Logo St. Wijzer
Terug naar het archief

Deze regel is opgenomen omdat de internet explorer de pagina niet goed weergeeft als de tabel niet helemaal is gevuld
klik voor meer info hier klik op de blauwe vlinder voor meer informatie over de lezing

 

PROGRAMMA - 2005/2006 - LEZINGEN

Dit is het programma van een vorig seizoen. Klik hier om naar het programma van het huidige seizoen te gaan.

28 SEPT klik hier voor meer info over de lezing Daan Akkerman - "Ondergang en herrijzenis van Atlantis, een mysterie?"

"Ondergang en herrijzenis van Atlantis, een mysterie?"

Dit boeiende thema verhaalt over de ontstaansperiode en de ondergang van Atlantis en in het nieuwe tijdperk, "Aquarius", over de herrijzenis van Atlantis. Daan Akkerman heeft als medium samen met het Esoterisch Genootschap van de Kring van Verbondenen, in vele trancesessies honderden vragen gesteld over Atlantis. 26.000 jaar geleden ging Atlantis ten onder. Dit kosmische jaar, van 26.000 aardse jaren, wordt nu afgesloten. We staan aan het begin van het Aquariustijdperk, een tijdperk van vrijheid, gelijkheid en broederschap, van liefde en wijsheid. Door de lichtwezens van de Witte Broederschap en de Meester Lanto zijn er zoveel diepgaande antwoorden gegeven, dat we met recht kunnen zeggen dat deze lezing een diep en verhelderend inzicht geeft op de ondergang en herrijzenis van Atlantis. Wij raden u zeker aan deze speciale lezing te bezoeken.
Daan Akkerman (1957) uit Westerlee, Groningen, is paragnost, hypnotherapeut, homeopaat en auroloog en heeft een praktijk voor alternatieve en spirituele geneeswijzen. Als kind was Daan reeds paranormaal begaafd en heeft dit uit kunnen werken tot een functioneren als alternatief/spiritueel therapeut en trancemedium.

26 OKT klik hier voor meer info over de lezing Marian van den Beuken * - "Hooggevoeligheid is een gave"

"Hooggevoeligheid is een gave"

Ieder mens is gevoelig. Die gevoeligheid wordt vaak beschouwd als zwakte. Mensen die extreem gevoelig zijn voor drukte, geluid, stress en emoties van anderen, weten daar alles van. Als je die gevoeligheid echter accepteert, respecteert en beschermt, kun je haar leren hanteren als een verfijnd instrument. Dan blijkt er in het kwetsbare een kostbare kracht te schuilen: de kracht van je eigen natuur. Een op de vijf mensen is hooggevoelig. Een op de vijf mensen heeft speciale antennes om subtiele signalen en prikkels uit hun omgeving te registreren. Het is een gave waardoor zij meer en intenser waarnemen dan anderen, gevaren eerder signaleren, eerder voelen waar iets niet klopt, sneller weten waar mensen in hun omgeving behoefte aan hebben Zij hebben een zeer sterke intuïtie waardoor zij snel bepaalde kennis verwerven waar anderen langdurig naar moeten zoeken. Deze gave is voor henzelf, voor hun omgeving en voor de maatschappij van onschatbaar belang.
Marian van den Beuken is schrijver, coach en bewustzijnstrainer. Ze kent hooggevoeligheid vanuit haar eigen ervaring en vanuit haar werk. Ze geeft een nieuwsbrief over dit onderwerp uit op internet en schreef de succesvolle ankertjes: Hooggevoeligheid als uitdaging en Hooggevoeligheid als levenskunst. Hooggevoeligheid als kracht is in het voorjaar van 2005 verschenen. Meer informatie op www.gevoeligheidalskracht.nl.

23 NOV klik hier voor meer info over de lezing Lenne Gieles - "De Thuisreis"

"De Thuisreis"

Soms komt ineens het besef op dat je dichterbij jezelf wilt komen. Op dat moment ontstaat er in jou een groeiend verlangen om jezelf volledig te ontvouwen. Om zó dichtbij je ware natuur te zijn, dat je kunt ervaren dat JIJ het bent. Als je aan dit verlangen gehoor geeft en haar - met aandacht - gaat volgen, zal er een nieuw soort geluk in je opstaan. Dat is niet het gebruikelijke geluk dat tijdelijk is en dat zich afwisselt met teleurstelling, verdriet en pijn - nee, het is een diepe, constante en intieme vreugde die dichtbij jezelf staat en die niet afhankelijk is van omstandigheden in de buitenwereld. Het is verbonden met weten wie je bent. Als je hier contact mee maakt, wordt duidelijk dat het een innerlijk keuzemoment is om je te richten op dat wat je bent. Dan komt er direct een antwoord van binnenuit: een voelbare aanwezigheid, een dragende energie die je volledig doorstroomt als leven. Dat is Thuis-Zijn. In haar lezing over De Thuisreis zal Lenne ingaan op: de terugkeer en het draaipunt, de thuisreis zelf en het thuis-zijn. Er worden poorten aangereikt die de toehoorder niet alleen dichterbij zichzelf kunnen brengen, maar ook bij het volle potentieel van zijn of haar ziel. Zij gebruikt hierbij de methode van 'het direct ervaren', die je door de lagen van afweer heen, bij je essentie kan brengen. Dit proces gaat gepaard met het één voor één loslaten van allerhande illusies en identificaties. Het is niet een éénmalig ontwaken, maar een niet eindigend proces omdat je niet dichterbij 'iets' komt, maar dichterbij 'niet-iets'. Het 'niet-iets' zal zich langzaam maar zeker ontvouwen wanneer je stopt met het eenzijdig gericht zijn op 'iets'. Het is het bewustzijn zelf, een veld van nieuwe mogelijkheden dat zich voor je zal openen.
Lenne Gieles: sinds 1985 werkt zij met het doorgeven van spirituele inzichten en het opleiden van studenten aan de Academie voor Transformatiewerk in Havelte. Zij ontwikkelde een eigen methode, die voor gebruik in de opleiding is vastgelegd in de Handleiding voor Essentie-Coaching. Essentie-Coaching is een eenvoudige en krachtige weg naar het direct ervaren van het innerlijke Zelf. Het is een methode om op subtiel niveau te kunnen werken met dat wat zichzelf ontvouwt nog voordat het zichtbaar is of zich gemanifesteerd heeft. Op deze manier kan het inwonend gewaarzijn bij de ander gewekt worden, zodat deze van binnenuit tot 'weten' komt. Lenne is mede-oprichtster van de Academie voor Transformatiewerk en aangesloten bij de RING (A-lid). Behalve een privé praktijk, geeft zij spirituele verdiepingsdagen onder de titel: De Thuisreis en bied ze een jaartraining aan in Essentie-Coaching voor therapeuten. Daarnaast geeft zij supervisie aan individuele personen en kleine groepen.

25 JAN klik hier voor meer info over de lezing Roelof Tichelaar - "Omgang met Gods Geestenwereld"

"Omgang met Gods Geestenwereld"

We leven in een tijd waarin er weer meer ruimte ontstaat voor de verbinding met de geestelijke wereld. Dit is iets wat altijd al bij het oorspronkelijke christendom heeft gehoord, maar wat door het verharde verstandsdenken door de eeuwen heen aan ruimte heeft moeten inboeten. Johannes Greber (1876-1944), een Rooms-Katholieke priester, mocht - geleid en geïnspireerd door de geestelijke wereld - de oorspronkelijke spirituele boodschap die Christus ons gebracht heeft, weer aan het licht brengen. Nog steeds is zijn boek 'Omgang met Gods geestenwereld' uiterst actueel. Roelof Tichelaar kreeg vanuit de geestelijke wereld de opdracht om dit belangrijke werk van Greber op een nieuwe manier, aan onze tijd en aan de huidige ontwikkeling aangepast, onder de aandacht te brengen. In deze lezing vertelt Roelof Tichelaar zowel over de ervaringen van Greber en over diens vertaling van het Nieuwe Testament, als over zijn eigen ervaringen met de geestelijke wereld. Het zijn deze persoonlijke ervaringen die de bevestiging zijn van een visioen uit 1988.
Roelof Tichelaar voert een praktijk voor geestelijke bewustwording, levensvragen en bevrijding, is auteur en hoofdredacteur van het kwartaalblad voor spirituele bewustwording 'Verwachting' en geeft lezingen over christelijke spiritualiteit. (voormeer informatie op het internet, zie: www.roeloftichelaar.nl)

22 FEBR klik hier voor meer info over de lezing Klaas van Urk - "Zoektocht naar de heilige graal en de ark van het verbond"

"Zoektocht naar de heilige graal en de ark van het verbond"

Twaalf jaar geleden stapten twee broers in de auto en reden richting Zuid-Frankrijk. Het betrof hier geen gewoon vakantie uitstapje, want in hun bagage bevond zich een schatkaart die zij hadden geconstrueerd uit de cryptische informatie afkomstig van een geheime organisatie die zichzelf "Priorij van Sion" noemde. Het was dezelfde geheime organisatie die in de latere bestseller "De Da Vinci Code" zou worden beschreven als: De Hoeder van de Heilige Graal. Op dat moment hadden de broers echter nog geen flauw benul waar naar ze op zoek waren. Zij lieten zich slechts leiden door de aanwijzingen op de kaart en die verwezen naar een specifieke locatie bij het Zuid Franse dorp Alet-les-Bains. Op de plek aangekomen, bleken die aanwijzingen tot in het kleinste detail te kloppen. De broers troffen er precies aan wat de schatkaart hen had voorspeld. Vanaf dat moment konden ze een spoor volgen en dat spoor leidde langs vreemde graven met mysterieuze opschriften, ruïnes van middeleeuwse kastelen en onderaardse crypten. Langzaam maar zeker, beetje bij beetje, werd een verhaal zichtbaar. Een ongelooflijk verhaal met onverwachte wendingen.
"Het mysterie van Rennes-le-Château"; Klaas vertelt in zijn lezing over een mysterieuze vondst ruim honderd jaar geleden in de kerk van dit Zuid Franse bergdorp. Sindsdien houdt die vondst vele onderzoekers bezig: had deze ontdekking iets te maken met de vindplaats van de Heilige Graal of de Ark van het Verbond? De lezing is het resultaat van een tien jaar durend onderzoek naar dit mysterie. De pastoor van Rennes-le-Château zou aan het einde van de 19e eeuw gecodeerde Latijnse geschriften hebben ontdekt die de sleutel zouden zijn tot "een groot geheim", zo beweren de deskundigen tot op de dag van vandaag. Over de aard van dit geheim is veel gespeculeerd en zijn de meningen verdeeld. Het betreft in ieder geval een geheimzinnige zaak die de pastoor veel geld heeft opgeleverd. Wat stond er in die geschriften? Klaas heeft tijdens zijn onderzoek een aantal documenten en merkwaardige grafschriften met elkaar in verband gebracht en kwam tot de ontdekking dat ze tezamen de bewuste "schatkaart" vormden. Het spoor leidde uiteindelijk naar een geheimzinnige ruïne. Deze ontdekking zou de aanleiding zijn tot een fascinerende en avontuurlijke zoektocht naar de verborgenheden van onze westerse geschiedenis. Een belangrijke rol bleek weggelegd voor de Tempeliers, een ridderorde op de Tempelberg van Jeruzalem maar die ook vele bezittingen in het zuiden van Frankrijk had. Op boeiende wijze neemt Klaas de toehoorder mee op een zoektocht die van Jeruzalem via Ethiopië naar Frankrijk gaat, op zoek naar het geheim van Rennes-le-Château.
-Welk geheim vond de pastoor meer dan honderd jaar geleden in zijn kerk?
-Wat heeft de ontdekking door Klaas van een oud fort in de buurt van het dorpje voor betekenis?
-Wat trof Klaas aan in een diepe schacht die door onbekenden zorgvuldig was verborgen?
-Welk geheim werd verborgen gehouden in een mysterieuze kelder?
-Waar bevindt zich de toegang van een geheime crypte?

22 MRT klik hier voor meer info over de lezing Hans Stolp - "De genezende kracht van vergeving"

"De genezende kracht van vergeving"

In deze tijd komt veel oud karma tot ontlading. Dat maakt het noodzakelijk dat wij leren elkaar te vergeven en tot verzoening met elkaar te komen, voordat het nieuwe gouden tijdperk van de vrede kan aanbreken. Steeds duidelijker komt het kwaad in onze tijd immers voor ons te staan: zó onverhuld, dat wij er niet meer onderuit kunnen en eindelijk de confrontatie met het kwaad wel moeten aangaan.Vergeven heeft altijd twee aspecten: je moet de ander vergeven, en je moet jezelf leren vergeven. Om te kunnen vergeven moet je bereid zijn de weg van transformatie te gaan: alleen wanneer je alle pijn en woede doorleeft en loslaat die de ander je aangedaan heeft, kun je vergeven. Zo niet, dan wordt vergeven verdringen - en verdringen líjkt wel op vergeven, maar is dat bepaald niet, integendeel. Om te kunnen vergeven moeten wij leren de ander aan te zien vanuit ons hóger ik, en níet vanuit ons lager ik. Ons hoger ik ziet het goede in de ander, ons lager ik (ons ego dus) bijt zich daarentegen vast in het donker van de ander. Hoe meer ik dus leer leven vanuit mijn hoger ik, hoe makkelijker ik vergeven kan. Daarmee wordt duidelijk dat het leren vergeven in wezen het gaan van de inwijdingsweg van ons vergt. Want alleen langs die weg leer ik mij te verbinden met mijn hoger ik.
Hans Stolp (1942) is pastor en auteur. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Behalve theologie bestudeerde hij later de psychologie van G.C.Jung en maakte hij een studie van het esoterische christendom. Hij schreef inmiddels zo'n dertig boeken, waaronder kinderboeken, dichtbundels en verhalende boeken. Ook begon hij een reeks boeken die gewijd zijn aan de esoterische, christelijke traditie. Deze boeken, 'Jezus van Nazareth' en 'Johannes de Ingewijde', kregen als ondertitel 'Esoterisch Bijbellezen' mee. Na zijn studie werd hij docent in het middelbaar onderwijs, waar hij geschiedenis, maatschappijleer en godsdienst doceerde. Daarnaast was hij schooldecaan. In 1978 werd hij ziekenhuispastor van het AZG in Groningen. Over zijn werk daar met zieke en stervende kinderen publiceerde hij de boeken 'Als de dood vroeg komt' en 'De gouden vogel'. Dit laatste boek, een kinderboek, werd in vele talen vertaald. In deze boeken vertelt hij over de eigen taal, de symbooltaal, waarin (zieke) kinderen spreken over de ingrijpende vragen van leven en dood. In 1987 werd hij benoemd tot radiopastor van de Ikon. In de jaren dat hij bij de Ikon werkte, publiceerde hij diverse boeken over het Nieuwe Tijdsdenken, zoals het boek 'Dichterbij dan ooit..., over verlichtende ervaringen', dat nog steeds verkrijgbaar is. Hij noemt het Nieuwe Tijdsdenken de derde weg in het geloof, naast die van de orthodoxie en die van de moderne theologie. Begin 1994 legde hij zijn werk als radiopastor neer. Sinds die tijd geeft hij cursussen en lezingen over thema's die samenhangen met het Nieuwe Tijdsdenken en de esoterische traditie van het christendom, o.a. voor de stichting De Heraut.

26 APR klik hier voor meer info over de lezing Dick Nicolai - "De kosmische tijd"

"De kosmische tijd"

De tijd gaat voorbij zong Liselore Gerritsen. Inderdaad de tijd staat niet stil. Maar over wat voor tijd hebben we het eigenlijk. In onze westerse wereld is de tijd gevangen in een kalender of klok. Sinds de Romeinen is de klok de tijdsmaat geworden en de dagen en maanden zijn gevat in een kalender, waar flink gestoeid wordt met een onevenredige verdeling van dagen over de maanden. Want een keizer als Julius moet toch minstens 31 dagen hebben, dan kan augustus niet achterblijven. Februari moet dan maar inleveren en levert elke vier jaar de extra joker. En nog steeds sluit het jaar niet. Kalender in het Latijn betekent zoveel als belasting betalen, het is een maat, die een praktisch nut heeft en heeft een driedimensioneel lineair karakter. De maya's en andere natuurvolken hadden een ander weten van tijd, vierdimensioneel, de tijdloze tijd vervat in immer terugkerende kosmische ritmen in samenhang met de maan bv. Een jaar bestaat hier uit 13 manen, met elk jaar één dag buiten de tijd, zodat elk jaar op 26 juli als de zon, de aarde en sirius op één lijn staan het nieuwe jaar begint. In de astrologie zien we deze kosmische tijd uitgedrukt in cycli. De eerste tijd valt onder Chronos/Saturnus en is gerelateerd aan de tijd als constructie, waarbinnen het leven zich afspeelt van alle dag. Saturnus, ook wel satan is hier de vorm, waarin wij gevangen zitten. Elke morgen die wekker, die om zeven uur afgaat. Saturnus zegt: Dit is de werkelijkheid, jij bent dit. In de andere tijd ervaar je de tijdloze tijd, de cyclische tijd, het metrum in het Grieks. Hier heb je de ervaring. Metrum betekent baarmoeder, symbool van het innerlijk ritme, die synchroon loopt met de bewegingen van de planeten en sterrenstelsels om ons heen. Deze tijd is in jezelf, de andere is buiten jezelf. Zoals wij mensen een afspiegeling zijn van de kosmos in vorm en beweging. Uiterlijk in vorm afgescheiden, innerlijk eeuwig verbonden. In de lezing wil Dick u uitnodigen om aan de hand van astrologische kennis en ervaringen, die hij heeft opgedaan in 30 jaar praktijk, het kontakt met uw tijdloze zelf weer nieuw leven in te blazen.
Dick Nicolai is natuurarts/astroloog en voert een praktijk in Heerenveen met Jelle Veeman.

24 MEI klik hier voor meer info over de lezing Gerrit Jansen - "Numerologie"

"Numerologie"

Numerologie is de kennis van de vibraties/trillingen die rond getallen/cijfers hangen en werd reeds eeuwen geleden door grote wijsgeren (o.a. Pythagoras) toegepast. Ieder getal heeft zijn eigen vibratie en daarmee zijn eigen speciale kenmerken. Voor de numerologie is de geboortedatum en de volledige geboortenaam belangrijk. Niemand krijgt zomaar een naam en wordt toevallig op een bepaalde datum geboren. Een numeroloog kan op basis van de geboortedatum de opdracht van iemand in dit leven aanreiken. De naam geeft kenmerken hoe je deze opdracht kunt vervullen, hiervoor krijgt iedere letter eerst een cijfer, A = 1, B = 2 enz. Ieder cijfer heeft z'n eigen betekenis. Overal waar dus een getal/cijfer in zit is numerologisch te verklaren, huisnummer, telefoonnummer, schoenmaat enz. Tijdens de lezing zal Gerrit u op een praktische wijze inzicht geven. Het zou handig zijn wanneer u pen en papier meeneemt om zelf mee te cijferen.
Gerrit Jansen is spiritueel numeroloog en is in 1995 met zijn praktijk gestart. Hij geeft naast de lezingen, consulten en workshops.

A.U.B. TIJDIG RESERVEREN

IN DE IJSHERBERG HARDDRAVERSDIJK 1 DOKKUM
AANVANG 19:30      ENTREE    7, 50
INFO & RESERVERINGEN: FROUKJE VAN DER ZWAAG
TELEFOON: 0519-297641
E - MAIL:  STWIJZER@STICHTING-WIJZER.NL

 

Lichtengel
terug naar boven