Logo St. Wijzer
Terug naar het archief

Deze regel is opgenomen omdat de internet explorer de pagina niet goed weergeeft als de tabel niet helemaal is gevuld
klik voor meer info hier klik op de blauwe vlinder voor meer informatie over de lezing

 

PROGRAMMA - 2004/2005 - LEZINGEN

Dit is het programma van een vorig seizoen. Klik hier om naar het programma van het huidige seizoen te gaan.

22 SEPT klik hier voor meer info over de lezing Winny van de Velden - "Engelen van de zee (Dolfijnenplayshop)"

"Engelen van de zee (Dolfijnenplayshop)"
Genieten van- en samenkomen met de dolfijnen en walvissen. De boodschap van de engelen van de zee.

Één dolfijn kan zomaar iemands bewustzijn binnen zwemmen, jou zelfs als het ware naar zich toetrekken……Mensen dromen ook vaak over dolfijnen en walvissen. Er is een historische band tussen deze dieren en de mens. Op zee worden mensen door de eeuwen heen gered door deze bijzondere dieren. De dolfijnen en walvissen beschikken over een hoog ontwikkeld potentieel, veel verder geëvolueerd dan ons, zelfs hun hersenschors is intensiever ontwikkeld evenals hun neurologische potentiaal, zij zijn een voorbeeld voor ons, hoe wij ons bewustzijn kunnen vergroten, en wie we als mensheid zouden kunnen zijn. In aanwezigheid van dolfijnen en walvissen lijk je als vanzelf in hun staat van bewustzijn terecht te komen. Je hart springt open, dit is wat door iedereen die dit ervaart wordt omschreven als in contact komen met de Bron : Onvoorwaardelijke Liefde. Je voelt je helemaal in het nu aangeland, er is geen morgen en geen gisteren. Ze helpen ons om werkelijk te voelen wat onvoorwaardelijke liefde is. De eenheid in en van alles. Steeds wanneer je in dit gevoel terecht komt ( kan ook op vele andere manieren, meditatie, visualisatie, bidden etc.) ben je blij met jouw bestaan op onze planeet en zie je je eigen opdracht waarom je hier bent ineens heel duidelijk. De dolfijnen en walvissen helpen ons als het ware ontwaken voor wie en wat we werkelijk zijn. Je wordt onvoorwaardelijk………..Ze geven ons deze ervaring mee op cel niveau, niet alleen als mentaal concept. De werkelijke ervaring van de eenheid van onze lichamen, cellen, harten en geest. Alle andere dingen in ons vastgehouden door angst vallen weg. Alleen de diepe connectie met liefde blijft, we zijn telepatische, meerdimensionale, liefdevolle wezens, die één zijn met de bron, één met de natuur, met een hoog ontwikkeld bewustzijn, net als de dolfijnen en walvissen. Omdat we niet allemaal naar de dolfijnen en walvissen toe kunnen komen, komen de dolfijnen en walvissen, vaak gedurende de slaap, en ook gedurende deze playshop naar ons toe om ons de eigen potentie te laten ervaren: HUN geschenk aan ons, de ervaring van onszelf en onze onbegrensde mogelijkheden. Ze zijn onze multidimensionale leraren en genezers. Zij leven vanuit het eenheidsprincipe, als groep zijn ze een eenheid. Ze leven in een verenigd bewustzijn, zonder hun eigen identiteit te hoeven opofferen. Als je bij de dolfijnen en walvissen bent, word je als 't ware als vanzelf opgenomen in dit verenigd Universele Bewustzijn. Dit is de boodschap van deze dieren, dat ook wij als mensheid, één zijn met de Bron, één zijn met de planeet, liefde zijn, vreugde, vertrouwen, zuiver, de geweldige helende kracht in ons Universum. Van de dolfijnen en walvissen leren we te leven in de hemel, terwijl we lopen op de aarde. Des te meer we ons openstellen voor de Universele Bron van Liefde, de goddelijke vonk in onszelf, des te meer wordt ons leven en onze omgeving van deze liefde doordrongen.

Kees van de Velden, is fysiotherapeut, sinds 1978 werkzaam in eigen praktijk in Leeuwarden. Sinds eind jaren 80 werd een nieuwe weg ingeslagen, Kees heeft toen een nieuwe behandelformule ontwikkeld. "Fysiosynthese" waar de connectie gemaakt wordt tussen lichaam en ziel waarbij gereedschap aangereikt wordt om meer vanuit het hart te handelen en te zijn.
Winny van de Velden-Cats heeft een muziekachtergrond. Sinds 1990 werkzaam in eigen praktijk voor Vibrational Healing en ondersteunt m.b.v. engelen en haar mediamieke gave mensen bij, helen, levensvraagstukken, persoonlijke groei, en rouwverwerking. Tevens gebruikt ze daarbij, kleur, klank en bloesemessences van over de hele wereld. Zij vertaalde in opdracht van het Edward Bach Centrum in Engeland de video over het leven en werk van deze bijzondere arts/bacterioloog en deden Kees en Winny hiervoor de voice-overs. Voor Dr. Wayne Dyer vertaalde en produceerde ze een ochtend en avond-meditatie. Zelf maakt zij helende audio-tapes, en ontstonden de Lightconnection Vibrational Essences.
Samen hebben zij in 1999 de Seraphim Foundation opgericht, met als doel, de engelenwereld, die zij als partners in hun werk en in hun persoonlijk leven hebben ervaren, uit dankbaarheid voor dit partnerschap, een voertuig te verschaffen om hun helende liefde en blijheid in allerlei vormen uit te kunnen dragen en te zien versterken. Hieruit is onder meer het "Dolphin project" voortgekomen. Zij beschikken inmiddels over een eigen boot, de "Delight", waarmee de liefde en het licht d.m.v. ontmoetingen met de engelen van de oceaan, bij ons gebracht worden.

27 OKT klik hier voor meer info over de lezing Jacob Slavenburg - "Maria Magdalena en haar Evangelie"

"Maria Magdalena en haar Evangelie"
Maria Magdalena was geen hoer. Maria Magdalena was een volledig ingewijde. De meest recente handschriftenvondsten bevestigen dit van oudsher bestaande beeld. Een van die handschriften is het Evangelie volgens Maria (Magdalena) dat in de vorige eeuw in Berlijn opdook. In de christelijke traditie heeft men later van de `metgezellin van de Heer' een hoer gemaakt en deze, nog weer later, als boetedoende zondares heilig verklaard. Wie was de ware Maria Magdalena? En wat was haar evangelie? Over Maria Magdalena zijn veel verhalen geschreven. Maar, hoe vreemd het ook moge klinken: Maria Magdalena komt in het Nieuwe Testament van onze bijbel nauwelijks voor. In het Evangelie volgens Mattheus verschijnt ze pas aan het letterlijke einde, na Jezus dood. In de christelijke traditie wordt de Magdaleense echter vaak aangeduid als de apostola apostolorum, de apostel boven de apostelen. En in de Middeleeuwen verschijnen er romantische verhalen over haar leven en sterven in Frankrijk. De ontdekking van de beroemde Nag Hammadi-geschriften liet ook twee andere kanten van Maria Magdalena zien. Ze wordt daar afgeschilderd als de volledig ingewijde, 'de vrouw die het Al kent'. Ook wordt haar positie van apostel boven de apostelen bevestigd; zij onderwijst de mannelijke apostelen over de ware bedoelingen van de leringen van Jezus. Er is zelfs een Evangelie op haar naam geschreven, het ontroerende Evangelie volgens Maria Magdalena. En ze word in een enkel geschrift genoemd als ... de vrouw van Jezus.

Jacob Slavenburg probeert in dit woud van 'nieuwe' informatie Wahrheit und Dichtung te ontdekken. Wie was de vrouw uit Magdala die in de Middeleeuwen vereerd werd als de heilige 'van de boetedoening'? En... heeft ze ons in deze tijd nog iets te zeggen?

Drs. Jacob Slavenburg is cultuurhistoricus en auteur van vele boeken en artikelen over de gnosis, esoterische stromingen, mystiek, spiritualiteit, het vroege christendom, het hermetisme en androgynie. Hij is medevertaler van de Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands. Tevens is hij als docent aan diverse opleidingen verbonden.

24 NOV klik hier voor meer info over de lezing Hans Stolp - "Engelen"

"Engelen"
Steeds meer mensen hebben ervaringen met Engelen en steeds meer mensen--met name jongeren --nemen Engelen waar. Het is fascinerend wat zij daarover vertellen. Uit al die verhalen blijkt, wat Engelen ons komen geven: zij geven ons inzicht, zij geven ons op een ongekende wijze troost en bemoediging en soms grijpen Engelen ook daadwerkelijk in, als wij in een bedreigende situatie verkeren. Je zou kunnen zeggen: de Engelen zijn na een lange afwezigheid weer naar ons teruggekeerd. Beter gezegd: ons bewustzijn opent zich weer voor de werkelijkheid van de Engelen, na een lange tijd van afgeslotenheid. Maar nu de Engelen zijn teruggekeerd, nu blijkt dat hun verhouding met ons veranderd is: zij hebben niet alleen óns iets te geven, wij mogen ook hén iets geven waarvan zij leven kunnen. Eindelijk begint de verhouding tussen Engelen en mensen een beetje volwassen, een beetje gelijkwaardig te worden. Wat de Engelen van ons nodig hebben, is de liefde en de dankbaarheid waarmee wij met het leven omgaan: dat is het 'geestelijk voedsel' van de Engelen. Van oudsher werd ons door ingewijden doorgegeven hoe de Engelenwereld er uit ziet. Er is sprake van negen Hiërarchieën, negen verschillende groepen Engelen, die allen hun eigen taak hebben in het kosmisch bestel. Wij hebben hier op aarde het meest te maken met de Engelen, de Aartsengelen en de Oerkrachten. Eens in de 350 jaar is één van de Aartsengelen heel in het bijzonder verantwoordelijk voor de aarde en alle wezens die haar bewonen. In onze tijd is dat de Aartsengel Michaël. Allerlei opvallende veranderingen in onze tijd zijn begrijpelijk vanuit de bijzondere inspiratie die vanuit Michaël naar ons toekomt. Wanneer wij ons bewust worden van die inspiratie kunnen wij zowel onszelf beter begrijpen als de tijd waarin wij leven. Bovendien wordt het ons dan mogelijk om ons bewust te worden van de heel eigen opdracht waarmee wij naar dit leven in deze tijd gekomen zijn: het staat immers in het teken van de inspiratie van Michaël.

Hans Stolp (1942) is pastor en auteur. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Behalve theologie bestudeerde hij later de psychologie van G.C.Jung en maakte hij een studie van het esoterische christendom. Hij schreef inmiddels zo'n dertig boeken, waaronder kinderboeken, dichtbundels en verhalende boeken. Ook begon hij een reeks boeken die gewijd zijn aan de esoterische, christelijke traditie. Deze boeken, 'Jezus van Nazareth' en 'Johannes de Ingewijde', kregen als ondertitel 'Esoterisch Bijbellezen' mee. Na zijn studie werd hij docent in het middelbaar onderwijs, waar hij geschiedenis, maatschappijleer en godsdienst doceerde. Daarnaast was hij schooldecaan. In 1978 werd hij ziekenhuispastor van het AZG in Groningen. Over zijn werk daar met zieke en stervende kinderen publiceerde hij de boeken 'Als de dood vroeg komt' en 'De gouden vogel'. Dit laatste boek, een kinderboek, werd in vele talen vertaald. In deze boeken vertelt hij over de eigen taal, de symbooltaal, waarin (zieke) kinderen spreken over de ingrijpende vragen van leven en dood. In 1987 werd hij benoemd tot radiopastor van de Ikon. In de jaren dat hij bij de Ikon werkte, publiceerde hij diverse boeken over het Nieuwe Tijdsdenken, zoals het boek 'Dichterbij dan ooit..., over verlichtende ervaringen', dat nog steeds verkrijgbaar is. Hij noemt het Nieuwe Tijdsdenken de derde weg in het geloof, naast die van de orthodoxie en die van de moderne theologie. Begin 1994 legde hij zijn werk als radiopastor neer. Sinds die tijd geeft hij cursussen en lezingen over thema's die samenhangen met het Nieuwe Tijdsdenken en de esoterische traditie van het christendom, o.a. voor de stichting De Heraut.

26 JAN klik hier voor meer info over de lezing Barbara Driessen - "De geestelijke wereld van de indiaan"

"De geestelijke wereld van de indiaan"
In de geest van vrijwel ieder mens zit een verlangen naar het oorspronkelijke. Hoe meer wij onszelf bewust zijn van verlies op velerlei gebied, (relatie, natuur, moraal, etc,) hoe meer wij doordrongen worden van heimwee. Dit heimwee voelt als eenzaamheid. Afgesneden zijn van een creatieve of spirituele voedingsbron. We gaan op zoek hoe we onszelf opnieuw kunnen verbinden. Met de ander, met de natuur en met onze eigen verantwoordelijkheid daarin. Zo kom Barbara terecht bij de indiaanse spiritualiteit. Deze gaat er van uit dat wij tijdelijke gasten op moeder aarde zijn en dat we geen heerser kunnen en mogen zijn over onze GROTE MOEDER. Dat wij de indiaan in ons eigen bewustzijn moeten zoeken en toelaten met respect en zonder imitatie van de bron. De religieuze indiaanse wetmatigheden zijn vastgelegd in het medicijnwiel. Hierin kunnen we alles vinden dat voedsel voor de geest kan zijn, op emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Barbara Driessen vertelt in deze lezing hoe we dit kunnen toepassen in ons dagelijks leven.

Barbara Driessen is (relatie)therapeute, schrijfster en begeleidster in groepsprocessen.
Zij maakte een studie in de geest en beleefwereld van de indiaan. Daartoe verbleef ze bij diverse indiaanse families en bezocht heilige gebieden waar ceremonieën en rituelen werden uitgevoerd.

Op de avond is er gelegenheid om boeken van Barbara te kopen, waar zij een persoonlijke spreuk in zal schrijven. Een avond waarvan je ook de volgende dag nog weet hoe je als mens bedoeld bent.

23 FEBR klik hier voor meer info over de lezing Franc Müller - "Hoe gezond is ziek zijn"

"Hoe gezond is ziek zijn"
In onze samenleving wordt al tientallen jaren het beeld in stand gehouden dat een mens niet ziek mag zijn. Toch is 80% van de bevolking niet echt gezond en heeft een flink deel daarvan één of andere chronische ziekte waar ze dagelijks last van hebben. De medische stand heeft daarin een tweeslachtig standpunt. Aan de ene kant worden er allerlei geneesmiddelen voorgeschreven om de symptomen te bestrijden of het "zieke stukje" er uit gesneden en aan de andere kant wordt er aan veel mensen de boodschap gegeven "U moet er maar mee leren leven". Een echte visie op het ziek zijn en weer gezond worden lijkt te ontbreken evenals de middelen daartoe. Helemaal ontbreken doet die visie echter niet. Er wordt veel onderzoek gedaan en men gaat steeds beter begrijpen hoe ziekte processen zich afspelen. In deze lezing gaat Franc in op de resultaten van die onderzoeken, de dagelijkse werkelijkheid waarin wij zelf ervaren hoe het met onze gezondheid is gesteld en dat verbinden met praktijk voorbeeld- en en spirituele inzichten om zo tot een dynamisch beeld van gezondheid, ziekte en genezen te komen. Met dat inzicht kunnen we begrijpen waarom we ziek worden en dat dat eigenlijk een zeer gezonde zaak is. Daarnaast laat het ons zien dat een belangrijk deel van de oorzaak van de ziekte bij ons zelf ligt en in onze leef omgeving. Dat wil niet altijd zeggen dat we het hadden kunnen voorkomen maar wel dat we zelf een belangrijk aandeel kunnen nemen in ons genezingsproces.

Sinds 1990 werkt Franc als muziektherapeut en klassiek homœopaat voor verschillende instituten en particulieren in zijn eigen praktijk. Van 1993 tot en met 2001 heeft hij, naast zijn eigen praktijk, als biologie, muziek en informaticaleraar aan een vrije school bovenbouw (de middelbare school van de vrije school) gewerkt. Sinds 1991 geeft hij regelmatig gastcolleges op verschillende beroepsopleidingen binnen zijn vakgebied en sinds 2000 is hij als docent verbonden aan een homœopathie opleiding. Daarnaast geeft hij lezingen en workshops op de gebieden waarin hij ook een praktijk heeft en is hij samen met een collega bezig met het ontwikkelen van het begeleiden van bedrijven in hun sociaal, ziekte en verzuim-beleid op basis van onze, arbodiensten, verschillende andere inzichten en ideeen. Bovendien is hij bezig een boek te schrijven over homœopathie en eerste hulp, en een Materia Medica. Het mensbeeld van waaruit Franc werkt is als basis ontstaan tijdens zijn studie aan Michaelische school voor geneeskunst. Daar werd de studenten geleerd om zich het driegelede mensbeeld eigen te maken. Dat vormt voor Franc, samen met het besef dat de mens een geestelijk wezen is nog steeds de basis van waaruit hij naar mensen en hun ontwikkeling kijkt. Het heeft voor Franc de deur opengezet naar een spirituele kijk op mensen. In zijn werk met mensen is dat steeds terug te vinden.

Franc Müller, 1956, heeft een opleiding als klassiek homœopaat genoten aan de Michaelische School voor Geneeskunst, een opleiding als muziektherapeut aan de Hoge school Midden Nederland (voorheen de Jelburg), en verschillende trainingen achter de rug als therapeut (o.a. psychosynthese, NLP en systeemtherapie). Voordat hij deze opleidingen begon heeft hij jaren lang klassiek en flamencogitaar, slagwerk, Indiase tabla gestudeerd en Djembé gespeeld.

23 MRT klik hier voor meer info over de lezing Oene Hofman - "Op de weg van geluk"

"Op de weg van geluk"
Het delen van ervaringen met Oene Hofman

Geluk is een kernkwaliteit van het leven. Veel mensen verlangen er dan ook naar om gelukkig te worden en doen daar vaak veel moeite voor. Maar al te vaak levert het ons toch niet die bevrediging op die we van deze inspanningen verwachten.
Rondom het thema geluk liggen dan ook een aantal geheimen die de moeite waard zijn om samen bij stil te staan. Oene zal uit eigen ervaring putten als hij ons mee voert langs zijn eigen "leermomenten" die liggen op zowel het persoonlijke als op het spirituele vlak. Op een hele open wijze zal hij deze inzichten via een aantal heldere stappen uiteenzetten.

Inzichten over geluk kunnen ons ook dichter bij onze eigen (innerlijke) waarheid brengen.
Er is tijdens deze avond dan ook volop ruimte voor een open dialoog overeenkomstig de prachtige woorden van Pythagoras: "Indien ge vreugde wilt vermenigvuldigen, moet ge haar delen". Dat geldt zeker ook voor geluk!

Over Oene Hofman
Door een aantal indringende persoonlijke ervaringen heeft hij de afgelopen jaren een dieper inzicht verkregen over een aantal levensvragen. Er ontvouwt zich in hem een steeds indringender beeld over de ware schoonheid van de mens en zijn relatie met de kosmos.
Hierdoor ontstond ook de wens en het verlangen om deze inzichten te delen met anderen.
In zijn persoonlijk leven is hij bezig een balans te vinden tussen het mannelijke en het vrouwelijke, tussen ratio en gevoel, tussen hoofd en hart, tussen wetenschap en mystiek. Hij is een warm en open mens die er naar verlangt vanbinnen uit een steeds diepere verbinding te maken met de Bron.
In het dagelijks leven is hij werkzaam in een coördinerende functie.
Hij heeft een sterke voorkeur voor een open en respectvolle dialoog boven een spitsvondig debat.

27 APR klik hier voor meer info over de lezing Ger Lodewick - "Orgaandonatie, een bewuste keuze?"

"Orgaandonatie, een bewuste keuze?"
Een mens bestaat uit lichaam, ziel en geest die voortdurend in wisselwerking met elkaar zijn. Bij de vraag of we orgaandonor willen zijn, moeten we ons verdiepen in ons eigen levens- en stervensproces: wat heb ik tijdens mijn leven ervaren, hoe neemt mijn ziel afscheid van mijn lichaam? Wat gebeurt er met de ziel van een stervende - hersendood verklaarde - donor? Is 'hersendood' een juist criterium om de dood vast te stellen? Welke consequenties zou orgaantransplantatie voor de ziel van de ontvanger kunnen hebben? Wat wordt in een (orgaan)ziekte uitgewerkt? Wat stellen we ons bij de term 'ziel' voor? Welke zielsopdracht ligt in de biografie van een mens opgesloten? Hoort daar het donorschap of een transplantatie bij? Wat heeft een ziekte me te vertellen? Hoe bang ben ik voor de dood? Nu de Wet op de orgaandonatie niets heeft opgeleverd gaan er stemmen op om een Geen-Bezwaar-Systeem in te voeren. Willen we dit?

Ger Lodewick (1944) is voorzitter van de Stichting Bezinning Orgaandonatie. Hij heeft in het onderwijs gewerkt en coacht nu mensen die hierom vragen. Momenteel schrijft hij over actuele thema's en geeft lezingen en workshops. Over orgaandonatie schreef hij het boek 'Ik houd mijn hart vast'. Samen met Mária Hillen schreef hij een spirituele versie van het 'Onze Vader' die in juni 2003 is verschenen.

25 MEI klik hier voor meer info over de lezing Hans Stolp - "Karma, reïncarnatie en christelijk geloof"

"Karma, reïncarnatie en christelijk geloof"
Doordenking van het christelijk geloof vanuit de grondbegrippen karma en reïncarnatie is de enige manier, waarop het christelijk geloof nog toekomst heeft, luidt de uitdagende stelling van het boek, karma, reïncarnatie en christelijk geloof.

Steeds meer mensen raken gefascineerd door de idee van reïncarnatie: dat dit leven hier op aarde er een is in de reeks van levens die wij op aarde doorbrengen. Gaandeweg zijn ook voor steeds meer christenen karma en reïncarnatie vanzelfsprekend geworden. Zij ervaren geen tegenstelling tussen de reïncarnatiegedachte en hun geloof. Voor velen is het zelfs zo, dat pas door het inzicht in karma en reïncarnatie het christelijk geloof begrijpelijk en inzichtelijk is geworden. Hans Stolp legt in heldere stijl uit wat karma en reïncarnatie nu precies inhoudt. Hij toont aan dat inzicht in beide begrippen alles te maken heeft met het perspectief dat alle christenen door de eeuwen heen bezield en bemoedigd heeft: de komst van Gods rijk op aarde.

Hans Stolp (1942) is pastor en auteur. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Behalve theologie bestudeerde hij later de psychologie van G.C.Jung en maakte hij een studie van het esoterische christendom. Hij schreef inmiddels zo'n dertig boeken, waaronder kinderboeken, dichtbundels en verhalende boeken. Ook begon hij een reeks boeken die gewijd zijn aan de esoterische, christelijke traditie. Deze boeken, 'Jezus van Nazareth' en 'Johannes de Ingewijde', kregen als ondertitel 'Esoterisch Bijbellezen' mee. Na zijn studie werd hij docent in het middelbaar onderwijs, waar hij geschiedenis, maatschappijleer en godsdienst doceerde. Daarnaast was hij schooldecaan. In 1978 werd hij ziekenhuispastor van het AZG in Groningen. Over zijn werk daar met zieke en stervende kinderen publiceerde hij de boeken 'Als de dood vroeg komt' en 'De gouden vogel'. Dit laatste boek, een kinderboek, werd in vele talen vertaald. In deze boeken vertelt hij over de eigen taal, de symbooltaal, waarin (zieke) kinderen spreken over de ingrijpende vragen van leven en dood. In 1987 werd hij benoemd tot radiopastor van de Ikon. In de jaren dat hij bij de Ikon werkte, publiceerde hij diverse boeken over het Nieuwe Tijdsdenken, zoals het boek 'Dichterbij dan ooit..., over verlichtende ervaringen', dat nog steeds verkrijgbaar is. Hij noemt het Nieuwe Tijdsdenken de derde weg in het geloof, naast die van de orthodoxie en die van de moderne theologie. Begin 1994 legde hij zijn werk als radiopastor neer. Sinds die tijd geeft hij cursussen en lezingen over thema's die samenhangen met het Nieuwe Tijdsdenken en de esoterische traditie van het christendom, o.a. voor de stichting De Heraut.

A.U.B. TIJDIG RESERVEREN

IN DE IJSHERBERG HARDDRAVERSDIJK 1 DOKKUM
AANVANG 19:30      ENTREE    7, 50
INFO & RESERVERINGEN: FROUKJE VAN DER ZWAAG
TELEFOON: 0519-297641
E - MAIL:  STWIJZER@STICHTING-WIJZER.NL

 

Lichtengel
terug naar boven