Logo St.Wijzer
Terug naar de verslagen

 

VERSLAG VAN DE LEZING VAN

Andrea Mayer

25 november 2009

Engelen en Aartsengelen

Engelen zijn altijd en overal om ons heen. Iedereen heeft altijd 2 beschermengelen bij zich, daar zijn geen uitzonderingen op. Of je hier iets van voelt of iets van merkt of erin gelooft, dat doet er niet toe. Wie zijn engelen? Zij zijn lichtwezens en bestaan uit energie. Er zijn veel misverstanden over welke lichtwezens waar zijn, wie is wie in de lichtwereld en hoe weten we met wie we praten?

Er wordt vaak gevraagd of een overleden oma een beschermengel kan zijn geworden, dat is niet mogelijk. Als een ziel terug gaat naar de lichtwereld zijn ze eerst nog een tijdje dicht bij de aarde, in deze fase kunnen ze hun familie of geliefde nog bezoeken en worden vaak ook gezien door deze mensen. In deze sfeer bevinden zich ook de aardgebonden geesten, dat zijn zielen die overleden zijn, maar moeite hebben om verder te gaan naar het licht. Deze zielen blijven hier rondhangen en mensen krijgen wel eens te maken met deze zielen en dat is niet prettig. Engelen kunnen ons bevrijden van deze aardgebonden geesten.

Als de tijdelijke periode van zielen op aarde over is gaan ze verder, op weg naar God, onze Schepper, hij staat bovenaan, daar komen we vandaan en daar willen we ook weer naar terug.

Sommige zielen die hun weg terug vinden naar de allerhoogste lichtsfeer willen soms graag hun achtergebleven geliefden en familie helpen, zij kunnen dan een gids-taak gaan vervullen.

Gidsen zitten één sfeer boven de overleden geliefden en aardgebonden geesten.

Daarboven zitten de Opgestegen Meesters en goden en godinnen die veel goeds en veel licht op aarde gebracht hebben, zij zijn in staat om grotere groepen te begeleiden. Dat zijn hoog resonerende zielen die van de aarde afkomstig zijn.

Boven de Opgestegen Meesters zitten de engelen. In de hogere dimensies bestaat tijd en ruimte niet, je kunt dus geen duidelijke plaats aanwijzen waar deze sferen zich bevinden, om het hier uit te leggen heb ik het, op de flipover, boven elkaar gezet om het voor ons duidelijk te maken. Engelen zijn nooit als mens op aarde geweest, de andere lichtwezens wel. Engelen begrijpen dat stukje ego wat mensen hebben niet, en daardoor ontstaan ook misverstanden. Wanneer wij op onze aardse manier communiceren kunnen de engelen dat niet volgen. Vaak krijg ik daar vragen over, veel mensen zeggen het te begrijpen, en proberen met de engelen te communiceren en toch lukt het niet. Ook om het antwoord te begrijpen moeten wij weten wat daarvoor nodig is, welke energie of welke trilling. Op welke manier wij onze energie moeten verhogen om deze lichtwezens te kunnen bereiken. Engelen zijn boodschappers.

Toen de zielen massaal hadden besloten om hier op aarde te komen heeft God iedereen 2 engelen gegeven. Engelen zijn net als wij geschapen door God. Wij weten door gechannelde informatie dat nergens in het heelal zulke ruwe omstandigheden zijn, en dat wij hier zonder engelen niet zouden kunnen overleven. Vandaar dat je van je geboorte tot je sterven altijd je beschermengelen bij je hebt. Engelen zijn nooit op aarde geweest, zij hebben geen geslacht, wij kennen hun bepaalde energieën toe, daardoor ervaren wij ze wel als mannelijk en vrouwelijk.

De beschermengelen komen over het algemeen heel neutraal door, zij hebben verschillende functies. Ze zorgen ervoor dat wij het doel wat wij zelf hebben samengesteld hier kunnen volbrengen zodat wij ons pad moeiteloos en zonder al te veel obstakels kunnen doorlopen. Wanneer we op het punt komen in ons leven dat we keuzes moeten maken die niet in het belang zijn van ons eigen levensdoel of levenspad, kunnen we van onze engel zachte, liefdevolle maar wel duidelijke boodschappen ontvangen. Dat gevoel kent iedereen, wanneer je voor een belangrijke beslissing staat, alles wijst erop dat je die beslissing moet nemen, het lijkt logisch en belooft veel en toch ergens diep in je hoor je een stemmetje dat jou waarschuwt en je iets anders verteld, of je hebt een gevoel dat er toch iets niet klopt. Op dat moment is jouw engel tegen je aan het praten.

De andere beschermengel is onze trooster, deze engel heeft een veel zachtere energie. Deze engel zorgt ervoor dat wij in een moeilijke periode de zware last kunnen dragen door de kracht die wij van deze engel ontvangen. Vandaar de spreuk “God belast je nooit zwaarder dan dat je kunt dragen”. De uitdagingen in je leven zijn aangepast aan je eigen draag-vermogen.

Engelen dragen geen oordeel bij zich, ze bestaan vanuit de allerhoogste energie en dat is liefde, ze kennen niets anders dan liefde. Daarom oordelen engelen nooit over ons. Ze weten en zien alles van ons leven, ze weten precies wanneer wij keuzes maken, ook wanneer die keuzes niet de juiste zijn voor ons. Ze kunnen niet ingrijpen omdat God ons vrije wil heeft gegeven. Je mag hier op aarde zelf weten wat je meemaakt. Voordat wij hier op aarde komen stellen wij zelf een plan samen. Wij hebben andere zielen bij elkaar gezocht om dit plan uit te voeren. Wanneer wij op aarde komen zijn wij dit plan vergeten. Dankzij de vrije wil mogen wij hier op aarde zonder God leven, dat is ons helemaal gegund. Wij blijven net zo geliefd als degenen die wel met God leven, daar is geen verschil in. Mijn mening is dat ik niet geloof in een straffende God en een zwaarmoedige, boosaardige God. Ik denk dat wij niet voor niets zoveel vrijheid hebben gekregen, dat maakt het mogelijk om al die uitdagingen en ervaringen mee te maken.

Volgens gechannelde informatie van mijn opleidster (Doreen Virtue) staan de zielen in de rij om hier naar de aarde te mogen komen, om hier ervaringen te mogen opdoen. Voor een ziel is het een uitdagend verblijf hier op aarde te zijn. In de buurt van God, in de allerhoogste lichtsferen bestaat niets anders dan onvoorwaardelijke liefde, daarom hoor je tegenwoordig zo vaak “Leef je leven vanuit liefde, vanuit je hart. Focus op liefde en niet op je ego”. In de zielenwereld kunnen wij niets anders waarnemen, alleen liefde, daarom is het voor een ziel soms wat saai. Om wat mee te kunnen maken maakt zo’n ziel een plan en zoekt nog wat zielen bij elkaar die mee willen doen en dan komt hij naar aarde. Daar komt hij met vrije wil en mag helemaal zelf bedenken wat hij van zijn leven maakt. De vrije wil wordt door God en de engelen gerespecteerd, daarom is het zo, dat zonder een duidelijke vraag om hulp, hoe zwaar wij het ook hebben, wij het alleen zullen moeten oplossen. Er is één uitzondering en dat is levensgevaar, wanneer je in een levensbedreigende situatie terecht komt en het is nog niet de bedoeling dat we dood gaan dan redden de engelen ons het leven, zonder dat wij hierom vragen. Dat zijn de soort situaties die we allemaal waarschijnlijk wel kennen, waar iemand een ernstig ongeluk overleeft en later vertelt dat hij tijdens het ongeluk iets bijzonders heeft meegemaakt, iets wat niet met aardse termen uit te drukken is, zoals bijvoorbeeld een onzichtbare hand die het stuur vasthoudt of een voet, die op de rem getrapt wordt, of een baby die van de 8ste verdieping naar beneden valt en in een vogelnest belandt, en het daardoor overleeft. Op zulke momenten zijn onze engelen in actie.

Daarnaast hebben we dat kleine stemmetje in ons dat af en toe troost brengt of iets zegt op het moment dat wij een voor ons ongunstige keuze maken, dit gebeurt niet zo veel. Het is essentieel om te weten, dat deze universele regel van vrije wil er is, anders komen we niet ver in de samenwerking met engelen. Wanneer we iets moeten doen en we willen een beetje engelenhulp erbij, dan moeten we het een klein beetje op een kinderachtige manier vragen en duidelijk uitleggen waarom.

De reden hiervoor is dat de engelen nooit op de aarde zijn geweest als mens, daardoor missen ze dat stukje karaktereigenschap van de menselijke communicatie zoals bijvoorbeeld hintjes geven. Ik noem het vrouwentaal. Vrouwen vragen zich eerder af of iets niet egoïstisch is, als ze iets voor zichzelf vragen, dat kom ik heel vaak tegen in gesprekken met mensen over engelen. Daaruit concludeer ik dat onze gedachtegang heel erg aards is. Wanneer wij op dat moment de engelen willen aanspreken moeten we onze aardse eigenschappen zoveel mogelijk herkennen en uitschakelen.

Wij moeten heel erg duidelijk formuleren als we de engelen inschakelen, benoem altijd alleen wat je wilt, of het resultaat waar je heel graag naar toe wilt, zeg nooit tegen de engelen hoe zij het eindproduct bij je moeten brengen, de engelen zien een totaal plaatje, dat kunnen wij niet zien. Wij zouden misschien zeggen, dat een bepaald persoon het bij ons moet brengen, en daarmee veroorzaken we een blokkade, want dan moet het namelijk ook matchen met het zielendoel van die ander, het kan zijn dat het zielendoel van die ander precies het tegenover- gestelde is. Dus het enige wat wij moeten benoemen is het eindresultaat. Bijvoorbeeld een baan bij de tv, dan benoem je wat bij je past, wat je graag wilt ervaren, en verder niets en dan laat je het los. Daarna moet je alert blijven, laat je zorgen los, laat je angst los, al die beperkende gedachten, twijfel er niet aan. Voor engelen bestaan geen grote of kleine vragen, belangrijk of onbelangrijk, ze gaan voor alle wensen met hetzelfde enthousiasme, dezelfde toewijding en dezelfde vreugde aan de slag.

Met de gidsen ligt dat anders, zij zijn zelf ook op aarde geweest en hebben dus een ego gehad, ze hebben dat niet mee genomen, maar ze hebben er wel een herinnering aan. Dat geldt ook voor de Opgestegen Meesters. Ik heb een cursus gevolgd “Communiceren met je gidsen”, ik communiceerde al met engelen en dat ging erg goed, en nu wilde ik graag leren commu-niceren met mijn gidsen. De cursusleidster heeft dat verschil duidelijk gemaakt voor ons. Wanneer ik tegen mijn man zeg “kijk, de vuilnisbak is vol, er kan niks meer in”, dan begrijpt mijn man wel, dat ik bedoel dat hij geleegd moet worden, maar de engelen snappen dat dus niet, wanneer je tegen engelen zegt “kijk, mijn leven is zwaar”, dan kijken ze liefdevol met je mee en knikken begripvol dat het zwaar is, en laten je weten dat ze er zijn voor je, maar ze doen niets. Het enige wat je hoeft te doen is te vragen “willen jullie me helpen…” met wat dan ook, of je baas een beter humeur krijgt of je een betere baan krijgt. Vaak wordt het meteen geregeld, binnen een paar seconden of soms als het wat ingewikkelder is duurt het misschien een paar uur. En als het heel moeilijk is misschien wat langer, maar dan krijg je een boodschap dat er aan gewerkt wordt. Vaak is het zo dat, door de subtiele manier van communiceren van de engelen, wij die boodschap missen.

Hoe praten de engelen tegen ons terug? In eerste instantie komt die boodschap uit ons eigen intuïtieve waarnemingsvermogen. Wij komen op aarde met dezelfde fysieke mogelijkheden, paranormale mensen verschillen fysiek niet veel van ons, degene die ervaart dat ze dat zelf niet heeft. Deze mensen moeten er wat meer voor werken om dezelfde mogelijkheden te ontwikkelen. Maar wanneer zij oefeningen doen kunnen zij in zeer korte tijd heel ver komen. Ik weet dit uit eigen ervaring, ik ben ook niet paranormaal geboren, ik heb in mijn jeugd ook geen geesten gezien of zo. Ik weet wel dat die gevoeligheid wel wat aanwezig was, maar ik was mij daar niet van bewust. Pas veel later tijdens mijn eigen spirituele zoektocht, heb ik mijn spirituele waarnemingsvermogen leren verfijnen. Kenmerkend voor engelenboodschappen is dat ze altijd zacht, warm en liefdevol zijn. Ze bezorgen je nooit een zwaar gevoel in je buik. Als je intuïtief voelt dat er iets niet goed is dan kan het nooit van engelen zijn. Wanneer je de engelen iets gevraagd hebt en zij geven antwoord dan weten ze dat we vaak de eerste boodschap missen, vandaar dat ze altijd 3 keer antwoord geven. Dus als je intuïtief een boodschap ontvangt, en binnen zeer korte tijd komt datzelfde antwoord ook via andere wegen naar je toe, dan weet je dat het van de engelen komt. Engelen zijn altijd heel direct, heel concreet. Het is van essentieel belang dat je weet wanneer een boodschap van engelen is en wanneer het van jezelf is, je eigen ego.

Als je weet wat de karaktereigenschappen zijn van het communiceren met engelen, dat zijn liefde, goed gevoel, warmte, consequent, heel duidelijk en direct. Het ego is ook in staat om soortgelijke logische antwoorden te brengen. Wij communiceren met de hogere sferen via ons hart en onze ziel, het ego weet dat hij het tegen de ziel moet opnemen, en dat het die wedstrijd nooit kan winnen, daarom gedraagt het ego zich extra agressief zodat wij afgeleid worden van het subtiele stemmetje van de engelen. Daarom krijgen wij soms moeilijkheden wanneer wij al enige ervaring hebben opgedaan met een boodschap naar de engelen te sturen, dan gaan wij zitten luisteren in onszelf wat het antwoord is. Maar dan weet je niet of het een boodschap is van je ego of van de engelen. Als je beseft dat het ego alleen maar als doel heeft je in de weg te zitten, jouw van je levenspad af te halen. Het ego wil het liefst zo min mogelijk nieuwe dingen in je leven, want dat is allemaal een bedreiging voor het ego, het is gericht op niets te doen. Wanneer je bijvoorbeeld een gevoel hebt dat je je baan moet opzeggen, omdat je niet meer met plezier naar je werk gaat, dan kan het zijn dat je ziel al bezig is jou duidelijk te maken dat de volgende fase in je leven bereikt is en dat je nu iets anders moet gaan zoeken wat beter bij je zielendoel past in deze fase, en wat je weer verder zal brengen. De engelen zullen alles doen om jou aandacht te richten op de volgende stap. Je zult op dat soort momenten heel veel mensen tegen komen die jou precies dat brengen waar je met hart en ziel naar op zoek bent. Op dat moment zegt het ego “Waarom zou je dat doen? Heb je nog niet genoeg?” Soms is dat op zijn plaats, zeker in tijden van crisis. Naarmate je meer ruimte laat voor je ziel die blijft zeggen dat jij je hart moet volgen, dan begint jouw ego ook harder te praten. Soms is het ego zelfs agressief, zegt dingen als “je moet..” en is erg op zichzelf gericht.

Je kunt een oefening leren zodat je lichamelijk het verschil kunt voelen wanneer je met je engelen praat en wanneer je met je ego praat. Je kunt vragen aan de engelen om jou een teken in je lichaam te geven wanneer zij met jou praten, op die manier word je wat zelfverzekerder om te weten waar de boodschap vandaan komt. Het intuïtieve waarnemingsvermogen heeft 4 kanalen, dat zijn helderzien, helderhoren, heldervoelen en helderweten. Ieder mens heeft alle 4 de kanalen bij zich aanwezig. Maar bij iedereen is er één kanaal scherp, een andere heeft een ondersteunende functie. De twee anderen zijn tijdelijk inactief. Als je begint met engelen te praten, dan is het van essentieel belang dat je weet welk kanaal bij jou open is. Als je bijvoorbeeld helderhorend bent en je wilt graag helder-zien, omdat je dat spannender vind, dan ga jij je richten op het zien en dan mis je de subtiele boodschap die via je helderhorendheid wordt doorgegeven. Welk kanaal open is kan wisselen per levensfase. Dat één kanaal open is en na een bepaalde periode gaat dat kanaal meer sluiten en gaat een ander kanaal open. Met oefeningen, met intentie, wat tijd en aandacht kun je alle 4 de kanalen even scherp maken, zodat je via alle 4 de kanalen de boodschappen kunt ontvangen. Zodra je die techniek geleerd hebt, kun je via je intentie bepalen met wie je in contact wilt komen. Als je gelijk helemaal naar boven naar de engelen wilt reiken, dan moet je je aandacht zo goed mogelijk energetisch verhogen, dat betekent dat je via je hartchakra je energie met hoogtrillende energie vult, des te makkelijker zijn de engelen te bereiken.

Er zijn oefeningen waardoor je het verschil kunt waarnemen wanneer je met een overleden familielid contact hebt, of dat het een Opgestegen Meester is.

Als je helderziend bent, zie je via je fysieke oog, of via je geestesoog, dat betekent dat je plaatjes kunt ontvangen. Als je helderziend bent en je kunt met je fysieke ogen lichteffecten, engelen of andere lichtwezens waarnemen, dan betekent dat dat je objectief helderziend vermogen het sterkste is. Dit vermogen is het minst voorkomend. Het is onwaarschijnlijk dat je met je fysieke ogen een echte engel in je huiskamer ziet. Als je met je geestesoog kunt zien, dan ben je subjectief helderziend, dat is veel meer voorkomend. Dan krijg je plaatjes als antwoord op je vragen die je dan zelf aan elkaar kunt koppelen. Soms krijg je symbolen, engelen houden nogal van raadsels. Het is belangrijk dat je steeds door blijft vragen zodat je steeds meer verdieping in je antwoord krijgt, zodat je kunt uitvinden wat de boodschap precies betekent, net zolang tot dat helemaal duidelijk en helder is.

Engelen laten zichzelf heel vaak zien door middel van lichtflitsen, lichtstipjes, lichtbollen, de meeste mensen kennen dat wel. Tegenwoordig heb je heel veel foto’s waar orb’s op staan, dat zijn lichtbollen. Dat zijn dus engelen. De meest hoogresonerende wezens zijn in staat om zich op foto’s te tonen. Als je lichtflitsen ziet dan is dat vanuit je ooghoek, niet recht voor je.

Ik heb vanmiddag en gisteren een korte meeting gehouden met de engelen, de aartsengelen en jullie beschermengelen, om hun te vragen wat belangrijk is dat ik tijdens deze lezing vertel. De engelen hebben duidelijk gezegd dat ze graag contact willen, dat ze graag willen dat wij bewust zijn van hun aanwezigheid. De engelenwereld is de afgelopen anderhalf à 2 jaar extreem actief. Ik krijg vaak ’s avonds telefoon van mensen die net iets hebben mee- gemaakt, mensen die engelen hadden gezien en niet konden geloven wat ze gezien hadden en graag bevestiging wilden van mij. De engelen weten dat de tijd nu geschikt is voor hen om te verschijnen, ze weten dat er nu niet meer getwijfeld wordt, zelfs mensen die nog weinig spirituele ervaring hebben maken zoiets mee en dan twijfelen ze ook niet meer. Mensen zijn dan vaak erg blij als ik ze vertel dat het echt een engel was. Vaak bellen ze dan een paar weken later om te vertellen wat ze allemaal in die tijd hebben beleefd en hoe hun leven zo veranderd is. De engelen hebben mij verteld dat ze heel graag contact willen, ik heb jullie beschermengelen gevraagd of ieder van jullie die hier aanwezig is, dat je vanavond nog, of eventueel morgen een boodschap krijgt. Ik weet niet via welk kanaal die boodschap binnen gaat komen.

Als je helderhorend bent dan hoor je woorden subjectief (in jezelf) of objectief (buiten jezelf). Soms hoor je je naam roepen, of iets anders. Soms is het maar één woord, of een paar woorden, soms alleen om je aandacht ergens op te richten. Soms hoor je dus alleen stemmen in je hoofd, dat komt ook voor bij mensen die psychotisch zijn, er is een verschil in toon wanneer je engelen hoort praten en wanneer het je eigen ego is. Wanneer het een vredig gevoel geeft, spreekt hij jouw ziel aan, dan kun je er zeker van zijn dat de boodschap van een engel komt. Als je ego praat, dan herken je vaak de manier van praten van het ego in opdringerig zijn, soms agressief, brutaal, oordelend, wisselend (nooit consequent, wispelturig), dan weet je dat het je ego is. Engelen kunnen er ook voor zorgen dat je woorden buiten jezelf hoort, en dan niet in de vorm van een stem, maar mensen die op je pad komen die jou dingen vertellen die je net nodig had om te horen. Dan lijkt het toeval dat iemand net over iets begint waar je aan zat te denken. Alleen omdat wij zo twijfelen, nemen we het vaak niet serieus. Dan wordt de boodschap nog 2 keer geleverd, het kan zijn dat diezelfde persoon maar blijft hameren over hetzelfde onderwerp, terwijl deze persoon het zelf ook niet snapt waarom hij nou zo de drang heeft om over dat onderwerp te blijven praten. Maar het kan ook via een ander persoon gebracht worden, of je zet bijvoorbeeld de televisie aan en toevallig beginnen ze net over dat onderwerp te praten. Dat kan ook gebeuren met de radio. Vooral tijdens het autorijden gebeurt dat. Dat komt omdat tijdens het autorijden we heel druk bezig zijn met schakelen en op de weg te letten, op dat moment staan we heel erg open voor boodschappen. Op dat moment is onze twijfel uitgeschakeld, op zulke momenten kun je heel gemakkelijk boodschappen van je engelen ontvangen.

Dan gaan we naar heldervoelen. Als je heldervoelend bent neem je bepaalde fysieke sensaties waar in je eigen lichaam. Daarin spelen onze chakra’s een grote rol, dat zijn onze energiecentra’s. Wij hebben 7 hoofdchakra’s en elk chakra communiceert met een bepaald levensgebied en engelen brengen vaak de antwoorden via onze chakra’s. Als je heldervoelend bent moet je letten op fysieke sensaties in je lichaam en je emoties, dat zijn ook boodschappendragers. Wanneer je een vraag hebt gesteld aan je engel, vraag dan of hij met een bepaald gevoel in je lichaam antwoord kan geven. Soms is dat heel handig als je een vraag hebt over iets, bv. of iets goed voor je is of niet. Dan is het prettig als je een bevestiging van boven kunt krijgen.

Helderwetendheid is een heel moeilijk kanaal. Het is vaak zo dat je bepaalde informatie opeens weet, je weet vaak zelf ook niet waar je de informatie vandaan gehaald hebt en dan slaat de twijfel toe. Vaak is de eerste informatie die je binnen krijgt de beste, daarna gaat het ego in de aanval en zaait twijfel en verbeelding. Als wij weten hoe ons ego ons helderwetend vermogen beïnvloedt kunnen wij daar rekening mee houden.

Dat zijn de vier kanalen via welke je intuïtieve waarnemingsvermogen werkt. Je kunt ook gebruik maken van orakelkaarten, zij kunnen je ook helpen antwoorden te vinden op je vragen. Daarnaast kun je een pendel gebruiken, die geeft voornamelijk ja en nee antwoorden, maar ook daarmee kun je afspraken maken om betere antwoorden te kunnen krijgen. Zorg dat de pendel schoon en zuiver is. Hiermee kun je werken totdat je jouw eigen kanalen goed ontwikkeld hebt. De engelen zorgen ervoor dat wanneer je de intentie hebt uitgezonden dat je nauwer contact met de engelen wil, dat ook gaat gebeuren.

Dan hebben we ook nog automatisch schrift, dat is ook een manier om boodschappen te kunnen ontvangen. Het schijnt dat je het moeilijker kunt leren omdat het ego heel erg in de weg kan staan. Je moet er op kunnen vertrouwen dat je leiding krijgt van boven tijdens het schrift.

Wanneer je in het begin van samenwerken met engelen nog moeite hebt om boodschappen te ontvangen van engelen, en je hebt toch een vraag, dan kun je de engelen ook vragen of ze de boodschap ’s nachts in je droom komen brengen. ’s Nachts wanneer je slaapt, is ook je ego in slaap en kan jou niet in twijfel brengen. Vraag wel ook aan de engelen of ze ervoor willen zorgen dat je de droom ook onthoudt als je weer wakker wordt. Wij dromen veel ’s nachts maar meestal weten we daar weinig meer van, hooguit nog wat flarden.

PAUZE

Dan zijn er nog de Aartsengelen. Iedereen heeft minstens 2 beschermengelen bij zich, die hebben al hun aandacht op jou. Het aantal wordt aangepast aan de omstandigheden van het leven wat is uitgekozen. Hoe moeilijker het leven, hoe meer engelen. Daarentegen zijn Aartsengelen niet aan mensen gebonden, zij hebben allemaal een taak, een functie. Ik ken 15 aartsengelen, er zijn er veel meer, ik werk alleen met deze 15. Aartsengelen zijn alleen tijdelijk bij ons, wanneer wij op een bepaald gebied gekomen zijn dat te maken heeft met de functie van die Aartsengelen. Deze kan dan ons uitnodigen om samen met hem te gaan werken.

De 4 belangrijkste Aartsengelen zijn Michaël, Gabriël, Uriël en Rafaël. Wanneer je met de lichtwezens wilt communiceren moet je je beschermen tegen energieën van een lagere resonantie, dat kun je doen door Aartsengel Michaël te vragen bij je te komen. Aartsengel Michaël beschermt ons wanneer wij onze aandacht richten naar de lichtwereld, hij kan ervoor zorgen dat alleen de bedoelde ziel bij ons binnen komt en niet een andere lagere energie. Wanneer je weinig ervaring hebt met het communiceren met bewoners van de lichtwereld en wanneer je dit zonder bescherming doet, is het heel goed mogelijk dat je zielen met een lagere energie uitnodigt en binnenlaat, dat is niet wenselijk. Wanneer je de intentie uitstuurt om met engelen in contact te komen dan gaat dat meestal wel goed, maar wanneer je contact wilt met andere zielen zoals de opgestegen meesters, je gids of overleden familieleden, nodig dan Aartsengel Michaël uit om je bij te staan.

Aartsengel Michaël wordt op schilderijen vaak afgebeeld met een wereldbol, dat betekent dat hij over de wereld waakt. Ook zie je hem vaak met een schild en een zwaard afgebeeld, het schild is een symbool voor bescherming en het zwaard symboliseert het bevrijden van negatieve energie vormen. In de workshop die ik geef, “Helen met de engelen”, leren we een aantal healings technieken die gericht zijn op deze lage energie vormen. De bedoeling is dat wanneer aardgebonden geesten in ons energielichaam aanwezig zijn, wij met behulp van Aartsengel Michaël deze moeiteloos en makkelijk kunnen verwijderen. Het mooie met het werken met engelen is dat je zelf nooit achter een verdwaalde geest aan hoeft te lopen, het enige wat je moet doen is de hulp vragen van de engelen.

Tijdens mijn studie en stage kwam ik iemand tegen die als hobby had, deze aan ons geplakte verdwaalde geesten te verdrijven, zodat de persoon hiervan bevrijd wordt. Dat kan een urenlang durend energiewerk zijn waardoor je zelf besmet kan raken met deze energieën. Ik begrijp niet wat iemand kan motiveren dat te doen terwijl het zo simpel en makkelijk gedaan kan worden door de engelen, je hoeft het alleen maar te vragen. Je wordt geholpen, je moet alleen weten hoe je die hulp kunt ontvangen.

Naast Aartsengel Michaël heb je Aartsengel Rafaël, dat is de grote genezer in de engelen wereld. Aartsengel Rafaël vertoont een smaragdgroen licht, je kunt hem voor alle soorten fysieke klachten, ook verwondingen gebruiken. Hiervoor hoef je aartsengel Rafaël alleen uit te nodigen en hem te vragen je te helen. Je kunt ook hulp vragen voor anderen, maar over het algemeen werkt dat niet, de engelen zullen hier niet op reageren. De ander heeft namelijk vrije wil, dus ook al bedoel je het goed, als die ander geen hulp wil dan gebeurt er niets. Iets anders is het wanneer iemand gewond is geraakt en buiten bewustzijn in het ziekenhuis ligt, je kunt dan als familie of vrienden wel de engelen om hulp vragen. Voor mensen die wel bij bewustzijn zijn kun je wel hulp vragen, maar als die ander niet open staat voor hulp dan gaat de vrije wil voor. Het kan ook zijn dat het voor die persoon een exit-moment is, volgens de engelen heeft elk mens 3 momenten in zijn hele leven waarin zo’n exit-moment mogelijk is, dan kan de ziel eruit, maar dat gebeurt weinig, de meeste zielen blijven tot het laatste exit-moment. Wanneer het de bedoeling is dat de ziel overgaat, dan kan het gebed, de hulp, wel verzachtend werken op de overgang naar het hiernamaals. Dan is er de Aartsengel Azraël, hij is de engel die bij ons is in de laatste uren van ons leven, hij helpt met de overgang naar het hiernamaals. Hij verzacht de pijn van degene die overgaat, daarnaast verzacht hij ook de emotionele pijn bij de familie en nabestaanden. Ik heb dat anderhalf jaar geleden zelf ervaren toen mijn vader plotseling overleed, er was een enorm troostgevende aanwezigheid, een hele zachte energie, dat zorgde voor rust en acceptatie.

Aartsengel Gabriël is de engel voor de communicatie, wanneer ik een lezing moet houden vraag ik altijd of Aartsengel Gabriël naast mij wil komen staan om mij te helpen uit mijn woorden te komen, omdat ik de lezing niet in mijn eigen taal kan houden is het soms wat lastig voor me en hij helpt me daarbij. Je kunt Aartsengel Gabriël altijd bij je vragen wanneer je je moet uiten, op welke manier dan ook, als je een lezing moet houden of een gesprek, en je hebt daar moeite mee.

Aartsengel Uriël is ook best wel bekend, zijn taak is om bepaalde situaties te belichten zodat zaken duidelijker zijn. Als je bijvoorbeeld een contract moet sluiten en je bent aan het onderhandelen, alles lijkt te kloppen en ziet er goed uit, en toch heb je het gevoel dat er iets niet klopt. Dan zou het kunnen zijn dat de ander een dubbele agenda heeft, of hij is iets vergeten te vertellen bewust of onbewust, er is iets in de situatie wat voor jou nog niet zichtbaar is maar wel gevolgen kan hebben voor jou. In dat geval kun je Uriël vragen om zijn licht te schijnen zodat het voor jou ook helemaal duidelijk is.

Aartsengel Metatron werkt met kinderen, voornamelijk met nieuwetijdskinderen. Wij weten dat we al een aantal jaren alleen maar met nieuwetijdskinderen te maken hebben, zo is bekend dat er binnen de nieuwetijdskinderen verschillende groepen zijn, zoals bijvoorbeeld de Indigokinderen en de Kristalkinderen. Ze zeggen dat na 2012 de Regenboogkinderen komen, deze zijn nog veel meer gericht om op een andere manier op de aarde te leven, zij zullen nog meer natuurlijk paranormaal zijn. Wanneer je zelf kinderen hebt of met kinderen moet werken die lastig gedrag vertonen, dat zijn vooral indigo kinderen, die worden vaak bestempeld als ADHD of gedragsgestoord, deze kinderen mankeert in principe niets, zij zijn juist bezig hun taak uit te voeren. De indigo kinderen zijn hier om de weg voor de nieuwe generatie vrij te maken, hun taak is om tegen het bestaande systeem te schoppen om de generatie voor hun bewust te maken dat het zo niet meer verder kan. Daarom manifesteren dit soort kinderen juist dat gedrag op school, omdat juist de mensen die met de kinderen werken het meest moeten leren. Dus als je kinderen hebt of kinderen kent die buiten het normale gedrag vallen, vraag dan Metatron om hulp, zowel voor het kind als voor de begeleiders, ouders, verzorgers, of wie dan ook die met het kind te maken heeft.

De laatste Aartsengel is Chamuël, hij is de engel die helpt bij het vinden van datgene wat je wilt vinden, of het nu gaat om een verloren sleutelbos, of een mobieltje, of voor het vinden van een goede baan, of een zielemaatje, of een geliefde, dat maakt niet uit. De bijnaam van Aartsengel Chamuël is “het oog van God”, hij ziet dus alles. Ik heb daar een mooi voorbeeld van, mijn dochter was een tijdje geleden haar mobiele telefoon kwijt. Ze had al aan Aartsengel Chamuël gevraagd of hij haar wilde helpen met zoeken, maar er gebeurde niets. Ik heb haar uitgelegd dat Aartsengel Chamuël zeker wel met haar mee gezocht heeft, maar ze had de vraag verkeerd geformu-leerd, ze moest vragen of Aarstengel Chamuël haar wilde helpen bij het vinden van de mobiele telefoon. Denk er dus goed om hoe je de vraag formuleert. Toen ze het goed gevraagd had, had ze binnen 10 minuten haar mobiele telefoon weer gevonden, die zat in een vakje van haar sporttas. Toen niet lang daarna, Aartsengel Chamuël zich aandiende dat hij graag als onderwerp in mijn volgende nieuwsbrief wilde staan, heb ik natuurlijk dit voorbeeld erin gezet en hoe belangrijk het is om op bijna kinderachtige manier om iets te vragen bij de engelen om tot resultaat te komen.

Er zijn veel fantastische boeken over dit onderwerp, zoals van Doreen Virtue, bij haar heb ik mijn studie gedaan en de meeste praktijkervaring opgedaan. Ik gebruik haar boeken, en haar informatiemateriaal voor mijn werk en combineer dat met mijn eigen ervaringen.

Wilt u meer weten over het onderwerp hoe je met engelen kunt werken, er zijn 2 boeken van Doreen Virtue hierover, dat zijn “Gesprekken met engelen” en “Berichten van je engelen”. Het maakt niet uit welke je kiest, de inhoud is grotendeels hetzelfde, ik kan ze zeker aanraden.

Deze boeken zijn vaak wel te vinden in de betere boekwinkels en esotherische winkeltjes. Wanneer je ze niet kunt vinden, ik heb een aantal exemplaren, als je mij een email stuurt, kan ik ze per post verzenden. Een derde titel die ik nog graag wil laten zien is “Chakra’s en visualisaties”, dat boek bevat een aantal oefeningen die te gebruiken zijn om energetisch te reinigen.

Dan nu de vragen:

Vraag: Als een moeder in Afrika haar kindje van de honger ziet sterven, kunnen de engelen dan op haar gebed reageren? Of is dat niet te bedoeling? Toch blijft die vreselijke hongersnood.

Antwoord: Zoals ik aan het begin ook vertelde, elke ziel komt hier met een plan. In de zielenwereld kunnen wij alleen hoogresonerende liefde ervaren. En juist doordat wij hier op aarde komen kunnen wij andere emoties ervaren. En eigenlijk is het zo dat hoe bonter, hoe beter. Dat is heel moeilijk te bevatten voor iemand die net een kind heeft verloren, dat begrijp ik. Maar uiteindelijk maken wij de keuze zelf om dit allemaal mee te maken. Het kan zijn dat de ziel van het kind hier niet is om eigen ervaringen op te doen, maar onderdeel is van het plan. In de zielenwereld heeft een ziel het plan gemaakt om naar aarde te komen en zoekt dan zielen bij elkaar die hem willen helpen. Als het onderdeel van jouw plan is om te ervaren wat het is om een kind te verliezen, dan kan een andere ziel zeggen dat hij wel wil helpen, omdat hij zelf niet echt iets hoeft te ervaren, dat hij besluit om jouw kind te worden. Wanneer de tijd dan rijp is komt de ziel als kind ter wereld en zal dan dus ook vrij snel weer weg gaan van de aarde. Mijn eigen overtuiging en ervaring vertellen mij dat het zo werkt. Op het moment dat de moeder in zulke zware omstandigheden om hulp zou vragen bij de engelen, dan zullen de engelen de omstandigheden verzachten, ze kunnen het kind niet redden, want in het plan staat dat het kind moet overlijden.

Vraag: Zijn alle lichtbollen engelen?

Antwoord: Ja, witte lichtbollen zijn beschermengelen. Zie je kleuren, dan zijn het Aartsengelen. Het is heel vaak zo dat je ook andere wezens kunt waarnemen, bijvoorbeeld op een foto. Ik ben op een spiritueel kamp geweest, daar werd een sjamanistisch ritueel gehouden, een mooie warme energie met veel geluid, veel toewijding en veel motivatie van zowel de deelnemers als de leiders. Aan het einde van de avond, het kampvuur was allang uit, hebben we een aantal foto’s gemaakt met mijn fototoestel. Op de foto’s stonden een heleboel lichtbollen en ook nog een prachtige mist in de vorm van een indiaan. Ik heb nog nooit zo’n concreet bewijs van een Opgestegen Meester gezien. Hij heeft op de foto laten zien dat hij aanwezig was. Andere wezens tonen zich vaak in zo’n mist.

Vraag: Na jouw verhaal krijg ik het gevoel dat ik mijn gidsen niet al te serieus moet nemen, omdat zij ego hebben. In mijn beleving is een van mijn gidsen mijn overleden man, hij heeft toch het beste met mij voor?

Antwoord: Er zijn momenten dat gidsen veel meer voor ons kunnen doen dan engelen, juist door dat stukje ego-sporen wat zij nog hebben. Gidsen zijn meer gericht op aards gerichte oplossingen. Als je bijvoorbeeld wilt weten wat de beste tandpasta is voor jou, vraag het dan aan de engelen. Ik heb dat zelf ook gedaan, toen ik hoorde dat fluor heel slecht is voor je, besloot ik om een tandpasta te nemen zonder fluor. Toen heb ik de engelen gevraagd welke tandpasta ik dan het beste kon gebruiken en voor ik het wist belandde ik in een natuur voedingswinkel en vond daar een tandpasta zonder fluor die ook nog lekker smaakte, niet zo vies als krijt. Ik parkeer ook regelmatig met de engelen, als ik weet dat ik naar de stad moet en haast heb, vraag ik voordat ik in de stad ben, de engelen om een parkeerplaats vlak achter de Hema op de grote parkeerplaats, vlakbij de ingang. En 9 van de 10 keer lukt dat ook. Zeg er wel bij dat je die plaats wilt hebben als je daar aankomt en dat die plek niet te vroeg vrij komt want dan parkeert er een ander. Aan de gidsen vraag je advies over belangrijkere zaken, wanneer je bijvoorbeeld een probleem hebt met een collega en je wilt advies hoe je dat op kunt lossen, of als je een belangrijk contract moet tekenen, waar je dan op moet letten. Of als je een moeilijk gesprek hebt, hoe jij je dan het beste kunt presenteren. Het advies van de gidsen is meer op de situaties gericht. Neem dus je gids net zo serieus als je engelen. Dat kan dus inderdaad ook je overleden man zijn, die er nu als gids voor je is. Dat gebeurt niet gelijk na het overlijden, maar een tijdje later. Dat is meestal na een jaar. In de pauze vertelde een mevrouw dat zij regelmatig bezoek krijgt, het is meestal zo dat degene die over is gegaan nog heel lang zorg draagt voor de achtergebleven geliefde. Deze zielen kunnen vaak makkelijk invloed hebben op elektriciteit, bijvoorbeeld dat ze de lamp laten knipperen. Zo heb ik een afspraak met mijn vader dat hij 1 keer knippert als het ja is, en 2 keer knippert als het nee is. Als jij steeds het gevoel hebt dat je overleden dierbare steeds bij je is, dan betekent dat vaak dat hij aangewezen is als je gids.

Vraag: Ik meen te weten dat ik een beschermengel heb, en wie dat zou kunnen zijn. Is mijn beschermengel geen engel, maar een gids?

Antwoord: Heel vaak weten wij dat er iemand bij ons is, dat voelen wij, het is soms heel moeilijk om erachter te komen wie dat is. Beschermengelen zijn niet onze overleden geliefden, zij zijn nooit op aarde geweest, ze hebben geen karma, ze hebben geen plan. Hun enige plan is ons te begeleiden bij ons plan en liefde en troost te bieden in ons aardse bestaan. De enige uitzondering zijn engelen die ook een fysiek lichaam kunnen aannemen en dat gebeurt regelmatig. Steeds vaker hoor ik verhalen van mensen die vertellen dat er opeens een engel in hun leven was gekomen, bijvoorbeeld iemand die kwam helpen in een acute situatie. Wanneer er heel erg hard hulp nodig is, dan zal de engel iemand gebruiken om te hulp te schieten. In zulke momenten komen engelen heel snel bij ons. Ze doen soms niet eens de moeite om te doen alsof ze mensen zijn, ze komen, lossen het probleem op en verdwijnen weer. Iemand uit het publiek vertelt dat ze dat meegemaakt heeft, en dat het een heel bijzondere ervaring is.

Engelen zorgen ervoor dat je later weet dat het een engelbezoek is geweest. Op zulke momenten adviseer ik in gesprek te gaan. Nodig Aartsengel Michaël uit om bij je te komen staan, zodat je veilig met de geesteswereld kunt praten. Op dezelfde manier zoals ik heb uitgelegd in het eerste gedeelte, kun je gewoon vragen stellen en voel dan. Ik ben voornamelijk heldervoelend en helderwetend, helderziend heb ik als ondersteundend kanaal, alleen herlderhorend ben ik niet, maar ik heb genoeg aan die 3 kanalen om alle boodschappen te ontvangen die ik nodig heb voor mijzelf en anderen. Kijk bewust naar het kanaal waarmee je ontvangt en vraag gewoon “wie ben jij?” Als je het moeilijk vindt dat te ontvangen dan kun je het omdraaien en vragen “ben jij mijn gids?” Je kunt afspreken met de engelen of met je gidsen. Mijn afspraak is dat, wanneer ik bij een kaartreading moet stoppen, ik dan een zacht kneepje in mijn keel krijg, een steeds terugkerend gevoel in mijn keel. Ik heb een aantal kleine afspraken waardoor ik het antwoord steeds makkelijker kan identificeren. Je spreekt dus eerst af hoe je “ja” en “nee” door krijgt, en dan ga je steeds dieper in de vraag, zo kom je steeds dichter bij de waarheid. Op de vraag of een beschermengel wel een engel is, of dat het een gids is, moet ik antwoorden dat de taken van een beschermengel en de taken van een gids elkaar soms overlappen. Soms is het niet eens mogelijk om onderscheid te maken waar de boodschap nou precies vandaan komt, zeker als je communiceert met zowel de engelen als de gidsen. Ik was heel lang alleen met de engelen bezig, dat was achteraf ook wel nodig, daardoor kon ik heel veel vertrouwen en ervaring krijgen in het werken met de engelen. Pas later kwam ik in contact met mijn gidsen, als ik meteen in het begin alles door elkaar ontvangen had, was het leerproces misschien moeilijker geweest. Het is belangrijk dat wij er bewust van zijn dat wij begeleiding krijgen. Als je het heel graag wilt weten kun je natuurlijk altijd vragen van wie de boodschap kwam.

Vraag: Kun je iets vertellen over het veelvuldig opduiken van bepaalde getallen, in mijn geval de 5 en 55?

Antwoord: Ja, engelen werken heel vaak met getallen via welke ze boodschappen geven. Doreen Virtue heeft hierover een boek geschreven, het heet “Getallen van de engelen”, het is in het engels in pocketformaat uit, in het Nederlands is het dezelfde maat als de andere boeken. Engelen kunnen je elk moment boodschappen via getallen brengen. Als het heel vaak gebeurt dat je bv. ’s nachts wakker wordt en dan steeds hetzelfde getal op de elektrische wekker ziet, kan het zijn dat de engelen iets onder jouw aandacht willen brengen, misschien is het iets wat voor jou nog niet zichtbaar is, maar voor de engelen is het heel belangrijk dat je daar aandacht aan geeft. Overdag kan het via willekeurige cijfers gaan, kentekenplaten, huisnummers, cijfers die anderen noemen, cijfercombinaties van vrachtauto’s, het maakt niet uit. Hier geldt wel de regel dat je dezelfde boodschap 3 keer achter elkaar krijgt, dus niet alle getallen die je ziet hebben betekenis, maar wel wanneer je deze 3 keer achter elkaar ziet.

Vraag: Mijn kleinzoon ziet allemaal lichtvormpjes, balletjes en wil ze pakken, maar dat lukt niet. Hij is 7 jaar, hij zegt dat hij ze altijd al ziet, zolang als hij leeft. Wat heeft dat te betekenen?

Antwoord: Dit kind is een prachtig kristalkind, het is fantastisch hoe makkelijk kinderen contact leggen met engelen. Vorige week woensdag heb ik mijn eerste workshop gegeven voor kinderen, meisjes van 8 t/m 10 jaar, en ik was voorbereid om allerlei ingewikkelde verhalen goed uit te leggen, zodat het makkelijker te begrijpen was. Uiteindelijk hebben de kinderen mij verteld hoe het moest en ik heb er met alle aandacht en plezier naar geluisterd, want ik realiseerde me dat deze groep kinderen, kristalkinderen, deze kennis van nature bij zich dragen. Dus een kleinzoon die 7 jaar is en lichtbolletjes ziet, die is omringd door engelen, en hij heeft ook nog de gave dat hij ze mag waarnemen, dat is geweldig! Het is heel belangrijk dat het wordt ondersteund door de omgeving en de volwassen wereld, het is heel belangrijk dat het wordt bevestigd, dat het wordt goedgekeurd door ons. Als dat niet zo is kan dit kind heel snel in verwarring komen tussen wat hij ervaart en meemaakt en wat hij van zijn ouders hoort, in wie hij veel vertrouwen heeft. Als wij hem ontmoedigen, of misschien er zelfs om lachen, wij willen onze kinderen beschermen en vertellen dat ze dat soort dingen beter niet op school kunnen vertellen. Wij zeggen dat omdat wij ons kind willen beschermen, maar wij gaan in rap tempo naar bewustwording, en de behoefte naar spirituele kennis is steeds groter, maar wij zijn nog steeds in de minderheid. Ik heb zelf ervaren dat op een openbare basisschool dit soort uitingen van de kinderen heel onveilig kunnen zijn. Het is dus heel belangrijk dat het kind op school of op andere plaatsen waar het regelmatig komt, beseft dat sommige mensen dit niet begrijpen, dat ze dat dan niet als vervelend moeten ervaren maar dat ze dan wat voorzichtiger met dit onderwerp kunnen zijn.

Vraag: Hoe werken aardgebonden geesten en hoe kun je ze verjagen. Wanneer en waarom komen ze op je pad?

Antwoord: Wanneer je het hebt over aardgebonden geesten, deze groep kunnen wij makkelijk ervaren, zonder verzoek om in ons leven te komen. Als ze ons bezoeken voor een keer of een korte tijd, hebben we er nog niet zoveel last van, maar wanneer ze bij ons blijven kunnen wij er op langere termijn er heel veel last van krijgen. Deze zielen hebben een aards leven gehad en hebben hele zware omstandigheden meegemaakt zoals zware criminaliteit, gewelddadig leven, drugs- of andere verslavingen. Heel vaak dragen ze nog heel veel onafgewerkte aspecten van hun aardse leven bij zich. Een crimineel die veel mensen pijn heeft gedaan, of een vader die een gezin heeft geterroriseerd of mishandeld doet dat natuurlijk met medewerking van de andere zielen, hij doet het uiteindelijk om te ervaren hoe diep je in het aardse bestaan kunt gaan, wat doet het met je en hoe vind je uiteindelijk weer de weg terug naar je ziel. Het is heel vaak zo dat in zulke aardse omstandigheden het niet makkelijk is hier uit te komen, het kan wel, bijvoorbeeld iemand die in de gevangenis ineens het licht ziet en dan toch nog beseft wat de waarheid is. Heel vaak is het zo dat zielen overgaan zonder dat ze hun aardse opdrachten hebben vervuld. In zulke situaties is de behoefte of het verlangen naar een bepaalde substantie zo sterk dat hij die sfeer niet kan verlaten, en heel vaak zoeken ze dan plaatsen op waar ze dan geconfronteerd worden met datgene waar ze zo’n behoefte aan hebben, bijvoorbeeld iemand die verslaafd was aan drugs blijft hangen op plaatsen waar in drugs gedeald of gebruikt wordt, in studentenhuizen of horeca waar het gebruikt wordt. Zielen zoeken de gebruikers op van de stof waar ze zelf ook aan verslaafd waren, dat geldt ook voor mensen die verslaafd zijn aan sex, alcohol, eetverslaving, welke verslaving dan ook.

Heel vaak is het zo dat door de stof die de mensen op aarde gebruiken, ze de ziel ook nog in hun aura laten komen. Door hun levensstijl merken deze mensen vaak niet eens hoe ze daarvoor open staan. Wanneer wij in zo’n omgeving komen terwijl we daar niet vaak komen, bijvoorbeeld een disco, en je bent iemand die nogal spiritueel gevoelig is, dan komen dit soort zielen gelijk naar je toe om je af te tasten, ze zoeken dan contact. Wij kunnen dat merken, dat voelt niet goed en manifesteert zich in aardse vormen als chagrijnig zijn, roddelbuien, zwaar oordelen over anderen, dingen die wij normaal niet zouden doen. Op dat soort moment kun je ervan uitgaan dat de aura zwaar vervuild is, een korte engelenhealing is hier op zijn plaats.

Aartsengel Michaël is degene met wie je de aardgebonden geesten, entiteiten, en andere lage energievormen heel makkelijk, zonder zelf iets te doen kunt verwijderen.

Ik heb hier een aura healing met Aartsengel Michaël:

Steek een kaarsje aan, eventueel met wierook… Ga ontspannen zitten, voeten op de grond, handen op je schoot, adem rustig een paar keer diep in en uit …. tot je voelt dat je ontspant.

Dan zeg je in gedachten of hardop de volgende tekst, zo dat je met je gedachten en gevoelens volledig bij de vraag bent… “Aartsengel Michaël, komt U alstublieft nu bij mij…. Ik vraag U, mijn lichaam, geest en aura grondig te reinigen, en alle negatieve emoties, negatieve gedachten, negatieve energieën, entiteiten en aardgebonden geesten uit mijn aura weg te halen. Wilt U Alstublieft de entiteiten en aardgebonden geesten naar het licht brengen. Ik vraag U mijn aura helemaal op te vullen met stralende witte engelen energie, die bescherming biedt tegen alle soorten negatieve energieën.

Dank U wel voor Uw onvoorwaardelijke hulp!”

Vraag: Waar kunnen we Jezus en Boeddha plaatsen?

Antwoord: Dat zijn Opgestegen Meesters, zij hebben beiden een fantastisch aards leven geleid. Ze hebben heel veel voor ons gedaan, veel verlichting, en heel veel heling in ons menselijk leven gebracht. In de lichtwereld is het niet ingedeeld in vakjes, het gaat erom op welke hoogte de energie resoneert. Degene die met engelen in contact komt, verhoogt zijn eigen energie meer dan degene die met gidsen of overleden geesten resoneert. Als wij contact maken met energie, verhogen wij onze energie en zij verlagen hun energie. Met engelen verhoog je heel erg je energie, dat gaat via je hartchakra, laat de energie daar stromen, je voelt het geluksgevoel daar en op die manier maak je makkelijk contact met de energie van de engelen.

Vraag: Kunnen we ook rechtstreeks contact maken met God?

Antwoord: Ja dat kan ook, we hoeven niet perse via de engelen contact te maken met God, dat kan ook rechtstreeks. Als wij met de engelen communiceren betekent dat niet dat wij God negeren. God heeft de engelen geschapen en naar ons gestuurd, ze zijn de verlengde arm van God. Dus via de engelen ben je bij God. Als je twijfelt, spreek dan gelijk God aan, ik doe dat ook regelmatig, met een kort gebed vraag ik aandacht voor mijn werk, dat God mijn werk met de engelen overziet en dat hij me helpt mijn levenspad te belopen. Heel vaak speelt, dat veel mensen denken dat het moeilijk is, een rol, dat God zo ver weg is en niet lastig gevallen moet worden voor iets kleins. Maar dat is niet zo, onze Schepper is voor iedereen aanwezig, net als de engelen. In de lichtwereld bestaat geen ruimte en tijd, dat betekent dat God en de engelen tegelijkertijd alle 6 miljard mensen op de aarde kunnen helpen wanneer dat nodig is. Dus aarzel niet, vraag gewoon, je hoeft niet bang te zijn dat de aartsengelen iemand die meer hulp nodig heeft overslaan, omdat jij om hulp vraagt.

Verslag: Talitha Wanders

terug naar boven