Terug naar het archief
 

N i e u w s b r i e f

3e jaargang, nummer 1, augustus 2005
Info; Froukje van der Zwaag 0519-297641

Lieve mensen,

Eerst even dit .... Met Liefde en enthousiasme ben ik gestart met de nieuwsbrief in 2003.
De belangstelling om de nieuwsbrief te ontvangen is erg toegenomen. In mijn leven hebben zich dingen voorgedaan die mij genoodzaakt hebben eens serieus naar mezelf te kijken, maar vooral om mezelf serieus te nemen. Mijn besluit om deze taak over te dragen stond ineens vast. Brit Janssen gaat deze klus van mij overnemen. Heel fijn. Ik wens Brit veel succes.

Ik wens alle lezers van de Nieuwsbrief en alle bezoekers van de lezingen van Stichting Wijzer veel plezier, bezinning, Liefde en spiritualiteit.
Oan't sjen en bedankt voor uw aandacht.
Vanaf nu gaat Brit u informeren over het wel en wee van de Stichting Wijzer.

Janny Veldema.

Janny, bedankt voor de introductie en je toelichting wat betreft je besluit om te stoppen met het schrijven van de nieuwsbrief. Het introduceren van de nieuwsbrief was een belangrijke stap in de ontwikkeling van de stichting. Dit wordt zeker bevestigd door het feit dat er nu al ruim 300 mensen op de lijst staan om twee keer per jaar het nieuws van de stichting te ontvangen. Bij deze willen wij jou van harte bedanken voor je inzet en je liefdevolle inbreng bij de stichting.
Dankzij het werk van alle vrijwilligers kan de stichting terugkijken op een geslaagd seizoen met boeiende en inspirerende lezingen. Het bestuur wil iedereen van harte bedanken en wij hopen ook het komende seizoen op een fijne samenwerking.
Verder wil ik u graag nog aan Aaltje Hoekstra voorstellen. Zij heeft vanaf maart 2005 de taak op zich genomen de verslagen te verzorgen en daar zijn wij heel blij mee. Aaltje, van harte welkom bij de stichting en heel erg bedankt voor je inzet.
Wat betreft het komende seizoen hopen wij u als luisterend publiek weer talrijk te mogen begroeten om samen te genieten van de verschillende lezingen en met elkaar in gesprek te komen over de uiteenlopende onderwerpen.
Graag tot ziens,

Brit Janssen

Onze grootste angst is niet dat we
onvolmaakt zijn;
Onze grootste angst is dat we
mateloos krachtig zijn
Het is ons licht, niet onze schaduw
die ons het meest beangstigt.
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein te maken,
opdat anderen zich bij jou niet onzeker voelen.
Wij zijn allemaal bedoeld om te stralen,
dat is niet aan enkelen voorbehouden.
Als wij van onze angst bevrijdt zijn,
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf de ander.
Nelson Mandela 1994

Het komende halfjaar kunnen wij u weer een gevarieerd programma aanbieden. Wij zijn er blij mee en hopen U ook, zodat u weer mee gaat genieten.

Het programma van de Stichting WIJZER voor de lezingen t/m januari 2006

woensdag spreker thema

28 september
26 oktober
23 november
25 januari
Daan Akkerman
Marian van den Beuken
Lenne Gieles
Roelof Tichelaar
Ondergang en herrijzenis van Atlantis
Hooggevoeligheid is een gave
De Thuisreis
Omgang met Gods Geestenwereld

Voor meer informatie over de lezingen verwijzen wij u naar het programma op deze site.

LET OP:
Voor de lezing van Marian van den Beuken vragen wij even uw speciale aandacht.

Alléén voor deze lezing
RESERVERINGEN
bij Brit Janssen Tel: 0511-408833

I.V.M. VERWACHTE DRUKTE VRAGEN WIJ U ZEER TIJDIG TE RESERVEREN

Klik hier of op het PDF icoon om de nieuwsbrief te downloaden als PDF file. Deze PDF file is vooral handig als u de nieuwsbrief wilt uitprinten, omdat PDF als standaard is geaccepteerd wordt dit door iedere printer goed afgedrukt. download de nieuwsbrief

 

terug naar boven