Logo St. Wijzer
Terug naar het archief

Deze regel is opgenomen omdat de internet explorer de pagina niet goed weergeeft als de tabel niet helemaal is gevuld
klik voor meer info hier klik op de blauwe vlinder voor meer informatie over de lezing
indicatie dat er geen aanvullende informatie beschikbaar is bij een rode vlinder is er (nog) geen extra informatie beschikbaar

 

PROGRAMMA - 2003/2004 - LEZINGEN

Dit is het programma van een vorig seizoen. Klik hier om naar het programma van het huidige seizoen te gaan.

24 SEPT klik hier voor meer info over de lezing *Hans Stolp - "Op de grens van leven en dood"

"Op de grens van leven en dood"
Kinderen weten het nog, onbewust: de dood is geen einde, maar een overgang naar de wereld van God. Zij spreken daarover in hun eigen taal: "straks, als ik een engel ben", of: "als ik straks bij oma ben". Ook kinderen die niet gelovig werden opgevoed, dragen dat onbewuste weten met zich mee en vertellen daarover in de taal van het symbool. Mensen die een bijna-dood-ervaring (BDE) kregen, weten het ook: de dood is geen einde, de dood is in wezen onze geboorte in de wereld van God, de wereld van het Licht. Zij vertellen over die uittredingen uit hun lichaam, over een tunnel, die gestalte van licht, over het zien van de film van hun leven en over de ontmoeting met gestorven dierbaren. Door deze ervaring zijn zij hun angst voor de dood voorgoed kwijt. Anderen vertellen dat zij een gestorven geliefde hebben gezien, zomaar, zonder dat zij daar op uit waren. Een ontmoeting, die behoort tot de kostbaarste ervaringen van hun leven en die hun kijk op het leven en de dood voorgoed verandert. Al deze ervaringen plaatsen ons (opnieuw) voor die oude vraag: wat is de dood eigenlijk, en wat gebeurt er als er iemand sterft? De oude, spirituele christelijke traditie vertelt, dat als een mens sterft, zijn geestelijke lichamen zich losmaken van zijn fysieke lichaam. Vertelt, dat de dood in wezen een geboorte is. De tijd, dat mensen dachten dat de dood het einde was, en dat met de dood van ons lichaam alles afgelopen is, ligt nog maar kort achter ons. Maar in die korte tijd begon er in heel veel mensen spontaan een nieuwe manier van kijken naar de dood, een nieuwe manier van beleven van de dood, te groeien.

Hans Stolp is pastor en auteur. Hij publiceerde o.a. Het gebed, Jezus van Nazareth, Johannes de ingewijde, De geboorte van Christus in ons, Leven met engelen, Omgaan met gestorvenen en recentelijk verscheen; Als een geliefde sterft.

22 OKT klik hier voor meer info over de lezing *Lisinka Ulatowska - "Spiritueel burgerschap"
Nieuwe ontwikkelingen

"Spiritueel burgerschap"
Nieuwe ontwikkelingen
Het boek "Samenzwering - Samenspel" geschreven door Lisinka is in eerste instantie een fictief verhaal, met als basis, haar werk binnen de "Verenigde Naties". Het is een op de "werkelijkheid" gebaseerd spiritueel avontuur over een sinistere samenzwering die ons allen onderuit haalt zonder dat we het in de gaten hebben. Een team wereldburgers, werkzaam bij de VN zet zich met hart en ziel in om dit complot te verijdelen. Terwijl zij gebruik maken van hun inzichten op spiritueel, psychologisch, politiek en economisch gebied, raken ze in situaties verwikkeld waarin ze persoonlijk geconfronteerd worden met hun eigen liefdesrelaties, angsten en onzekerheden. Zij maken hierbij zo'n intens bewustwordingsproces door dat ook de lezer deze inzichten kan gebruiken om zijn eigen kwaliteit van leven te verbeteren. In deze lezing zullen wij, als groep, 3 stappen in onze persoonlijke groei met elkaar delen; de ontwikkeling van de intu´tieve relatie met onszelf, hoe wij harmonisch relaties creŰren met anderen en hoe wij ontdekken waar ons persoonlijk levenspad naar toe voert. Hierbij zullen wij bouwen op jullie ervaringen, inzichten uit het boek van Lisinka en haar persoonlijke leven. We ontdekken hierbij dat de ontwikkeling, van ieder van ons, diep verweven is met die van onze naaste omgeving en zelfs met de wereld als samenleving, als geheel.
Nog geen maand na de aanslag van 11 september 2001 in Amerika werd dit boek gepresenteerd en bleek dat fictie en werkelijkheid heel veel overeenkomsten bevatte. Sindsdien zijn deze overeenkomsten angstwekkend toegenomen. Als gevolg hiervan hebben zich allerlei acties ontwikkeld onder de lezers van het boek. In deze lezing zullen wij ook bespreken hoe u hiervan zou kunnen profiteren in uw eigen ontwikkeling. De lezing is sterk interactief.

Lisinka Ulatowska groeide op in Engeland, Nederland, Duitsland, SyriŰ, en de VS waar ze haar doctorsgraad in de klinische psychologie behaalde met een specialisatie in de transpersoonlijke (spirituele) psychologie. Ze werd decaan van Colombia Pacific University's for Intergrative Psychologie waar ze een holistisch leerproces invoerde. In de VN vertegenwoordigt zij nu drie NGO's ofwel Non-Governmental Organizations. The Association of World Citizens, The International Emissaries en The Institute for planetary Synthesis.

26 NOV klik hier voor meer info over de lezing   Pieter van Exter - "Heimwee van de mens"

"Heimwee van de mens"
Pieter van Exter is de auteur van het boek "Vuurkoord van het heimwee", dat in 1999 is verschenen. Hij beschrijft "een soort heimwee dat de mens tot zichzelf laat komen, hem naar zichzelf terugvoert en geneest van vervreemding en depressiviteit. Het heimweelied verbindt hem aan zijn spirituele oorsprong. Wie deze herinnering in zich wakker laat zingen, zal zich als een lichter wezen kunnen hervinden in een onvervreemdbare levensruimte. Wie vanuit het eigen innerlijk brandpunt leeft, kan warmte doen uitgaan naar de ander. Zo ontstaat een zegenrijke binding tussen de inwendige en de uitwendige leefwereld."

Tenslotte worden we gewaar dat we zelf onderweg zijn via het vuurkoord, de lont die leidt naar steeds hoger weten en waarachtiger kennis (gnosis), om zo een lichtbron te worden in een nogal verduisterde omgeving.

Als kind kreeg Pieter van Exter aan het Noord-Hollandse strand een mystieke ervaring: de oorspronkelijke eenheid van buiten- en binnenwereld ervoer hij "als een stille droom van weemoed, een wolk van verlangen die nu als een zachte regen in mij neerdaalde." Hij maakte een boeiende innerlijke reis vanuit het Noord-Hollandse polder- en duinlandschap van zijn kinderjaren, via de Schelfzee, de woestijn van Jericho, naar het Beloofde Land van zijn eigen zieleroerselen. Wij kunnen enkele aspecten van deze reis met hem meebeleven.

Literair esotericus Pieter van Exter spreekt vanuit een innerlijk weten en geeft daarbij voorbeelden, hoe sommige van onze beste dichters en prozaschrijvers, ook getuigden van esoterische inzichten.

Pieter van Exter is na een literair-filosofische studie, werkzaam geweest als neerlandicus.
Door studie in theologie, mystiek en gnostiek verkreeg hij op die terreinen een brede kennis. Tevens houdt hij zich bezig met het blootleggen van psychologische en esoterische lagen in de bijbel en publiceert hij gedichten en essays.

28 JAN klik hier voor meer info over de lezing *Peter Toonen - "De Maya kalender"

"De Maya kalender"
Onze tijd van steeds snellere veranderingen blijkt een natuurlijk proces te zijn in de ontwikkeling van onze planeet en ons zonnestelsel; een proces waarin ieder mens een belangrijke rol speelt. Peter Toonen laat zien dat volgens de Wet van Tijd, die ons vertelt over de Synchrone Orde, een volk als de oude Maya's de huidige tijd al meer dan duizend jaar geleden kon waarnemen (voorspellen). Vanaf de Harmonische Convergentie in 1987 zijn we aangeland in de laatste 26 jaar van een 26.000-jarige precessiecyclus, eindigend in 2012. Dit is de ┤Tijd van de Transformatie der Materie┤, de tijdsperiode dat het Licht zo diep in de materie is afgedaald, dat we als vanzelf kunnen terugkeren naar het Licht. Innerlijke vrede, verbinding met Moeder Aarde en terugkeer naar de kalenders van de natuurlijke tijd kunnen ons hierbij helpen. De Dertien Manen Kalender van Vrede en de heilige galactische kalender van 260 dagen, de Tzolkin, zijn nu nieuw gereedschap voor de juiste timing.

Tijd is een frequentie; tijd is de Vierde Dimensie; tijd is kunst!

Peter Toonen (1958) heeft sinds 1985 een praktijk in aura-reading-en healing. In de laatste jaren is hij vooral actief met lezingen, workshops en trainingen over intu´tieve ontwikkeling, aarde-healing en de werking van de kalenders van de natuurlijke tijd. Eind 1997 verscheen van hem het boek WAT WISTEN DE MAYA'S? Een Nieuw Licht op het Transformatieproces van de Aarde (uitgeverij Petiet, Laren, ISBN 90-75636-14-8). Met Pasen 2002 is een tweede boek verschenen, DE NATUURLIJKE TIJD Berichten van de Maya's voor de Nieuwe Tijd (uitgeverij Petiet, Laren, ISBN 90-75636-39-3). Peter Toonen is als lid van PAN-Holland (Planetaire Artiesten Netwerk) verbonden aan de Dertien Manen Kalender voor Wereldvrede Beweging. Meer info: www.PAN-Holland.nl

25 FEB klik hier voor meer info over de lezing   Pieter Dirk Torensma - "Heelbeelden"
van een intu´tief schilder

"Heelbeelden"
van een intu´tief schilder

plaatje heelbeelden
Het werk van de Friese kunstenaar Pieter D. Torensma neemt een unieke plaats in de hedendaagse beeldende kunst in. De schilderijen van Torensma zijn dragers van zijn ecologische en spirituele visie op het leven. Dit en zijn specifieke techniek, waarbij hij verven gebruikt, die door hem zelf uit plantaardige en minerale pigmenten zijn samengesteld, maken hem tot een waarachtige "verbeelder van het mystieke licht". In 1980 kwam hij tot voorstellingen, de "Elementen"-serie en "Echo's van het Licht", die de aanzet vormden tot zijn huidige mandala's, die hij "HEELBEELDEN" noemt. Torensma zegt hierover: Het mandala-concept, dat zich overvloedig in de natuur manifesteert (sneeuwkristallen, molekulen, plantenvormen, etc.) is een zeer geŰigende ordeningsvorm. Middeleeuwse mystici spraken in dit verband wel over "het kristallijnen web" , het web waarin alles verweven is en in relatie staat met elkaar. Dit mandala-principe is bv. terug te vinden in de kathedralenbouw (roosvensters) en in de zandtapijten van de Hopi-indianen. En verder: In mijn werk probeer ik zowel een ekologische als spirituele visie te formuleren. De vaak direct aan de natuur ontleende kleuren, vormen en verhoudingen wijzen in de kontekst van mijn mandala's naar die onuitsprekelijke grootsheid waarbinnen wij geborgen zijn en onze plaats zoeken. Mijn associatief-imaginaire beelden kunnen wellicht deze plaats helpen bepalen.

Pieter Dirk Torensma (geb. 1944 te Leeuwarden) ontving zijn kunstzinnige opleiding aan de Minerva academie te Groningen en aan de Jan van Eyck academie te Maastricht. Hij exposeert sinds 1974 o.a. regelmatig in z.g. New Age-centra en tijdens spirituele manifestaties. Uit reacties op zijn werk blijkt een harmoniserende invloed, die speciaal tot zijn recht komt bij meditatie en in wachtkamers, praktijk- en therapieruimtes. Naast de beelden die hij hiervoor in opdracht ontwikkelt maakt hij ook meer persoonlijk gerichte individuele mandala's en geeft hij cursussen en lezingen over dit onderwerp. Een aantal van zijn werken zijn gebruikt voor boekomslagen en vele zijn als reproductie verkrijgbaar op kaart en poster.

plaatje heelbeeld
24 MRT klik hier voor meer info over de lezing *Hans Stolp - "Het gebed"

"Het gebed"
als mystieke weg
Eeuwenlang was het gebed een vast onderdeel van onze westerse cultuur. Nu het gebed steeds meer verdwijnt uit het publieke Ún het persoonlijke leven van de mensen, komt er ruimte voor bezinning op wat het gebed eigelijk is. Het gebed kan namelijk veel meer zijn dan het spreken van (standaard) woorden tot God of het prevelen van een schietgebedje. Het is ook een stil worden en luisteren naar wat er vanuit de geestelijke wereld tot ons komt. Zo opgevat vraagt het gebed om een voorbereiding waarbij ook meditatie en yoga hun betekenis kunnen hebben.

Het waarachtig luisteren naar wat ons vanuit de geestelijke wereld wordt aangereikt, geeft een nieuw en ander zicht op leven en doet ons beseffen hoe groot de liefde en zorg zijn die tot ons komen. Bovendien blijken oude gebeden een verrassend nieuwe inhoud te bezitten. Zo blijkt bijvoorbeeld het Onze Vader te bestaan uit zeven beden, die verbonden zijn met de zeven chakra's. Uiteindelijk wordt het gebed zo tot en voortdurend gesprek, waarin wij leiding ontvangen vanuit de geestelijke wereld en leren om ons aan die leiding toe te vertrouwen.

Hans Stolp is pastor en auteur. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Behalve theologie bestudeerde hij later de psychologie van G.C.Jung en maakte hij een studie van het esoterische christendom. Hij schreef inmiddels zo'n dertig boeken, waaronder kinderboeken, dichtbundels en verhalende boeken. Ook begon hij een reeks boeken die gewijd zijn aan de esoterische, christelijke traditie. Deze boeken, 'Jezus van Nazareth' en 'Johannes de Ingewijde', kregen als ondertitel 'Esoterisch Bijbellezen' mee.

14 APR klik hier voor meer info over de lezing   Joanne Klink - "De grote verandering"

"De grote verandering"
In groot contrast met de berichten op de tv en in de krant over de toestand in de wereld wordt er uit hogere sferen al jarenlang doorgegeven dat we aan de vooravond staan van "het door- breken van het grootste licht dat de mensheid ooit heeft meegemaakt gedurende zijn bestaan op de aarde". Deze transformatie zou samenhangen met kosmische cycli die in dit decennium een climax zullen bereiken. " Wie de moed voor de toekomst en de toekomst voor z'n kinderen uit de krant of de tv zou moeten halen, zou kunnen gaan wanhopen. Het lijkt alsof het alsmaar erger wordt op aarde. Toch daagt er een licht aan de horizon. We worden daar opmerkzaam op gemaakt door een stroom van mediamiek ontvangen berichten vanuit hogere dimensies of sferen die de chaos die we doormaken duiden als de opruiming van negatieve energieŰn die de mensheid sinds mensenheugenis hebben beheerst en dat in wezen toch een Goddelijk plan betekende: het drama van Lucifer dat nu teneinde zou lopen. Zelfs is er het bericht dat in 2003 alle negatieve energieŰn de galaxy moeten verlaten. We mogen leven tijdens een unieke periode in de wereldgeschiedenis.

Joanne Klink is theologe en bekend als schrijfster van: "De bijbel voor de kinderen". Haar laatste 5 boeken gaan over nieuwe ontdekkingen in mens en kosmos: Het onbekende venster, Vroeger toen ik groot was, Het open venster, De onbekende Jezus en De grote verandering.

"Klinkklaar" is haar autobiografie en daarin legt ze uit hoe ze de draai heeft gemaakt van de bijbelse oriŰntatie naar meer universele perspectieven.

28 APR klik hier voor meer info over de lezing   Erik Karsemeyer - "Klank en klankbewustzijn"
Concertlezing over klank en vormen

De relatie tussen klank en vorm
Wat betekende Klank vroeger voor de mens, in de oude tijden, wat kunnen wij ons in deze tijd bewust worden over klankkwaliteit en vooral de aanraking en uitwerking van onze eigen stemkwaliteit op onszelf en op onze omgeving. En tenslotte ook de verwachting wat Klank en Klankbewustzijn voor ons in de toekomst kan gaan betekenen. Daarmee wordt bedoeld de Klank-healing of de klanktherapie welke tot meer "klankbewustzijn" voert..

"Kerisande" is de titel van een concert, gegeven door Erik Karsemeijer. Deze meditatieve muziek is als een ge´magineerde reis langs een aantal mythische plekken met hun verschillende klanksferen. De "reiziger" begeeft zich op de klanken van Nepalese, Tibetaanse en Japanse klankschalen, in een "open" en transparante atmosfeer. De Sandawa, een dertiensnarige westerse variant van de japanse Koto brengt een verstilde vorm van muziek voort, die samen met de omhullende klanken van Chinese gongs en de boventoonzang, het concert een bijzonder karakter geven. Tijdens het Boventoonzingen, een zangvorm die verwant is aan het Gregoriaans, hoor je dat de klank van de stem uit meerdere tonen is opgebouwd. Deze klankkleuren kunnen we gewaarworden als een "voelbare" harmonie voor lichaam en geest. Het Boventoonconcert "Kerisande" is dan ook een ware klankbeleving.

Erik Karsemeijer is musicus/boventoonzanger en heeft een klassiek muzikale achtergrond. Van daaruit ontwikkelde hij een liefde voor percussie-instrumenten uit andere culturen. Tijdens de 80er jaren was hij werkzaam als sessiemuzikant in studio's en speelde met veel jazz-musici. Later ontdekte hij de singing bowls en bekwaamde zich in de kunst van het boventoonzingen en het gebruik van "Transverbaal"-taal (fictieve taal). Daarnaast volgde hij een studie muziekmeditatie en intu´tief musiceren zodat hij zich kon ontplooien als een "Musicus in Meditatie". Sinds 1985 geeft hij in binnen- en buitenland concerten, lezingen en workshops. Voorts verzorgt hij een opleiding tot Klankmassage-therapeut en geeft individuele lessen in stembevrijding. Met de schrijver Hans Hagen verzorgt hij tevens Klank-Vertellingen.

19 MEI klik hier voor meer info over de lezing *Roelof Tichelaar - "Ongewenst bezoek"
Spirituele visie op bezetenheid en bevrijding

"Ongewenst bezoek"
Spirituele visie op bezetenheid en bevrijding
De strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en donker is verweven met onze levens op aarde.
Het kwaad kent vele gezichten. Dikwijls gaat het schuil achter maskers - zoals psychische gestoordheid - die ons kunnen misleiden. Dit gebeurt ook bij demonische be´nvloeding: mensen staan - soms zonder dit zelf te onderkennen - bloot aan lagere geestelijke invloeden die hun gedrag bepalen. Want naast de goede geestelijke wereld van God is er ook een lagere, donkere geestenwereld die de mensheid ingrijpend kan be´nvloeden als die mensheid zich daar niet bewust van is en de juiste bescherming in zich meedraagt.
We leven in een tijd waarin de Christusgeest in toenemende mate aandringt in de harten van mensen. Het is deze Geest die een bevrijdende en verlossende werking heeft en die onze oorspronkelijke plaats in de geestelijke wereld herstelt. In die Geest kunnen wij een plek van innerlijke rust gewaar worden en kunnen wij zijn.
In deze lezing zullen - ge´llustreerd met voorbeelden uit de praktijk - zowel oorzaken, symptomen en behandeling worden belicht.
De revolutie van Christus in ons begint in ons eigen hart. Dat is een proces waarin wij als mens een grote rol spelen. Het is die revolutie van liefde die het kwaad overwinnen zal. Wij hoeven niet in de angst schieten maar mogen in toenemende mate leren vertrouwen op de Christuskracht die ons bezielen wil.

Roelof Tichelaar voert een praktijk voor geestelijke genezing, bevrijding en levensvragen in Hoogeveen. Hij is hoofdredacteur van het kwartaalblad voor spirituele bewustwording 'Verwachting', uitgegeven door Stichting 'De Heraut'. Hij is tevens bestuurslid van deze stichting. Verder schrijft hij boeken en geeft lezingen over thema's die met spiritualiteit en Christendom te maken hebben.

* A.U.B. TIJDIG RESERVEREN

IN DE IJSHERBERG HARDDRAVERSDIJK 1 DOKKUM
AANVANG 19:30      ENTREE    7, 50
INFO & RESERVERINGEN: FROUKJE VAN DER ZWAAG
TELEFOON: 0519-297641
E - MAIL:  STWIJZER@STICHTING-WIJZER.NL

 

Lichtengel

terug naar boven