NIEUWE LOKATIE LEZINGEN
Logo St. Wijzer
Terug naar het archief
Wij vragen u om graag tijdig te reserveren voor de lezingen. Dit in verband met de zaalopstelling. Ook houdt de catering rekening met het aantal bezoekers.
Reserveren kan telefonisch of via e-mail bij Froukje van der Zwaag tel: 0519-297641 e-mail: stwijzer@stichting-wijzer.nl. Vermeld dan a.u.b. de lezing waarvoor u reserveert, het aantal kaarten en uw telefoonnummer. Dit laatste omdat wij u terug kunnen bellen mocht een lezing onverhoopt vervallen. Wanneer u reeds heeft gereserveerd, maar u kunt zelf niet op de lezing aanwezig zijn dan kunt u ook weer afbellen of e-mailen.
Deze regel is opgenomen omdat de internet explorer de pagina niet goed weergeeft als de tabel niet helemaal is gevuld
klik hier voor meer informatie over de lezing klik op de blauwe vlinder voor meer informatie over de lezing

 

PROGRAMMA - 2008/2009 - LEZINGEN

24 SEPT meer informatie Margriet Tebbertman en Loeloe Andriol - The Secret

The Secret

De lezing "Het geheim van The Secret" zou worden verzorgd door Patty Harpenau. Echter wegens blijvende onduidelijkheid, ondanks afspraak, over de komst van mevr. Harpenau hebben wij moeten besluiten om haar als gastspreekster te vervangen.
De lezing over "The Secret" zal worden verzorgd door Margriet Tebbertman en Loeloe Andriol.

Het onderwerp blijft dus als zodanig staan en daar gaat het tenslotte om.

Beiden zijn bekend met "The Secret", werken ermee, geven workshops op dit gebied en maakt deel uit van hun dagelijks leven.

22 OKT meer informatie Gerrit Jansen - Numerologisch spelen met je naam

Numerologisch spelen met je naam

Tijdens de vorige lezing, “Numerologie”, hebben we gekeken naar de geboortedatum en daar onze levensopdracht uitgehaald.

Om de missie te kunnen vervullen hebben we namen ontvangen en deze geboortenamen en eigen achternaam geven informatie wie we werkelijk zijn, op welk fundament we staan en hoe ontstane blokkades kunnen worden voorkomen of worden opgelost.

Gerrit Jansen zal ook nu weer, op zijn eigen wijze, inzicht geven hoe je kunt berekenen en vooral duiden. Het is daarom handig om pen en papier mee te nemen.

Gerrit Jansen is spiritueel numeroloog en verzorgt workshops, lezingen, huiskamer-bijeenkomsten en consulten.

10 DEC meer informatie Janet Ossebaard - “Graancirkels-de Boodschap van de Terugkeer”

“Graancirkels-de Boodschap van de Terugkeer”

Graancirkels zijn het grootste raadsel van deze tijd. In 2000 werd wetenschappelijk bewezen en aanvaard dat het gros (94%) van alle graancirkels niet door mensen wordt gemaakt. Steeds weer duiken nieuwe onverklaarbare zaken op: vreemde substanties die na analyse niet op aarde en in de aarde blijken voor te komen, gebogen en verwrongen planten, sporen van extreme hitte, mobiele telefoons die niet functioneren, accu's van camera's die binnen seconden leeglopen. Vreemde atmosferische verschijnselen komen veelvuldig voor, evenals uiteenlopende effecten op lichaam en geest, uiteenlopend van bliss-toestanden tot spontane genezingen. Graancirkels vormen voor velen een toegang tot het onbekende en het mystieke. Zij rekken de geest op, tarten oude aannamen en rigide denkwijzen en openen lichaam en geest voor hetgeen zich buiten de grenzen van de dagelijkse waarneming bevindt. Graancirkels vormen voor velen een poort tot geestelijke, emotionele en spirituele groei: zij vormen een katalysator voor bewustwording.

2008 was het belangrijkste en meest intense graancirkeljaar ooit. In deze presentatie staat Janet Ossebaard stil bij de boodschap van de graancirkels van 2008. De boodschap stond volledig in het kader van Eenheid en Harmonie, van de terugkeer en uitbreiding van het Christusbewustzijn. Ook de boodschap van Quetzalcoatl, de sterker wordende Godin-energie, het overstijgen van dimensies en daarmee het doorzien van de Illusie waren onderwerpen die dit jaar door de Cirkelmakers werden uitgebeeld. Wederom was het een jaar waarin beelden werden gebracht die aanhaken op profetieën uit de hele wereld. Een boodschap van Hoop en Liefde...

Janet's enthousiasme en kennis van zaken, in combinatie met prachtige beelden van onder meer de live gefilmde totstandkoming, in luttele seconden!, van een complexe graancirkel, staan garant voor een onvergetelijke bijeenkomst, waar nog lang over nagepraat zal worden...

Janet Ossebaard (Drs., 1966), van oorsprong communicatie consultant, is ruim 15 jaar graancirkelonderzoeker. Ze heeft veel veldwerk verricht en co-produceerde vier documentaires over het graancirkelfenomeen, waarvan de laatste een EBE-award won in Amerika. Ze schreef het boek "Graancirkels, een wereldwijd Mysterie" (gepubliceerd in 2000), nam deel aan een studieproject van de Universiteit van Utrecht (waarbij graancirkels werden onderzocht dmv infrarood thermografie), ze won de Frontier Award voor haar bijdrage aan de grenswetenschappen in Nederland (2002) en is voorzitter van de DCCCS (Dutch Centre for Crop Circle Studies). Haar nieuwste boek "Graancirkels – de meest betoverende ooit" (2007) is deel 1 van een serie van 8 boeken over het graancirkelfenomeen. Deel 2 “Graancirkels – Het bewijs” verschijnt eind 2008. Sinds enkele jaren geeft Janet graancirkellezingen en verzorgt ze ervaringsdagen, zowel in Nederland als in het buitenland, evenals georganiseerde reizen naar de graancirkels in Zuid-Engeland. Zij is de oprichtster van Circular Site, Third Circle en Uitgeverij Benign waarin zij momenteel fulltime werkzaam is. Voor meer info: www.circularsite.com.

28 JAN meer informatie Barbara Driessen - Spirituele intelligentie

Spirituele intelligentie

De lezing gaat over de spiritueel sensitief intelligente mens. Ieder wezen, dus ook ieder mens, beschikt wel over enige mate van sensitiviteit en intelligentie. Dit heeft hij nodig om te kunnen overleven. Maar wanneer we zeggen dat iemand intelligent is bedoelen we dat hij duidelijk meer dan gemiddeld intelligent is. Zo is het ook met spirituele sensitieve intelligentie. Iedereen heeft wel een zekere mate van sensitieve intelligentie. Via zijn zintuigen wordt hij zich bewust wat bijvoorbeeld zich branden aan een kachel is en dat dit geen prettige ervaring is en hij leert daaruit de les dit niet nog eens te doen. Dit zou je een mate van sensitieve intelligentie kunnen noemen, maar met een spiritueel sensitief intelligent persoon bedoelt Barbara hier iemand die deze eigenschap meer dan gemiddeld heeft. De spiritueel intelligente mens is erg sensitief en hij ziet veel – je zou hem ook wel een hoogbewuste waarnemer of een sensitief hoogbegaafde kunnen noemen – vooral op het gebied van het ongrijpbare. Hij legt verbanden en ziet de samenhang der dingen, ook wanneer die achter de schermen en in het verborgene plaatsvinden. Hij zal met dat wat hij waarneemt, met de informatie die bij hem binnenkomt, op een adequate en intelligente manier omgaan. Om tot die hoogbewuste waarneming te komen is het nodig dat je je vrij kunt maken van belemmerende denkpatronen. Hoe we daarmee om kunnen gaan heeft Barbara Driessen verwoord in haar nieuwe boek en daar over zal vanavond de lezing gaan.

Barbara Driessen is van beroep creatief psychotherapeut en schrijfster. Ze heeft zich gespecialiseerd in droomwerk en dans- en muziektherapie. Vanaf 1990 heeft zij een eigen cursuscentrum in Drenthe geleid. Ze ontwikkelde nieuwe begeleidingsvormen in filosofische therapie, waarin het stimuleren van het creatieve en probleemoplossende vermogen van de cursisten centraal staat. Ze begeleidt ook individuele groei- en veranderingsprocessen. In haar werk combineert ze oude tradities, onder andere afkomstig uit het sjamanisme, met moderne inzichten en haar eigen intuďtie. Ze verzorgt workshops en lezingen in Nederland, Frankrijk en België.

25 FEB meer informatie Pim van Lommel - Eindeloos Bewustzijn

Eindeloos Bewustzijn
Een nieuw concept over de continuďteit van ons bewustzijn, gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek naar bijna-dood ervaringen (BDE) na een hartstilstand.

Een bijna-dood ervaring (BDE) is de gemelde herinnering van alle indrukken tijdens een bijzondere bewustzijnstoestand, met enkele specifieke elementen, zoals het ervaren van een tunnel, het licht, een levenspanorama, het ontmoeten van overleden familieleden, of het waarnemen van je eigen reanimatie. Deze bijzondere bewustzijnstoestand kan optreden tijdens een hartstilstand, dus tijdens een periode van klinisch dood, maar ook bij andere kritieke medische situaties zoals bij een ernstige ziekte zoals shock, bij een hersenbeschadiging met coma t.g.v. een verkeersongeluk of hersenbloeding, bij een bijna-verdrinking (meestal bij kinderen), of tijdens een stervensproces (sterfbedvisioen). Deze ervaring is altijd transformatief, de angst voor de dood verdwijnt, en ook het levensinzicht verandert, vooral liefde en compassie naar jezelf, naar anderen en de natuur wordt belangrijk. Deze ervaringen zijn in alle tijden en in alle culturen gemeld, ze zijn universeel. Door de huidige reanimatie technieken horen wij steeds vaker verhalen van mensen met een BDE. Uit onderzoek blijkt dat momenteel ongeveer 4% van de bevolking in westerse landen een BDE heeft meegemaakt. De acceptatie van de ervaring door familie, verpleging en artsen, evenals de acceptatie en integratie door de BDE’er zelf is een moeizaam en langdurig proces. In de voordracht wordt verder ingegaan op onze Nederlandse wetenschappelijke studie naar BDE bij 344 patiënten, die een hartstilstand hebben overleefd. Deze studie is in december 2001 gepubliceerd in de Lancet. Gesproken zal worden over de inhoud van de ervaring, en de mogelijke verklaringen. Uit de studie blijkt, dat er geen medische, fysiologische, farmacologische of psychologische verklaring is waarom sommige mensen wel en de meeste mensen geen BDE ervaren tijdens een periode van bewusteloosheid door een hartstilstand (klinisch dood). Het onderzoek naar BDE confronteert ons duidelijk met de beperkingen van onze huidige medische inzichten over ons bewustzijn en herinneringen in relatie met de hersenen. Want hoe is het mogelijk dat mensen een helder bewustzijn kunnen ervaren, met herinneringen vanaf de vroegste jeugd, met helder nadenken, met emoties, met gevoel van zelf identiteit, en soms met een vorm van waarneming buiten en boven het lichaam, op het moment dat de hersenen (tijdelijk) niet meer functioneren, met een vlak EEG? Het huidige concept in de medische wetenschap is dat bewustzijn het product is van de hersenfunctie. Zou het echter ook kunnen zijn, dat de hersenen als een soort ontvangstapparaat (interface) functioneren voor het bewustzijn en herinneringen, te vergelijken met TV, radio, mobiele telefoon of computer? Hierbij wordt de uitzending die je ontvangt, of het internet, niet in het toestel zelf geproduceerd, maar elektromagnetische informatiegolven worden via het ontvangstapparaat voor onze zintuigen hoorbaar of zichtbaar gemaakt.
Er zal dieper worden ingegaan op deze vragen. Verder zal er een video (DVD) worden vertoond, waarin enkele mensen uitvoerig vertellen over hun BDE en de gevolgen. Er zal uiteraard na afloop voldoende ruimte zijn voor discussie.

Pim van Lommel cardioloog en auteur van het boek “Eindeloos Bewustzijn” Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring.

11 MRT meer informatie John Consemulder - Blauwdruk

Blauwdruk
De multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie

Het boek “Blauwdruk” van John Consemulder wil een brug slaan tussen de spirituele, esoterische, weten-schappelijke en multidimensionale benaderingen van geluid, licht en energie. Geluid, trilling en energie spelen ook een rol bij (scalair) elektromagnetisme, geometrie en zelfs bij ons DNA, onze gedachten, emoties, intenties en bewustzijn! Uit nieuwe wetenschappelijke vondsten blijkt dat een aantal fundamentele aannames over de zeer koppige illusie van “de werkelijkheid” incompleet of onjuist zijn. We staan pas aan het begin van een werkelijk begrip van de fysische realiteit en de blauwdruk achter de matrix van onze beperkte driedimensionale zintuiglijke waarneming. Het boek bevat belangrijke nieuwe informatie, inzichten en doorgevingen op het gebied van spiritualiteit, nieuwe wetenschap en probeert positieve bijdragen te leveren aan de verhoging van bewustzijn en trilling. Het bevat onder andere ook revolutionaire mogelijkheden voor vrije energie en heling met bewustzijn, intentie, geluid en muziek, licht en energie. Het bespreekt de tekortkomingen van onze huidige wetenschappelijke inzichten, de blinde vlekken en ons beperkt inzicht in de huidige elektromagnetische theorie en de multi-dimensionale werkelijkheid. De “werkelijke werkelijkheid” heeft een muzikaal, holografisch en multidimensionaal karakter. De blauwdruk van deze werkelijkheid bestaat uit staande golven van geluid en “bevroren muziek” en uit “gevangen licht” en interferentiepatronen. Wij zijn zelf meer elektromagnetische en akoestische wezens, dan biochemische wezens! De blauwdruk werkt met geluid, licht, geometrie, water en energie...

Begrip van de multidimensionale, holografische en muzikale blauwdruk van creatie en manifestatie, zal leiden tot het ontvouwen van het ware beeld van de “werkelijke werkelijkheid”!

Hoe geluid, trilling en energie de blauwdruk vormen van de fysische realiteit.

John Consemulder is afgestudeerd neuropsycholoog en bewustzijnsonderzoeker, alsmede muziekproducent, componist en live-artiest. Hij geeft lezingen en workshops waarbij hij verbanden legt tussen esoterie, spiritualiteit en “nieuwe” wetenschap. www.healingsound-movement.com

25 MRT meer informatie volgt nog Jacob Slavenburg - Liefde en inwijding

Liefde en inwijding

De beeldschone Psyche wordt bemind door de goddelijke Eros. Dat is de kern van een legendarisch liefdesverhaal uit een roman van de Romeinse schrijver Apuleius. Psyche is het Griekse woord voor ziel en Eros staat voor het liefdesstreven. Het is de hermetische symboliek van de hieros gamos, de heilige spirituele bruiloft.

Om dit te kunnen ervaren is een metamorfose, een transformatie, nodig. De roman van Apuleius eindigt dan ook met een inwijdingservaring. Een intieme inwijding in de mysteriën van de moeder-godin Isis. Beelden van het verliefde meisje, de wijze moedergodin, de jonge god en de zegevierende held, al deze archetypen (oerbeelden) liggen opgesloten in ieder mens. Ont-dekking hiervan kan leiden tot een bewuster en rijker leven.

Ingewijd worden in het leven is een ontdekkingsreis naar het diepere Zelf. Daar ligt de sleutel tot ons geluk en de beleving van de Liefde. Het is waar de mysticus Dag Hammerskjöld over schreef:

Wat is de weg lang.
Maar al die tijd,
hoezeer heb ik die nodig gehad
om te weten waar hij
mij voorbij voert...

Drs. Jacob Slavenburg is cultuurhistoricus en auteur van vele boeken en artikelen over de gnosis, esoterische stromingen, mystiek, spiritualiteit, het vroege christendom, het hermetisme en androgynie. Hij is medevertaler van de Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands. Als docent is hij verbonden aan diverse opleidingen.

22 APR meer informatie Karel en Caroline van Huffelen - Worden wij wandelende chipknips?

Worden wij wandelende chipknips?

Dit is de titel van het derde boek dat Karel & Caroline van Huffelen hebben geschreven.

Deze lezing gaat over de effecten op onze gezondheid en het milieu van mobiele telefonie (GSM/UMTS/WiMAX) en andere draadloze technologie (DECT/WLAN/Wifi) alsmede de problematiek rond de controlemaatschappij, waarin niet alleen de huisdieren en de veestapels van een microchip voorzien zullen worden.

Er liggen ook plannen klaar om in de menselijke kudde zo'n chipje te implanteren. Onderhuids.
En ondanks het feit dat inmiddels uit de praktijk bij paarden, vee en huisdieren blijkt dat onderhuidse microchips ontstekingen, kwaadaardige tumoren veroorzaken en gaan 'wandelen' (ook wel migreren of zwerven genoemd).

Waarom bestaan deze plannen en wat zijn de krachten erachter?

Karel en Caroline van Huffelen auteurs van de boeken “Op weg naar Meesterschap met de Meesters van het Titicacameer” en “Maria Magdalena en de SchijnHeiligen”

13 MEI meer informatie John Consemulder - “De waarheid over HPV-vaccinaties (“tegen” baarmoederhalskanker) de farmaceutische industrie ,en ons zelfhelend vermogen”

“De waarheid over HPV-vaccinaties (“tegen” baarmoederhalskanker) de farmaceutische industrie, en ons zelfhelend vermogen”

Let op deze lezing wordt gegeven in STANIA STATE, RENGERSWEG 98B OENKERK

Kinderen 12-16 jaar gratis toegang
Tijdens deze avond zal zeer relevante en (r)evolutionaire informatie m.b.t. onze gezondheid en spiritueel bewustzijn geopenbaard worden, zoals de invloed van vaccinaties (vooral informatie over de vaccinatie tegen baarmoeder-halskanker!), ondersteund door nieuwe informatie over de werkelijke (elektro-genetische en geluid en licht faciliterende!) rol van ons DNA, ons immuunsysteem en de 70 % water binnen onze cellen. Daarnaast zal ingrijpende informatie gebracht worden over de achtergrond en werking van de farmaceutische industrie.

Ook zal er informatie gegeven worden vanuit de psycho-neuroimmunologie (PNI), een veld dat wetenschappelijk aantoont dat gedachten, emoties, intenties, overtuigingen, biofeedback, hypnose en suggestie daadwerkelijk invloed hebben op ons fysiologisch (en psychologisch) functioneren. Ware genezing, preventie en immuniteit komen niet in de vorm van een spuit of pil, maar in de vorm van bio-energetische informatieoverdracht.

Laat uw kinderen informeren, niet injecteren!

Alle informatie zal helder, begrijpelijk en vanuit de spirituele essentie gebracht worden, er is geen voorkennis noodzakelijk. John Consemulder: Neuropsycholoog, auteur, onafhankelijk onderzoeker.
Meer informatie: www.healingsoundmovement.com

27 MEI meer informatie Evert Jan Poorterman - De twaalfde planeet

De twaalfde planeet

Lezing over een tot ons zonnestelsel behorende planeet, die reeds bij de oude Soemeriërs (Sumeru) bekend was. Zij verhaalden op hun kleitabletten van nog een planeet in ons zonnestelsel en vertellen van het bestaan van fysiek aanwezige goden, die gewoon onder hen leefden. De uit de USA afkomstige Zecharia Sitchin was als onderzoeker betrokken geraakt bij de vertaling van klei-tabletten, gevonden in de heuvels van Kalach, tussen Ninevé en Nimrod. Die kleitabletten worden opgegraven tussen 1903 en 1914, de Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan verder onderzoek. Zecharia Sitchin behoorde tot een groep wetenschappers die begonnen aan de schriftelijke nalatenschap van de Sumeru. Als kenner van de Talen, de geschiedenis en archeologie van het nabije Oosten, kreeg hij in 1947 opdracht een segment van de kleitabletten te vertalen. Dankzij zijn kennis en beheersing van het moderne Hebreeuws alsook het Oud-Hebreeuws kwam hij in een aantal gevallen tot andere conclusies dan zijn “westerse” collega-wetenschappers. De meeste Assyriologen ontkennen de kennis van Sitchin en betwijfelen of hij waardevolle kleitabletten mocht vertalen, maar dat schijnt normaal te zijn binnen “wetenschappelijke” kringen. Elkaar afbranden en overladen met hoon, schijnt schering en inslag te zijn. Ook is het voor sommige wetenschappers normaal om leken te schofferen, vanwege hun onweten-schappelijke aanpak of vermeende vondsten. De meeste teksten van de gevonden kleitabletten gaan over normale dagelijkse zaken, zoals de verkoop van verhandelde waren of de boekhouding van transacties, sommige echter gingen over de Koninklijke Stallen van Assyrië (bij Ressen). Tot de verbazing van Sitchin waren er ook teksten die verhaalden van een tijd van vóór de Zondvloed! Hierop concentreerde Sitchin zich. In zijn in 1976 in de VS uitgegeven boek; De Twaalfde Planeet” beschrijft hij de dramatische geschiedenis en wording van ons Zonnestelsel, van de catastrofe die leidde tot de vorming van onze planeet en hoe astronauten van een andere planeet hier op Gaia moesten overleven en werken en hoe zij uiteindelijk overgingen tot de schepping van de mens…..

Evert Jan Poorterman 1953, geboren in Gelderland werd na zijn opleiding werktekenaar en later ontwerper. In 1987 startte hij zijn ontwerpbureau Studio ’53. In 1994 werd Evert Jan overspannen en ving een nieuw tijdperk aan. Zijn interesse in het spirituele kwam terug, evenals de kracht in zijn handen. Hij noemt zich “wetenschapper” en ontwikkelde zich door zelfstudie. Oude culturen en beschavingen intrigeerden hem, evenals de relatie tussen de mens en de mythologische en bijbelse goden (Anunnaki/Elohim/-Nephilim). Tevens is Evert Jan de ontdekker van het Kwando, een sterk gestyleerde taal. Deze taal wordt toegepast door de Anunnaki, de kolonisten van de 12e planeet.

A.U.B. TIJDIG RESERVEREN
i.v.m. zaalopstelling

IN DE NIJE WARF, VOORWEG 31A, WOUTERSWOUDE
AANVANG 19:30                       ENTREE € 8,-
INFO & RESERVERINGEN: FROUKJE VAN DER ZWAAG
TELEFOON: 0519-297641
E - MAIL:  STWIJZER@STICHTING-WIJZER.NL

 

Lichtengel
terug naar boven