Logo St.Wijzer
Terug naar de verslagen

 

VERSLAG VAN DE LEZING VAN

Baukjen Ploegstra en Joop de Boer

23 januari 2008

THÈTA-DNA HELINGTECHNIEK

Baukjen Ploegstra en Joop de Boer vangen aan met zichzelf voor te stellen en vertellen dat ze gezamenlijk werken onder de naam ThŔta-instituut Nederland.

Joop: Inmiddels werken wij al 15 jaar samen als partners en als therapeuten en goed vier jaar geleden hadden we het gevoel van hee, wij gaan stoppen met onze therapeutische werkzaam-heden. Reden daarvoor was, wij hadden behoorlijk goede resultaten en toch niet 100% resultaat wat wij eigenlijk verwachten. We deden verschillende disciplines waaronder; rouwverwerking, energetisch werk, chakrawerk, kleurentherapie, familieopstellingen, NLP, innerlijk kind werk enz. Toch kwamen cliŰnten bij ons terug en dan blijkt, dan is er dus iets in het systeem wat nog steeds oude patronen, oude pijnstukken weer naar boven haalt. Toen besloten wij te stoppen.

Op het moment dat wij stopten kwam er een telefoontje van een kennis. Een vriendin of zus van deze kennis kon iets nieuws brengen en dat had met Thèta en DNA te maken. In eerste instantie dachten we, het zal wel. Zij vroeg of wij een training voor haar konden organiseren hier in Nederland, ja waarom niet want wij zijn ook een organisatiebureau voor andere mensen die trainingen geven. Dat hebben we gedaan, het was klein, in een huiselijke sfeer met ongeveer 8 mensen. We waren nog niet op de helft van de training en toen hadden wij zoiets van oeh, als dit waar is dan gebeurt er wel heel iets bijzonders. Dan brengt de Bron ons een hele mooie tool, een mooi stukje gereedschap, om te kunnen werken met problemen die mensen hebben. De eerste dag na die training hadden wij een cliënt en vroegen of het goed was of wij de nieuwe techniek die we geleerd hadden mochten toepassen. Dat was goed. Dat ging goed en de cliënt hoefde niet meer terug te komen na die sessie. Inmiddels is deze cliënt bij ons opgeleid tot thèta facilitator en heeft zelf een lopende praktijk. Wij hebben deze techniek doorgezet en binnen een week of zes hadden wij een wachtlijst van 8 weken en dat werd steeds groter en de mensen komen overal vandaan o.a. Dokkum, Brugge, Maastricht, Groningen enz. Het is dus blijkbaar een revolutionaire techniek, een helingtechniek die aanslaat bij de mensen. Wij hebben 96% positief resultaat binnen onze cliëntenwerkzaam-heden. In augustus 2004 besloten wij, om ons te certificeren en te autoriseren zodat wij de techniek door kunnen geven. We hebben toen gekeken waar de grondlegster op dat moment was, een Amerikaanse mevrouw, en op dat moment was zij in Australië om de techniek door te geven. We zijn naar Australië gegaan om daar onze opleiding te doen.

Baukjen; Wat is thèta helingtechniek, hoe werkt het en waar kun je het allemaal op toepassen. Eerst iets over de grondlegster. Het is een Amerikaanse, Vianna Stibal is haar naam. Zij had een praktijk aurareading en healing, ze werkte met mineralen, voedingssupplementen en op een gegeven moment werd er kanker bij haar geconstateerd. Het zat in haar been, het was ook 8 cm gekrompen, ze liep op krukken, ze was net gescheiden en had drie kleine kinderen. Ze dacht, ja ik moet wel in mijn onderhoud blijven voorzien. In Amerika loopt het anders met uitkeringen en ziektekostenverzekeringen en moeten ze gewoon blijven werken. Ze ging op haar krukken elke dag naar haar werk, had ook veel cliënten voor de aurareading en healing en op een gegeven moment ging zij in conclaaf met waarvan zij dacht God, waar zit je, het kan toch niet de bedoeling zijn dat ik nu al dood ga. Ze kreeg ook antwoord en daarna kreeg ze zoveel cliënten bij zich dat zij inzicht kreeg in de DNA, in de chromosomen, in de genen, dat zij zichzelf op een gegeven moment van de kanker kon genezen. Het was een soort van onmiddellijke heling. En dan denken wij natuurlijk, je ziet iets en je doet het. Ik neem aan dat er wel een stukje tijdsverloop tussen heeft gezeten voordat ze dat helemaal voor elkaar had want alles werkt vaak als een proces. Haar been is geheeld, ze is geheeld van de leukemie terwijl ze nog een half jaar te leven had en God, de Bron, hoe je het noemen wilt want het is dus niet een religie, die had gezegd; als je dit geleerd hebt dan wil ik graag dat je er een boek over schrijft en ook aan andere mensen leert. Ze had al heel snel uit de omgeving, andere mensen die kanker hadden, ook therapeuten, die zeiden g˘h, we hoorden dat je zulke goede resultaten hebt op het gebied van kanker, kunnen wij dat ook van jou leren. Zo begon al stiekempjes het onderwijs en sinds 1996 reist ze de hele wereld rond om mensen op te leiden om dit zelf door te geven. En zo kwamen wij er in 2004 ook terecht. We hebben het echt gezien hoor, haar been was helemaal heel, niks korter, ze loopt veel op blote voeten, dus ook echt aantoonbaar voor anderen, geheeld.

Wat is thètatechniek, het woord thèta zegt het al want we hebben de alfa hersengolven en overdag zitten we in de bètagolven, het dagbewustzijn. Het alfa niveau zit al in een meer ontspannen sfeer, zit al in een lagere trilling. Het alfa bewustzijn zit tussen de 8 en 14 trillingen, dat slaat op de hersenfrequentie en wij hebben het over thèta, dat zit nog een stukje lager, tussen 4 en 8 hersentrillingen per seconde. Normaal gesproken is dat de slaapstaat. Dus als we slapen, en we kennen allemaal wel het moment vlak voordat we in slaap vallen, dat je ook voelt dat je zakt, dan zak je dus eigenlijk in die alfa en op het moment dat je slaapt, zit je in die thètastaat. Vianna Stibal heeft ontdekt dat als je heel bewust gebruik maakt, dus je bent wakker en je maakt gebruik van die thèta-hersengolfstaat, dat je in contact komt met de Bron, met het scheppende niveau waar we allemaal onderdeel van zijn. Op dat niveau, daar kun je opdrachten geven tot veranderingen binnen het systeem.

Joop: Als je gewoon simpel ziet naar de mensen over de hele wereld, kun je stellen dat bijna alle mensen vol zitten met overtuigingen en daar is ook helemaal niks mis mee als je er gewoon mee kunt leven en geen last van hebt. Wij ontdekken natuurlijk, zeker in het therapeutische werk, dat mensen met problemen, met thema's, komen waar ze tegenaan lopen in hun leven zodat ze eigenlijk niet meer kunnen functioneren binnen het maatschappelijke, binnen hun privé-gebeuren en komen ze dus eigenlijk op een punt van ja, ik leef wel maar ik ben eigenlijk niet degene wie ik werkelijk wil zijn en wie ik kan zijn binnen het reilen en zeilen van zowel privé als maatschappelijk. Stel dat je een overtuiging hebt in je leven, in je systeem, die je hindert, bv. ik ben niet goed genoeg, die zit opgeslagen in ons DNA structuur. De kunst van een facilitator is om bij die overtuiging te komen en dan door de Bron deze overtuiging uit het systeem weg te laten halen. Nu zijn er vier verschillende niveau's van overtuigingen. De overtuiging ik ben niet goed genoeg kan zitten op het kernniveau, dat speelt in dit leven, in de opvoeding door dingen die je van jongs af aan leert als; nee dat kun je niet, nee dat mag niet, nee afblijven dat is fout. Dat draag je mee in je systeem als een overtuiging dat jij niet goed genoeg bent, dat jij het niet kunt, het zit puur in de opvoeding. We hebben ook een genetisch niveau en wetenschappelijk is aangetoond dat wij genetisch belast zijn met onze voorouders. Het grappige is, de wetenschap heeft ontdekt dat van zeven generaties terug, daar draag ik stukken van, in mij, op genetisch niveau. Ook is ontdekt dat opvoedings-patronen en normen en waarden, die draag ik ook mee van zeven generaties terug. Als ik zeven generaties neem, spreken over ±200 jaar. Ik ben in Nederland geboren en mijn voorouders hebben twee wereldoorlogen meegemaakt, die hebben de technologische revolutie meegemaakt, ze hebben armoede meegemaakt, ze hebben kou meegemaakt, dat draag ik in mijn systeem mee. Binnen dat stukje armoede bewustzijn dat kon ik merken vooral met Baukjen want zij is geboren op een boerderij en hadden altijd genoeg te eten en bij mij thuis was niet genoeg te eten. Ons handelsgedrag daarin ten aanzien van armoede was het tegenovergestelde. Totdat wij met deze techniek in aanraking kwamen, die programmering van armoede bewustzijn die in mijn systeem was, meegenomen vanuit mijn voorouders, dat hebben we door de Bron laten weghalen. En nu lekker stromen want overvloed is ook voor mij namelijk.
Dan is er nog het derde niveau, dat is het zogenaamde historische niveau, dat zit in het collectief. Het collectief van Dokkum is bv. anders dan van Franeker of Harlingen. Als je een stapje terug gaat, het gezin waar wij vandaan komen, ieder gezin heeft zijn eigen collectiefje, eigen normen, eigen waarden, eigen opvattingen. Dan heb je het dorp, stad collectief, provincie collectief, het landscollectief, het europa collectief als werelddeel en je hebt ook nog het wereld collectief. Daar zitten allemaal normen, waarden en blokkerende over-tuigingen. Middels dit historisch niveau kun je ook bij die overtuigingen terecht komen. Dan hebben we nog het vierde niveau van overtuigingen en dat is het zogenaamde zielsniveau. We gaan er van uit dat we een wezen zijn die ziel en geest is. De ziel draagt bepaalde stukken qua overtuiging in zich mee. Stel dat een ziel iets overkomen is, jullie kennen vast wel de uitdrukking zielepijn, dan is ons als wezen iets overkomen, dat de ziel zo'n inprenting heeft gehad van diepe pijn en verdriet en dat je dat met je meedraagt, ook bij dat stuk kunnen we met deze techniek komen en de Bron vragen dat stuk eruit te halen. Dat zijn de vier verschillende niveau's waar de blokkerende overtuigingen aanwezig kunnen zijn.

Baukjen: Wij hebben allemaal een pijnappelklier of epifyse en alles wat wij meemaken van leven tot leven tot leven wordt daarin opgeslagen en dat wordt dan ook zo overgedragen naar onze cellen. Nu kan het ook zo zijn dat bepaalde stukken ontbreken omdat we dat niet meegekregen hebben in de opvoeding. Stel dat je een kind bent wat opgroeit tussen ruziënde ouders, altijd ruzie, spanning. De ouders zijn het rolmodel voor het kind en brengt de ruzie enzovoort, onveiligheid teweeg bij het kind. Wanneer je niet weet hoe het voelt om veilig te zijn, bij de ouders in het gezin dan wordt het ook een gewoonte. Wij merken het ook bij cliënten, dat als iemand één keer gewend is aan spanning dat het altijd weer die spanning opzoekt omdat het systeem niet weet hoe te leven zonder die spanning. Dus ook de ontbrekende gevoelens, wij noemen dat de referentiepunten, een ontbrekend gevoel kan ge´nstalleerd worden middels deze techniek. Dat iemand weet hoe het voelt om veilig te zijn of dat iemand weet hoe het voelt zonder zich ellendig te voelen, of zonder depressie te leven. Kennen jullie de film "What the bleep do we know". Er is een scène waarin de indianen op het strand lopen en op een gegeven moment komt er in de golven een schip aan, zij hadden geen referentie op een schip of hoe dat er maar uit zou zien, en ook al kwam dat schip eraan, ze namen het niet waar en zagen ze gewoon die golven zoals het altijd was. Dat is dus ook in ons systeem, we nemen soms sommige dingen niet waar, ook in de wereld om ons heen omdat we daar geen gevoel op kennen. Met de thètatechniek kun je alle ontbrekende gevoelens ook installeren, dat is een wonderbaarlijke ontdekking binnen de thètatechniek.

Joop: Als voorbeeld, wij hebben een baby gehad waarvan beide ouders zwaar drugsverslaafd waren, het kindje was al afgekickt in het ziekenhuis alleen had het de spanning helemaal in het lijfje, het kon ook 's nachts niet slapen en huilde veel. In het systeem van dat kindje zat geen referentiepunt van rust en ontspanning. Middels de thèta is Baukjen vijf minuten bezig geweest en het ging goed, vanaf dat moment kon het kindje slapen en wist het wat rust en ont-spanning was.

Baukjen: U weet dat de cellen in ons lichaam zich iedere keer vernieuwen. De maag bv.die vernieuwt zich iedere drie weken, onze huid vernieuwt zich om de zoveel tijd, onze botten zijn elk jaar weer vernieuwt. Toch als iemand een hernia heeft, een whiplash, komt dat iedere keer terug, en hoe komt dat dan? Omdat in het systeem een inprenting zit van, kijk daar zit de pijn en daar en daar zit de pijn. Die pijn wordt weer mee gecreëerd want dat zit in het celherinneringsgeheugen van bv. die botten. Iemand die bv. een maagzweer heeft, ook al vernieuwt de maag zich iedere drie weken, die maag weet precies in die blauwdruk, kijk daar zit het zweertje, die moet weer helemaal mee. Totdat die maagzweer of hernia wordt opgelost. Dan zie je ook met verloop van tijd dat het zich kan herstellen. Als voorbeeld, een cliënt had darmproblemen, ze had een enorme darmafsluiting, niet prettig, ze kon eigenlijk niet weg en ze had veel zorgen. Ze kwam in het ziekenhuis terecht en na wat de scan had uitgewezen moest ze geopereerd worden. Ze kwam voor een sessie en in totaal heb ik tien keer met haar gewerkt en na de eerste sessie kon ze gewoon naar het toilet. Ze wilde het liefst zonder operatie er van af en ik zei, g˘h als het je zou lukken om uitstel te krijgenů.want ze moest al met twee weken onder het mes, als je nou drie maanden uitstel kunt krijgen. Ze kwam weer in het ziekenhuis voor haar afspraak en toen was haar behandelend arts weg en was er een vervanger. Deze vervanger wilde zelf ook alles nog een keer bekijken en zei we gaan het even drie maanden uitstellenůdus ze had haar uitstel. Ze heeft daarna nog een aantal sessies gehad, we hebben heel veel thema's uitgewerkt want alle traumatische ervaringen, ook die zij als kind had gehad, de enorme zorg voor haar ouders, dat drukte allemaal in het systeem, dat hebben we uitgewerkt met de thètatechniek en de darmen functioneren weer als vanouds en ze hoefde niet geopereerd te worden. Dat is wat je kunt doen en daarom is er ook tijd voor nodig vanwege de opbouw van de nieuwe cellen. Psychisch, emotioneel, fysiek en energetisch kun je er mee werken.

De DNA is in feite een oergeheugenbank, dat is een databank van wat we allemaal in ons hebben waar alle informatie inzit van alles wat wij ooit beleefd hebben. Zowel de positieve als de minder positieve zaken. Wie van u heeft het gevoel of idee van ja, we hebben vorige levens? Met deze techniek kunnen we tot aan de oorsprong, dus tot iemand z'n eerste incarnatie. Als daar een trauma is geweest en als het speelt in dit leven dan kunnen we daar bij komen. In de loop der eeuwen hebben wij een terugval gehad in bewustzijn. We hebben heel lang gefunctioneerd op 12 DNA strengen en die DNA strengen die liggen ook gewoon allemaal in ons hele systeem waarvan er 2 altijd actief zijn en werken. Wat doen we nu met een DNA activering, de slapende strengen worden als het ware weer geactiveerd, er wordt niks toegevoegd want ze lagen er al, ze werkten alleen niet helemaal bij de meeste mensen. Door die activering komt iemand weer in zijn totale originele blauwdruk. Alle talenten, alle bewustzijn wat ie ooit heeft gehad als wezen komt weer terug. Mensen komen weer terug in hun normale staat van "zijn", wat origineel bij iemand hoort. Daarmee kan iemand ook weer zijn intu´tieve gaven ontwikkelen, eigen talenten, wat eigenlijk vanaf de oorsprong bij die persoon is geweest maar wat gewoon een beetje achterwege is geraakt. Waar wij in de mens-heid ook last van hebben is dat we ons allemaal afgescheiden voelen, van elkaar, van de Bron.
Heel veel mensen hebben wel eens zo iets gehad van; wat doe ik hier, ik voel me anders, het lijkt wel of ik nergens bij hoor, kennen jullie dat gevoel. Als je dat hebt zullen die mensen dat ook snel herkennen binnen de thèta want het Bronbewustzijn, waar we ons weer mee ver-binden, is ons geboorterecht. Dat is het stukje waar we ons dan weer helemaal één voelen en een geheel met elkaar want dat afgescheiden gevoel, dat is gewoon een overtuiging, dat is eigenlijk een stukje pijn wat we allemaal meegenomen hebben van incarnatie tot incarnatie en wat in feite niet bestaat en waar we wel door lijden. Daardoor ontstaat ook het wij en zij, en door te blijven steken in dat wij/zij, blijft die afgescheidenheid ook. Zolang wij het gevoel hebben, het lijkt net alsof ik nergens bij hoor, blijven we dat ook creëren. We creëren onze eigen werkelijkheid, door onze gedachten, door onze overtuigingen, door onze woorden, door ons handelen. We zitten nu in een bewustzijnsverschuiving van de derde dimensie naar de vijfde dimensie, met de hele aarde.

Joop: Om even terug te komen op het DNA. Een Amerikaanse kinderarts ontdekte in het bloed van verschillende kinderen, 4, 6, 8, 12 actieve DNA strengen. Hij is op onderzoek uitgegaan en toen bleek dat kinderen zo geboren worden en er zijn ook kinderen die, met twee strengen geboren, later spontaan steeds meer strengen gaan ontwikkelen. Jullie hebben vast wel gehoord van ADHD kinderen, indigokinderen, nieuwetijdskinderen, dat zijn vaak de kin-deren die meer actieve DNA strengen hebben. Er zijn kinderen geboren die weten elk ant-woord, bv. het verschil weten tussen je bezighouden met het materiële of waar het werkelijk omgaat, liefde. Dit kan veel problemen geven tussen opvoeders en kinderen. Als wij het inzicht durven hebben dat er een verandering plaatsvindt in het bewustzijn, dan kan dat stuk ook plaatsvinden. Met deze techniek kun je elk thema en elk probleem aanpakken en niet wij doen het, wij zijn een tussenschakel tussen het thema en de Bron want de Bron doet het allemaal.

Uit het publiek komt een vraag over wateraders, straling, magnetische velden en de invloed daarvan op jezelf en op je huis.

Baukjen: Het leuke is dat in het systeem ingebracht kan worden dat de straling geen invloed heeft op het lichaam. Het kan ook opgeschoond of er uit getrokken worden en misschien moet dat af en toe eens vaker gebeuren. Als je in een huis komt te wonen waar nare gebeurtenissen zijn geweest, kun je ook dat huis helemaal opschonen van al die ervaringen, van al die energieën.

Een andere vraag: Kunt u ook iets meer zeggen over wat u dan gaat doen om iets dergelijks op te lossen, hoe werkt dat?

Baukjen: Wat wij doen is dat we bewust gebruik maken van de thèta hersengolfstaat. En dat is wat we de mensen in de opleiding leren. Daarmee ben je er natuurlijk niet, in die thètastaat maak je verbinding met het Bronbewustzijn, het éénheidsbewustzijn en aangezien wij allemaal deel van die Bron zijn, zit ook ons eigen creatieve deel, ons eigen medescheppende deel, zit in die Bron en vandaar ook dat wij opdracht kunnen geven dat er iets gewijzigd wordt in een systeem. Dat is ons geboorterecht, wij mogen bewust, qua intentie dingen veranderen die ons blokkeren. De thètastaat is een kosmisch bewustzijn, een staat buiten het aardse bewustzijn en in het kosmische bewustzijn is iemand niet beperkt door het ego, door de projecties of door de oordelen over mensen. Je komt dus in een Bronbewustzijn en als facilitator leer je om je daar op af te stemmen, wat de juiste antwoorden en de juiste energie is voor de persoon waar je mee werkt.

Vraag uit het publiek: Wat is de meerwaarde voor een autist omdat die zo in zijn eigen wereld zit met zijn eigen ding.
Antwoord: Je zou bv. bij zo'n kind kunnen installeren dat hij/zij weet hoe verbinding te maken met de buitenwereld en dat het veilig is om die wereld groter te maken. Daar kan je iemand helemaal in begeleiden. Het is belangrijk dat het kind het ook echt zelf wil en niet tegen heug en meug.

Vraag uit het publiek: Tussen twee levens in sluit je een contract, een soort script met een bepaald doel waarmee je naar de aarde komt om dit en dat te ervaren, grijpen jullie daar met deze techniek dan niet op in.
Antwoord: Ten eerste mogen we weten dat we leven op planeet aarde en we hebben een vrije wil. Dus ook al maken wij daar een scenario, wij zijn hier in staat om andere keuzes te maken en om onze vrije wil te volgen. En waarvoor maken wij een scenario, een script, om bepaalde dingen te leren, om dingen te effenen, geloftes in te lossen, karma af te werken of wat er dan ook maar mag zitten. Wij zitten in een tijd van versneld bewustzijn en op zich is de wet van karma al niet meer van toepassing, de wet van oorzaak en gevolg, hij werkt nog wel omdat wij die overtuiging hebben. Wij zijn wel in staat om dat oorzaak en gevolg om dat sneller te maken en sneller te effenen. Dan gaat alles toch nog via het plan alleen het gaat wat sneller.
Wat beslist noodzakelijk is, is de toestemming van de cliënt, dat hij/zij datgene wat als voorstel op tafel ligt veranderd wil hebben. Als er een nee komt dan gebeurt er niks.

*** PAUZE ***

Vraag: Als deze techniek zich zou uitbreiden dan zijn er in de toekomst steeds minder ziekenhuizen nodig. Alle ziekten kunnen worden genezen, is dit in principe mogelijk.
Antwoord: Ja, maar ik zou niet direct denken dat alle ziekenhuizen weg zijn want er zijn natuurlijk veel meer ziektes en het is ook niet onze bedoeling dat de ziekenhuizen weg gaan. U zult begrijpen dat niet iedereen direct op deze techniek afstormt, wij zijn ook vaak de laatste in de rij. Mensen gaan toch gewoon eerst naar de arts en wij houden zelf ook verbind-ing met huisartsen. Het is ook meer onze doelstelling om samen te werken met de zieken-huizen, dat willen ook graag, en wie weet komt dat er in de toekomst van..Deepak Chopra bijvoorbeeld is ook een regulier arts en die ook met de kwantumfysica werkt. Thètaheling is ook een vorm van kwantumfysica.

Vraag: Hoe is de ervaring bij bv. kanker? Veel mensen zouden kunnen genezen.
Antwoord: De ervaring hiermee is als mensen bereid zijn het proces in te gaan, zelf de verantwoording daarvoor willen nemen, dat een heleboel mensen daarvan genezen en er zijn ook gevallen bekend dat iemand helemaal vrede krijgt met het ziekteproces en dat er toch een zielswens is om dat zuiveringsproces op die manier te doorleven. Dat iemand overgaat maar wel met vrede in het hart. Vaak is het ook een louteringsproces van historische stukken, vorige levens en wil men dat beleven als een louteringsproces. De intentie, de motivatie van iemand, en op een gegeven moment kom je ook bij die scenario's terecht en als het iemand zijn wens is om dat te beleven en heeft er vrede mee, dan laten we dat ook, het gaat er niet om wat wij willen.

Vraag: Kun je ook ziektes voorkomen? Waarschijnlijk wel door blokkades op te lossen maar soms weet je deze blokkades niet en kun je hier pas iets mee doen als je ziek wordt.
Antwoord: Dat klopt. Binnen onze praktijk hebben wij heel veel mensen met psycho-emotionele klachten, wat zich dus nog niet manifesteert als iets fysieks en dat kan allemaal opgeheven worden. Voorkomen kan dus ook.

Vraag: Heeft uw techniek overeenkomsten met de werking van de Kwan Yin energie. Kwan Yin is een verrezen meester, die werkt ook heel erg op het DNA, vijfde dimensie, ultraviolette licht.
Antwoord: Met de thètatechniek ga je hier aan voorbij, je gaat naar de Bron toe en je verbind je daarmee en zegt tegen de Bron; wat er moet gebeuren weet ik niet, laat het me maar waarnemen en dan bepaalt de Bron of zo'n verheven meester ingezet gaat worden, nee of ja. In die zin is er een overeenkomst. Met de thètatechniek gaan we naar het DNA structuur, de informatie van de DNA structuur waar de blokkering ligt, de botsing. De disharmonie van de informatie wordt opgeheven. En wie daar bij nodig is, is in eerste instantie de Bron. Meestal doet de Bron het zelf en soms is er een verheven meester nodig.

Vraag: Is er behalve het aardecollectie ook niet een heelalcollectief in de mens, dus een nog dieper niveau.
Antwoord: Alle niveau's die er bestaan vallen onder de vier behandelniveau's, het heelal en wereldcollectief en van andere dimensies dat valt allemaal onder het historisch, vorige leven niveau, dat omslaat dan alles.

Vraag: Wat als een mens gekozen heeft voor een handicap zoals onbegrepen zijn, wordt je dan gelukkiger als het verholpen wordt of is het de bedoeling dat mensen hierdoor juist met deze bewustzijnstechnieken bezig gaan.
Antwoord: Wij hebben het meegemaakt met een moeder/kind relatie. Het kind kwam door omstandigheden in een rolstoel terecht. De moeder dacht wat heeft dit kind me te vertellen, wat heeft deze situatie ons tweeën te vertellen en wat voor een stuk halen wij hier uit om bewust te worden. Daar is een bewustzijnsproces in gang gezet en door dat proces gaat het kind vooruit, ze kon niet meer spreken en ze kan weer bepaalde woordjes zeggen, ook kan ze zich weer wat bewegen want dat kon ze ook niet meer en gaat ze weer naar school, naar het speciaal onderwijs. Dus ja, wat voor afspraken hebben wezens met elkaar, wat willen wij elkaar vertellen, in welk stuk dienen wij elkaar, vanuit welke liefde doen wij dit voor elkaar.

Vraag: Als kinderen steeds meer werkende DNA strengen hebben worden ze dan ook veel gevoeliger, dat ze nog meer open staan voor allerlei invloeden, ik bedoel dan ook de negatieve invloeden die ze kunnen ervaren.
Antwoord: Als hun talenten ook weer open gaan dan weten ze ook heel goed met de negatieve om te gaan. Die gevoelige kinderen hebben ons iets te vertellen, als wij maar durven open te staan. Als wij uit de zogenaamde verzekeringen durven te stappen, de zekerheden van de maatschappelijke stukken, dus meer open durven te zijn, meer in ons gevoel, meer in ons hart dan zullen we zien dat we andere zekerheden krijgen die onze maatschappij dragen naar, wat veel beschreven is, naar de hemel op aarde. En we zitten er heel dichtbij.

Vraag: Mensen met een orgaandonatie moeten medicijnen slikken om afstoting te voorkomen en dat heeft ook te maken met de trillingsfrequentie van het ene lichaam en het andere. Is daar met deze techniek ook iets aan te doen.
Antwoord: Ja, het betreffende orgaan kan opgeschoond worden want die draagt het DNA van iemand anders. Met een orgaandonatie krijgt de persoon die het orgaan ontvangt dus ook in principe materiaal met overtuigingen van een ander persoon. We hebben het zelf meegemaakt met iemand die had heel vaak bloed van iemand anders gehad en er zat sinds de ziekte, waar-door het bloed nodig was, bij deze persoon altijd de neiging naar wat depressief zijn, wat zwaarder, niet meer zoveel vreugde. Wij kwamen daar op een gegeven moment bij en bleek dat er in het bloed nog gevoelens en patronen van de donor zaten. Dat hebben we kunnen opschonen en het gaat een stuk beter. Deze persoon leeft in ongelooflijk veel vreugde terwijl de diagnose was gesteld; als je de 50 haalt dan mag je blij zijn, hij is inmiddels al tegen de 60.

Vraag: Stel een persoon die niet open staat voor uw techniek maar die wel het één en ander heeft en komt bij u bv. op advies van iemand anders, gaat het dan ook werken?
Antwoord; Nee. Zoals eerder gezegd het is een bewustwordingstechniek, maar mensen die voelen van g˘h ik wil anders, er is iets anders, ik wil anders leven en ik heb het gevoel dat het anders kan, motivatie, zelfverantwoordelijkheid, ja. Veel mensen zijn ook nog niet klaar voor deze techniek

De lezing wordt afgesloten met een kleine demonstratie.

terug naar boven