Terug naar het archief
 

N i e u w s b r i e f

2e jaargang, nummer 2, januari 2005
Info; Froukje van der Zwaag 0519-297641

Lieve mensen,

Aan het begin van dit nieuwe jaar wensen alle medewerkers van Stichting Wijzer u een gezegend jaar met een overvloed aan liefde, licht en wijsheid, zodat u de kracht heeft om ook weer dit jaar uw eigen innerlijke waarheid te leven.

Het bestuur en alle vrijwillige medewerkers van Stichting Wijzer gaan weer hun beste beentje voor zetten om een programma te brengen, waarin bewustwording en spirituele groei tot uiting zullen komen.

In de Nieuwsbrief van augustus 2004 deden wij een oproep voor een verzorger/ster van de verslagen van de lezingen. Er werd spontaan gereageerd en we konden verheugd de medewerking van Brit Janssen begroeten. Zij is al druk in de weer met de computer.

Brit alvast bij voorbaat dank. En hartelijk welkom bij de stichting. Het is dankbaar werk, want de verslagen worden altijd zeer op prijs gesteld.

Terwijl ik bezig ben deze nieuwsbrief te schrijven is de actie ,,Hulp voor de ramp in Azië" in volle gang. Overal hoor je woorden van ontzetting, machteloosheid, medeleven en mededogen. Enorme bedragen worden vrijgemaakt om toch maar iets te kunnen doen.

Hoe erg deze ramp ook is, je ziet een EENHEIDSBEWUSTZIJN ontstaan. Ook nu weer is de aanleiding zeer negatief, een ontzettende natuurramp. Maar als ik naar mijn hart ga en zie en voel hoe de hele wereld in actie komt, kan ik toch voelen:,, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk". Saamhorigheid, Wij zijn ALLEN ÉÉN, ALS HET EROP AANKOMT!

Één in ontzetting, één in machteloosheid, één in medeleven, één in kwetsbaarheid.

Is het niet ons ALLER verlangen om ons één te voelen in LIEFDE en VERBONDEN-HEID? Misschien mag dit verlangen iets versterkt worden middels ieders bewustzijn over de hele wereld. Misschien mag dit de keerzijde van deze ramp zijn. Hoop, Geduld en Vertrouwen zijn krachten die misschien kunnen helpen naar de weg van VREDE en EENHEID en verbondenheid in Liefde.

Met liefdevole groeten,

Janny Veldema

De liefde van het leven

L staat voor LIEFDE
E voor de EEUWIGHEID
V staat voor de VOLHEID
E voor EINDELOOSHEID
N is het NIEUWE BEWUSTZIJN
Het leven heeft een begin en een einde
en daartussen kun je
groeien en leren of voortdobberen en drijven;
de uitdaging aangaan,
helpen en je geest verheffen;
je naaste een hand geven en zijn hand aanvaarden.
Begrijp het leven, voel het, leef het,
geef het alles wat je hebt,
haal het beste uit jezelf, vergeet wat je niet bent.
Verspil het leven niet, vervul het met je lach,
besprenkel het met je tranen.
En als het einde van je jaren daar is
kun je terugblikken en trots zeggen:
De hele tijd heb ik het Leven alle kans gegeven,
ik ging langs 's levens opgaande weg,
en ik heb intens van de reis genoten.
                                                                                                                                              Schr.: Ronna Herman

Het komende halfjaar kunen wij u weer een gevariëerd programma aanbieden. Wij zijn er blij mee en hopen U ook, zodat u weer mee gaat genieten.

  • Reservering: Froukje van der Zwaag tel.:0519-297610 of
  • Email: stwijzer@stichting-wijzer.nl en Info: Website: www.Stichting-Wijzer.nl
  • De entreekaarten kosten ook dit jaar 7,50.
  • Aanvang van de lezingen is 19.30 uur.
  • Locatie: De IJsherberg, Harddraverspark 1, in Dokkum

U waardeert onze activiteiten en wilt ons graag steunen. U kunt donateur worden voor 25,-- per persoon per jaar of voor een gezin 42,50 per jaar.
Als donateur krijgt u 2,-- korting op de toegangsprijs per persoon.
Opgave hiervoor kan alleen schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op de sturen naar: Fokje Wedzinga, J.G.M.Demesstraat 6, 9103 NC Dokkum

- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
Ja, ik wil graag de activiteiten van Stichting Wijzer ondersteunen en donateur worden.
--------------------------------------------------------------------------------
Naam(namen): ..... ..... ..... .....
Adres: ..... ..... ..... .....
PC en Woonplaats ..... ..... ..... .....
--------------------------------------------------------------------------------

bekijk en print de bon
klik hier voor de bon
U maakt 25,-- (resp. 42,50 ) over op bankrekening: 36.22.35.341 t.n.v. Stichting Wijzer, te Dokkum en u krijgt uw donateursbewijs toegestuurd. Bij voorbaat dank.

Info voor de lezingen van de zuster-stichtingen vindt u op de volgende adressen:

Stichting In-zicht te Heerenveen
Info:Paul Caron, tel:058-2153114
Email: post@in-zicht.nl
Website: www.in-zicht.nl
Stichting Innerlijk Besef te Assen
Info: Henk Koops, tel: 0592-656610
Email: info@innerlijk-besef.nl
Website: www.innerlijk-besef.nl
Stichting De Cirkel te Steenwijk
Info:Carla v.d.Veen, tel: 0521-361227
Kitty Hengst, tel: 0521-341920
Stichting Love te Sauwerd (Gr.)
Info: Paulien Seinen, tel. 0595-487024
Email: info@stichtinglove.nl
Website: www.stichtinglove.nl
Stichting Seventh Sense te Sneek
Info: Yteke Woodrow tel: 0515-419963
Email: yteke.woodrow@home.nl
Website : www.seventhsense.info
Stichting De Eenhoorn te Sneek
Info: Herma Hooft tel: 0515-433361
Email: info@eenhoorn-sneek.nl
Website: www.eenhoorn-sneek.nl

Klik hier of op het PDF icoon om de nieuwsbrief te downloaden als ingepakte PDF file. Deze PDF file is vooral handig als u de nieuwsbrief wilt uitprinten, omdat PDF als standaard is geaccepteerd wordt dit door iedere printer goed afgedrukt. download de nieuwsbrief

 

terug naar boven