Terug naar het archief

Wilt u in het vervolg de nieuwsbrief als eerste lezen ? Schrijf u in voor het ontvangen van de nieuwsbrief via e-mail: nieuwsbrief inschrijf pagina.

 

N i e u w s b r i e f

4e jaargang, nummer 1, september 2006
Info; Froukje van der Zwaag 0519-297641

Lieve mensen,

Deze keer wil ik graag beginnen met een verhaaltje:
Een koning wandelde in zijn tuin en trof daar verdorrende en wegkwijnende bomen, struiken en bloemen aan. De eik zei dat hij doodging omdat hij niet zo hoog kon worden als de pijnboom. Toen de koning zich naar de pijnboom keerde, bleek die er helemaal triest bij te staan omdat hij geen druiven kon dragen zoals de wijnstok. En de wijnstok was ellendig omdat hij niet kon bloeien als een roos.
Maar ineens zag de koning het viooltje bloeien en er heerlijk fris bij staan. Op zijn vraag 'hť viooltje, waarom zie jij er zo vrolijk uit?' kreeg hij dit antwoord:`Ik ging ervan uit dat u mij geplant heeft omdat u viooltjes wilde. Als u een eik had gewild, een wijnstok of een roos, had u die wel geplant. Ik kan alleen maar zijn wat ik ben en ik doe dat zo goed als ik kan.'

Het vijfde jaar van de stichting staat voor de deur en wij hopen op weer een mooi seizoen. Bij de groep vrijwilligers begroeten wij van harte Froukje Couperus en Rika de Vries: welkom dames, op een fijne samenwerking!

Verder nog een voorproefje van ons programma tot en met januari 2007:

  • Spiegel jezelf in de verhalen van Willem de Ridder en zie hoe jij in het leven staat.
  • Peter Toonen laat zien wat er op 21 december 2012 astronomisch gebeurt en behandelt de vraag: wat is ieders persoonlijke rol in dit grote verhaal van de transformatie?
  • Ontmoet KomPassie, het reisbureau voor je innerlijke reis. Ze willen jou het gereed-schap geven om elke dag meer te leven zoals jij dat wilt.
  • Hans de Waard heeft de 'Jassentechniek' ontwikkeld, zodat wij ons vrij kunnen maken van alle belastende en beperkende invloeden uit ons verleden. Bevrijd van deze 'jassen' kunnen we zien wie we echt zijn.

Wat zou de wereld toch mooi zijn als we allemaal zo zouden stralen als dat viooltje in de tuin!

Wij zien u graag bij de lezingen.

Brit Janssen

Als er licht is in de ziel...

Als er licht is in de ziel,
zal er schoonheid zijn in de mens.
Als er schoonheid is in de mens,
zal er harmonie zijn in het huis.
Als er harmonie is in het huis,
zal er rust zijn in het land.
Als er rust is in het land,
zal er vrede zijn op aarde.

Chinees gezegde

Het komende halfjaar kunnen wij u weer een gevarieerd programma aanbieden. Wij zijn er blij mee en hopen u ook, zodat we u weer bij de lezingen mogen begroeten. Verder in de nieuwsbrief staat een korte samenvatting van de lezingen tot en met januari 2007.

Graag willen wij u nogmaals verzoeken om altijd van tevoren te reserveren. Op die manier kunnen wij de juiste zaal kiezen en bent u verzekerd van een zitplaats.

  • Reserveringen graag bij Froukje van der Zwaag, tel. 0519 - 29 76 41 of per Email: stwijzer@stichting-wijzer.nl Info Website: www.stichting-wijzer.nl
  • De entreekaarten kosten 7,50 en voor donateurs 5,50 per persoon.
  • Aanvang van de lezingen is 19.30 uur.
  • Locatie: De IJsherberg in Dokkum, Harddraverspark 1
  • Voor ideeŽn en suggesties staat er bij de lezingen een ideeŽnbus op de foldertafel
  • Het is ook mogelijk de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.stichting-wijzer.nl

Als u onze activiteiten waardeert en ons graag wilt steunen, dan kunt u donateur worden voor 25,- per persoon of voor 42,50 per gezin per jaar. Als donateur krijgt u per persoon 2,- korting op de toegangsprijs.

Opgave hiervoor graag schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op te sturen naar Fokje Wedzinga, J.G.M. Demesstraat 6, 9103 NC Dokkum.

Donateurschapbon

Het programma van de Stichting WIJZER voor de lezingen t/m mei 2006

woensdag spreker thema

27 septemberWillem de RidderSpiegelogie
25 oktoberPeter Toonen2012 Het einde van de gestolen tijd
22 novemberKomPassieHelende klankreis
24 januariHans de WaardJassentechniek

Voor meer informatie over de lezingen verwijzen wij u naar het programma op deze site.

Klik hier of op het PDF icoon om de nieuwsbrief te downloaden als PDF file. Deze PDF file is vooral handig als u de nieuwsbrief wilt uitprinten, omdat PDF als standaard is geaccepteerd wordt dit door iedere printer goed afgedrukt. download de nieuwsbrief