NIEUWE LOKATIE LEZINGEN
Logo St. Wijzer
Terug naar het archief
Wij vragen u om graag tijdig te reserveren voor de lezingen. Het is voor ons noodzakelijk een juiste inschatting te kunnen maken van het aantal bezoekers omdat bij een te lage opkomst de lezing niet kan doorgaan. Ook houdt de catering rekening met het aantal bezoekers.
Reserveren kan telefonisch of via e-mail bij Froukje van der Zwaag tel: 0519-297641 e-mail: stwijzer@stichting-wijzer.nl. Vermeld dan a.u.b. de lezing waarvoor u reserveert, het aantal kaarten en uw telefoonnummer. Dit laatste omdat wij u terug kunnen bellen mocht een lezing onverhoopt vervallen. Wanneer u reeds heeft gereserveerd, maar u kunt zelf niet op de lezing aanwezig zijn dan kunt u ook weer afbellen of e-mailen.
Deze regel is opgenomen omdat de internet explorer de pagina niet goed weergeeft als de tabel niet helemaal is gevuld
klik hier voor meer informatie over de lezing klik op de blauwe vlinder voor meer informatie over de lezing

 

PROGRAMMA - 2007/2008 - LEZINGEN

26 SEPT meer informatie Ina Bijlsma - Laten we vieren dat we het Goddelijke
     in "Wezen" zijn

Laten we vieren dat we het Goddelijke in "Wezen" zijn

We hebben ons in de afgelopen 5 jaar de weg laten Wijzen naar onze diepe kern, naar onze Bron, zodat we in vrede en liefde kunnen leven met ons zelf en de ander. In deze tijd wordt ons ook gevraagd om echt naar binnen te keren en te luisteren naar onze innerlijke stem, de Stem namens God in ons. Die Stem wijst ons de weg naar ons Licht van binnen. Die Stem opent ons hart . Vanuit een open hart durven we naar alle facetten van ons zelf te kijken, omdat we dan met liefde kijken en ons zelf en de ander kunnen vergeven. Met een open hart leven we in het Licht en dan kunnen we ons Meesterschap op pakken. Dan straalt ons licht de wereld in.

Laten we deze avond ons hart nog meer openen door samen te zijn en in de aanwezigheid van de Engelen en de Meesters van Licht dit te mogen ervaren, zowel met woorden als in de stilte.

En dit samen "be-Leven" is een Feest.

Ina Bijlsma heeft 23 jaar bij het voortgezet onderwijs gewerkt. Daarna heeft zij van haar hobby haar werk gemaakt. Na allerlei opleidingen te hebben gevolgd startte ze in 1985 een eigen praktijk. Ze begeleidt mensen in hun zoektocht naar "bewustwording". Dit doet ze via gespreksgroepen, via meditatiegroepen en ook via individuele bege-leiding. Haar levensfilosofie is gebaseerd op het gedachtengoed van het boek "Een cursus in wonderen."

24 OKT meer informatie Franc MŁller - Communicatie op een spirituele wijze

Communicatie op een spirituele wijze
Gebruik van de psychologische typen van Jung om krommunicaties te voorkomen

Communicatie is een modewoord geworden de laatste jaren, vooral in het bedrijfsleven. En door de toename van de technische communicatie middelen worden we overstroomd met een enorme hoeveelheid informatie. Informatie waar we vaak helemaal niet op zitten te wachten (B.V. ongewenste email en reclame in uw (elektronische) brievenbus). En veel van die informatie is ťťnrichtingsverkeer! Ik kan, jammer genoeg, niet tegen een reclame bord zeggen dat hij moet ophouden mij te informeren. Ik heb geen keuze, ik ontkom niet aan de boodschap. Die is dwingend. En daarmee is wat men de moderne communicatie noemt voor een deel helemaal geen communicatie. Want communicatie zou een interactie tussen meerdere mensen moeten zijn. In de communicatie therapieŽn worden dat soort dwingende boodschappen als ziek, en ziekmakend beschouwd. Vanuit spiritueel standpunt dragen ze in ieder geval vaak niet bij aan onze ontwikkeling. Wat veel mensen zich echter niet beseffen is dat wij niet anders kunnen dan communiceren, ons leven lang, vanaf de conceptie tot aan onze laatste ademtocht. Wij zenden alsmaar boodschappen uit, op allerlei manieren. En we pikken boodschappen op van andere mensen (al dan niet gewenst). En daarmee wordt duidelijk dat het communiceren met andere mensen een fundamenteel iets is in het leven. Veel van onze communicatie patronen worden ons geleerd of beÔnvloed in onze kinderjaren. Ze zijn zeer zinvol en bruikbaar. Tegelijkertijd staan ze soms, onze ontwikkeling op weg naar meer inzicht in ons zelf en een spiritueel rijker leven in de weg. Veel van onze gewoonten en onze innerlijke organisatie beÔnvloeden de manier waarop wij met de ander communiceren, ons zelf uitdrukken en de ander menen te begrijpen. En daarmee vormt het communiceren een belangrijke bron van veel pijn en verdriet, onbegrip en beperking in ons leven. Veel psychotherapieŽn zijn dan ook gericht op onze interactie met andere mensen om ons vrijer en meer bewust te maken.Tegelijkertijd zitten in alle grote religies (verborgen) aanwijzingen over hoe men met andere mensen moet omgaan en communiceren. Veel van die aanwijzingen zijn in onze cultuur gemeengoed geworden. Maar die aanwijzingen zijn in vroegere tijden ontstaan, zijn die nog wel zo zinvol en juist? Vele mensen met diep inzicht in het wezen van de mens hebben zich dan ook met dit onderwerp bezig gehouden en hun inzichten met ons gedeeld. Die inzichten kunnen ons helpen onze communicatie accurater te maken en die van andere mensen beter te begrijpen. en daarmee wordt ons leven prettiger, rijker en kunnen we ons zelf weer een stapje verder brengen op het innerlijke pad.Op deze avond zullen we ruimschoots aandacht besteden aan twee onderwerpen. Ten eerste de fundamentele wetten die gelden bij elke vorm van communicatie tussen mensen en de consequenties die daaruit voortvloeien. Ten tweede de aanwijzingen die de grote psycholoog Carl Jung heeft gegeven over het begrijpen en leren samen werken met de andere mens. Daartoe heeft hij in zijn boek de Psychologische Typen de grondslag gelegd voor een bijzonder systeem waarmee we kunnen begrijpen dat de andere mens innerlijk anders is georganiseerd en daardoor op een andere wijze de wereld benaderd, andere behoeften heeft en daarmee ook op een andere manier communiceert.

Franc MŁller, 1956. Gelukkig getrouwd en vader van 4 kinderen. Sinds 1990, na een zeer diverse carriŤre in veel verschillende beroepen, werkzaam als klassiek homeopaat, muziektherapeut, geeft muziekworkshops, hij speelt al sinds zijn jeugdjaren diverse instrumenten -o.a. gitaar en Djembť, en is gesprekstherapeut op basis van zijn scholing in de NLP, cognitieve therapie en diverse humanistische psychotherapiŽn. Daarnaast is hij lang verbonden geweest met de Vrije School bovenbouw en is hij sinds 2000 docent op het J.T. Kentcollege in Meppel. Vanaf jongs af aan is hij op zoek naar spirituele en esoterische kennis en scholing. Op zijn pad is hij o.a. verbonden geweest met het esoterische Christendom, de Rozenkruisers, het soefisme, de Gurdjieff beweging, het zenboeddhisme en de antroposofie. Hij is in zijn werk geÔnspireerd door o.a. Rudolf Steiner, Hahnemann, Maslov, Jung, Korzybzski, Walsch en het esoterische Christendom. Hoewel hij zichzelf als Christen beschouwt is hij zelf echter van mening dat hij niet tot een stroming of richting behoort. Hij wil zich dan ook niet langer identificeren met welke stroming of visie dan ook. Ik ben eclectisch, zegt hij, ik leer van al die mensen waarmee ik in aanraking kom, vooral mijn patiŽnten, en neem op wat past en mij op mijn pad verder helpt. Elke stroming heeft zijn eigen kwaliteit Ťn zijn beperkingen. Ik wil vrij zijn om te gebruiken wat ik zinvol en juist acht en te laten wat mij niet past. Geen enkele stroming, geen enkel mens heeft de volledige waarheid in pacht, kan absoluut objectief het wezen van het goddelijke uitdrukken. Wij kleuren het allemaal met onze eigen persoonlijkheid, met onze eigen ervaringen. Het is onvermijdelijk dat dat gebeurt maar dat betekent ook dat we allemaal ons eigen individuele pad moeten lopen en elkaar in vrijheid, liefde en inzicht de mogelijkheid tot ervaring kunnen schenken. Niet meer en niet minder.

28 NOV meer informatie Carla Muijsert - Nieuwe tijdskinderen

Nieuwe tijdskinderen
"Ieder kind in zijn eigen kracht"

De kinderen en jongeren van deze tijd zijn 'anders'. Ze staan op een geheel Eigen Wijze in het leven. De kenmerken, eigenschappen en gedragsuitingen die ze laten zien horen bij een spiritueel mensbeeld. Spiritualiteit wordt in deze lezing heel concreet benaderd; vanuit de ervaring-en met kinderen in het dagelijks leven. Kinderen en jongeren maken ons met hun handelingen en uitspraken duidelijk dat ze eerder vanuit hun intuÔtie dan vanuit een verstandelijk beredeneren leven, dat ze de wereld beschouwen als een groot organisch geheel en dat ze zich heel bewust zijn van zichzelf. Ze zijn intuÔtief en zelfbewust, staan in contact met hun individuele kwaliteiten, volgen hun eigen ontwikkelingsweg en brengen vaak alleen interesse op voor zaken waar ze van binnenuit voor kiezen. Door hun hooggevoeligheid zijn ze ook kwetsbaarder en laten ze sneller verschijnselen van stress en depressie zien. Wereldwijd krijgen steeds meer jeugdigen labels als hoogbegaafd, paranormaal, indigokind, aquarius-kind, sterrenkind, kristalkind, adhd, autistisch en nld (non-verbale leerstoornis). Hieruit blijkt, dat hun kwaliteiten en gedragsuitingen nogal eens worden verbijzonderd of zelfs worden aangezien voor symptomen van leer - en gedragsproblematiek. Een reden hiervoor is de onbekend-heid van ouders, onderwijzers en hulpverleners met de gevolgen van veranderend bewustzijn. Het is nodig hier in onze gezinnen, het onderwijs en de hulpverlening rekening mee te gaan houden. Als dit niet gebeurt komen kinderen in de problemen. IntuÔtieve kinderen hebben prachtige kwaliteiten, maar deze moeten wel herkend en erkend worden. De meest dwingende vraag die ze aan ons stellen is of ze zichzelf mogen zijn. De kinderen van vandaag passen niet altijd in ons maatschappelijk model. Als we dit wel van hen verwachten, zijn daar consequenties aan verbonden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het toenemend aantal kinderen en jongeren dat in het onderwijs met leer- en gedragsproblemen buiten de boot valt. Het blijkt ook uit het toenemend aantal kinderen dat in de hulpverlening terechtkomt met verschijnselen van dyslexie, van ADHD of van autisme. Vreemd genoeg zien we dus de groep zogenoemde 'probleemkinderen' met de dag groter worden, terwijl we juist zulke mooie kinderen hebben! Wat zij ons laten zien is echter vaak niet meer dan een signaal voor de omgeving. In deze lezing maakt Carla duidelijk waarom onze jeugd steeds vaker problematiek laat zien en geeft ze inzicht in de zin en onzin van allerlei labels. Het nodigt tevens uit tot zelfonderzoek.

Carla Muijsert: Getrouwd en moeder van 3 kinderen. In 1985 onderbrak ze haar studie Nederlands Recht om meer ruimte aan haar intuÔtieve gevoelens te geven. Deze gevoelens werden haar helder vanaf het moment dat ze zwanger raakte. De komst en geboorte van de kinderen openden haar ogen voor wie ze zelf als kind was geweest. Ze wilde een andere route volgen en het kind, en de kwaliteiten waarmee ze geboren was, weer in zichzelf terug vinden. Ze volgde een scala aan aanvullende opleidingen en opende in 1992 haar eigen praktijk voor gesprek - en hypnotherapie. Tevens gaf ze tot 1998 cursussen; Spiritualiteit in het dagelijks leven, healing en magnetiseren. In haar rol van moeder, cursusleider en hulpverlener zag Carla talloze jongeren en ouderen met prachtige kwaliteiten die desondanks in de problemen waren gekomen. Meestal omdat ze als kind vanuit hun omgeving geen erkenning en herkenning hadden gekregen voor wie ze waren. Door deze ervaringen kreeg ze een heel andere visie op gedragsuitingen van kinderen dan ze tot dan toe in boeken tegen was gekomen. Onder de verschijnselen van leer - en gedragsproblematiek zag ze vaak prachtige kwaliteiten verborgen zitten die door de omgeving nauwelijks of niet waren opgemerkt. Begin 1997 raakte ze betrokken bij de oprichting van de Stichting Nieuwetijdskinderen. Ze stopte met haar eigen praktijk en gaf sindsdien honderden lezingen, workshops en interviews. Ook schreef ze drie boeken over de kinderen en jongeren van deze tijd en de consequenties van veranderend bewustzijn voor de begeleiding die ze nodig hebben. Haar lezingen werden door tienduizenden ouders, onderwijzers en hulpverleners bezocht. In 2004 werd het voor Carla tijd om weer door te groeien in een ander initiatief. Dat is KernCoach geworden. Vanuit deze organisatie wil ze de informatie over de kinderen van deze tijd nog verder uitdragen. De naam KernCoach geeft aan waar het voor staat: Kinderen coachen op hun kern, op de mens die ze wezenlijk zijn! En uiteraard lukt dit alleen als je kinderen coacht vanuit je eigen kern, vanuit wie jij wezenlijk bent. Het nieuwste initiatief van Carla is de Stichting WelZijn Kinderen. Het uitgangspunt van deze stichting is, dat kinderen en jongeren die zich vanuit hun eigen kwaliteiten en talenten mogen ontwikkelen sterker, meer weerbaar en beter opgewassen zijn tegen de eisen die de maatschappij aan ze stelt. Ze blijven in hun eigen kracht en kunnen uitgroeien tot goed geÔntegreerde en liefdevolle mensen. Deelnemers aan de Stichting Welzijn Kinderen zijn hulpverleners en onderwijsinstellingen die bij de begeleiding van kinderen en jongeren het accent leggen op deze individuele kwaliteiten en talenten.

23 JAN meer informatie Baukjen Ploegstra & Joop de Boer - ThŤta-DNA Helingtechniek

ThŤta-DNA Helingtechniek

Veel mensen hebben momenteel pijnklachten zoals hoofd-en nekpijn, rug-en spierklachten, vermoeidheidsverschijnselen en andere pijnen in het lichaam waar geen duidelijke oorzaak voor te vinden is. Op mentaal niveau zijn er klachten merkbaar als verwarring, onrust en concentratie-stoornissen, op emotioneel gebied zonder aanwijsbare reden verdriet, gefrustreerd en/of gedeprimeerd voelen. Grotendeels zijn deze klachten te wijten aan de veranderingen die gaande zijn binnen de DNA van de totale mensheid. Alle levensvormen op aarde veranderen naar een nieuwe staat van ZIJN. Dit is een verschijnsel binnen de evolutie. Onze planeet verschuift in het heelal wat verandering van trilling teweegbrengt en verschuivingen binnen het bewustzijn. Voor mensen houdt dit in dat hun DNA van twee strengen naar twaalf DNA strengen verandert. Dit brengt cellulaire en hormonale veranderingen in het fysieke lichaam teweeg met als gevolg alle voornoemde klachten. Er worden al kinderen geboren met meerdere DNA strengen. Deze kinderen laten ons zien dat ze met andere gevoeligheden, begaafdheden en talenten geboren zijn. In het algemeen worden deze kinderen de nieuwetijdskinderen genoemd. Deze kinderen laten in wezen zien waartoe wij ons nu ontwikkelen. Wetenschappelijk is door genetici aangetoond middels bloedtesten dat er al veel mensen op de wereld rondlopen die meerdere DNA strengen ontwikkeld hebben. In dit proces kunnen we onszelf ondersteunen door bewust onze DNA te activeren en technieken te leren en ontwikkelen. Deze zijn te gebruiken om de fysieke, mentale en emotionele blokkades, die naar de oppervlakte komen in deze overgangstijd, bewust op te ruimen. ThŤta heling is ťťn van de nieuwe technieken die onze zielswensen ondersteunt zoals: geluk, vreugde in het leven, emotionele en psychische balans, fysieke gezondheid en spirituele groei. Hierdoor wordt het mogelijk werkelijk los te komen van alles wat ons niet langer dient. Bewust kiezen voor gezondheid en heling op alle niveaus. De thŤta helingtechniek is voor iedereen toegankelijk en te leren. Het is een revolutionaire helingtechniek waarvan de basis geleerd kan worden in een driedaags seminar.

De lezing wordt gegeven door Baukjen Ploegstra & Joop de Boer, gecertificeerde en geautoriseerde facilitators/ docenten opgeleid door Vianna Stibal.

27 FEB meer informatie Yoyo Olivier v.d. Kooi - Struikelen over wijsheid

Struikelen over wijsheid

Wijsheid is niet iets wat je kunt leren. Hoeveel boeken je ook leest, hoeveel "feiten" je ook verzamelt - kennis en wetenschap leiden niet tot het weten dat wijsheid genoemd kan worden. Het klinkt paradoxaal, maar om wijs te worden moet je eerst een onnozele dwaas kunnen zijn. Alle boekenwijsheid, al je overtuigingen en aannames moeten overboord, zodat je weer kunt waarnemen met de onbevooroordeelde onschuld en onbevangenheid van een kind. Met andere woorden: wil intelligentie een kans krijgen om zich te manifesteren, dan moet het intellect tot zwijgen gebracht worden. Niet dat het intellect overbodig is: het is een bruikbaar instrument in de tijdsdimensie, waar wij onze levenservaringen opdoen. Maar omdat het werkt met concepten, is het bij uitstek een exponent van de dualiteit. Wij kunnen dingen alleen maar omschrijven en (her)kennen bij de gratie van hun tegendeel. En dus zijn wij, als wij opereren vanuit het intellect, niet in staat om voorbij de dualiteit te kijken en het domein te betreden van de Eenheid, waar wijsheid zich als vanzelf openbaart en onvoorwaardelijke liefde wordt geboren. Tijdens deze interactieve lezing gaan wij gezamenlijk op zoek naar de dimensie buiten tijd en ruimte. Daar waar het denken stopt en hoofd, hart en handen zich met elkaar verbinden in een wonderlijk, tijdloos Nu, kan het zomaar zijn dat we struikelen over een aantal waardevolle inzichten die als rijpe zaden ontspringen uit de grond van onze innerlijke wijsheid.

Yoyo Olivier v.d. Kooi:Yoyo noemt zich wel een vroedvrouw van de tweede geboorte. Haar levensreis voerde haar langs bronnen van wijsheid in Oost en West en verschafte haar een diep inzicht in de roerselen van de menselijke ziel. Thuisgekomen in zichzelf richtte zij in 1999 de school voor Levenskunst "Meer mensen Mťns" op in Arnhem. Een plek waar mensen samenkomen om het mysterie van het bestaan te onderzoeken, hun eigen wijsheid en levensopdracht te vinden en hun (kunstzinnige) talenten te ontplooien.

26 MRT meer informatie volgt nog Hans Stolp - De geboorte van "Christus" in ons

De geboorte van "Christus" in ons
Een moderne inwijdingsweg

In de voorchristelijke tijd kende men in bijna alle culturen en volken inwijdingsscholen of mysteriescholen. Op die scholen werden de leerlingen stap voor stap ingewijd in de verborgen geheimen van het leven op aarde en van de geestelijke wereld. In die tijd was die opleiding echter voorbehouden aan enkele bekwame leerlingen, die door de priester(es) zelf werd uitgekozen. Jezus heeft die oude, geheime inwijdingsweg voor iedereen toegankelijk gemaakt. Het gewone, alledaagse leven werd voortaan het lesmateriaal, dat de leerling(e) nodig heeft om op die inwijdingsweg te vorderen. Hans Stolp beschrijft hoe je dan wel met het leven kunt omgaan, als je in dit leven gevoelig wilt worden voor de verborgen geheimen en als je geestelijk wilt groeien en een ingewijde wilt worden. Daarbij gaat het allereerst om het ontwikkelen van die gevoeligheid, die jou bewust maakt van de roeping die in ieders leven tot ons komt. Die gevoeligheid ontluikt alleen, als we bereid zijn om te werken aan onszelf. Het gaat om een groeiende eerlijkheid en zuiverheid, om een groeiend zelfbewustzijn dat ons in staat stelt onze angsten los te laten, en om stille groei in liefde. Geduld, discipline en vertrouwen zijn sleutelwoorden bij die stille en meestal door anderen nauwelijks opgemerkte innerlijke groei. We zullen leren luisteren naar de innerlijke stem. Hoe verder we vorderen op de inwijdingsweg, hoe meer er een plek van onaantastbare stilte en rust in ons groeit, en hoe meer we ons gaan herinneren van wat we eigenlijk allang als weten in ons meedragen, maar ons nooit bewust geworden zijn. We komen in verbinding met wat door de oude traditie altijd 'de Christus in ons' genoemd werd. Wie werkelijk wil bijdragen aan de genezing van de aarde en de mensheid, zo leerde Jezus ons, die heeft geen andere keuze dan het gaan van de inwijdingsweg. De werkelijke genezer immers geneest eerst zichzelf. En daarom zijn wijzŤlf, en is de strijd met ons ego, de inzet bij het gaan van de inwijdingsweg.

Hans Stolp (1942) is pastor en auteur. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Behalve theologie bestudeerde hij later de psychologie van G.C.Jung en maakte hij een studie van het esoterische christendom. In de jaren dat hij bij de Ikon werkte, publiceerde hij diverse boeken over het Nieuwe Tijdsdenken, zoals het boek 'Dichterbij dan ooit. Hij noemt het Nieuwe Tijdsdenken de derde weg in het geloof, naast die van de orthodoxie en die van de moderne theologie. Begin 1994 legde hij zijn werk als radiopastor neer. Sinds die tijd geeft hij cursussen en lezingen over thema's die samenhangen met het Nieuwe Tijdsdenken en de esoterische traditie van het christendom, o.a. voor de stichting De Heraut.

23 APR meer informatie Lenne Gieles - De roep van de "Godin"

De roep van de "Godin"
Naar androgyn bewustzijn

In deze tijd is het vrouwelijk bewustzijn zich meer en meer aan het openbaren. Het is te lang onderdrukt geweest en het mannelijke bewustzijn is sterk overgewaardeerd. Fysieke en psychische gezondheid hangen nauw samen met de balans tussen mannelijke en vrouwelijke waarden en energieŽn. Naast het meer doelgerichte en actieve, mannelijk deel in ons is het van (levens)belang om ook het vrouwelijke in onszelf te ervaren. Dit samengaan van energieŽn, maakt je hart en je intuÔtie vrij. Het ervaren en toelaten van de energie van de Moeder in ons, kan zowel aan mannen als aan vrouwen een diepe gewaarwording geven van eindelijk thuiskomen. Maar wat is dan het vrouwelijke? Het is het ontvangende principe dat in eenieder van ons, man of vrouw, aanwezig is. Het vertegenwoordigt leegte. In deze leegte kan iets ontvangen worden dat nieuw is en dat heel langzaam kan groeien om uiteindelijk het licht te zien. Dit rijpingsproces is iets heel anders dan iets neerzetten in de wereld. Dat is meer een mannelijke, actieve daad. Het vrouwelijke kenmerkt zich juist door niet-iets te doen en 'het' te laten gebeuren. Beide energieŽn zijn nodig om te scheppen, ze ondersteunen elkaar en brengen groei en beweging teweeg. Zoals een aanstaande moeder heeft het vrouwelijke deel in ons de neiging de aandacht naar binnen te richten. Het vrouwelijk gezicht is ingetogen en in contact met de zachte binnenwereld. In een te harde wereld kan ze niet bestaan en daarom duwen we - uit bescherming - zelf deze intiem vrouwelijke kwaliteit steeds naar ons onderbewuste. De godin wijst ons de weg naar de andere kant van onze psyche. Ze is de ontbrekende pool in ieder van ons. Ze wijst ons de weg omlaag waar we eerst omhoog wilden. Ze wijst ons naar ons lichaam waar we eerst wilden vergeestelijken. Ze wijst ons naar persoonlijk zijn waar we te afstandelijk werden en ons 'ik' wilden achterlaten. Ze wijst ons naar voelen en menszijn op aarde, waar we eerst alleen gericht waren op helderheid en informatie. Onze linkerkant roept ons terug naar evenwicht en onze ware natuur. Nu ons mensbeeld langzaam maar zeker androgyn aan het worden is, begint ook het androgyne godsbeeld weer te dagen. Waar mannelijke spiritualiteit ons methodes aanreikte, geconcentreerd is en gericht op het licht, zegt de godin ons mee te gaan in de stroom zelf en ons daaraan over te geven. Beide visies zijn nodig, want precies tussen je mannelijke en je vrouwelijke kant, tussen je rechter- en je linkerhersenhelft, is de opening naar de eenheid, die dimensie waar alle mogelijkheden en vormen van informatie beschikbaar zijn. Als die mannelijke en die vrouwelijke kwaliteit geÔntegreerd raken, zal de weg zich ontvouwen als een tegelijk omlaag- en omhooggaande spiraal van creatie. Net als bij het DNA-materiaal in onze cellen staan de op- en neergaande beweging met elkaar in verbinding. Die sporten in de ladder zijn de poorten van waaruit bevrijding uit de enkelvoudige op- of neergaande draai mogelijk is. Vanuit die verbinding kan ieders persoonlijke levensverhaal een andere wending nemen. In de lezing over de roep van de godin zal ik af en toe gebruik maken van innerlijk ontvangen teksten. Wat de stem mij toefluisterde, voel ik als openbaringen van mijn innerlijke moeder. Steeds als er een nieuwe uitdaging verscheen in mijn leven, op persoonlijk vlak of in mijn werk, was daar die stille stem die me begeleidde en die maakte dat ik meer geworteld werd in mijn vrouwzijn. Het viel me op hoe eenvoudig de spirituele weg van de moeder is en tegelijk hoe moeilijk te realiseren. Het gaat in deze lezing niet zozeer om informatie, maar veeleer om energetische diepte en overdracht die door de woorden plaatsvindt.

Lenne Gieles: sinds 1985 werkt zij met het doorgeven van spirituele inzichten en het opleiden van studenten aan de Academie voor Transformatiewerk in Havelte. Zij ontwikkelde een eigen methode, die voor gebruik in de opleiding is vastgelegd in de Handleiding voor Essentie-Coaching. Essentie-Coaching is een eenvoudige en krachtige weg naar het direct ervaren van het innerlijke Zelf. Het is een methode om op subtiel niveau te kunnen werken met dat wat zichzelf ontvouwt nog voordat het zichtbaar is of zich gemanifesteerd heeft. Op deze manier kan het inwonend gewaarzijn bij de ander gewekt worden, zodat deze van binnenuit tot 'weten' komt. Lenne is mede-oprichtster van de Academie voor Transformatiewerk en aangesloten bij de RING (A-lid). Behalve een privť praktijk, geeft zij spirituele verdiepingsdagen onder de titel: De Thuisreis en bied ze een jaartraining aan in Essentie-Coaching voor therapeuten. Daarnaast geeft zij supervisie aan individuele personen en kleine groepen.

28 MEI meer informatie Mieke Zomer - Praten met dieren

Praten met dieren

Iedereen praat tegen zijn hond, kat of paard. Dat vindt niemand raar. Pas als je zegt dat dieren terugpraten, kijken mensen je vertwijfeld aan. Als je daarbij ook nog eens vertelt dat dieren kleuren zien, dat zij emoties kennen en dat zij over een basiskennis beschikken waar een doorsnee mens jaloers op kan zijn, dan zie je pas echt de vraagtekens verschijnen. Algemeen wordt immers aanvaard dat dieren kleurenblind zijn, dat zij louter uit instinct handelen en dat zij niet over zelfreflectie beschikken.
Aan de hand van een aantal soms humoristische en soms aangrijpende anekdotes wordt tijdens deze lezing het tegendeel bewezen en wordt zelfs de vastgeroeste waarheid van de grootste scepticus aan het wankelen gebracht. Verder geeft Mieke een audiovisuele presentatie van de cursus die zij geeft. Deze cursus is tot stand gekomen in samenwerking met de wetenschappers van Criterion Zaandam, een opleidingsinstituut dat medewerkers van grote multinationals opleidt. Dit maakt dat de resultaten van de cursisten concreet, meetbaar en controleerbaar zijn. Mieke blijft nuchter. Haar lijfspreuk is: Wil je zweven? Ga naar de kermis !

Mieke Zomer (1961) heeft het Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO) gevolgd. O.a. bij de Amerikaanse managementgoeroe Anthony Robbins volgde zij verschillende trainingen in persoonlijke groei en bewustwording. Op haar veertigste werd zij zich ervan bewust dat er echt wel meer was tussen hemel en aarde: zij leerde telepathisch en intuÔtief met dieren te praten. Begin 2004 opende zij haar site waarop zij mensen met vragen over hun dieren, haar vaardigheden aanbood.
Inmiddels is Dierentolk Mieke Zomer een naam die in de wereld van dierentolkend Nederland niet meer weg te denken is: Mieke's site trekt jaarlijks een kleine 40.000 bezoekers. Ze is sinds twee jaar vaste columniste bij het maandblad ParaVisie. Haar verhalen zijn humoristisch, ontroerend en verbazingwekkend en worden binnenkort gebundeld en uitgegeven. Begin 2006 ontwikkelde Mieke een methode waarmee iedereen opnieuw kan leren met dieren te praten: De Brontaal van de Dierenģ. Sommige cursisten hebben er duizenden autokilometers voor over om deze unieke cursus te komen volgen. En dat is niet zo vreemd: de afronding van deze vierdaagse cursus betekent voor veel cursisten immers het begin van een nieuw leven.

A.U.B. TIJDIG RESERVEREN
i.v.m. zaalopstelling

IN HET DOCKINGA COLLEGE, RONDWEG WEST 45, DOKKUM
AANVANG 19:30                       ENTREE € 8,-
INFO & RESERVERINGEN: FROUKJE VAN DER ZWAAG
TELEFOON: 0519-297641
E - MAIL:  STWIJZER@STICHTING-WIJZER.NL

 

Lichtengel
terug naar boven