Terug naar het archief

Wilt u in het vervolg de nieuwsbrief als eerste lezen ? Schrijf u in voor het ontvangen van de nieuwsbrief via e-mail: nieuwsbrief inschrijf pagina.

 

N i e u w s b r i e f

6e jaargang, nummer 1, september 2008
Info: Froukje van der Zwaag 0519-297641

LET OP NIEUWE LOCATIE

DE NIJE WARF VOORWEG 31a WOUTERSWOUDE

Lieve mensen,

Tot mijn genoegen en waarschijnlijk ook het uwe, kan ik u zeggen dat we een nieuwe locatie voor onze lezingen hebben gevonden. De lezingen zullen voortaan plaatsvinden in “De Nije Warf" te Wouterswoude. De Nije Warf is gemakkelijk te vinden en er is voldoende parkeergelegenheid. Wij hopen u in deze sfeervolle omgeving weer bij onze lezingen te kunnen begroeten. Met deze nieuwe locatie gaat er ook weer een nieuw seizoen van start en hebben we naar mijn idee een aantrekkelijk aanbod van lezingen voor u samen kunnen stellen. Om te beginnen gaan we, in september, samen met Patty Harpenau uit zoeken wat nu het geheim van “The Secret” is. Vervolgens kunnen we in oktober Gerrit Jansen wederom verwelkomen om te gaan rekenen met uw eigen naam middels “Numerologisch spelen met je naam”. Neemt u pen en papier mee en ontdek wat uw naam, u, volgens de numerologie kan aanreiken. John Consemulder neemt u in november mee op reis door zijn boek “Blauwdruk” om een brug te slaan tussen de spirituele, esoterische, wetenschappelijke en multidimensionale benaderingen van geluid, licht en energie. In januari pakken we de draad weer op waar we hem hebben laten liggen en komt Barbara Driessen een lezing geven over “Spirituele intelligentie”, sensitiviteit en inspiratie. “De nieuwe mens”.

Liefs en van harte tot ziens bij de lezingen!

Froukje.

De dingen in de wijde ruimten spreken
tot de zinnen van de mensen,
zij veranderen in de loop der tijd.
Zichzelf wekkend ontwaakt de mensenziel,
niet ingeperkt door ruimte,
noch verdoold in tijdsverloop,
in het stromende worden der eeuwigheid!

Rudolf Steiner 1915

Wij verzoeken u om altijd van tevoren te reserveren opdat u verzekerd bent van een zitplaats.

Het komende halfjaar kunnen wij u weer een gevarieerd programma aanbieden. Wij zijn er blij mee en hopen u ook, zodat we u weer bij de lezingen mogen begroeten. Een korte samenvatting van de lezingen voor het komende seizoen vindt u op de programma pagina.

  • Reserveringen graag bij Froukje van der Zwaag, tel. 0519 - 29 76 41 of per Email: stwijzer@stichting-wijzer.nl Info Website: www.stichting-wijzer.nl
  • De entreekaarten kosten 8,00 en voor donateurs 6,00 per persoon.
  • Aanvang van de lezingen is 19.30 uur.
  • Locatie: de Nije Warf, Voorweg 31a te Wouterswoude.
  • Voor ideeën en suggesties staat er bij de lezingen een ideeënbus op de foldertafel
  • Het is ook mogelijk de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden via de nieuwsbrief inschrijf pagina.

Als u onze activiteiten waardeert en ons graag wilt steunen, dan kunt u donateur worden voor 25,- per persoon of voor 42,50 per gezin per jaar. Als donateur krijgt u per persoon 2,- korting op de toegangsprijs.

Opgave hiervoor graag schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op te sturen naar Froukje van der Zwaag, Kievitstraat 31, 9101 HB Dokkum.

Donateurschapbon

Klik hier voor het programma.

Kaartje: route naar de Nije Warf

Wanneer de macht van de liefde wint
van de liefde voor de macht,
zal er vrede ontstaan

Jimi Hendrix

Klik hier of op het PDF icoon om de nieuwsbrief te downloaden als PDF file. Deze PDF file is vooral handig als u de nieuwsbrief wilt uitprinten, omdat PDF als standaard is geaccepteerd wordt dit door iedere printer goed afgedrukt. U kunt de nieuwsbrief openen met Adobe Acrobat Reader. download de nieuwsbrief