Terug naar het archief
 

N i e u w s b r i e f

2e jaargang, nummer 1, augustus 2004
Info; Froukje van der Zwaag 0519-297641

Lieve mensen,

Allereerst willen wij als bestuur en vrijwillige medewerkers van Stichting Wijzer iedereen hartelijk bedanken voor de lieve en positieve reacties die wij het afgelopen half jaar weer mochten ontvangen. Dit stimuleert ons enorm.

Vaak krijgen wij de vragen: ,,Wie zijn jullie en wat doen jullie en wat willen jullie?''
In antwoord daarop hebben wij een folder samengesteld met de doelstelling van Stichting Wijzer, de activiteiten en verdere informatie. Op de lezingen zult u ze kunnen vinden. Ook willen mensen lid worden. Dit kan niet van een stichting; daarom hebben wij besloten om de mogelijkheid te bieden het werk van de stichting te ondersteunen door middel van donateurschap.
U waardeert onze activiteiten en wilt ons graag steunen. U kunt donateur worden voor 25,-- per persoon per jaar of voor een gezin 42,50 per jaar.
Als donateur krijgt u 2,-- korting op de toegangsprijs per persoon.
Opgave hiervoor kan alleen schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op de sturen naar: Fokje Wedzinga, J.G.M.Demesstraat 6, 9103 NC Dokkum

- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -
Ja, ik wil graag de activiteiten van Stichting Wijzer ondersteunen en donateur worden.
--------------------------------------------------------------------------------
Naam(namen): ..... ..... ..... .....
Adres: ..... ..... ..... .....
PC en Woonplaats ..... ..... ..... .....
--------------------------------------------------------------------------------

bekijk en print de bon
klik hier voor de bon
U maakt 25,-- (resp. 42,50 ) over op bankrekening: 36.22.35.341 t.n.v. Stichting Wijzer, te Dokkum en u krijgt uw donateursbewijs toegestuurd. Bij voorbaat dank!

De verslagen die wij verzorgen over de lezingen worden zeer gewaardeerd. Wij waren heel blij dat Fokje dit verzorgde. Fokje gaf helaas te kennen dat ze het te druk had om deze werkzaamheden er nog bij te doen. Het penningmeesterschap vergt al tijd genoeg.
DAAROM: Hierbij onze oproep om een vrijwilliger die de verslagen wil uitwerken op de computer. Zoals u weet, zijn wij in het rijke bezit van een prachtig apparaatje om de lezingen op te kunnen nemen. WIE WIL DIT OP ZICH NEMEN en vooral: Wie heeft tijd? Laat het ons horen, bel of mail a.u.b. even.

Verheugd kunnen wij u melden dat we in het komende seizoen weer vele interessante sprekers en spreeksters bereid hebben gevonden naar Dokkum te komen.

Bestellen van kaarten voor het seizoen 2004-2005.
Wij raden u aan om de kaarten vooraf te reserveren. Dit voorkomt teleurstelling.

De entreekaarten kosten ook dit jaar 7.50. Wij proberen de prijs zo laag mogelijk te houden om iedereen in de gelegenheid te stellen deel te nemen.
We hebben dit jaar echter moeten besluiten de gratis consumptie er af te halen. Helaas.
Er is wel altijd een pauze met de gelegenheid een consumptie te gebruiken.

Aanvang van de lezingen is 19.30 uur.
Locatie: als steeds: De IJsherberg, Harddraverspark 1, in Dokkum.

Met liefdevolle groeten en graag tot ziens op de lezingen,

Janny Veldema

 

VERWONDERING (uit Het gebed van Hans Stolp)


Ik zoek mijzelf om U te zoeken,
Ik zoek U om mijzelf te vinden
Ik vind U in mijzelf

Ik zoek de stilte om in af te dalen,
Naar mijzelf, het wezen der dingen,
Dat, wat verborgen ligt
Achter de huid van de dingen.
Ik zoek de stilte waarin ik ben,
Die mij doet zijn,
zijn in het Zijn.

Ik zoek in de stilte U
En vind U in mijzelf.
Verwondering, de bron waaruit ons gebed geboren wordt ……

Lezingen van zusterstichtingen voorjaar 2004

Lezingen Stichting In-zicht

Nr. dag Spreker Thema

1 15 sept. 04 Thea van Leent De aarde is slechts een leerschool
2 20 okt. 04 Erik Bruijn Tibetaans Boeddhisme
3 17 nov. 04 Daan Akkerman N.a.v. het boek: Lanto 1 Atlantis en Ufo’s
4 15 dec. 04 Sonia Bos De terugkeer van het Licht (in het kader van de “Licht- maand” van het Lichtweb)
5 19 jan. 05 Hans Stolp N.a.v. het nieuwe boek van Harm Wagenmakers en Hans Stolp: "Dagen van Inzicht en verwondering"
6 16 febr. 05 Dick Nicola De fasen van de Wereldontwikkeling
7 16 mrt. 05 Joke Hogeveen Channeling en doorgevingen en de zin daarvan
8 20 apr. 05 Henri de Vidal de St.Germain De eigen wijsheid van het kind van deze tijd.
Aanvang 20:00 uur. Info: Ieke IJszenga-Helder, 0513-626189 (tussen 18:00-19:00u)
www.in-zicht.nl; E-mail post@in-zicht.nl

Lezingen Stichting De Cirkel

Nr. dag Spreker Thema

1 15 sept. 04 Jan Woudstra De beleving en het ondergaan van de Oosterse geneeskunst
2 15 okt. 04 Bansi en Jashodhara Citroen Workshop: de mantra als instrument om dwangmatig denken te stoppen
3 3 nov. 04 Roos Bos Psychometrie en Bloemenseance
4 24 nov. 04 Marieke de Vrij Hoe schep je balans in de veelheid der dingen, zonder te kort te doen aan wat wezenlijk van aard is
5 15 dec. 04 Hans Stolp Licht, titel nog niet bekend
Aanvang 20:00 uur. Info: Carla van der Veen, tel. 0521-361227 of Kitty Hengst, tel. 0521-341920
Locatie: Centrum "De Meenthe", Stationsplein 1, Steenwijk

Lezingen Stichting Innerlijk besef

Nr. dag Spreker Thema

1 7 sept. 04 Marieke de Vrij Zelf-geloof
2 5 okt. 04 Piet van Exter De spiegeling van het paradijs - brug tussen kerk en nieuwetijdsdenken
3 2 nov. 04 Dr. H.J. Witteveen De cultivering van het hart
4 7 dec. 04 Hans Stolp De geboorte van het innerlijke licht
19 sept. 04 Marcel Messing Themadag: De spirituele vermogens van de wedergeboren mens
11 nov. 04
25 nov. 04
9 dec. 04
Jacob Slavenburg Cursus: Westerse esoterie en spiritualiteit (verdieping)
Aanvang 20:00 uur. Info: www.innerlijk-besef.nl;

Lezingen Stichting LOVE

Nr. dag Spreker Thema

1 9 sept. 04 Hans Stolp 'De zeven stappen naar wijsheid en vrede…'
Aanvang 20:00 uur. Info: Paulien Seinen, 0595-487024
www.stichtinglove.nl; E-mail info@stichtinglove.nl

Voor overige lezingen verwijzen we u naar de websites van de stichtingen (te vinden op de pagina links).

Klik hier of op het PDF icoon om de nieuwsbrief te downloaden als ingepakte PDF file. Deze PDF file is vooral handig als u de nieuwsbrief wilt uitprinten, omdat PDF als standaard is geaccepteerd wordt dit door iedere printer goed afgedrukt. download de nieuwsbrief

 

terug naar boven