NIEUWE LOKATIE LEZINGEN
Logo St. Wijzer
Terug naar het archief
Wij vragen u om graag tijdig te reserveren voor de lezingen. Dit in verband met de zaalopstelling. Ook houdt de catering rekening met het aantal bezoekers.
Reserveren kan telefonisch of via e-mail bij Froukje van der Zwaag tel: 0519-297641 e-mail: stwijzer@stichting-wijzer.nl. Vermeld dan a.u.b. de lezing waarvoor u reserveert, het aantal kaarten en uw telefoonnummer. Dit laatste omdat wij u terug kunnen bellen mocht een lezing onverhoopt vervallen. Wanneer u reeds heeft gereserveerd, maar u kunt zelf niet op de lezing aanwezig zijn dan kunt u ook weer afbellen of e-mailen.
Deze regel is opgenomen omdat de internet explorer de pagina niet goed weergeeft als de tabel niet helemaal is gevuld
klik hier voor meer informatie over de lezing klik op de blauwe vlinder voor meer informatie over de lezing

 

PROGRAMMA - 2009/2010 - LEZINGEN

10 SEPT meer informatie Jaap van der Wal - Het embryo in de mens.

Het embryo in de mens.
Waar komen wij vandaan?

Veel mensen ervaren een kloof tussen de moderne (natuur)wetenschap en het geloof (spiritualiteit): de kennis die het ene gebied oplevert is (vaak) niet te rijmen met het inzicht of het gevoel dat uit het andere domein stamt. Hoe kan je bijvoorbeeld zoiets als de menselijke ziel of geest rijmen met moderne opvattingen over het brein en DNA, als zou de mens en zijn ziel een soort product van genen en hersenen zijn? Vele mensen hinken noodgedwongen een beetje op twee ‘benen’. Hoe zit het in dat opzicht met ons embryonale bestaan? Is een embryo nu echt een zielloos wezen? Zo niet, hoe is het in die fase met ‘geest en lichaam’ gesteld? Wat doen we eigenlijk als we nog embryo zijn? Is er een brug te slaan tussen embryologie en spiritualiteit?

De wetenschap houdt zich uitgebreid bezig met het menselijk embryo. Het gaat dan vooral om verklaringen in termen van genen, cellen, weefsel, groei etc.). In de lezing zal een andere benadering tot het embryo worden gevolgd. Daarin wordt het embryo niet alleen gezien als het product van biologische processen, maar ook als een tot verschijning komen van een menselijk individu, van geest. Juist in deze fase is nog iets af te lezen van de (spirituele) herkomst van de mens: de ‘gebarentaal’ van het embryo (groeibewegingen) is mogelijk een uitdrukking van incarnatie. Waar komen wij vandaan? Een poging om wetenschap met geloof te verbinden, kennis met wijsheid, zonder de ‘wetenschappelijke feiten‘ geweld aan te doen.

Dr. Jaap van der Wal is arts en heeft zich gespecialiseerd in de menselijke anatomie en embryologie. Daarnaast is hij werkzaam als docent filosofie en antropologie. Ook geeft hij ook wereldwijd cursussen Embryo in Beweging voor therapeuten van allerlei soort en voor geïnteresseerde leken. Hij heeft zich wetenschappelijk verdiept in zowel de ontwikkeling van de mens als in het menselijk bewegen. In publicaties en via voordrachten probeert hij een brug te slaan tussen natuurwetenschap en een spiritueel georiënteerde kijk op mens en wereld. Hij volgt daarbij de fenomenologische benadering van Goethe, de zogenaamde ‘wetenschap van het hart’.

‘Verstand krijgen van je gevoel’ is één van zijn motto’s.
23 SEPT meer informatie Geert Kimpen - Hoe maak je goud van je leven?

Hoe maak je goud van je leven?

In zijn nieuwste roman “De Geheime Newton” laat Geert Kimpen zien dat Isaac Newton niét de eerste man van de verlichting was, zoals bijna driehonderd jaar lang werd gedacht. Isaac Newton was de laatste der grote magiërs. De laatste grote natuurfilosoof die wist dat wetenschap en spiritualiteit in wezen dezelfde wetten van het leven beschrijven.
Om zijn grootse missie te volbrengen, het maken van de steen der wijzen, doorliep Isaac Newton zeven alchemistische transformatieprocessen die noodzakelijk waren om tot zijn ware levensbestemming te komen. Om “goud” van zichzelf te maken. Zeven levensprocessen die zich in ieder leven kunnen voltrekken wanneer we de uitdaging aangaan om onze levensmissie te leven. Om dát te doen waarvoor we werkelijk hier zijn en het beste van onszelf aan de wereld te schenken als onze erfenis… precies zoals Isaac Newton deed.

Op zijn kenmerkende toegankelijke manier, vol relativering, humor en met tal van persoonlijke verhalen, onthult Geert Kimpen deze zeven eeuwenoude processen. Processen die de mens uitdagen zichzelf binnenste buiten te keren en het leven in al zijn facetten aan te gaan. Van het graven naar de donkerste kanten in jezelf, tot het transformeren van je sexualiteit tot een universele, tantrische liefde.

In heldere bewoordingen toont Geert Kimpen, de weg naar úw goud. De weg naar úw levens-bestemming die uw leven een gouden rand geeft. Hoe u úw voetsporen op deze aarde onuitwisbaar kunt maken en de gouden medaille winnaar wordt van de Olympische spelen van uw leven.

Word de alchemist van uw eigen dromen. Smeed het roestige metaal van uw verborgen talenten om tot glimmend goud!

Geert Kimpen debuteerde met de roman De Kabbalist. Van dit boek zijn inmiddels al 15 drukken verschenen en het verschijnt in 22 landen. Het werd door ECI uitgekozen in de prestigieuze reeks “Schrijvers van Nu”. Het Fonds der Letteren selecteerde De Kabbalist als 1 van de 10 titels die extra gepromoot werden op de Frankfurter Buchmesse. Hij gaf meer dan 100 lezingen over De Kabbalist voor volle zalen en een enthousiast gehoor. In opdracht van Happinez bewerkte hij zijn lezing tot het boekje “Stap voor stap van wens naar werkelijkheid” waarvan in enkele maanden 40.000 exemplaren verkocht werden. In oktober 2008 verscheen zijn tweede roman: De Geheime Newton.
Meer informatie: www.geertkimpen.com

28 OKT meer informatie Janita Venema - Het Fluisterkind

Het Fluisterkind
Leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft.

De methodiek ‘Het Fluisterkind®’ maakt duidelijk dat jouw kind zich net zo intens en actief inzet voor jouw levensgeluk als jij voor dat van je kind. Je kind gebruikt zijn gedrag, spel, ontwikkeling of klachten als taal om nauwkeurig duidelijk te maken wat er bijgestuurd mag worden in jouw leven, relatie of gezin. Daar gehoor aan geven betekent een verrijking voor jezelf maar je zult ook merken dat het positief doorwerkt op het gedrag en de gezondheid van je kind. Je kind kan een storend gedrag of zelfs een klacht kwijtraken doordat jij een zeker inzicht verwerft en daardoor anders in het leven gaat staan.

Een voorbeeld hiervan is Bert, een jongen met volkomen passieve darmen waardoor hij zijn ontlasting niet kwijt kan. Verder heeft hij een groeistilstand. De medicatie voor zijn darmen hielp steeds maar even. Zijn moeder vertelt: “Door ‘Het Fluisterkind’ snapte ik voor het eerst in mijn leven dat ík op een bepaalde manier passief was. En ik had het niet eens in de gaten! Ik stelde alles in het werk om Bert te geven wat ik had gemist maar had mezelf afgeschreven. Pas toen ik me van dat idee ‘ontlastte’ en mezelf groeikansen gaf door een baantje - waar ik bovendien een lieve man tegen het lijf liep - raakte Bert definitief van zijn klachten af en begon hij weer te groeien. Mijn liefde voor mijn zoon heeft zich enorm verdiept. Hij heeft nu ook meer aan míj als moeder. Als ik mijzelf geef wat nodig is, dan geef ik hem namelijk iets heel belangrijks mee voor zijn leven.”

Janita Venema is kindertolk®, klassiek homeopaat en moeder van twee grote kinderen. Ze heeft sinds 1990 een praktijk in Leeuwarden en geeft lezingen en oudercursussen over de door haar ontwikkelde methodiek ‘Het Fluisterkind®’. Daarnaast leidt ze professionals op tot kindertolk die ouders ondersteuning bieden bij het toepassen van deze methode. Onlangs werd het boek ‘Het Fluisterkind’ uitgegeven, inmiddels al in tweede druk. In dit werkboek worden handvatten geboden om praktisch aan de slag te gaan. Tevens beschrijft Janita helder en recht uit het hart voorvallen uit haar leven die voor iedere ouder herkenbaar zijn en de methodiek illustreren.

25 NOV meer informatie Andrea Mayer - Engelen en Aartsengelen

Engelen en Aartsengelen

Andrea Mayer vertelt tijdens deze lezing vol passie over Engelen. Om nader kennis te maken met de Engelenwereld gaat Andrea het verschil aangeven tussen Beschermengelen, de Aartsengelen, Gidsen en de zielenwereld van onze overleden geliefden. Hoe kun je ze herkennen, wat is hun rol, en wat kunnen ze voor je doen? Èn welke verschillende manieren en vormen gebruiken Engelen om hun boodschappen te brengen. Immers, engelen praten altijd met je, maar soms kan het gebeuren dat wij de boodschappen niet opmerken die binnenkomen. Andrea kent 15 Aartsengelen. Aartsengelen zijn niet aan mensen gebonden en ook niet gehinderd door tijd en ruimte. Vergeleken met Beschermengelen, die alleen bij iemand zijn om hem/haar te helpen en die verder geen andere taken hebben, hebben de Aartsengelen een globale en specifieke taak.

Voor Andrea begon het in 2005 na talrijke spirituele ervaringen met een Engelen workshop. Tijdens de workshop kreeg Andrea opeens moeiteloos toegang tot de Engelenwereld. Na jaren studeren en oefenen heeft ze inmiddels veel ervaring opgedaan. Andrea heeft op Hawaii haar Angel Therapy Practitioner® certificaat gehaald bij Doreen Virtue. Ze heeft haar praktijkervaring opgedaan bij Annelies Hoornik ook een gecertificeerd atp®-er. Andrea Mayer, die in Hongarije is geboren en sinds 1994 in Nederland woont, is een bevlogen mens. Zij ziet het als haar levenstaak om met haar kennis en kunde zoveel mogelijk mensen te coachen, zodat ze kunnen leven zoals bedoeld is: vrij, onafhankelijk, en goed toegerust om de uitdagingen van het dagelijks leven moeiteloos aan te kunnen.

27 JAN meer informatie Gerrit Teule - Wat Darwin niet kon weten.

Wat Darwin niet kon weten.
Een reis naar de spirituele binnenkant van de evolutie.

Als er iets aan snelle evolutie onderhevig is, dan is het wel de evolutietheorie zelf. Het boek, “Wat Darwin niet kon weten” is voortgekomen uit de visies van drie grote onderzoekers van het evolutieproces, de Britse natuuronderzoeker Charles Darwin (1809-1882), de Franse paleontoloog en priester Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) en de Franse fysicus en informaticus Jean Charon (1920-1998). Uit de jaartallen is op te maken, dat ze elkaar opvolgden. Alle drie leverden ze ieder voor zich een unieke en originele bijdrage aan het evolutiedebat.

 • Darwin kwam bij zijn onderzoekingen tot de conclusie, dat de evolutie van de levende soorten het gevolg moest zijn van twee oorzaken: de spontaan optredende, toevallige mutaties en de natuurlijke selectie (the struggle for life). De oorsprong van het leven heeft hij buiten beschouwing gelaten, want dat was niet het onderwerp van zijn beroemde boek On the origin of Species. Volgens de na hem komende neo-darwinisten kent deze evolutie geen richting en geen doel; ook de evolutie van de geest en het bewustzijn past niet goed in hun theorie.
 • Teilhard de Chardin constateerde bij zijn paleontologische onderzoekingen, dat er in de evolutie wel degelijk een herkenbare richting aanwezig is. Deze richting is de steeds toenemende complexiteit en orde, die op dit moment en op deze aarde is uitgemond in de zelfbewuste mens, een wezen met een extreme complexiteit. Hij schrijft daarover: Het leven diversifieert zich niet in het wilde weg, in alle richtingen. Integendeel, het vertoont een absolute ontwikkelingsrichting naar de waarden van groeiend bewustzijn; en op deze hoofdas is de mens de meest ontwikkelde term die wij kennen.
 • Charon heeft een belangrijke en originele bijdrage geleverd aan de kwantumnatuurkundige visie op deze bewustzijnsevolutie. Hij introduceerde het begrip psychomaterie en ontwikkelde een theorie die we het beste kunnen aanduiden als een kwantumnatuurkunde van de geest.
Deze drie pioniers liepen met hun onderzoekingen tegen een muur van onbegrip op, van wetenschappelijke zijde, kerkelijke zijde, of allebei tegelijk. Omdat Teilhard en Charon in het afgelopen Darwinjaar sterk onderbelicht werden ten gunste van het puur materialistische en (veelal atheïstische) neo-darwinisme, lijkt de tijd gekomen om hun zienswijze nog eens duidelijk in de schijnwerper te zetten met de volle nadruk op de bewustzijnsevolutie. Hun beider visie wacht al enkele decennia op herontdekking. In dit boek komen de gedachten van deze drie onderzoekers, aangevuld met recente gedachten, bij elkaar in een consistente en holistische visie.

Negatieve entropie

De evolutietheorie van het neo-darwinisme heeft moeite met een belangrijk struikelblok, de Tweede Hoofdwet van de Thermodynamica (de wet van de entropie). Die wet zegt dat er uit chaos geen blijvende en toenemende orde kan voortkomen, zonder een voortdurende en stimulerende invloed. Met andere woorden, als we een grote bak met door elkaar heen dwarrelende atomen nemen en we laten daar het neo-darwinistische denkmodel op los van spontane samenklontering tot grotere structuren en natuurlijke selectie, dan ontstaat er niet de voortdurend toenemende complexiteit en ordening die we in de levende natuur waarnemen. Er zullen wel min of meer ingewikkelde materiestructuren kunnen ontstaan, maar die vallen ook weer even gemakkelijk uit elkaar, na een seconde of na duizend jaar (dit uiteenvallen van orde naar chaos heet entropie). Om op dit soms heftig kronkelende evolutiepad de miljarden jaar durende en steeds toenemende complexiteit en ordening van de levende materie te kunnen bereiken, is er op een of andere manier een voortdurende en gerichte inspanning nodig, de negatieve entropie (kortweg: negentropie). Daarin voorziet de neo-darwinistische visie niet en daarom is deze theorie niet houdbaar, of op z’n minst niet compleet. Het is een doodlopende weg. Er moet nog iets zeer belangrijks bij en dat is een ordenende, niet materiële creativiteit; wat we ook geestelijke creativiteit kunnen noemen. Deze creativiteit kunnen we ook in onszelf waarnemen door introspectie.

De keuzen van Teilhard en Charon

Vanaf dit punt kunnen we twee kanten op denken. De creatieve geestelijke invloed kan van buitenaf komen, d.w.z. van hogerhand of in ieder geval van buiten deze aarde. Deze veronderstelling werd in de tijd van Darwin algemeen aangenomen. De andere mogelijkheid is dat de ordening (de negentropie) van binnenuit, uit de binnenkant van de materie zelf voortkomt. Van Teilhard als gelovige priester zou je misschien verwachten, dat hij zou kiezen voor een invloed van hogerhand, vanuit de hemel en het goddelijke dus, maar dat was niet zijn keuze. Hij koos als wetenschapper voor de invloed vanuit de binnenkant van de materie. Dat vereist een fundamenteel ander materiebegrip waarin de creatieve levenskiemen al vanaf het eerste begin aanwezig zijn, vanaf de oerknal dus. Bij Teilhard bleef deze gedachte nog op een tamelijk hoog abstractieniveau, maar Charon introduceerde de term “psychomaterie” met een helder omschreven fysische inhoud. Hij werkte de gedachte van de psychomaterie uit in zijn Complexe Relativiteitstheorie, gepubliceerd in 1977, en de daaruit voortkomende eonenhypothese. Deze theorie en de hypothese omvatten een kwantumnatuurkunde van de geest. Op basis van Einstein’s relativiteitstheorie en de al sinds 1930 gevestigde en beproefde theorie van het elektromagnetisme, de Quantum Electro Dynamics, bouwde hij een natuurkundige theorie op over de geest en het bewustzijn, waarin de negatieve entropie, de creatieve informatie-verwerking en de fotonische communicatiemogelijkheden van de natuur ten volle worden ondersteund. Zijn conclusie is, dat deze evolutie wordt aangedreven door de wil om tot bewustzijn te komen, die al vanaf de oerknal in de psychomaterie aanwezig is en die de evolutie voor zich uitstuwt in de richting van zelfbewustzijn en wat daar verder nog op kan volgen. Geest en leven zijn al bij de oerknal ontstaan. Deze evolutie is daarom in essentie een bewustzijnsevolutie en de huidige mens is daarvan op deze aarde de fakkeldrager. Centraal in zijn theorie staan de eonen, de “geestdeeltjes”, die zowel fysische als psychische eigenschappen hebben. Deze gedachte en haar kwantumnatuurkundige beschrijving is het hoofdonderwerp van dit boek, aangevuld met hedendaagse visies, bedenkingen en praktische toepassingen.

Waarom nu?

Er zijn diverse redenen waarom de gedachten van Teilhard en Charon in de huidige weten-schappelijke en publieke wereld slecht bekend zijn. Beide geleerden introduceerden het begrip geest als deel van een natuurkundige theorie en dat was in hun tijd van zegevierend materialisme not done. Dat leidde vanuit de materialistisch-wetenschappelijke hoek tot bestrijding van de beide onder-zoekers, alhoewel Teilhard als paleontoloog groot aanzien genoot. Hetzelfde gold voor Charon als kernfysicus. Teilhard introduceerde bovendien het algemene begrip “evolutie” en in het bijzonder de “evolutie van de geest” in de Rooms Katholieke kerk. Hij werd daarvoor op schandelijke wijze afgestraft. De kerk maakte hem tijdens zijn leven monddood. Zijn belangrijkste werk “Het verschijnsel mens” werd pas na zijn dood gepubliceerd, met de actieve tegenwerking van de RK kerk. Charon publiceerde zijn theorie (met gebruikmaking van een extra imaginaire dimensie) vlak voordat de snaartheorie (met haar elf dimensies) ontstond en alle aandacht naar zich toe zoog. Nu deze tegenstand wat geluwd is en ook de belangstelling voor het spirituele in deze nieuwe eeuw weer sterk toeneemt, lijkt de tijd gekomen voor dit boek over bewustzijnsevolutie.

Opbouw van het boek
Deel 1: Kwantum Elektro Dynamica (QED) en de levende natuur
Deel 2: Kwantumnatuurkunde van geest en bewustzijn,

 • Het eon en de ziel
 • Vier eonische eigenschappen: geheugen, creativiteit, communicatie en daadkracht
 • Non-lokale communicatie en eonische tijdruimten
Deel 3 De eonische theorie toegepast op:
 • Reïncarnatie
 • Hersenwerking
 • Bijna-doodervaringen en buitenlichamelijke ervaringen
 • Schoonheid en ethiek
 • Hoe nu verder

Darwin beschreef na een lange wereldreis op overtuigende wijze de evolutie van natuurlijke vormen. Na zijn dood kwamen veel nieuwe gedachten naar voren: relativiteit, kwantumnatuurkunde, de oerknal en de evolutie van het bewustzijn. De eonenhypothese, gepubliceerd door de fysicus Jean Charon, beschrijft deze bewustzijnsevolutie glashelder en tot in de kleinste natuurkundige details. De wil om tot bewustzijn te komen, verborgen in alle materie, stuwt deze evolutie voor zich uit. Het boek van Gerrit Teule gaat diep in op de weergaloze gedetailleerdheid, snelheid en precisie van de interacties tussen geest en lichaam, gebruikmakend van alle mogelijkheden van de elekromagnetische kracht en non-lokale communicatie via een imaginaire ruimtedimensie. Dit verhaal kan het traditionele scheppings-geloof verzoenen met de evolutietheorie, want het gaat over véél meer dan uitsluitend materiële aspecten.

Het boek “Wat Darwin niet kon weten” is voortgekomen uit de visies van drie grote onderzoekers van het evolutieproces, de Britse natuuronderzoeker Charles Darwin (1809-1882), de Franse paleontoloog en priester Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) en de Franse fysicus en informaticus Jean Charon (1920-1998). Alle drie leverden ze ieder voor zich een unieke en originele bijdrage aan het evolutiedebat.
Darwin kwam bij zijn onderzoekingen tot de conclusie, dat de evolutie van de levende soorten het gevolg moest zijn van twee oorzaken: de spontaan optredende, toevallige mutaties en de natuurlijke selectie (the struggle for life). De oorsprong van het leven heeft hij buiten beschouwing gelaten, want dat was niet het onderwerp van zijn beroemde boek On the origin of Species. Volgens de na hem komende neo-darwinisten kent deze evolutie geen richting en geen doel; ook de evolutie van de geest en het bewustzijn past niet goed in hun theorie.
Teilhard de Chardin constateerde bij zijn paleontologische onderzoekingen, dat er in de evolutie wel degelijk een herkenbare richting aanwezig is. Deze richting is de steeds toenemende complexiteit en orde, die op dit moment en op deze aarde is uitgemond in de zelfbewuste mens, een wezen met een extreme complexiteit. Hij schrijft daarover: Het leven diversifieert zich niet in het wilde weg, in alle richtingen. Integendeel, het vertoont een absolute ontwikkelingsrichting naar de waarden van groeiend bewustzijn; en op deze hoofdas is de mens de meest ontwikkelde term die wij kennen.

Charon heeft een belangrijke en originele bijdrage geleverd aan de kwantumnatuurkundige visie op deze bewustzijnsevolutie. Hij introduceerde het begrip psychomaterie en ontwikkelde een theorie die we het beste kunnen aanduiden als een kwantumnatuurkunde van de geest.
Deze drie pioniers liepen met hun gedachten tegen een muur van onbegrip op, van wetenschappelijke zijde, kerkelijke zijde, of beide. Omdat Teilhard en Charon in het afgelopen Darwinjaar allebei sterk onderbelicht werden ten gunste van het puur materialistische en (veelal atheïstische) neo-darwinisme, lijkt de tijd gekomen om hun zienswijze nog eens duidelijk in de schijnwerper te zetten met de volle nadruk op de bewustzijnsevolutie. Hun beider visie wacht al enkele decennia op herontdekking. In het boek komen de gedachten van deze drie onderzoekers, aangevuld met recente gedachten, bij elkaar in een consistente en holistische visie.

Gerrit Teule 1942 Opleiding Werktuigbouwkunde, enige tijd kunstacademie en propedeuse pedagogiek. Vanaf 1968 computerdeskundige bij de internationale firma IBM. Kunstmatige intelligentie, de elektromagnetische kracht en de toepassing daarvan in het dagelijkse leven, in de evolutie van alles wat leeft en groeit, en hun bijdrage aan de bewustwording van de mens is sindsdien het onderwerp van zijn interesse. In 1990 publiceerde hij zijn eerste boek over dit onderwerp, getiteld “De eeuwige dans”. Het boek ging over de eeuwigdurende dans van de elektronen, die met hun onophoudelijke activiteit dit heelal en onszelf in vorm en in leven houden. Zijn boek “Chaos en liefde” (2000) breidde dit onderwerp verder uit. Hij verbond zich aan de Nederlandse ”Stichting Teilhard de Chardin”, omdat de Franse priester en paleontoloog Pierre Teilhard de Chardin, in combinatie met andere wetenschappers zoals de Franse fysicus Jean E. Charon, over de evolutie en de elektromagnetische kracht bijzondere dingen te vertellen hebben.

Gerrit Teule publiceerde tientallen artikelen over de onderwerpen lichaam/geest, evolutie van het bewustzijn, elektromagnetische straling en gezondheid, in diverse bladen: Gamma, Bres, Educare, Frontier Magazine, Mens en Wetenschap, Automatiseringsgids, en op internet. Daarnaast vertaalde hij het boek `Elektromagnetism and the Sacred`, van de Amerikaanse kernfysicus en theoloog Lawrence W. Fagg.

Boeken: 1. “De Eeuwige Dans, de kern van geest, leven en evolutie” 2. “GSM straling, nieuwe feiten en inzichten” 3. “GSM straling en de grondwettelijke onaantastbaarheid van ons lichaam” 4. “De Elektromagnetische Mens, over de evolutie van ons bewustzijn” 5,. “Elektrosmog – de verborgen vervuiler, over de negatieve effecten van GSM, UMTS en andere draadloze communicatie” 6. “Spetters uit de Oerknal, de verbondenheid van de ziel in een ecologisch wereldbeeld”. 7. Vertaling: “Op de grens tussen geest en stof, Elektromagnetisme en het Heilige”, Lawrence Fagg. 8. “Wat Darwin niet kon weten, een reis naar de spirituele binnenkant van de evolutie”
Site adres: www.elektromagnetischekracht.nl

24 FEB meer informatie Richard van Rijswijk - De Taal van Licht

De Taal van Licht
Zandcirkels en Heilige Geometrie

Een nieuwe vormgegeven presentatie/lezing van de auteur (Richard van Rijswijk) van het boek 'de Taal van het Licht' (Ankh-Hermes mei 2009). Een bijzondere beleving vol informatie over de diepere betekenis van de Heilige Geometrie, 'de Taal van het Licht' en de werking daarvan. De lezing komt voort uit de inhoud van het gelijknamige boek, maar daarnaast komt ook de allerlaatste informatie aan bod. Uiteraard ontbreken de zandcirkels ook niet tijdens deze presentatie. Door een unieke samenwerking met de muziekmakers van de HiFi-Mysteryschool uit Amsterdam is deze presentatie naar een zeer hoog energetisch niveau getild. De parallel lopende frequenties tussen beeld, tekst en hierop speciaal ontworpen muziek maakt het mogelijk om de hogere frequenties van de Heilige Geometrie en de daarbij behorende informatie tijdens de presentatie te ervaren en te integreren! Mensen die de lezing al eens hebben meegemaakt spreken over een enorme boost van energie waarin veel bruikbare informatie voor deze tijd ligt opgeslagen! "De informatie van die hogere frequenties raakte me zo diep, terwijl ik toch zo geaard en bewust van alles bleef! Zo iets directs heb ik nog niet eerder zo bewust en helder ervaren!" Aldus iemand die de presentatie heeft ervaren. Je zult tijdens de lezing dan ook gaan ervaren dat geometrie werkelijk kan spreken!

De vergeten ´Taal van het Licht´ komt in dit unieke boek door middel van geometrische patronen op beeldende wijze naar voren. Deze oeroude universele vorm van communicatie is de basis voor energie- en informatie-uitwisseling tussen de zichtbare en de onzichtbare werelden. Deze Taal is gebaseerd op het principe dat het universum één groot ´muziekstuk´ is, ontstaan uit één oerbron. De uitleg van de Heilige Geometrie (Taal van het Licht) en de zandcirkels werd de auteur aangereikt door zijn Arcturiaanse gids Cleo. De in woord en beeld vervatte informatie uit dat ene, onuitputtelijke en trillende energieveld zal dan ook op een hoger bewustzijn met je gaan communiceren. Het boek (ruim 150 pag.) is volledig full colour geïllustreerd met prachtige afbeeldingen van geometrische code en zandcirkels.

De auteur: Richard van Rijswijk geboren op 14-06-1975 te Rotterdam, is op jonge leeftijd al in aanraking gekomen met het Spirituele. Zijn pad bracht hem via verschillende tussenstations bij het bestuderen van de Heilige Geometrie. Later zouden de zandcirkels zijn pad kruisen waardoor hij nog dieper in de kennis van de 'Taal van het Licht' werd ingewijd. Meer info: www.detaalvanhetlicht.nl

24 MRT meer informatie volgt nog Marie Thérèse Lips - Denken vanuit je hart

Denken vanuit je hart

Is denken alleen voorbehouden aan het verstand of heeft het hart ook een heel eigen, zeer intelligente en misschien wijzere manier van denken? In 'Denken vanuit je hart' wordt uitgelegd wat de oorsprong is van gedachten van ons hart en hoeveel meer kracht ze bezitten dan de gedachten van ons verstand. Het kunnen orkanen zijn of grenzeloze, eeuwige golven van liefde.

Wat is de invloed van negatieve gedachten op onszelf en de ander, hoe beïnvloedt je je eigen realiteit, hoe open je je hart, wat gebeurt er als wij ons hart openen, hoe kom je bij je eigen zachtheid en vreugde.
Via voorbeelden in het boek en korte oefeningen ervaar je hoe je deze bron, je eigen hart, kunt aanboren, wat je met deze kracht kunt doen en wat de prettige gevolgen zijn: vermindering van angst, meer zelfvertrouwen en innerlijke rust, vrijheid en vreugde.

Bewust contact leren maken met de intelligentie van je eigen hart.

Marie-Thérèse Lips heeft in Grenoble Frans gestudeerd. Daarna studeerde ze enkele jaren psychologie in Knoxville, Tenessee, VS. Sinds 1992 heeft ze een eigen praktijk voor psychotherapie, waarin psychologie gecombineerd wordt met helder horen, zien, voelen en weten. Sinds 1996 beoefent ze E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en is lid van de E.M.D.R. Vereniging Nederland. Ze geeft workshops met een combinatie van meditatie en intuïtieve waarneming.

28 APR meer informatie Rudolph Berger - Geld en bezittingen.

Geld en bezittingen.
Welk instrument kan geld worden bij de voorbereiding van de spirituele transformatie?

De mens kent de occulte betekenis van geld niet, maar toch is het één van de grootste tests voor diegenen die naar het Pad van Verlichting streeft.

Alleen degene die niets voor zichzelf wenst, kan een goed ontvanger van Gods Rijkdommen zijn en daarbij ook de ware “Schatkistbewaarder” en “Verdeler van de rijkdommen” zijn.
Daar waar rijkdommen zich daarentegen opstapelen, zal ellende en zorg ontstaan.
Geld zal moeten stromen, maar voor welk doel?

Hoe komt het dat er zo’n wanverhouding is ontstaan in de verdeling van geld over de hele wereld? Hoe komt het dat slechts een klein percentage van de mensheid het grootste deel van de wereld bezit?
En hoe komt het dat er zoveel misverstanden is ontstaan over solidariteit?
Vele vragen die vele wijsgerige antwoorden kennen. In dit thema worden fundamentele antwoorden gegeven die duidelijk maken waar de mens staat en wat zijn keerpunt is.

Welk instrument kan geld worden bij de voorbereiding van de spirituele transformatie?
Kan geld voor Goddelijke Doeleinden worden gebruikt?
Rijke mensen en filantropen zullen langzamerhand hun strikt filantropische gedachtegangen zien veranderen in één van spiritueel Inzicht in de wereldbehoeftes en in de aanspraken van de Christus op het financieel reservoir in de wereld.
Hoe kan dit gebeuren?

De liefde voor het geld is de wortel van alle kwaad. Hoewel het kwaad allerlei wegen zoekt om de komst van het Licht af te zwakken, zijn er momenteel genoeg bewusten aanwezig om dit gezamenlijk te weerstaan. Tenminste als ze het willen.

Geld is de consolidatie van liefde en de levende Goddelijke energie.
Hoe groter de Liefde, hoe vrijer en gemakkelijker het kan binnenstromen.
Diegenen die hierover nadenken werken al meteen met de energie van Liefde, niet met die van begeerte. Als je hierover nadenkt of mediteert, zul je de weg die voor je opduikt steeds helderder zien.

26 MEI meer informatie Lauri Fransen - AFGELAST Het Evangelie van Isis

AFGELAST Het Evangelie van Isis

Helaas is wegens ziekte van de gastspreker de lezing van 26 mei komen te vervallen.

Lauri Fransen: Vanuit mijn mediamieke werk in de jaren ’90 ben ik in contact gekomen met de Egyptische godin Isis. Van haar kreeg ik boodschappen door over het ontstaan van het christendom. Boodschappen, die ik niet goed begreep. Ik besloot dit te onderzoeken en daar is dit boek uit ontstaan. Het is niet gechanneld, maar berust geheel op wetenschappelijke informatie.
De vroege gnostiek, die in het latere christendom verloren is gegaan, had nauwe banden met een oudere cultuur, waar man en vrouw in vrede samenwerkten: een partnerschaps-samenleving. Tijdens het schrijven merkte ik dat ik steeds weer buiten mijn eigen denkkaders moest treden om werkelijk te begrijpen hoe die vroegere mens leefde. In onze huidige cultuur zijn we daarvan vervreemd geraakt. Onze waarden zijn gebaseerd op dominantie, onderdrukking en eigenbelang, wat heeft geleid tot het ondergeschikt maken van de aarde, de natuur, het lichaam, het vrouwelijke, etc. We zijn in die manier van denken geconditioneerd geraakt. Om de wereld van nu te veranderen, zullen we anders moeten gaan denken: met het hart, vanuit onze kern. Hierbij is het van groot belang om onze ware geschiedenis te kennen, waaruit we kunnen ontdekken dat het ook anders kan. Dit is een boek over de historie van onze spiritualiteit, die laat zien wat er is gebeurd in onze relatie tot het goddelijke en hoe dat zijn weerslag heeft op de relatie tussen vrouwen en mannen. Ik hoop dat dit boek een aanzet zal vormen om over deze dingen na te denken, om ánders te denken, voorbij de conditionering.
Na de lezing kan een gesigneerd exemplaar van het boek gekocht worden bij de schrijfster. Prijs: € 19,90. http://zonnevrouw.ama-terra.nl

Lauri Fransen, 1946, beoefende 15 jaar het vak van onderwijzeres maar kwam tot de conclusie om liever van binnenuit les te geven, dan vanuit leerboekjes. Een zoektocht naar een diepere en innerlijke werkelijkheid begon. Ze heeft een eigen methode gecreëerd voor het werken met het innerlijke kind, is auteur, Reiki-Master, geeft individuele channelingtrainingen en coaching en heeft trainingen gevolgd in Innerlijk Sjamanisme.

A.U.B. TIJDIG RESERVEREN
i.v.m. zaalopstelling

IN DE NIJE WARF, VOORWEG 31A, WOUTERSWOUDE
AANVANG 19:30                       ENTREE € 8,-
INFO & RESERVERINGEN: FROUKJE VAN DER ZWAAG
TELEFOON: 0519-297641
E - MAIL:  STWIJZER@STICHTING-WIJZER.NL

 

Lichtengel
terug naar boven