gaan leven, gaat u oude conditioneringen loslaten. U wordt zich bewust van oude overtuigingen. U komt op kruispunten te staan, dat u denkt “eigenlijk zou ik het liefst in een hutje op de hei willen wonen”. Er kan erg veel commentaar op u afkomen.

Ik zag als kind alles en ik zei wat ik zag, maar mij werd de mond gesnoerd, want dat was veel te heftig, dat konden die mensen helemaal niet zien en niet voelen en niet aan. Maar nu, omdat ik alles zie, wil ik elke dag in kunnen spelen op nieuwe situaties, waarin ik mijn zien kan oefenen en waarin ik in alle rust kan destilleren wat ik zo helder zie.

Zo zijn er zoveel mogelijkheden hè.

Hoe gaat dat nou, dat proces van die tweede geboorte. Op een gegeven moment voelt u dat dingen niet meer zo naar tevredenheid zijn. Eigenlijk iets van “ik zou iets anders willen”. Die essentie is absoluut uniek, omdat u uniek bent. Het is wel degelijk een bepaalde kleur van een veld in een horoscoop die door u heen straalt, maar het straalt wel door uw eigen unieke ziel. Gaan leven vanuit uw essentie betekent, dat u een complete, unieke weg gaat. Een weg die nog nooit ooit door iemand is gegaan.

Die essentie is universeel bewustzijn en bewustzijn is onlosmakelijk verbonden met materie. U kunt ook zeggen: bewustzijn zoekt expressie in de vorm. Die expressie in de vorm vanuit uw essentie bestaat nog niet. Bij niemand niet. Ik weet waar ik hem heb staan in het werkveld. Alles wat ik doe komt uniek uit mijn eigen zijn naar voren zoals ik het nu vertel, maar god, oh god, wat heb ik daar een weg voor moeten gaan.

Als u hem in het vijfde veld hebt staan, bent u uniek met kinderen. Dan kunt u als geen ander mensen stimuleren en in hun eigen autonome zijn zetten, want u ziet dat. Alleen moet het helemaal vanuit uzelf omhoog komen. Dat is eigenlijk een soort geboorte en dat wordt bestendigd en bevestigd en bekrachtigd als u dat toelaat en vooral als u eerst zich daar bewust van bent wie u in essentie bent. Het is uw universele zelf, het is uw hoogste zielskwaliteit, van waaruit ook een hele bijzondere kernkwaliteit naar voren komt.

Als u bv. uw essentie in het vierde veld hebt staan, dan hebt u de bijzondere kwaliteit om mensen te verzorgen. Om ze veilig te doen voelen. Geborgenheid te geven. Een soort constant wiegen: kom maar bij mij, ik wil dat je je goed voelt. Zelf heb je dat als kind dan enorm gemist. Dat is je hoogste kwaliteit die in je tweede levenshelft naar voren laat komen. Kinderen voelen dat. Mensen met de essentie in het vierde veld, daarbij wil je zijn, daar wil je lekker naast zitten. Die mensen maken dat je je veilig voelt. Iets wat ze zelf zo gemist hebben. Hun grootste gave is dat jij je veilig voelt.

Dit is dus een gebied dat zich opent met de nieuwe tijd. Het is tevens een gebied van waaruit u een eenheidsbewustzijn genereert. Wij zijn gewoon geraakt dat we alles in tweeën snijden. We zijn dualistische wezens, dag en nacht, man en vrouw, liefde en niet haat maar angst (dàt is de tegenpool van liefde), etc. maar vooral goed en kwaad. Zo hebben we dingen ingedeeld: in goed en kwaad. Met het openen van de nieuwe tijd komen onze oude overtuigingen over goed en kwaad naar boven, ook in onszelf. Dat houdt ons eigenlijk af van de dingen vanuit een eenheidservaring waar geen goed en kwaad is: het ìs. Het eenheidsbewustzijn zit besloten in uw essentie.

Je kunt ook zeggen: in uw essentie bent u werkelijk authentiek. Er is niets zo authentiek als dat. Nu zijn wij in onze fase van de evolutie waar wij nu zitten, enorm daarin versluierd geraakt. Wij zijn eraan gewend geraakt dat wij het gewoon vinden, dat we pijn hebben. Stelt u zich even voor wat ik zeg.

Dat komt ook omdat wij het denkbeeld achter de rug hebben van Vissen. Vissen is ook een teken van offeren, lijden, wegcijferen en het is in die religie besloten geraakt. Het had ook een functie dat wij zoveel hebben geleden. We zaten in een fase waarin we zogenaamd karma moesten aflossen. Wij raakten daar zo aan gewend dat wij vergaten om van onszelf te houden.

In het nieuwe tijdperk gaat het om zelfliefde. Is dat egoïstisch, absoluut niet. Het is zó nodig. We willen vaak alles doen voor een ander, maar nu zijn we op een punt aangekomen dat we van ons zelf mogen houden. “Ik hou van mezelf” klinkt zo raar hè. Je kijkt in de spiegel “oh, ik hou van je”. “Oh, en het is wederzijds”.

Zelfliefde bedoel ik wat transparanter. Niet vanuit narcisme, maar zelfliefde gaat voortkomen uit zelfbewustzijn. Hoeveel mensen weten gewoon niet wie ze zelf zijn. Een van de hoofdwaarden van de nieuwe tijd is: weet wie je bent en niet alleen vanuit je bloedlijn, maar vanuit je essentie. Dat bewustzijn wordt ontsloten en is voor ons een individuele opgave, maar ik wil het liever een avontuur noemen. Om dàt te pakken te krijgen is niet moeilijk, want ja, ik kan het zien, maar je kunt er ook over gaan mediteren of weet ik wat allemaal.

Mijn ervaring is dat wanneer ik daarin een consult geef, mensen zeggen: tsjak, ja, precies.

Over een aantal eeuwen stappen mensen direct de essentie in, maar zover is het nog niet. Nu nog is het een proces, dat u vanuit uw essentie weet wat u moet doen, wie u diep van binnen bent en hoe u daar expressie aan gaat geven. Dat proces gaat eigenlijk door een geboortekanaal, druppelsgewijs. Als u van bepaalde dingen voelt, dat u zich daar goed bij voelt, is dat een impuls. Een impuls van het innerlijk weten dat zó versluierd is. “Oh, ik vind het heerlijk om met kinderen om te gaan. Niet om te zeggen wat ze moeten doen, nee, om het kind zijn”. Ik zeg maar iets. Of ik vind het fantastisch om met de aarde te werken, etc.

Het openen van uw essentie gaat geleidelijk. Als dat proces in gang wordt gezet, zet het uw oude conditioneringen, die u eigenlijk ongelukkig maken, opzij. Zij doen er niet meer toe. Uw essentie ligt in u besloten aan de bovenkant als een geweldig universeel licht. Dat licht moet door die poort, hier zie je dat als dat rode stukje. Dat moet erdoorheen geperst worden, opdat dàt licht op aarde gaat schijnen. Dàt schijnen van uw innerlijk universeel licht bepaalt de nieuwe tijd, dat doet u zelf.

In die essentie gaat alles moeiteloos, want het is uw natuurlijke zelf. Alles gaat met plezier. Daar is geen druk, geen spanning, u bènt daar namelijk. Dan gaan de dingen vanzelf. U houdt het af en toe nog terug vanwege oude overtuigingen. Van dat langzaam openen van het bewustzijn wordt u ontzettend blij. Want één van de waarden van de nieuwe tijd is plezier maken. Als je het niet doet met plezier: doe het niet. Het komt voort uit uw natuurlijke zelf en wij zijn vergeten hoe dat moet. Ik wil u vragen dat u zich dat gaat herinneren. En weet u: dan worden de mensen om u heen ook blij. U dùrft het bijna niet meer, omdat het niet mocht.

Als u die stroom te pakken hebt, is die beweging zó dat die essentie een steeds grotere plek in uw leven gaat innemen. Want ik zeg u: het is de kèrn van uw wezen. Die kern brengt een kernkwaliteit met zich mee. Die kern overstroomt uiteindelijk uw hele wezen. Leven vanuit uw essentie: daar zit uw absolute bron van creativiteit. Als u dat te pakken heeft, dan doet u de dingen vanzelf. U doet ze met plezier en u kunt niet ophouden, er zit een passie in. Dat is wat u wilt.

Ik had een paragnoste die een consult wilde en zij had een bijzondere spirituele horoscoop. Zij heeft een heel vol twaalfde veld voor de astrologen onder ons. Dus ik zei: jij leeft voor jouw gevoel in een omgekeerde wereld. Jouw wereld en jouw thuis is het universum, de kosmos en het niet zichtbare, het niet fysieke. Jij voelt je niet thuis in je lichaam en zo, jij bent een universeel wezen, maar jij bent je er al zo van bewust”. Mensen met zo'n stand willen heel graag alleen zijn. Dan worden ze opgeladen door de kosmos, door de stilte. Dieu parle dans le silence, God spreekt in de stilte.

Sommige mensen zijn heel bang voor de stilte, zij denken dat het echt stil is. Maar voor haar was de stilte één groot, gevuld terrein. Dus ze vraagt me, of ze gek is, dat ze de kerst en oud- en nieuw alleen wil doorbrengen. Nee, natuurlijk niet, ze zegt toch wat ze wil, alleen zijn. Zo sterk was die behoefte.

Als ik mezelf neem, ik heb hem in het zesde veld. Bij mij gaat het om werken. Die essentie staat altijd in contact met het tegenoverliggende punt. Je zou kunnen zeggen dat dat het meest vruchtbare veld in de horoscoop is. Het is ook een beetje de overlevingsstrategie, maar het is een as. Bij mij is die as hemel en aarde. Ik heb heel lang als overlevingsstrategie in een soort hemel geleefd, dat is ook echt zo. Als kind was ik hier helemaal niet, ik vond het hier verschrikkelijk. Toch moest ik afdalen in de wereld, concreet, werken. Ik wilde ook niet werken, daar had ik van alles op gevonden. Mijn moeder vond dat ik moest bollen pellen en ik had een hele leuke smoes: ik mocht niet, want ik was te klein. De mensen met die essentie doen niet vanuit die essentie de dingen die daarin gemeengoed zijn. Dat wil zeggen, dat als je hem, zoals in mijn geval, hebt in het zesde veld, dan ga je geen doorsnee baantje zoeken. Totdat je iets vindt van: hé, dàt wil ik wèl.

Dat wordt een weg van een nieuwe structuur, schepping en vorm die voortkomt uit jouw ziel. Dan heb jij je weg gevonden, een weg die nooit iemand is gegaan of ooit zal of kan gaan. Daarom hebben wij ook allemaal, net als alle sterren aan het firmament hun plaats hebben, in de nieuwe tijd onze plaats opnieuw in te nemen vanuit onze essentie. Daarom zijn zoveel mensen in de war.

Wat hebben we te doen. Vanuit de consulten die ik doe, weet ik dat mensen het soms eng vinden om wèrkelijk voor zichzelf te gaan staan. Maar dat is geen egoïsme. Omdat die essentie verbonden is met het universele licht, zit daar universele liefde in besloten. Leven vanuit essentie is leven vanuit liefde.

Ik wil een spelletje met u doen. Even het volgende: zet uw hoofd af. Denk niet. Doe uw hersens weg. U kunt niet denken. Als ik u een vraag stel gebruikt u uw intuïtie. Niet over nadenken. Het antwoord dat u voor uzelf op mijn vraag geeft, onthoud u even. Even diep ademhalen.

De vraag is: wat wilde u worden als klein kind. Als u niets wilde worden is het ook goed.

Tweede vraag: welk sprookje vond u het mooist.

Nu gaan we het volgende doen: denk even met me mee. Geef antwoord op de volgende zin: het fijne van geld is voor mij................

Tweede zin: het vervelende van geld is voor mij................

Nu gaan we door: ik (u) ben tien jaar, ik kom de huiskamer binnen en ik roep “ik heb de honderdduizend gewonnen”. Pappa zegt:.............. Mamma zegt:................

Ik ga het volgende doen.

In de zin “het fijne van geld is voor mij”, u had daar uw woord, streep ik het woord geld door en ik zet daar kracht voor in de plaats. Het fijne van kracht is voor mij............... Het vervelende van kracht is voor mij …................

Nu ga ik naar dezelfde zin en ik streep het woord kracht door. Ik zeg: het fijne van liefde is voor mij............. en het vervelende van liefde is voor mij.................

En nu deze zin: ik heb de honderdduizend gewonnen. Dat woord streep ik door en ik zeg: ik ben tien jaar, ik kom de huiskamer binnen en ik roep: ik heb alle liefde van de wereld gewonnen. Pappa zegt..................... Mamma zegt.......................

Alle liefde van de wereld had u als kind vanuit uw essentie. Ik veroordeel absoluut niet uw pappa en uw mamma, zij zijn ongelooflijke belangrijke en liefdevolle wezens in uw leven. In de horoscoop vertegenwoordigen ze de zon en de maan.

Door deze uitspraken kunt u nu tot de ontdekking komen dat u geconditioneerd bent. Sommige mensen moesten hun geld op de bank zetten. Of: gééf hier. Of: ik geloof je niet. Of: maak je een grapje. Of van: kind, genìet er van.

Ik wil u even tot uw bewustzijn brengen: ziet u hoe u afgeknepen kunt zijn van uw eigen essentie. Door wat pappa zei of wat mamma zei: jíj, dat geloof ik helemaal niet.

Het kan ook positief geweest zijn, hoor, maar meestal was het dat niet en dat heeft u geconditioneerd. U kunt dat zelf deconditioneren. Daarvoor hoeft u helemaal geen oorlog te voeren met uw ouders.

Als u wist wat u wilde worden als kind, heeft dat onlosmakelijk te maken met uw essentie. Als u dat niet wist, is het niet erg, want dan is het tè ver in uw bewustzijn weggezakt.

Het sprookje was uw overlevingsstrategie. Als u Assepoester zo leuk vond, was dat uw overlevingsstrategie. U was een soort hulpje en de anderen gingen feesten: ik doe alles wel voor anderen en zelf heb ik geen plezier. Dat kan een manier van leven zijn hè. Als je Roodkapje zo leuk vond, wilde je alles weten, ga je alles in het wéten gooien.

Sneeuwwitje lag lekker te slapen, ik bèn er niet. Van die sprookjes is een site, daar zie je de symboliek ervan. U kunt er aan zien wat u er op gevonden heeft om zoveel mogelijk uit de pijn te blijven.

PAUZE

Ik wil even ingaan op een aantal vragen die ik hier kreeg. Ik heb hier folders neergelegd. Stel dat u belangstelling heeft voor een consult, ik geef ook telefonische consulten via Skype, met de webcam of zonder als u dat wilt, dan wordt het een video gesprek. Dat is tegenwoordig heel in. Het gesprek wordt opgenomen en als mp3 geluidsdocument naar uw e-mailadres gestuurd. U kunt het dan downloaden, op een cd branden of uittypen, wat u maar wilt.

Voor vanavond heb ik een hele speciale aanbieding: ik kan een essentie consult geven voor

€ 50,-. Dan ben ik een uur met u bezig, dan gaan we eigenlijk nog naar de andere dingen ook kijken, maar het is echt een hele speciale prijs. Voor een geboortehoroscoop ben ik langer bezig en die is heel uitgebreid en kost € 125,- Verder is er een relatiehoroscoop, een jaarhoroscoop, een bedrijfshoroscoop, maar dat is een ander verhaal. Ik bereid voor, ik tune me helemaal in, op uw energie, ik zie uw horoscoop en ik ga aan de slag.

Vraag: kan dat telefonisch en moet dat via Skype

Antwoord: ik kan u bellen via mijn Skype op uw vaste nummer. Dat word dan meteen opgenomen en u heeft het dezelfde dag in huis. Maar dan heeft u alleen een uren-consult voor € 50,-

Er was nog een vraag over het boek. Mocht u geïnteresseerd zijn in het boek, gaat u dan naar mijn website. Daar staat het bij boeken en ook bij de link hoe je het kunt bestellen bij de uitgever en die stuurt het je toe. Maar ik heb begrepen dat het ook gewoon bij de boekhandel of bij webwinkels te koop is. Het tweede boek dat er aan komt gaat helemaal over de nieuwe tijd waar we het nu over gehad hebben.

Zijn er nog vragen:

Vraag: u noemde zopas, u bent Maagd of Leeuw, maar als een horoscoop opgemaakt wordt, dan is het toch belangrijk om te weten in welk huis je je ascendant hebt. Omdat jouw ascendant jouw dierenriemteken overheerst. Dan gaat het eerst om de plaats waar je geboren bent en dan het uur en het liefst zo dicht mogelijk bij de minuten. Ik ben geboren op het zuidelijk halfrond en dat wordt ook weer anders berekend. Hoe zit dat met zoals ik een kennis heb gehad: zij had bij de geboorte Steenbok, maar haar ascendant was Leeuw. Die Leeuw overheerste enorm. Alles heeft toch ook te maken met je ascendant.

Antwoord: kijk, hier ziet u een horoscoop. De horoscoop bevat heel veel ingrediënten. In de eerste plaats ziet u een cirkel en in de binnencirkel ziet u allemaal tekentjes. Dat zijn alle planeten. U ziet ook allemaal velden, dat zijn de levensgebieden, waarin ik bepaalde planeten uitwerk. U heeft allemaal ongeveer drieëntwintig factoren, zo noemen we dat, in een horoscoop. Die staan allemaal voor ieder mens op een bepaalde wijze. Toen u geboren werd stonden de planeten op een bepaalde plaats en dat is zo ongeveer uw horoscoop. Dat is een blauwdruk. Ook de spirituele punten zijn daarin verweven.

Als u zegt, ik bèn Vissen, dan zegt u, toen ik geboren werd stond mijn zon in het teken van Vissen. Maar de maan stond ook ergens. En Mars, Mercurius, Venus en Pluto, etc. Dus die spelen ook een rol. Dan zegt u, mijn ascendant is Kreeft, hoe kan dat. Dat is nou een horoscoop, elke is uniek. Als ik moet definiëren zeg ik: uw zon is eigenlijk uw ego of een stukje zelfbewustzijn. De ascendant is eigenlijk uw persoonlijke dynamiek. Ikzelf ben Leeuw, maar mijn ascendant is Kreeft. Die duiding is: behoorlijk zelfbewust, maar de Kreeft maakt het ook weer heel verzorgend en kwetsbaar en heel gevoelig. Dat is meteen een combinatie, als mens ben ik dus heel veel. U bent zoveel. U bent een diamant.

Uiteindelijk leidt uw essentie naar het diamantbewustzijn. De diamant heeft allemaal vlakjes en die kunt u zien als een vakwoord van uw horoscoop. U bent dat allemaal. Eén vlakje schittert heel mooi en een ander zit wat in het donker. Wanneer u uiteindelijk vanuit uw essentie gaat leven gaat die hele diamant schitteren. Soms ervaart u uzelf als een vat vol tegenstrijdigheden. Leven vanuit de essentie maakt dat één. Dan lossen die tegenstrijdigheden op.

Vraag: ik ben Steenbok, maar mijn geboorteakte is verloren gegaan door het Jappenkamp. De juiste tijd heb ik niet meer. Hoe kun je dan je ascendant achterhalen

Antwoord: er is een techniek, dat heet geboortehoroscoop correctie. Dan werk je omgekeerd. Je kijkt naar hele belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven en aan de hand daarvan kun je een tijd lokaliseren. Overigens is het al decennia lang zo, dat de gemeente waarin u geboren bent, uw geboortetijd heeft. Als u die gemeente belt, zijn ze verplicht u die te geven.

Vraag: heeft u ooit voor Nederland een horoscoop gemaakt en zijn daar goeie punten uit gekomen.

Antwoord: Nederland is een Vissen land met ascendant Kreeft. Dus Vissen land in die zin van alles gedogen, ook de drugs. Zal ik u een verhaaltje over Vissen vertellen.

Vissen is het laatste teken van de dierenriem. In dat teken lossen alle vormen op. Een Vissen mens heeft per definitie heimwee naar een leven waarin alles heel is en heeft moeite met het leven op aarde, want op aarde is alles ingekaderd. Zijn opdracht ligt in het teken Maagd, dat staat ook in het boek. Alle tekens worden héél door in verbinding te treden met het tegenoverliggende teken.

Dus Vissen is de dromer, is hier niet, is altijd ergens anders, te laat, slordig, ligt zich onder een brug te bezuipen, Vissen is erg gevoelig voor verslaving, want in een roes is hij weer één met alles, hè. Liever hier niet zijn. Dus dan maar een verslaving. Grootste moeite om gewoon aan het werk te gaan, de tijd in de gaten te houden en heel veel gevoeligheid voor wat ver weg is. Dromerijen en in hogere vormen mystiek. Onder het Vissen teken zijn de hoogste mystici ook geboren. Maar een mysticus is geen mysticus als ie niet geaard is. Die aarding ligt in het teken Maagd. Dus alle Vissen krijgen direct de lessen, de spiegels van het leven, van het Maagd principe naar zich toe.

Ik zal u een klein stukje voorlezen uit mijn boek, de tekst is veel uitgebreider hoor, maar ik doe hier een kort stukje.

Maagd is de nuchterheid zelf. Vissen is de dromer van de dierenriem. Zonder de integratie van Vissen blijft Maagd hangen in pietluttige details. Hij neemt niets aan dat niet bewezen is. Wanneer hij met een monolitische en abstracte benadering zijn gevoel voor detail omkleedt, krijgt zijn gevoel voor detail door een wijder spectrum meer transparantie, wat leidt tot ware deskundigheid. Het integratiepunt voor Maagd is relativeren, wat Vissen zo goed kan.

Wanneer Vissen zijn dromen niet vanuit het Maagd veld begrenst en omkadert, dan loopt hij het gevaar te blijven zweven en raakt zijn geest mistig en beneveld. Hij is geboren om de geestelijke en abstracte dimensie in het leven te brengen. Gevoel voor orde, praktijk en regelmaat in zijn blik gericht op de dagelijkse werkelijkheid, zetten hem meer met de voeten op de grond en zo kan hij met zijn aangeboren geestelijke instelling uitgroeien tot een mysticus die verankert is in en afgestemd is op de werkelijkheid.

Het integratiepunt voor Vissen is nuchter zijn, letterlijk en figuurlijk. Op deze as wordt het evenwicht tussen een gezonde geest en een gezond lichaam uitgebalanceerd.

Wanneer nu Maagd het Vissen principe integreert wordt hij van het kleinste teken van Maagd, dat is eigenlijk een pietlut, tot een spirituele vakman. Wanneer Vissen het Maagd principe integreert dan wordt hij van een dromer een mysticus.

Vraag: maar hoe zat dat dan met Nederland

Antwoord: zullen we even Kreeft – Steenbok doen mevrouw.

Kreeft is de bezieler van de dierenriem, Steenbok de vormgever. Het gemoedsleven van Kreeft is altijd wel in beweging. Zijn omgeving is daarbij van grote invloed. Zijn ziel raakt direct in beroering door impulsen vanuit de buitenwereld. Dit kan een tè grote afhankelijkheid geven van allerlei, vaak onbeduidende prikkelingen, in zijn gevoelsleven, hetgeen kan leiden tot sensatiezucht en karakterzwakte. Wanneer hij vanuit Steenbok meer ordening en discipline in zijn gevoelsleven brengt, komt hij tot meer kernachtigheid en structuur. Dan is het niet meer de omgeving die hem met het minste of geringste in beroering brengt, maar dan bezielt hij, die de ziel ziet in alles, zíjn omgeving. Het integratiepunt voor Kreeft is vermannen.

Steenbok vindt emoties van ondergeschikt belang en gewoonweg lastig, zeker wanneer het gaat om het bereiken van de top. In zijn streberigheid vindt men hem maar een koude kikker. Wanneer hij de eigenschappen van Kreeft integreert, dan hoeft zijn gevoelsdrempel geen barrière meer te zijn en kan hij met een open en gevoelvolle houding de ziel in de vorm zien. Dan kan hij een toppositie bereiken omdat hij in staat is de mensen rondom hem heen als emotionele wezens te benaderen en wordt hij ook erkend als een graag geziene en werkelijke autoriteit omdat hij gevoel met zijn werk verbindt. Het integratiepunt voor Steenbok is verzachten.

Ik heb er ook een klein toneelstukje, een mise en scene, bij gezet:

Steenbok naar Kreeft: jij reageert op alles emotioneel. Waarom verman je je niet. Neem eens afstand van dingen en mensen. Je hebt ook nog gezond verstand. Met wat meer nuchterheid en zelfbeheersing zou je verder komen.

Kreeft naar Steenbok: Je mag best eens wat meer gevoel tonen. Je bent altijd zo gereserveerd en zo formeel, koel en afstandelijk, je hoeft niet altijd in de plooi te blijven en je plicht te doen. Als je je gevoel toont ben je sterk en niet zwak.

Het is zo herkenbaar hè. We hebben hier nu nog maar één stukje van de dierenriem en dat is de zon. Eén klein stukje. Dit geldt voor alles hè. En dan nog hebben we de spirituele laag er boven op, waar ik u net over vertelde. Ik heb u nog maar één spiritueel punt verteld. Uw hele levenspad bestaat uit negen spirituele punten, niet alleen in essentie, maar ook uw zielsverlangen, uw bestemming, uw opdracht, uw geboortegeschenk. Er is zoveel te zeggen.

Stier – Schorpioen

Stier is de bouwer van de dierenriem. Schorpioen is de graver. Wanneer Stier de eigen-schappen van Schorpioen niet integreert, blijft zijn gevoel voor bouwen en zekerheid beperkt tot de primaire levensbehoeften, nl. een banksaldo en een dak boven zijn hoofd. Dan blijft hij met zijn gebrek aan diepgang aan de basale levensbehoeften geklonken, letterlijk bang om de diepte in te gaan. Wanneer hij zijn angst voor de innerlijke werelden van Schorpioen overwint en zich daarmee verbindt, dan krijgen ook zijn bouwwerken diepgang en kunnen zich verheffen tot kunst. Het integratiepunt voor Stier is bespiegeling.

Schorpioen heeft behoefte aan macht en zoekt die veelal in de schaduwzijde van mensen en situaties. Hij kan zich daarin zo vastbijten, dat hij de bloeiende bloemetjes in de Stierweide, de rust, de eenvoud, de schoonheid van de natuur, waarin hij zoveel heling zou kunnen vinden, niet ziet. Hij is zo geobsedeerd door de diepte van het innerlijk landschap, dat hij daarin verstrikt raakt en in ingewikkeldheden blijft hangen, wat hem gevoelig maakt voor crisis, met name door gebrek aan gronding in zichzelf. Het integratiepunt voor Schorpioen is eenvoud. Wein, Weib und Gesang.

Integratie van zijn tegenpool brengt Stier van bouwer tot kunstenaar. En Schorpioen van materialist tot magiër.

Schorpioen naar Stier: Jij gelooft ook alles. Als je eens wat meer aan zelfonderzoek zou doen, dan kreeg je niet alleen meer inzicht in jezelf, maar ook in de anderen en dan leer je het wel om niet iedereen zo maar te geloven. Je denkt zeker dat mensen geen maskers hebben en verborgen agenda's.

Stier naar Schorpioen: jij zoekt altijd overal iets achter. Eigenlijk vertrouw je niets en niemand. Je wilt altijd controle. Je bent aan het wroeten en graven tot je een zwakke plek gevonden hebt, gewoon een obsessie. Waarom kun je niet eens iemand vertrouwen zonder er direct iets achter te zoeken.

Vraag: bij ons (een Stier en een Schorpioen relatie) is het net andersom

Antwoord: oké, kijk, een horoscoop is zo leuk en veel. Dan kan de maan weer ergens staan of de zon of Mercurius. Dit is een heel basaal ingangetje. Je moet het holistischer zien, als je veel van een bepaald principe hebt van de dierenriem. Ik heb bv. heel veel vuur in me en kan veel ruimte innemen, dat is dat Kreeft eigenlijk de ruimte inneemt van Waterman hè. Waterman is een lucht-ruimte teken. We gaan niet voor niets nu de ruimte in. Ik ben in evenwicht, als ik mensen in hun eigen ruimte laat. Dat heb ik heb echt moeten leren. Dat heb ik gezien door mijn collega en die ziet weer heel veel van mij.

Vraag: hoe zit dat nu met Nederland

Antwoord: heb ik dat net niet voorgelezen bij Vissen-Maagd

Het teken Tweelingen is de boodschapper van de dierenriem. Zonder integratie van zijn tegenpool Boogschutter vlindert Tweelingen van het ene wetenswaardigheidje naar het andere. Daar waar de wind hem voert. Hij is geboren om uit te groeien tot een mentale verbinder. Maar zonder het idealisme en de eigen visie van Boogschutter blijven die wetenswaardigheden als losse wolkjes in de lucht hangen en komt hij niet tot een visie. Het integratiepunt van Tweelingen is doelgerichtheid. Dat zijn die pijlen op de boog van Boogschutter.

Boogschutter is de verkondiger van de dierenriem. Wanneer zijn groeiend idealisme niet beteugeld wordt door de open en neutrale kennishouding van Tweelingen, krijgt hij dwaze, Don Quichot-achtige trekjes. Hij zoekt de waarheid ver weg en vaak ook buiten zichzelf. Openstaan voor het feit dat er ook andere visies en meningen zijn, leidt hem naar ware wijsheid. Het integratiepunt voor Boogschutter is zèlf je ideaal gaan leven.

Als Tweelingen zijn tegenpool integreert wordt hij van een vlinder tot een mentale verbinder en als Boogschutter Tweelingen integreert wordt hij van een moraalridder tot een wijze.

Boogschutter naar Tweelingen: jij bent altijd met twee dingen tegelijk bezig. Je hopt van de ene mening naar de andere. Als je bij één mening zou blijven of eens een studie af zou maken, zie je de samenhang beter en dan zou je misschien eens tot een visie kunnen komen. Misschien ben je dan ook wat minder rusteloos.

Tweelingen naar Boogschutter: jij bent zo overtuigd van je eigen waarheid dat je niets anders meer hoort. Als je eens luistert naar de mening van een ander ontdek je misschien dat er meer waarheden zijn dan die van jou.

Ram – Weegschaal is de as voor relateren. Die tekens maken ook deel uit van een as, hè. De as Ram – Weegschaal is de eerste as. Ram soleert en Weegschaal relateert en beide komen zij elkaar halverwege tegen.

Ram is de pionier van de dierenriem. Zonder integratie van zijn tegenpool Weegschaal blijft de Ram een doordrammer die blind is voor het effect dat zijn gedrag heeft op zijn omgeving. Hij overdenkt niets maar begint direct. Bij Ram begint alles, ook in de dierenriem. Als hij zich meer verbindt met de eigenschappen van Weegschaal, ontwikkeld hij gevoel voor overleg en een juiste timing van zijn acties, waardoor hij afgestemd raakt op zijn omgeving. Ram, die ook de reputatie heeft van ongeleid projectiel, kan een ware initiator worden als hij zijn vuur ontsteekt met oog voor anderen. Aan hem de taak om zijn omgeving in beweging te zetten, niet met blinde stootkracht, maar met overwogen Weegschaal kracht. Het integratiepunt voor Ram is afstemming.

Weegschaal is de bemiddelaar van de dierenriem. Wanneer Weegschaal daarentegen geen eigenschappen van Ram integreert, komt hij niet vanuit eigen beginselen tot een waarachtig en rechtvaardig oordeel of besluit. Beginsels of principes zijn gelieerd aan het eerste veld van Ram. De kracht van Weegschaal is zijn gevoel voor tweevoudigheid. Maar wanneer daar geen Ram eigenschappen bijkomen zoals besluitvaardigheid en actie, blijft Libra draaien in diezelfde tweevoudigheid en vervalt hij tot besluiteloosheid en twijfel. Van uitstel naar afstel en er komt uiteindelijk niets uit zijn handen.

Als Ram Weegschaal eigenschappen integreert, kan hij van een doordrammer een initiator worden. Een initiator betekent dat hij de boel in beweging zet, ook voor anderen. Weegschaal wordt van een twijfelaar een echte mediator die ook recht kan spreken vanuit ook eigen beginselen.

Weegschaal naar Ram: nou hebben we al jaren een relatie, maar je gaat alleen maar je eigen gang. Je doet precies wat je wilt zonder enig overleg. Wanneer verbindt je je nou eens echt. Je bent wel getrouwd, maar weet je wel wat een relatie is.

Ram naar Weegschaal: wanneer ga je nou eens voor jezelf staan. Je doet alleen maar wat anderen willen en je wilt alles samen doen. Wanneer leer je nou eens nee te zeggen en op eigen benen te staan. Weet je wel wie je zelf bent.

Waterman – Leeuw

De zelfbewuste en op zichzelf gerichte Leeuw is de schepper van de dierenriem. Hij is het middelpunt van zijn eigen leven en draait om zijn eigen as. Wanneer deze centripetale beweging niet een punt bereikt die de kracht naar buiten keert, blijft Leeuw alleen op zichzelf gericht en kijkt in zijn zelf beslagen spiegel. Integratie van de eigenschappen van Waterman maken dat hij zijn scheppingskracht niet alleen op zichzelf richt maar ook op zijn sociale omgeving, voor wie hij dan een ware kracht en inspiratiebron kan zijn. In zijn omgeving moet hij anderen in hun waarde laten en ruimte geven. Ruimte die Waterman zo lief is en die begint bij zijn drang naar vrijheid. Het Waterman tijdperk is niet bij toeval het ruimtevaart tijdperk. Het integratiepunt voor Leeuw is ruimte scheppen.

Waterman is de eigenzinnige rebel, de individualist, de revolutionair van de dierenriem. Hij draagt zijn persoonlijke ideaal als levenswater in zijn kruik, dat hij als een middelpuntvliedende kracht laat uitstromen om de wereld te verbeteren. Hij richt zich vooral op het functioneren van sociaal maatschappelijke systemen en heeft weinig oog voor het persoonlijke menselijke welzijn. Dan wordt zijn levenswater koud en onpersoonlijk. Wanneer hij zijn hart opent, de eigenschap toch van de Leeuw, dan schept hij een evenwicht tussen een sociale orde en menselijk welzijn en groeit hij uit tot een humanist. Het integratiepunt voor Waterman is persoonlijk zijn.

Integratie van Waterman maakt dat Leeuw kan uitgroeien van narcist tot inspirator. Integratie van Leeuw in Waterman kan hem doen uitgroeien van wereldverbeteraar tot humanist.

Waterman naar Leeuw: alles draait eigenlijk altijd om jou. Je hebt een warm hart en je bent heel betrokken, maar gun anderen ook eens een beetje de ruimte. Je bestaat niet alleen. Accepteer nou maar dat mensen uiteindelijk echt gewoon doen wat ze zelf willen.

Leeuw naar Waterman: je hebt een grote sociale betrokkenheid, maar je bent meer bezig met het sociale systeem, dan dat je er echt met je hart bij betrokken bent. Dat kan je onpersoonlijk maken en koud. Als je meer vanuit je hart leeft, ben je pas werkelijk bezig met welzijn.

Vraag: wat is uw visie op reïncarnatie.

Antwoord: wij leven hier in deze fysieke dimensie in een tijd- en ruimtebesef. Wij beleven alles achter elkaar. In deze fysieke dimensie is ons bewustzijn versluierd. U heeft geen vorige of volgende levens, al uw levens zijn gelijktijdig. U bent een veel glorieuzer wezen dan dat u denkt. U kent uw eigen creativiteit niet. In de nieuwe tijd gaat u die leren kennen. Omdat u bestaat uit een combinatie van bijzonder veel bewustzijnsverbanden en nu leeft, hier, op dit moment, als fysiek brandpunt, heeft u de kracht om vanuit uw essentie nieuwe incarnaties te scheppen. Niet in een tijd zoals wij die kennen, maar in de breedte. In principe staat u, zonder dat u het weet, in verbinding met al die brandpunten die u ook bent. Dat is mijn visie.

Vraag: terugkeren naar die energie waar wij uit komen

Antwoord: is het loslaten van uw fysieke lichaam, maar daarmee bent u nog altijd een brandpunt van bewustzijn en energie. Energie die nooit verloren gaat, die alleen maar, net als het universum, uitdijt. Nu is alles in u vernauwd in bewustzijn, in plaats en tijd. U bent daar aan gewend geraakt. Maar in de nieuwe tijd opent dat bewustzijn zich en gaat u ontdekken wie u eigenlijk bent. Ik zeg u, dat is eigenlijk het openen van uw eigen, innerlijke universum, waardoor sluiers van fysieke dimensies, waardoor wij dingen niet kunnen zien, steeds dunner worden en uiteindelijk ook opheffen. Zodat we ook zicht krijgen op al onze andere brandpunten. Dat heeft te maken met verschuiving in bewustzijn van de nieuwe tijd en deze verschuivingen gaan schoksgewijs. Steeds meer een shot nieuw bewustzijn. Je kunt dat ook helpen, door met de kennis die je nu hebt van jezelf, om dat te stimuleren.

Je bent dus niet een sterveling, een zondig wezen, niet niks en God is dáár, hè. Dat was in de vorige tijd zo. God was in het vorige tijdperk daar in de hemel. Als mensen vroeger naar boven keken, dan zagen ze de hemel en engelen en God. Maar als we in de nieuwe tijd naar boven kijken, zien we het universum. En we zijn zèlf onze eigen creatieve scheppende kracht, die je ook goddelijk kunt noemen. And that is the difference.

Vraag: als moderne mensen denken wij natuurlijk altijd als we het over tijd hebben, dat het verleden achter je en de toekomst voor je ligt. Maar natuurvolken waren ook gewend om in cycli te denken. Natuurlijk dus.

Antwoord: ja, heel natuurlijk. U kunt dus, als u zichzelf concentreert in het nu, daar wordt nu heel veel over geschreven, uw zogenaamde toekomst veranderen, maar ook uw verleden. U kunt uw verleden veranderen door in het nu uzelf wat mij betreft te veranderen en het verleden verandert.

Vraag: is dat de gedachte over het verleden, het verleden verander je niet.

Antwoord: nee, het fysieke verleden niet, maar in uw beleving wel. Dat is het verschil, hè. Wij leven in twee soorten gewaarzijn, wij mensen. Wij zijn heel boeiend hoor. Wij leven in een objectief gewaarzijn en in een subjectief gewaarzijn. Het subjectieve gewaarzijn is voor iedereen anders. Ons objectief gewaarzijn is, dat u allemaal nu naar mij kijkt en u ziet allemaal mij, maar u ziet mij allemaal anders. U projecteert op mij. Allemaal hebt u een heel eigen manier van beleven, van gewaarzijn en dàt bent u. Het zijn twee manieren van zijn. Het subjectieve gewaarzijn wordt in de nieuwe tijd ontzettend belangrijk.

Vraag: u had het net over brandpunten. Als wij de eenheid ervaren, komen dan al die brandpunten bij elkaar?

Antwoord: ten dele. Als u gaat leven vanuit eenheidsbewustzijn door vanuit uw essentie te leven, dan overstijgt u a.h.w. uw dualistisch denken in goed en kwaad in dit leven nu. Dan komt alles vanuit eenheid bij elkaar. Dat betekent dus ook, dat in de nieuwe tijd heel veel overtuigingen, die dat eenheidsbewustzijn tegen houden, boven komen. Daar gaat u zich bewust van worden. Het gaat in de weg staan. Het gaat snel hoor.

In de nieuwe tijd, en dat is een ander gegeven, wordt de fysieke energie dunner en daardoor worden sluiers van bewustzijn voor ons opgeheven, waardoor we uiteindelijk de mogelijkheid kunnen krijgen om ook andere brandpunten van ons zelf te zien. Die we zelf geschapen hebben.

U bent ongelooflijk veel. De tijd is voorbij dat u een zondig mens was, er niet toe deed en het niet waard was naar God te kijken zonder u eerst tien keer te wassen en te bidden of zoiets; dat is voorbij. Wij nemen nu de verantwoordelijkheid voor onze eigen scheppingen. Dan moet u eerst weten dat wij zelf die schepper zijn. Alleen al dat te kunnen beseffen, want dat is er zo uítgeconditioneerd. Dat moet eerst maar eens eigen gemaakt worden om dan bij de rest te kunnen komen.

Vraag: scheppende macht is dus niet God

Antwoord: u kunt God projecteren. Ik zei al: de goden schuiven mee met de verschuiving van het lentepunt. Zo opmerkelijk is dat. Ik weet vanuit dàt principe, dat die tijdgeest eigenlijk als een soort goden regeren. Het Leeuw principe wordt zó ontzettend belangrijk, eigenlijk als een soort god zou je kunnen zeggen. Wij mensen zijn in staat om daar een godheid op te projecteren. Er zijn boeken die zeggen, nu het Waterman tijdperk aanbreekt en de dingen onthult worden, dat de Jezus figuur wel bestaan heeft, maar dat wij ontzettend veel op hem geprojecteerd hebben. Dus u bent zelf de schepper.

Vraag: het was altijd buiten ons

Antwoord: ja en nu gaan we hem binnen in ons vinden. Het was vroeger ook goed, het waren allemaal bouwstenen in onze evolutie als mensheid en nu zitten we aan een voorportaal waarin we een verschuiving meemaken, dat we niet meer elkaars concurrent of vijand zijn, maar dat het alleen maar liefde is.

Venus in de horoscoop is geld en liefde. We hebben net dat spelletje gedaan.

Snapt u nou dat ons geldsysteem in elkaar dondert. Dat komt nooit meer goed. We gaan in de nieuwe tijd voor elkaars waarden-vervulling zorgen. Waar úw essentie staat, bent ú goed in. En als u zegt: oh, wie moet nu het land bewerken: dat doet de mens die dat in het tweede veld heeft staan. Dat vindt hij leuk. Daar waar u de essentie hebt staan, hoeft u nooit en nooit bang te zijn voor concurrentie. Want u bent uniek in uw essentie. Doordat wij allemaal een laag dieper gaan en ons gaan verbinden vanuit onze essentie, gaan we elkaar verzorgen en dragen in elkaars waarde-vervulling. Daarmee komt geld in een heel ander teken te staan.

Vraag: we zitten wel in een overgang, want ik denk nog wel aan geld. Ik ben dan ook Stier

Vraag: ik begrijp dat het Waterman tijdperk nog moet beginnen

Antwoord: nee hoor, het is al lang begonnen. Kijk maar om u heen. Toen de Twin Towers met de grond gelijk gemaakt werden, was dat al een van de schokken van het nieuwe leringsproces.

Vraag: zielsverlangen, is het zo, dat de ziel verlangt naar eenheid en dat dat een stuwende kracht is

Antwoord: de ziel verlangt naar ervaring. De essentie wéét, maar de ziel is in deze fysieke dimensie om ervaring op te doen, opdat uw bewustzijn stuwt naar meer licht. Die ervaringen kunnen gaan door hele donkere gebieden, maar voor de ziel is het licht.

Het zielsverlangen is een ander punt: dat kan eigenlijk zo zijn, dat zielsverlangen stuwt naar een nieuw bewustzijn op een ander vlak, nl. naar een nieuw vermogen. Een vermogen wat hij helemaal niet kent en wat hij graag wil opdoen. Dat is een bepaald punt in de horoscoop en daar wil je een heel nieuw gebied a.h.w. exploreren.

Zal ik u tot slot nog een klein verhaaltje vertellen over Adam en Eva.

Adam had een eerste vrouw die heette Lilith, weet u dat. Het staat op mijn website. Het goddelijke plan was dat zij in het paradijs waren. Wij hebben allemaal in de horoscoop een teken dat het een paradijs is. Dat wil zeggen, dat in dat huis of veld de dingen je heel makkelijk afgaan. Het is een soort startpunt voor de mens. Dat kan ik zó zien.

Ik doe even een bijbelse metafoor: Adam en Eva mogen niet eten van de boom der kennis. U weet dat er twee bomen zijn hè. Daar was u toch ook, dat weet u toch.

Die éne boom is de levensboom, dat is een as in de astrologie, dat is een heel universeel. Die levensboom is eigenlijk een boom die geen geboorte en geen dood kent, maar ook geen bewustzijn. Daar mochten Adam en Eva van eten, maar niet van de boom van kennis. Daar moesten ze afblijven, maar God was zo dom of slim dat Hij wel even die boom in het paradijs zette. Hij had die boom ook weg kunnen halen, of niet. Mooie leuke truc toch. Wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, dus ja..

Het was Lilith die in die boom zat, daar zijn afbeeldingen van die ik u zou kunnen laten zien. Het is een heel interessant verhaal. Lilith verleidt uiteindelijk Eva en zegt: “hier, eet die appel, lekker”. “Nee, nee, dat mag niet, want als ik daarvan eet, sterf ik” zegt Eva. Lilith zegt: “Jij zult helemaal niet sterven, maar als je eet van deze appel is God bang dat jij zult worden zoals Hij, kennende geboorte, dood, goed en kwaad. Eet nou maar”.

U kunt dit nalezen in de Bijbel, hoor. En dan eet Eva en Adam krijgt ook een hapje, maar die blijft steken in zijn keel, bij de adamsappel en op dat moment zien ze dat ze naakt zijn. Hoe kan dat nou, hoe kan dat.

Het is de boom van de voortplanting, van de kennis, van geboorte en dood en seksualiteit. Ze ontdekten de seksualiteit en ze schaamden zich. En nou moet je opletten: God wandelt door het paradijs en roept: “waar zijn jullie”. De God die alles ziet vraagt: “waar zijn jullie. Kom tevoorschijn. Zijn jullie soms naakt”. “Ja”. “Hebben jullie van......”. “Ja”. “Der úit”

Dit is ook een punt in de horoscoop, want de verdrijving uit het paradijs is het opdoen van een kompleet nieuw bewustzijn. Daar hebben wij als mensen, als mensheid, voor gekozen, dat was niet Gods bedoeling, maar wij hebben dat gedaan. Dat was eigenlijk de val, de zondeval, wij zijn gevallen engelen geworden en nu is het ook zo, dat in ieders individuele horoscoop het punt te zien is, waarop je een kompleet nieuw bewustzijn wil opdoen.

Heel interessant om het ook op deze manier eens een keer te zien. Dat we eigenlijk allemaal dit verhaal in ons dragen als mens, dus je moet gewoon bij jezelf beginnen. Dat is het makkelijkste.

Ik wil het hierbij laten. Ik dank u hartelijk. Ik vond het fantastisch om bij u te zijn.

Verslag: Anneke Witteveen

terug naar boven