Terug naar het archief

Wilt u in het vervolg de nieuwsbrief als eerste lezen ? Schrijf u in voor het ontvangen van de nieuwsbrief via e-mail: nieuwsbrief inschrijf pagina.

 

N i e u w s b r i e f

6e jaargang, nummer 2, januari 2009
Info: Froukje van der Zwaag 0519-297641

Lieve mensen,

Namens alle vrijwilligers en het bestuur wens ik u een voorspoedig en liefdevol 2009
We beginnen dit jaar op 28 januari met een lezing van Barbara Driessen. Het onderwerp van de lezing is; "Spirituele (hooggevoelige) intelligentie". Ik ben heel blij dat we Pim van Lommel, cardioloog, bereid hebben gevonden om op 25 februari een lezing te verzorgen over Bijna-dood-ervaringen. Deze lezing organiseren we samen met Stichting Nieuwe Openbaring. Wat betreft de lezing van Pim van Lommel vraag ik u met nadruk zo spoedig mogelijk te reserveren vanwege de enorme belangstelling. Graag uw aandacht voor het volgende. Wegens omstandigheden kwam de lezing van John Consemulder vorig jaar november te vervallen. Gelukkig kan ik u zeggen dat we u deze lezing alsnog kunnen aanbieden op 11 maart. Het onderwerp "Blauwdruk" sluit in zekere zin bijzonder goed aan op de lezing van Pim van Lommel met name omdat het wetenschappelijke en het esoterische steeds meer nader tot elkaar komen. M.a.w. voor van Lommel en Consemulder geeft het wetenschappelijk onderzoeksveld steeds meer de ruimte dat het aantoonbaar wordt dat we meer zijn dan ons lichaam. Hoe...?, Lezingen om naar uit te kijken. Wat is het toch leuk hoe de dingen in elkaar grijpen. Om met de woorden van Jacob Slavenburg te spreken; Ingewijd worden in het leven is een ontdekkingsreis naar het diepere Zelf. Daar ligt de sleutel tot ons geluk en de beleving van de Liefde. “Liefde en Inwijding” is het thema van de lezing van Jacob Slavenburg op 25 maart. Vervolgens verwachten we op 22 april Karel en Caroline van Huffelen met een lezing over de onzichtbare risico’s in het "draadloze tijdperk"....En worden wij mensen straks ook gechipt, zoals bij dieren het geval is? Evert Jan Poorterman sluit 27 mei dit lezingenseizoen af met een lezing over de Twaalfde Planeet. De oude Soemeriërs (Sumeru) verhaalden op hun kleitabletten van nog een planeet in ons zonnestelsel, de twaalfde planeet, ook wel bekend als Niburu.

Liefs en van harte tot ziens bij de lezingen!
Froukje.

In het hart weeft het voelen.
In het hoofd straalt het denken
In de leden werkt het willen.
Wevend in ’t stralen,
werkend in ’t weven,
stralend in ’t werken,
dat is de mens.

Rudolf Steiner

Wij verzoeken u om altijd van tevoren te reserveren opdat u verzekerd bent van een zitplaats.

Het komende halfjaar kunnen wij u weer een gevarieerd programma aanbieden. Wij zijn er blij mee en hopen u ook, zodat we u weer bij de lezingen mogen begroeten. Een korte samenvatting van de lezingen voor het komende seizoen vindt u op de programma pagina.

  • Reserveringen graag bij Froukje van der Zwaag, tel. 0519 - 29 76 41 of per Email: stwijzer@stichting-wijzer.nl Info Website: www.stichting-wijzer.nl
  • De entreekaarten kosten 8,00 en voor donateurs 6,00 per persoon.
  • Aanvang van de lezingen is 19.30 uur.
  • Locatie: de Nije Warf, Voorweg 31a te Wouterswoude.
  • Voor ideeën en suggesties staat er bij de lezingen een ideeënbus op de foldertafel
  • Het is ook mogelijk de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden via de nieuwsbrief inschrijf pagina.

Als u onze activiteiten waardeert en ons graag wilt steunen, dan kunt u donateur worden voor 25,- per persoon of voor 42,50 per gezin per jaar. Als donateur krijgt u per persoon 2,- korting op de toegangsprijs.

Opgave hiervoor graag schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op te sturen naar Froukje van der Zwaag, Kievitstraat 31, 9101 HB Dokkum.

Donateurschapbon

Klik hier voor het programma.

Kaartje: route naar de Nije Warf

Loop alsof je de aarde kust met je voeten. Dan laat elke stap een bloem bloeien.

Thich Nhat Hanh

Klik hier of op het PDF icoon om de nieuwsbrief te downloaden als PDF file. Deze PDF file is vooral handig als u de nieuwsbrief wilt uitprinten, omdat PDF als standaard is geaccepteerd wordt dit door iedere printer goed afgedrukt. U kunt de nieuwsbrief openen met Adobe Acrobat Reader. download de nieuwsbrief