Terug naar het archief

Wilt u in het vervolg de nieuwsbrief als eerste lezen ? Schrijf u in voor het ontvangen van de nieuwsbrief via e-mail: nieuwsbrief inschrijf pagina.

 

N i e u w s b r i e f

7e jaargang, nummer 2, januari 2010
Info: Froukje van der Zwaag 0519-297641

Lieve mensen,

Met de allerbeste wensen voor 2010, voor jullie allemaal, blijft 2009 ons nog even achtervolgen middels Charles Darwin. 2009 was het jaar van Darwin. Een opmerkelijke lezing van Gerrit Teule op 27 januari met als onderwerp “Wat Darwin niet kon weten. Een reis naar de spirituele binnenkant van de evolutie”. Een mooi en veelzeggend onderwerp, en zo kunnen we 2009 achter ons te laten, om verder te reizen langs 2010. Wellicht vanuit de binnenkant weer naar de buitenkant met “de Taal van het Licht”, Heilige Geometrie, en zandcirkels. Richard van Rijswijk presenteert 24 februari “de Taal van het Licht”. Of gaan we “Denken vanuit ons hart” met Marie Thérèse Lips op 24 maart, èn kunnen we mogelijk daarmee interpreteren wat geld en bezittingen voor ons betekenen of kunnen gaan betekenen. Op 28 april zullen we het horen van Rudolph Berger; Welk instrument kan geld worden bij de voorbereiding van de spirituele transformatie? Valt er tijdens deze reis misschien “winst” te halen uit het “Evangelie van Isis” naar het boek van Lauri Fransen? Wie weet, we laten het woord op 26 mei aan Lauri, onze laatste gastspreekster van het seizoen. Reizen jullie met ons mee, het genoegen is geheel aan onze kant, en we heten jullie weer graag van harte welkom op de lezingen.

Liefs en van harte tot ziens!

Froukje.

Alles is voor je klaar gelegd.
Je pad ligt recht voor je.
Soms is het onzichtbaar, maar het is er,
Je weet misschien niet waarheen het gaat,
maar je moet het volgen.
Het is het pad dat naar de Schepper leidt.
Het is het enige pad dat er is.

Opperhoofd Leon Shenandoah

Wij verzoeken u om altijd van tevoren te reserveren opdat u verzekerd bent van een zitplaats.

Het komende halfjaar kunnen wij u weer een gevarieerd programma aanbieden. Wij zijn er blij mee en hopen u ook, zodat we u weer bij de lezingen mogen begroeten. Een korte samenvatting van de lezingen voor het komende seizoen vindt u op de programma pagina.

  • Reserveringen graag bij Froukje van der Zwaag, tel. 0519 - 29 76 41 of per Email: stwijzer@stichting-wijzer.nl Info Website: www.stichting-wijzer.nl
  • De entreekaarten kosten 8,00 en voor donateurs 6,00 per persoon.
  • Aanvang van de lezingen is 19.30 uur.
  • Locatie: de Nije Warf, Voorweg 31a te Wouterswoude.
  • Voor ideeŽn en suggesties staat er bij de lezingen een ideeŽnbus op de foldertafel
  • Het is ook mogelijk de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden via de nieuwsbrief inschrijf pagina.

Als u onze activiteiten waardeert en ons graag wilt steunen, dan kunt u donateur worden voor 25,- per persoon of voor 42,50 per gezin per jaar. Als donateur krijgt u per persoon 2,- korting op de toegangsprijs.

Opgave hiervoor graag schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op te sturen naar Froukje van der Zwaag, Kievitstraat 31, 9101 HB Dokkum.

Donateurschapbon

Klik hier voor het programma.

Kaartje: route naar de Nije Warf

Geluk en tevredenheid is de weg waarlangs we reizen,
niet de bestemming.

*****************************************
****************************

Keltisch spreekwoord

Klik hier of op het PDF icoon om de nieuwsbrief te downloaden als PDF file. Deze PDF file is vooral handig als u de nieuwsbrief wilt uitprinten, omdat PDF als standaard is geaccepteerd wordt dit door iedere printer goed afgedrukt. U kunt de nieuwsbrief openen met Adobe Acrobat Reader. download de nieuwsbrief