Logo St.Wijzer
Terug naar de verslagen

 

VERSLAG VAN DE LEZING VAN

Karel en Caroline van Huffelen

22 april 2009

Worden wij wandelende chipknips?

onzichtbare risico’s in het draadloze tijdperk
Karel: Toen in 1984 het eerste mobieltje werd vermarkt, meegevoerd naar de Verenigde Staten vond de FDA, Food and Drug Administration, het niet noodzakelijk dat er onderzoek plaatsvond naar de effecten daarvan voor de volksgezondheid. Sindsdien neemt iedereen aan dat mobieltjes veilig zijn. Inmiddels is er een kentering in dat gedachtengoed. In alle landen waarnaar het mobieltje is geëxporteerd, doet men hetzelfde. Dat geldt overigens ook voor alle andere draadloze technologie, die wordt niet van te voren getest op de gevolgen voor de volksgezondheid. En daarmee is feitelijk de bewijslast omgekeerd dat moet u goed in het achterhoofd houden. Eigenlijk is het zo dat de consument nu moet bewijzen dat mobieltjes niet veilig zijn. Je kunt je afvragen; ach die straling die zie je niet, die hoor je niet, je ruikt ‘m niet, je proeft ‘m niet, die voel je niet, dus, ach wat maakt het uit. Overigens, er zijn wel mensen die ‘m voelen. Ik zelf bijvoorbeeld, als ik een dect-telefoon, dat is die snoerloze huistelefoon, die looptelefoon, oppak dan voel ik het helemaal door m’n arm heen trekken.


In de zaal geven verschillende mensen aan dat ze het ook voelen.


Het duurde tot 2004 voordat de mijlpaal van 1 miljard mobieltjes was bereikt, wereldwijd. Een paar jaar later in 2007 zaten we op 3 miljard, inmiddels gaan we ver over de 4 miljard heen. Een exponentiële groei. Dat geldt ook voor andere draadloze technologie, die gaat eigenlijk relatief harder. Ik noemde net die dect-telefoon, die is eigenlijk ontwikkeld voor het bedrijfsleven, voor kantoren e.d. maar die een jaar of 7 geleden ook werd ingevoerd voor de markt voor particuliere huishoudens. Die dect-telefoon, die heeft eenzelfde groei doorgemaakt maar waarschijnlijk nog wat sneller. Je vind ‘m tegenwoordig in heel, heel veel huishoudens en in heel veel ondernemingen. Ook draadloos internet, dat heeft ook een enorme sprong gemaakt. We zijn eigenlijk in de laatste vijf jaar in een geheel nieuwe dynamiek terecht gekomen. We leven als het ware in een soort van magnetron, zo zou je het kunnen noemen.


Onze Nederlandse gezondheidsraad en onze regering als mede de telecombranche, die zeggen nog steeds dat er niets aan de hand is. Die hebben een niets aan de hand boodschap. Ondanks het feit dat uit heel veel onderzoek blijkt dat er wel degelijk redenen zijn tot ongerustheid, tot zorg.


Caroline: Daar wil ik nog even iets aan toe voegen. U bent onze dertigste lezing zo’n beetje, we hebben de afgelopen 3 maanden door Nederland en België getrokken met onze boodschap zou je kunnen zeggen. We zijn inmiddels zo veel mensen tegengekomen die lijden onder, die electrogevoelig zijn, EHSers, er is zelfs al een stichting voor in het leven geroepen. Ik weet niet of u bekend bent met deze taal, EHS betekent Electro Hyper Sensitief. Het is hartver-scheurend wat wij tegen zijn gekomen, ervaringen van mensen die ze met ons delen, in de zaal en soms ook privé. Dat is ook de reden waarom we hier staan omdat we beseffen dat straling eigenlijk het asbest is van de 21e eeuw.


Karel: Dat is op zich geen leuke boodschap natuurlijk maar het is ook niet, niet leuk want we hebben ‘m samen, met z’n allen als maatschappij gecreëerd. Dat moet je je ook goed realiseren dus de kunst is, en wij vinden dat af en toe ook wel lastig, om er lachend naar te kijken of om er in ieder geval vanuit een zekere ontspanning mee om te gaan, als het ware om het te omarmen want we hebben het allemaal samen gecreëerd als maatschappij.

Je zult je misschien afvragen; ja, wat zijn nou zo dan de gezondheidsaffecten van deze technologie. In de eerste plaats is, met laboratoriumproeven op proefdieren, op de cellen, op weefsel, vastgesteld dat de kunstmatige elektromagnetische straling, dat is de hoogfrequente straling van draadloze technologie, dat die celschade kan veroorzaken. Dan heb je het niet over echt, echt korte termijneffecten maar je ziet het zelfs al bij niet al te lange duur van bestraling, dat er wel degelijk al effecten zijn. Bij ratten zie je dat er zwakke plekken in de hersenen gaan ontstaan. Dat is natuurlijk geen leuke boodschap. DNA schade tot en met DNA stringbreuken toe. Iedereen weet denk ik wel dat DNAschade een voorloper is voor degeneratieve aandoeningen, kanker maar ook andere.


Twee; we hebben een soort van filter tussen ons bloed en de hersenen, de bloedhersenbarrière, dat filter zorgt er voor dat zware metalen, chemicaliën, pesticiden, residuen, lichaams- vreemde voedingadditieven de hersenen niet kunnen bereiken. Kunstmatige elektromag-netische straling die verstoort ons subtiele, delicate en complexe elektromagnetische commu-nicatiesysteem, celcommunicatiesysteem en daardoor kunnen er ook lekkages optreden in die bloedhersenbarrière waardoor dat soort toxines, die ik net genoemd heb, toch kunnen doorsijpelen naar de hersenen. Een ander effect is als je een mobieltje tegen je oor houdt dat aan staat dan blijkt, uit onderzoek, meteen al na 20 seconden treedt er een ompoling op, waarschijnlijk al direct maar goed het waren metingen na 20 seconden bellen, een ompoling van de rode bloedlichaampjes. Die gaan zich als een parelketting aaneenrijgen, men noemt het ook wel het geldrolletjes of kikkerdrilfenomeen. Het is alsof je muntjes op elkaar stapelt. Ze horen vrij van elkaar in het bloedplasma te zwemmen of te zweven, dan is hun oppervlak het grootst, en kunnen ze het werk doen waarvoor ze zijn, namelijk; zuurstoftransport en het afvoeren van CO2 tot in de verste uithoeken van ons lichaam. Het duurt vier uur voordat het bloedbeeld zich weer normaliseert. Da’s natuurlijk geen goede boodschap voor mensen die de hele dag een mobieltje gebruiken of met een dect-telefoon bellen. Een ander biologisch effect wat blijkt uit veel onderzoek, bestaande geanalyseerde onderzoeken, men stelt vast dat er een significante correlatie is tussen langdurig mobiel bellen en hersenkanker en gehoorzenuw-tumoren. Bij langdurig bellen moet je denken aan 10 jaar of langer. Het mobieltje bestaat al heel lang en dat soort onderzoeken zijn beschikbaar. Er is ook nog een no-response relatie, dus de hoeveelheid belminuten, de beltijd speelt ook nog een rol. Allemaal geen aardige boodschappen natuurlijk maar alle grote wijzen die hebben het voortdurend gezegd, “onwetendheid is de bron van alle lijden”.


Het gaat ook hier over bewustzijn. Over bewust met deze zaken omgaan. Het is belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd is want wij vinden zelf dat onzekerheid, twijfel of verwarring eigenlijk ernstiger is dan precies weten waarover het gaat. Als je weet waarover het gaat dan kun je in ieder geval voor je zelf een bewuste keuze maken.


Caroline; en dit wisten wij natuurlijk niet voordat wij aan dit boek van ons begonnen want wij schreven een heel andere soort literatuur, we deden hele andere dingen. Ongeveer een jaar of twee geleden kregen we de tip van een vriend om op een combinatie van internet en bellen over te stappen. Ik ben kanaal, ik channel, ik krijg informatie door en een aantal maanden daarvoor had ik reeds gehoord van als jullie iets doen met de zogezegd nieuwe telefonie, neem dan vooral geen draadloos, dat hadden mijn gidsen al gezegd. We hadden al een stuk raad en toen belde die vriend over dat internet plus bellen en wij herinnerden ons de boodschap van de gidsen en we zeiden, okay dat is goed maar dan willen we dat bedraad aanleggen. Via de telefoonwinkel, het werd bedraad aangelegd. Vanaf het eerste moment dat het begon te werken kreeg ik een vreselijke pijn bij de slaap, dat trok zo naar m’n kaak door, ik vond dat het ontzettend scherp klonk maar ik dacht niet aan dat internet plus bellen, ik dacht gewoon, ik heb kiespijn of zoiets, ik dacht aan heel andere dingen. Naarmate we het systeem gebruikten werd ik aan de computer steeds geïrriteerder, ik werd echt agressief. Ik kwam echt op een punt in m’n leven dat ik de computer op wilde pakken en het raam uit wilde flikkeren. Internet “min” in plaats van internet plus. Toen begon bij mij een lampje te branden want ik dacht, wacht even, ik wil die computer het raam uit gooien, hier is iets aan de hand. Ik begon één en één op te tellen en ik heb een woonbioloog gebeld. Hij wilde niet weten waar ik zat te telefoneren of te computeren, hij kwam gewoon meten met z’n apparatuur. Hij ging meten en ging inderdaad naar de plek waar het stoorveld zat. En toen zei hij, gut heeft u me daar nou voor gebeld? Ik zeg tegen ‘m, wat bedoel je? Hij zegt; nou mijn apparaat zegt dat u draadloos zit te internetten. Dus ik zeg nee, nee, nee, nee kijkt u maar dit is een modem en hij wordt bedraad en toen bleek eigenlijk dat ons apparaat standaard door heel Nederland geleverd wordt met een draadloze functie. Het kan bedraad worden maar het wordt draadloos aangeleverd. Dat wist ik gewoon niet, ik dacht dat alles bedraad was. Het wordt standaard draadloos geplaatst ook al heeft een primafoonwinkel je anders beloofd. We hebben daar toen veel onderzoek naar gedaan en toen bleek dat heel veel mensen gelijksoortige ervaringen hadden en wij begonnen ook te begrijpen hoe deze wereld zo’n beetje in elkaar steekt en dat was schrikken voor ons.


Karel; Ergens wist ik het wel maar ik ben er dieper ingedoken en we zijn er een boek over gaan schrijven. We hebben anderhalf jaar onderzoek gedaan. Het is voor leken geschreven, we zijn zelf ook leken, dat is goed om te weten. Wij zijn geen techneuten, we hebben helemaal geen verstand van techniek maar ik heb wel een soort wetenschappelijkachtige achtergrond zeg maar. Ik ben wel in staat om dit soort rapporten en literatuur te lezen en ook te vertalen naar de leek. We hebben breed en diep onderzoek gedaan en waar we ook achter kwamen dat is dat onze overheid voor de UMTS licenties 5,7 miljard heeft gevangen. In ruil daarvoor is er een antennebeleid ontwikkeld of opgezet dat zodanig in elkaar zit dat de telecom-branche ongebreideld z’n gang kan gaan. Een carte blanche zeg maar voor de telecombedrijven. De overheid neemt ook voor 39% deel in KPN. De KPN beheerst ongeveer 80/85% van de telecommunicatiemarkt in Nederland. Dat betekent dat onze overheid via die aandelen KPN zeg maar éénderde van die markt beheerst, daar ook financiële belangen bij heeft. Dus waar wij achter kwamen is dat de gezondheid van de economie belangrijker is dan de gezondheid van de burger. We hebben ook allerlei internationaal onderzoek gedaan en we kwamen er ook achter dat er wel degelijk onderzoeksmateriaal ligt naar gezondheids-problematiek rondom zendmasten. Bij mensen die in de buurt van zo’n zendmast wonen wordt meestal gemeten binnen een range van 400 meter en dat wordt vergeleken met controlegroepen buiten die 400 meter. Binnen die 400 meter zie je een significante toename van hoofdpijn, slapeloosheid, dat soort klachten maar ook kanker. Kanker komt ook veel meer voor.


Caroline; misschien is het ook wel goed om jullie een voorbeeld te geven van waar we het over hebben want het is moeilijk voor te stellen als je zelf geen EHSer bent. Een man van 41 is het volgende overkomen; Hij had een appartement in de binnenstad van Beverwijk en vlak bij hem was een theater en op dat gebouw werd in 2000 een GSM mast geplaatst. Hij begon zich steeds meer vervelend te voelen maar hij leefde daarmee, hij ging natuurlijk door het hele medische circuit want hij had niet in de gaten dat het van die zenders kwam. In 2003 kreeg hij maag en darmklachten, hij had ook wat problemen met plassen maar ze konden niks vinden. Toen werden er in 2004 UMTS zenders bijgeplaatst en toen ging het echt mis met hem en werd het nog erger. Die zendmast gingen ze ietsjes draaien en hij kwam in de baan te liggen van de mast, van de zendbundel. Die ging rechtstreeks zijn slaapkamer binnen. Hij vertelde, ik vond het echt heel pijnlijk, dat hij naar boven ging naar de slaapkamer en dat hij daar zo onrustig was, dan ging hij naar beneden naar de huiskamer en daar was hij net zo onrustig. Hij zei dat hij niet meer wist waar hij het zoeken moest, en het voelde alsof hij de hele tijd onder spanning stond. Hij kon niet meer slapen, hij was uit z’n doen en wat nog het ergste was dat de mensen om hem heen zeiden; jôh, je hebt problemen, je bent alleen, het zit tussen de oren, het is psychisch. Alle mensen die hier last van hebben krijgen dit soort dingen te horen en ze zeggen dat dat het ergste is, dat ze niet erkend worden, dat anderen zeggen dat we het tussen de oren hebben zitten. Deze man is dus door het hele medische circuit heen gegaan en gelukkig een GGD arts en de arbo-arts stonden er open voor. De GGD arts gaf hem een urgentie-verklaring voor de gemeente dat hij kon gaan verhuizen. Hij zat 70 meter van die masten en uit onderzoek bleek dat het stralingsniveau heel hoog was. Hij is drie maanden naar zijn moeder gegaan en zij had geen dect, Wi-Fi en geen mobiel en hij knapte zienderogen op. Met de urgentie verklaring van de GGD heeft hij een ander huis gekregen maar toen kwam het. Hij kwam op een flat te wonen, in het midden, en daar kreeg hij gelijk weer problemen. Hij begreep er helemaal niets van want hij dacht eerst dat hij van de mast last had en nu zat hij een beetje in het midden van een flatgebouw maar nu kreeg hij last van de Wi-Fi en de dect van de buren, noem maar op en het werd nog erger. Hij begreep het helemaal niet dus hij weer terug het medische circuit in totdat iemand vertelde dat je ook last van de Wi-Fi, de dect enzovoort kunt krijgen. Toen is hij in z’n eentje naar Duitsland gegaan en daar heeft hij zich helemaal laten scannen van onder tot boven en heeft hij laten onderzoeken dat hij echt niets onder de leden had. Er was eigenlijk helemaal niets te vinden behalve te veel witte bloed-lichaampjes. Hij kwam weer thuis en dacht ik word hier gek, het is nu nog veel erger geworden. Hij schakelde een woonbioloog in en die stelde daar vast dat hij eigenlijk de zenders rondom hem heen had. De dect-telefoon is ook een zender in huis. Een dect is eigenlijk een zendmast in je woonkamer, die pulst continue 300 meter. Het werd er voor hem in die flat dus niet beter op.


Karel; Dect staat voor digital enhanced cordless telecommunications. Dat is een term voor een bepaald soort apparatuur waarbij de frequentie hoort, zal ik maar even zeggen. Het is dus geen merknaam. Dect staat 24 uur, althans het station van de telefoon, te pulsen. Het geeft gepulste straling en het is die straling die ook op je mobieltje en draadloos internet zit. Die gepulste straling is de boosdoener en die problemen kan veroorzaken. Één van die dingen wat die gepulste straling doet dat is dat het lichaam, ook al voel je het niet, het registreert het, want het is ook een vorm van licht en dat maakt dat de melatoninespiegel in ons lichaam naar beneden gaat. Het lichaam maakt minder melatonine aan. Als je ’s avonds voor het slapen gaan nog even lekker zit te internetten of te bellen dan wordt je dus in wezen steeds actiever i.p.v. dat het naar beneden gaat. Melatonine is een anti-oxydant, voor ons de belangrijkste, ze hebben ook regelmatig kunnen vaststellen dat bv. bij vrouwen met borstkanker de melatoninespiegel heel laag is. Het is belangrijk dat melatonine wordt aangemaakt en die wordt aangemaakt als het donker wordt. Als wij in het licht blijven van bv. internet, televisie, een beeldscherm voor we naar bed gaan dan gaat de melatoninespiegel omlaag terwijl hij juist omhoog zou moeten gaan. Je kunt beter bij een kaarsje gaan zitten, in de schemering zoals mijn grootouders dat nog deden. Het is natuurlijk een beetje uit de tijd maar ik wil toch even aangeven dat het beter is, om de laatste paar uur voordat je naar bed gaat, eigenlijk geen tv meer te kijken. Het is je vrije keus natuurlijk maar als je het weet kun je in ieder geval er misschien op een andere manier mee omgaan. Melatonine zorgt er ook voor dat je in een diepe slaap terecht komt, dat is ook belangrijk want in de nacht moet je natuurlijk de batterij van je zelf weer opladen. De dect-telefoon die pulseert 24 uur dat doet ook het Wi-Fi modem. Wat eigenlijk het beste zou zijn is dat je weer overgaat op bedrade technologie als je de zaken die we je net verteld hebben in je achterhoofd houd. Bouwbiologen adviseren dit ook over het algemeen.


Bouwbiologie is een wetenschap en die is in Duitsland ontstaan en ontwikkeld door Wolfgang Maes, www.maes.de Hij heeft die bouwbiologie een wetenschappelijke grondslag gegeven, praktisch door metingen maar ook door wetenschappelijke onderbouwing. Dat gaat verder dan alleen het meten van straling. De bouwbiologie kijkt naar de giftigheid van bouwmaterialen, naar statische elektriciteit, naar schimmels in huis, het CO2 gehalte in huizen, in scholen, noem maar op. Het is heel breed. Hij kijkt ook naar stralingsbronnen, naar storingsvelden in de woning en die stoorvelden die kunnen veroorzaakt worden door laagfrequente straling en hoog frequente “velden” moet ik eigenlijk zeggen. Laag frequente velden is eigenlijk alles wat met onze elektriciteit te maken heeft en wat daar aan hangt aan apparatuur. Hoog frequent is alles wat we draadloos noemen. Bij de laag frequente velden kan de bouwbioloog twee dingen meten, dat is het elektrische veld en het magnetische veld. Op de slaapkamer bv. kijkt hij dan naar zaken als een elektrische deken, een elektrisch verstelbaar bed, een waterbed, dat zijn alle drie flinke stralers. Je kunt maatregelen nemen als bv. de elektrische deken uitschakelen als je naar bed gaat of de stekker er uit trekken maar dat doet bijna geen mens. Dat is bij een dect-telefoon ook, je kunt de stekker er uit trekken maar er is geen mens die dat doet, iedereen laat dat ding gewoon aan staan en het blijft pulsen. Een bereik van 300 meter, dat gaat overal dwars doorheen. De bouwbioloog doet in de eerste plaats de slaapplaats onderzoeken en kijkt of je slaapkamer wel storingsvrij is of stralingsarm op z’n minst. Als dat niet zo is dan zal hij maatregelen voorstellen aan de hand waarvan je zelf een keuze kunt maken. De straling van die dect-telefoon gaat door een muur van een halve meter dik dan is die straling aan de andere kant nog te meten. Tegenwoordig hebben ook heel veel mensen een dect-babyfoon, een heel ernstig ding eigenlijk. Ik heb in de literatuur wel gezien en wordt verondersteld dat er verbanden zijn tussen wiegendood bv. en de straling van zo’n dect-babyfoon. Die dect dat is een enorm sterke straler, uit onderzoek blijkt dan ook dat iemand die een dect gebruikt, die heeft vijf keer zoveel kans op hersenkanker en gehoorzenuwtumoren dan iemand die een snoertelefoon gebruikt en bij een mobieltje is dat twee en een half keer zo veel, dat is ook aanzienlijk. Dan moet je denken aan 10 jaar of langer.


Onze kinderen en jongeren die hebben hersenen die zich nog aan het ontwikkelen zijn en een zenuwstelsel dat zich ook nog ontwikkeld. Ze hebben een schedel die veel dunner is dan de schedel van een volwassene. Als die een mobieltje tegen hun oor houden dan komt die straling veel gemakkelijker en veel sneller binnen. Het is des te merkwaardiger dat de Nederlandse overheid daar dus absoluut geen voorlichting over geeft. De Belgische overheid heeft dat wel gedaan, die heeft ook gezegd dat het beter zou zijn dat kinderen niet op jonge leeftijd bellen. De Franse overheid doet er overigens ook iets mee maar dat is een beetje lachwekkend eigenlijk, d’r is wel een eerste wetsvoorstel wat er ligt, namelijk een verbod op mobieltjes voor kinderen van 6 jaar en jonger. En een verbod voor de telecombranche om reclame te maken, te richten, te focussen op kinderen van 12 jaar en jonger. Hoe je dat allemaal precies uit mekaar en van mekaar moet houden en hoe je dat wettelijk een vorm wilt geven is mij nog een raadsel, maar goed we zullen zien hoe zich dat ontwikkelt. Het is in ieder geval een eerste stukje mogelijke wetgeving, we moeten maar kijken hoe dat gaat.


In België is de stralingsnorm verlaagd maar die zijn eigenlijk nog steeds te hoog dat is het probleem. 10 jaar geleden is er een stralingsnorm vastgesteld die er alleen maar vanuit gaat dat dit soort technologie alleen maar opwarmingseffect kan veroorzaken. Dat is inmiddels allang achterhaald. Zelfs bij zeer zeer lage intensiteit en die ver en ver onder die norm liggen komen dus dit soort dingen voor als DNA schade enzovoort.


Ik wil jullie eventjes vertellen wat de meest voorkomende vage klachten, symptomen zijn. Dat doe ik met een reden want als je er een aantal van herkend bij jezelf of in je eigen leefomgeving dan is het misschien tijd om er een bouwbioloog bij te halen of om eens te kijken naar wat je aan draadloze en misschien ook wel aan elektrische apparaten in huis hebt die zoveel straling afgeven.


Slapeloosheid, hoofdpijn, geheugenproblemen o.a. het niet meer zo goed kunnen onthouden van namen of bepaalde uitdrukkingen. Het komt zeker ook bij jonge mensen voor. Irritatie, depressies t/m suïcideneigingen toe. Slechter horen, slechter zien, tinitus, dat is een piep of een ruis in de oren, het komt vrij vaak voor. Vaak is dan draadloze apparatuur in huis de boosdoener, het kan ook apparatuur zijn die bij de buren staat. Pijn in de kaken, een bloed-neus die moeilijk te stelpen is, concentratieproblemen, leermoeilijkheden bij kinderen, onrust in het hoofd, een gevoel van watten in het hoofd. Het zit allemaal een beetje in het hoofd, hersenen, neuroproblematiek, dat soort dingen. Ook huiduitslag, huidproblemen komen ook voor evenals hartritme-stoornissen, te hoge bloeddruk, ernstige bloedsuikerspiegel schomme-lingen, fibromyalgie, chronische vermoeidheid, gewrichts en spierpijnen, restless legs, maag en darmproblemen, te veel om op te noemen. Dit komt ook voor bij mensen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen. Het zijn ongeveer dezelfde symptomen, als je kijkt naar de contra-indicaties van bv. aspartaam dan kun je die daar zo over heen leggen, dat zijn ook contra-indicaties van een vergiftiging met zware metalen. Het is nagenoeg hetzelfde, een complex van factoren, dus een directe oorzaak, een verband gevolg, is heel moeilijk te leggen. Het is daarom ook, vinden wij zeer onredelijk dat men maar bewijs vraagt tot op het naadje. Ik zeg altijd er is geen visie, het zaagsel zit niet in het hoofd want het zijn allemaal knappe koppen maar het zaagsel zit in het hart, d’r is een gebrek aan integriteit.


Als je moet vaststellen dat de bijen in de problemen zijn geraakt maar niet alleen de bijen maar ook zweefvliegen, hommels. Het fluitenkruid zat vroeger vol met junikevers en zweefvliegen, ik ving ze bij bosjes als kind maar ze zijn gigantisch aan het teruglopen. Hommels ook, hetzelfde verhaal. Daar wordt geen onderzoek naar verricht. Postduiven hebben moeite om weer op hun bestemming terug te komen. Dus bij de bijen is hun innerlijke Tomtom verstoord, de bijenvolkeren, ze noemen het de mysterieuze verdwijnziekte, de imkers vinden de bijenkasten leeg want de bijen komen niet meer terug. Ze vinden geen dode bijen in de kast, ze komen gewoon niet meer terug sinds UMTS is ingevoerd. Bomen lijden aan bloedingziekten, niet alleen kastanjes en iepen meer maar het komt nu bij heel veel bomen voor. De kastanje en de iepen die het eerst aan de beurt waren, die hebben een laagsoortelijk gewicht, hun blad is ook in 1 jaar omgezet tot compost maar dat geldt voor een eik of een beuk niet, die doen daar wat langer over. Dan heb je nog een heleboel bomen die daar tussenin zitten. Er zijn er die dus wat beter bestand zijn maar ook die beginnen er onder te lijden en daar wordt geen onderzoek naar gedaan.


Sinds die UMTS is ingevoerd maar ook al wat eerder neemt het aantal klachten gigantisch toe. Alzheimer is bv. toegenomen enz. en vraag ik me dan af, waar zit het zaagsel? Voorgaande allemaal in aanmerking genomen dan is er toch wel een nopen tot voorzichtig-heid lijkt me. Tot een voorzichtigheidsbeginsel, op z’n minst voorlichting zou ik dan denken. Voorlichting aan de consument, aan de burger. Maar in het nationaal antennebeleid is de burger compleet uitgeschakeld en de lagere overheid ook. Gemeentes hebben niets in te brengen, die mogen alleen maar beslissen over de kleur van de zendmast, da’s alles.


Caroline; in Groningen hoorden we vanmiddag van iemand van een actiegroep daar, die kwam een laatste rapport uitbrengen, hij zei we zijn naar alle vergaderingen en naar de burgemeester geweest en het is vreselijk, ze willen nergens naar luisteren, ze vegen alles van tafel en ze doen ook alles om zo snel mogelijk de Wimax uitgerold te krijgen. Wimax is Wifi, dus draadloos, er komen 3000 zenders bij in de binnenstad van Groningen, die worden in of aan lantaarnpalen gehangen. 3000, moet u zich voorstellen en de stralings-dichtheid van de binnenstad is al zeer hoog. Ze hebben gemeten op de Grote Markt meer dan 2000 microwatt per vierkante meter en dat is extreem hoog, dat hebben ze nu al zonder die Wimax. Waar het om gaat is dat die zaak allang bekonkeld was en Groningen zich voordoet als een duurzame stad maar geen rekening houdt met het welzijn van de burgers. Groningen conformeert zich gewoon aan het “niets aan de handbeleid” van de rijksoverheid.


Karel: Beste mensen, het gaat over bewustzijn, ik heb het in het begin ook al even aangekaart, we zijn hier niet om jullie bang te maken maar wel om een stukje realiteit neer te zetten en het is toch van belang dat je weet wat er speelt. Daar is het ons om te doen, het gaat ons vooral ook om de kinderen want de kinderen van nu dat is de mobiele telefoongeneratie en internetgeneratie, ze groeien er mee op en ja die weten niet meer beter. Ik voorzie zelf dat we binnen nu en vijf jaar we niet alleen in een economische en klimaatcrisis zitten maar ook in een gezondheidscrisis. Ik ben er bang voor dat het zo is, het moet zo gaan, dit is de realiteit volgens mij zoals die er nu is en die we nog allemaal toelaten. Er zijn wel wat klokkenluiders, wij zijn er ook een paar van, maar iedereen moet klokkenluider worden op zijn manier, op zijn niveau zal ik maar zeggen, en in zijn omgeving dat is van belang. Het is van belang dat we deze informatie met elkaar delen. In je eigen binnenklimaat daar kun je wat doen, je kunt op zich weinig doen aan een zendmast die er staat, maar wel aan een zendmast die gepland wordt. Bij een schooltje in Epe was een zendmast gepland en daar hebben de ouders en masse gezegd; als jullie hier een zendmast gaan neerzetten dan halen we de kinderen van school. Die komen niet meer naar deze school, de zendmast is niet doorgegaan maar je begrijpt, die telecombedrijven zijn daar ook wel gevoelig voor, die hebben geen zin in antireclame. De mast is waarschijnlijk op een andere plek neergezet zodat anderen er nu last van hebben. Ik wil hiermee zeggen dat als er éénmaal een zendmast is gepland in een woonwijk dat de telecombranche die er wel vaak gewoon doordrukt. Die bevoegdheid hebben ze ook, die is hun gewoon gegeven met een convenant zeg maar tussen de overheid en de operators. Dus een zendmast op zich kun je niet zo heel veel aan doen maar je kan er misschien politiek wel iets mee, dat is een mogelijkheid. Maar in je binnenklimaat kun je wel wat ondernemen zoals we daarstraks hebben aangegeven, als je bv. last hebt van die symptomen dan is het misschien tijd om een bouwbioloog in te schakelen. I.p.v. een medisch circuit door te gaan en misschien medicijnen te krijgen die wel van alles onderdrukken met allerhande bijwerkingen op de koop toe maar voor dit helemaal niks doen en je er ook niet zo gemakkelijk achter komt waar het ‘m nou in zit. Een vrouwenarts in Duitsland kwam in een burnout terecht, ze kreeg een enorme hoge bloeddruk en op een gegeven moment was het zo erg dat ze moest worden afgevoerd naar een sanatorium en als ze daar was dan was er niks aan de hand en was er niks te vinden, kwam ze dan weer thuis dan had ze in no time haar klachten weer terug. Veel mensen raken ook sociaal vaak aan lager wal, ze kunnen ook nergens heen als bv. een bijeenkomst zoals hier want daar zitten misschien mensen met een mobieltje of ze hebben last van de tl verlichting van alles. De echtgenoot van die gynaecologe las iets over de dect-telefoon en over woon en bouwbiologie en stelde voor om er een bouwbioloog bij te halen. En zij als wetenschapper had nog zoiets van ach dat kan het toch niet zijn, zo weet je wel. Ze hebben het toch gedaan, de dect verwijderd en in no time was ze van haar klachten af. Als je je verwijderd van de stralingsbron dan blijkt dat de klachten vaak verdwijnen, dat is ook een teken.


Pauze.


Caroline: iemand vroeg in de pauze, ik heb zo’n looptelefoon maar die gaan in een houder, zijn die ook slecht. Dat soort telefoons is dus die dect waar we het over hebben, de snoerloze huistelefoon. Die staat in die houders en ongeacht of hij in die houder zit of dat hij ergens ligt, die straalt 24 uur per dag. Dat doet het hoofdstation, het hoofdstation staat steeds te pulsen, staat aan, of je belt of niet dat doet er niet toe. Nu is er een verbeterde eco-dect, dat is een beetje een misleidende term want die is alleen maar wat zuiniger in elektriciteitsverbruik. Met die terminologie moet je dus oppassen. Er is ook een eco-dect plus van Siemens en die straalt alleen maar als je belt en bovendien is de straling gedempt met ± 70%, dat geldt ook voor de Orchid. Wij noemen de dect een dectatuur een zendmast in je woonkamer want hij is echt, echt heel sterk. Er was hier net nog een mevrouw die vertelde dat ze er ook flink last van had als ze langdurig zat te bellen.


Karel; Ik voel het zelf door m’n arm heengaan als ik zo’n telefoon oppak. Er zijn dus wel alternatieven zoals die Orchid maar het blijft natuurlijk wel draadloze straler ook al is hij zuiniger en in intensiteit met 70 % gereduceerd, het blijft een draadloze straler.


De vragen.


Kunt u wat zeggen over de slimme meters?

Karel; nou het is niet zo slim om het te gebruiken. De slimme meter is er in de eerste kamer niet ongeschonden door heen gekomen. Men wilde hem er doorheen drukken en verplicht stellen voor iedereen met een enorme boete er op als je het niet zou doen. Dat is niet gebeurd, niet op grond van veiligheidsaspecten maar op grond van privacyaspecten. Omdat die slimme meter dat is een draadloze meter, die stuurt ieder kwartier als ik het goed begrepen heb of iedere tien minuten stuurt hij een signaal naar de centrale waar ze dan de stand registreren maar ze kunnen ook precies zien of je thuis bent of niet of onder de douche staat of niet, dat soort zaken. Maar als die gegevens worden gekraakt dan kunnen andere mensen ook precies zien of je thuis bent of niet, ik noem maar even iets, dat is de slimme meter.


Caroline; maar tot mijn grote schrik hoorde ik vanmiddag dat in de nieuwbouw het verplicht is, in alle nieuwe woonhuizen zit verplicht de slimme meter.


Karel; maar je kan, als je ‘m niet wilt er uit laten halen, op jouw kosten. Het is een flinke straler want als hij van jou huis af contact kan maken met weet ik veel wat voor centrale dan is dat een sterke straler. We worden omgeven door steeds meer en steeds andere stralings-bronnen, dit is wat er is, dus van belang is ook, dat we zelf maatregelen nemen waar kan, in onze omgeving en dat we dat ook communiceren met mensen in onze omgeving. Een stukje bewustwording.


Uit de zaal; ik probeer altijd een beetje te vermijden dat het een heel negatief verhaal wordt, jullie hebben gelijk, het is natuurlijk bekend dat het niet echt gezond is, alleen mensen snappen het vaak niet. Wat ik meestal zeg tegen mensen, is dat de industrie de norm bepaalt, geen gezondheidsraad of overheid maar de industrie. Bv. ook met de E nummers in voeding en giftige uitstoot, als je die parallellen gaat zien dan wordt het ook begrijpelijker voor andere mensen. En daarnaast proberen iets van oplossingen aan te dragen.


Caroline; Een voorbeeld om je huis af te schermen tegen bv. de dect van je buren is een soort behang waar metaal in zit, gordijnen waar metaal in zit, om je bed een soort klamboe doen waardoor je helemaal stralingsvrij ligt en geen last hebt van straling.

Jullie hebben hier in Friesland de beste bouwbioloog van Nederland, Erik Noteboom uit Drachtster Compagnie, hij is echt toppie.


Karel: volgende vraag, de dect telefoon wat kun je daaraan doen.

De woon/bouwbioloog moet dat bekijken, die komt een meting verrichten, die kijkt naar de stoorvelden die er zijn en die komt ook met een voorstel met wat je er eventueel aan kan doen. Je kunt met de buren gaan praten, da’s een mogelijkheid, kijken of zij misschien op een andere toer willen. Als die dat echt niet willen dan heb je de mogelijkheid om met afschermingsmaterialen te werken, Caroline noemde er al een aantal. Dat zijn materialen met een metalen raster er in. Dat rastertje houd de straling tegen, die kaatst die straling terug. Dat heeft te maken het “de kooi van Faraday effect”. Dat betekent in principe dat degene die straalt het dubbel terug krijgt. Het straalt voor 98-99% terug. Maar het is maatwerk want staat aan de andere kant een zendmast door je kamer te pulsen en die straalt precies op dat rasterwerk wat je hebt aangebracht dan krijg je dat natuurlijk ook terug in je huiskamer. Er moet dus echt een precisie meting worden gedaan en moet allemaal perfect bekeken worden. Niet zelf mee aan de gang gaan, dat moet je niet doen. Mensen kopen wel es folie, nou vergeet het maar want dat kan ook heel onverkwikkelijke situaties opleveren. Dan is er nog een andere categorie van afscherming, de neutraliserende middelen. Daar zijn er een heleboel van in de handel. Van tachyon tot memontechnologie en noem maar op. Heel veel van die bouwbiologen vinden dat abracadabra, in de bouwbiologenwereld is het zo; eerst reduceren en dan harmoniseren. Ik denk dat dat eigenlijk wel een goed uitgangspunt is. We hebben wel reacties van mensen gehad die tachyonen in huis hadden en daar volgens hun heel goede resultaten mee hadden. Hoe ze dat weten is niet helemaal duidelijk, het is in ieder geval zo dat de bouwbioloog zowel voor als na de plaatsing van de tachyonbol dezelfde technische meting doet en ook dezelfde waarden meet, daar verandert niks aan, die straling blijft hetzelfde. Het kan wel zijn dat het een gunstig effect heeft op jouw systeem. Er zijn ook manieren om dat te meten, bv. door spiertesten, kinesiologie, bioresonantie, dat soort zaken daarmee kun je wel de stralingsbelasting van het lichaam meten.


Caroline; je hebt bv. ook zwarte toermalijn en andere producten wat je bij je computer e.d. kunt neerleggen maar deze producten kunnen verzadigd raken. Daar moet je dan rekening mee houden, zwarte toermalijn kun je in bad doen met zout, dan wordt ie weer schoon en kun je ‘m weer opnieuw gaan gebruiken. Dus goed in de gaten houden dat er bepaalde producten verzadigd kunnen raken waardoor het effect afneemt.


Een vraag over tachyonenergie, wat zeggen jullie van tachyonproducten en hun effect tegen straling.

Karel; ik kan daar niets over zeggen, ik heb daar geen ervaring mee. Ik ben een man tegengekomen die tachyonencursussen geeft en die zegt die tachyonproducten heb je helemaal niet nodig, je kan zo zelf leren hoe je tachyonenergie kunt aanroepen of oproepen en hoe je daarmee kan werken. En daarmee straling kunt neutraliseren, hij heeft dat laten zien met spiertesten. Aan de hand van een mobieltje in contact met het lichaam en ik moet zeggen dat kwam er toen heel goed uit.


Caroline; De straling daagt ons ook uit om in onze “eigen kracht” te gaan staan, dames en heren en contact te maken met de bron van alles wat is, met de bronenergie en het te overstijgen.

Karel; een vraag, hoe zit het met de Tomtom.

Volgens bouwbiologen kan de Tomtom wat minder kwaad omdat het alleen een ontvanger is maar hij ontvangt natuurlijk wel en ik kan niet beoordelen of dat verder nog subtiele consequenties kan hebben want ons lichaam is een heel subtiel, delicaat en complex elektromagnetisch celcommunicatiesysteem. Die cellen communiceren met elkaar. Één cel verwerkt 100.000 pulsjes per seconde, 100.000 signaaltjes, dat betekent dat er tegelijkertijd triljarden pulsjes door het hele systeem heen gaan en het werkt allemaal perfect. Het gaat allemaal gelijktijdig. Wat er verder met die Tomtom op subtiele niveau’s gebeurt, ik zou het niet weten. De tijd zal het uitwijzen. Tomtom zou overigens op de lange termijn een controlesysteem kunnen worden. Omdat het op satellietsignalen werkt, dus je zou je ook kunnen voorstellen dat het op een gegeven moment nog es een keer zover komt we signalen terug gaan geven. We krijgen straks ook het rekeningrijden dan zit je ook al een beetje in die sfeer dan heb je ook al weer één of ander ding in je auto dat signalen registreert en weer afgeeft.


Een vraag betreffende bijen en hommels enzovoort. Die kunnen volgens mij bijna nergens naar toe, alle landen hebben zendmasten.

Karel; dat is ook zo, dat is helemaal waar, bij de bijen raakt de innerlijke Tomtom waarschijnlijk verstoord, hun navigatiesysteem, hun thuiskomstsysteem. We hebben net weer informatie gekregen over de bijen van een Nederlander die in Zwitserland woont die zelf elektro-allergisch is, heel erg hypergevoelig. Die meneer heeft contact met ons opgenomen en die zegt wat mij zelf betreft ik kon niet meer goed lopen, verlammingachtige verschijnselen en sinds mijn bovenbuurman op mijn kosten alles heeft bedraad kan ik tenminste weer zonder tabletten slapen. Deze meneer heeft aan de Stichting natuur en milieu in Nederland, een brief geschreven van 11 maart over bijensterfte en daarin refereert hij aan een onderzoek wat in Zwitserland plaatsvond. Daar hadden ze bijenvolken opgesteld op 200 meter van een GSM UMTS zendmast met normale signaalsterkte en die zijn een jaar lang geobserveerd en vergeleken met een referentie groep van bijenvolken die in hetzelfde gebied stonden echter buiten de invloed van de zendmast. Regelmatig werden ook de veldsterkte en frequentie van het elektromagnetische veld geregistreerd. De referentievolken gedijden uitstekend, van de twaalf onderzochte volken in de straling daarentegen zijn twee gestorven de overige hebben het met moeite en alleen door veel bijvoeren overleefd. Bij de blootgestelde volken bleek dat de werksters hun oriëntering verloren en niet meer naar de kast terugkeerden en dat de organisatie van de bijen in de kast verstoord was. Dat zie je ook bij vogels bv. bij ooievaars, als die nestelen in de buurt van zenders dan zie je dat ze heel veel moeite hebben om het nest voor elkaar te krijgen en ook om te paren, dat ze veel ruzie hebben als het ware, irritatie, en dat de eieren vaak niet uitkomen of jongen met afwijkingen. Bij een boer in Zuid Duitsland was ook een zendmast in de buurt en die man kreeg kalveren met allerlei afwijkingen als blindheid, oogcataract, dat soort zaken terwijl die boer altijd topprestaties leverde met zijn vee. Hij won alle hoofdprijzen totdat die mast kwam.


Die dieren kunnen nergens naar toe. Einstein heeft het al gezegd, dat was een ziener, hij zei; als de bijen gaan uitsterven dan duurt het nog vijf jaar en dan krijgen de mensen hele grote problemen want we zijn voor onze voedselproductie, de bestuiving zeg maar, zijn we zeer afhankelijk van de bijen, de hommels en noem ze allemaal maar op. Dus wij zouden ook zelf aan kruisbestuiving moeten doen, begrijp je wat ik bedoel, daar moeten goede omstandig-heden voor gecreëerd worden dat is heel belangrijk, zodat we niet alleen maar nemen maar ook geven, dat noem ik kruisbestuiving, geven en ontvangen, weer één worden, daar gaat het over.

Dr. George Carlo die heeft voor de Amerikaanse telecomindustrie gewerkt, die zegt ook, technologisch zijn er allerlei oplossingen voor handen, er zijn allerlei technologieën om apparaten voor mobiele telefonie e.d. om die minder risicovol te maken maar het helpt de bijen niet want we hebben die zendmasten er nog steeds staan. Daar zijn structurelere oplossingen voor nodig daar is eigenlijk de politiek voor nodig. Maar de politiek en de telecombranche doet niks als de consument zich niet roert. En die consument wil ook liever in z’n comfort zone blijven, ik zeg het maar heel simpel, dus als je mobiel belt moet je je wel even realiseren dat je ook mede veroorzaker bent van het zendmastenwoud, dat is gewoon zo. En wij zeggen niet, je mag niet mobiel bellen maar kijk er naar wil je altijd wel bereikbaar zijn, is dat echt nodig. En wij vinden dat kinderen die vanaf tien jaar al met een mobieltje rondlopen geen gezonde ontwikkeling. Moet je in die vaart der volkeren steeds meegaan als je ziet dat er zoveel risico’s er aan vast zitten.


Uit de zaal: Kunt u nog iets meer vertellen over de bronenergie waar u het daarstraks over had.


Caroline is kanaal en channelt op deze vraag het volgende antwoord.

U heeft gevraagd en wij zullen antwoorden. Het enige antwoord op alle vragen is Liefde want liefde is de basis van de creatiekracht. De enige overstijging voor iets dergelijks als straling of andere problemen is om weer dankbaar te zijn. Om liefde te voelen voor al dat is en leeft. Voor de aarde waarvan alleen genomen wordt, oh is het niet zo dat haar hart klopt als het uwe want zij is een levend organisme en een onderdeel van u. U allen zoals u hier zit denkt dat u afgescheiden bent van elkaar en van het grote geheel, van de bron, en niets is minder waar. U bent allen één en wat de één wordt aangedaan wordt de ander aangedaan. Als de één pijn heeft wordt het ergens anders in het universum gevoeld. Wie bent u, dat u kunt oordelen over anderen. Wie bent u en waar is uw hart gebleven? Want alleen liefde en aandacht voor al wat is, is het antwoord op al uw vragen. Hoe moeilijk het ook is om te zijn i.p.v. te doen, om alles te omarmen, ook hetgeen wat u negatief, zwart of donker noemt. Goed en slecht, licht en donker het hoort alles bij elkaar. U bent verbonden met de eeuwige Vader en de eeuwige Moeder en zo zal het altijd zijn ook al denkt u dat u afgescheiden bent, u bent één. En vanuit die éénheid vloeit een kracht vanuit de bron, kunt u opnieuw creëren. Opnieuw, datgene wat u niet aanstaat kunt u gewoon loslaten en iets nieuws neerzetten. Daarvoor moet u wel alles samen willen en beseffen dat u één bent, dat uw kracht, die oerkracht deze éénheid kan oproepen en omgekeerd. Als je de éénheid voelt kunt u ook gezamenlijk iets nieuws creëren.

Dank u dat u deze vraag hebt gesteld.


Karel; Het nodigt ons uit weer in onze eigen kracht te gaan staan. In het boek spreken we niet over liefde maar over integriteit. Het gaat over onze integriteit, het woord integriteit is ook verbonden met het woord integraal, dat betekent heelheid, heel, het geheel. Het gaat erom dat we het geheel weer dienen en dat we onze keuzen maken, bewuste keuze in overeenstemming met ons hart met het grote geheel, daar gaat het over. Ook al hebben we het over kunstmatige elektromagnetische straling, daar geldt het ook voor. Het geldt eigenlijk voor al onze levensterreinen. Alles wat op ons pad komt, er werd net ook gezegd het is belangrijk om dat te omarmen, wij veroordelen het ook niet, wij zien wat er is, we kijken er naar en proberen wat aan te reiken en we hebben het in het begin al gezegd, “het gaat over bewustzijn”. Het is van belang om het te omarmen dat we niet oordelen, die donkere krachten die dit allemaal veroorzaken, het maakt er allemaal deel van uit, dat werd net bedoeld, we zijn één. Wij vinden ook, het moet van onder af gebeuren, van binnenuit. Er is ons gevraagd waarom sturen jullie geen boeken naar de regering, de tweede kamer en die wilde dat nog wel bekostigen ook maar we zeiden nee, dat heeft geen zin dat komt op een soort brandstapel terecht bij wijze van spreken. Het kan alleen maar van binnenuit komen en daarom spreken we ook over integriteit. Niet een één-tweetje tussen overheid en industrie maar wel degelijk ook de lagere overheid en de burger erin betrekken, die waren er niet bij betrokken, ze waren gewoon buitengesloten. Dictatuur, helemaal geen democratie, dat, maar je moet het wel willen zien en het is van belang om het dan toch nog allemaal te omarmen. Hoe merkwaardig dat sommigen misschien ook in de oren klinkt.


Uit de zaal; In Zwitserland aan de universiteit van Bern hebben ze ontdekt dat mensen die binnen een straal van vijftig meter rondom die grote pylonen met die zware elektriciteits-kabels wonen, dat daar een dubbel zoveel Alzheimer ontdekt is.

Karel; dat klopt, dat is eigenlijk dezelfde soort problematiek, wie in de buurt van een hoog-spanningslijn woont heeft ook veel meer kans op kanker, leukemie en dus ook Alzheimer.

Uit de zaal; Dat leukemie hebben ze in de jaren 70 al in Amerika ontdekt, daar was een hele omgeving waar heel veel mensen ziek werden en vooral kinderen.

Karel; dat klopt maar de overheid speelt ook één-tweetjes met de energiebedrijven want als je steeds maar economisch wilt groeien en nu naar een kenniseconomie toe wilt daar heb je naruurlijk ook een enorme elektriciteitsvoorziening voor nodig. Dit zijn natuurlijk ook hele nare consequenties voor de mensen die er bij in de buurt wonen.


Vraag uit de zaal; hoe schadelijk zijn schotelantennes en wat voor effect heeft dat op de gezondheid.

Karel; net als bij de Tomtom is het alleen maar een ontvanger en bouwbiologen zeggen dat het niet zo heel erg schadelijk is en dat dat wel wat meevalt. Ik heb eens een keer iemand gesproken en die zat op een bungalowpark en daar was zo’n schotel heel laag opgesteld, en die mevrouw liep voor die schotel langs en ze werd onpasselijk als ze daar liep. Er zijn dus wel effecten maar ik zou niet kunnen zeggen hoe dat op subtiele niveau’s werkt. Wel is bekend zeggen bouwbiologen dat de digitenne (voor digitale tv.) een behoorlijk sterke straler is in huis, dus je haalt eigenlijk een antenne in huis.


Wat betreft hersentumoren het volgende: Enrico Grani, is een jongen en woont in Australië.

Het verhaal van Enrico; ik heb meer dan 10 jaar computers gebruikt waardoor er zich bij mij een hersentumor ontwikkelde. In november 2006 kreeg ik m’n eerste beroerte, een MRI onderzoek openbaarde een hersentumor van 3 bij 4 centimeter, vlak bij m’n oor waar ik altijd mijn mobieltje tegenaan hield. Exact op de plek waar de antenne van de telefoon zit. Het is mijn doel om u en uw geliefden bewust te maken van de risico’s die deze nieuwe golf van uitstralende apparaten met zich meebrengen. Hij is geopereerd en er doorheen gekomen, hij is één van de weinigen want de meeste overleven dat niet.


Ik wil met jullie nog even kijken naar het mobieltje, als je nou toch besluit om nog wel met een mobieltje door te gaan, er zijn mensen die moeten ‘m echt gebruiken voor hun werk maar vraag je wel af of je alles via je mobiel moet regelen. Wij zeggen altijd, mobiel alleen in noodgevallen en als je dan toch mobiel belt hou de gesprekken kort of sms dan heb je ‘m in ieder geval niet tegen je hoofd aan. Of zet ‘m op luidspreker, dat kan in bepaalde gevallen ook. Voor mannen, draag ‘m niet in je broekzak of aan de broekriem want dat is heel slecht voor de zak, za’k maar zegge. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het sperma sterk terugloopt. In Japan is er het grapje, als je echt geen kinderen wilt stop dan je mobieltje in je broekzak. Laptop op schoot sperma dood maar misschien ook wel problemen met baarmoeder en eierstokken.


Het mobieltje niet gebruiken in de auto, niet in de trein, niet in de bus of de tram, niet in een souterrain en niet in de lift want daar geld het bekende “kooi van Faradayeffect”. Als je in de auto belt dan wordt die straling in je auto gereflecteerd, in een treincoupé is dat nog veel ernstiger want daar zitten veel meer mensen te bellen en we krijgen er nu ook Wi-Fi bij, bij de Nederlandse spoorwegen voor draadloos internetten en komt er nog een stralingsbron bij in de trein. Je mobieltje ook niet tegen je oor houden terwijl ie nog aan het zoeken is want op dat moment is de straling het sterkst. Altijd kijken of je goed bereik hebt.


Caroline; De kakiboom is de enige boom die de bom op Hiroshima heeft overleeft, hij is tegen straling zou je kunnen zeggen. Hij wordt ook wel de wereldboom genoemd. Er is een Nederlandse vrouw, Marijke Creveld, ze is biologe en homeopate van beroep en ze is afgereisd en heeft contact gelegd met deze boom en heeft een homeopathisch korreltje samengesteld voor mensen die last hebben van straling of mensen die traumatische ervaringen hebben opgedaan. Je hoeft slechts maar één korreltje per maand in te nemen. De angst die nog in je systeem zit wordt eigenlijk opgelost.


Binnenkort is er een heel belangrijke datum, dat is 22 juli 2009 dan is er een volledige zonsverduistering en op die dag is de indaling van de Zwarte Madonna energie. Wat zegt die Zwarte Madonna energie, dat is de oerkracht waar net over gesproken werd, die oerkracht van creatie, die originele kracht gaat indalen op de planeet. En dat is heel goed nieuws want dat betekent dat die ook beschikbaar komt voor ons allemaal. Dit is een oude kracht die we vroeger ook gebruikten en waarmee we andere middelen creëerden en we kunnen dat opnieuw gaan doen. Voor de mensen die bekend zijn met het 11:11 fenomeen, dat is een zekere Solara die in 1992 door kreeg dat er 11 poorten geopend zouden worden, tussen 1992 en 2012 en dit is de opening van de 8e poort. 22 juli (2x11) is toevallig ook nog de naamdag van Maria Magdalena.


Wij zijn erg blij dat jullie hier naar toe gekomen zijn, dank jullie wel.


Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de volgende websites.

www.stichtingkinderconsument.nl

www.stralendegroeten.nl

www.stichtingehs.nl

www.stopumts.nl

www.creveld.nl

terug naar boven