N i e u w s b r i e f

1e jaargang, nummer 2, januari 2004
Info; Froukje van der Zwaag 0519-297641

Terug naar het archief

Lieve mensen,

Aan het begin van dit nieuwe jaar wensen wij u, namens het bestuur en vrijwilligers van Stichting Wijzer alle goeds toe. Wat dat ook voor elk van u en ons maar mag zijn. Soms is het een jaar met pijn en problemen, soms is het geluk en kruisen hele fijne dingen je pad. Het mag en moet er allemaal zijn. Graag willen wij aan iedereen de boodschap voor alle zielen doorgeven.
Moge het een troost zijn voor degene die dit even nodig denken te hebben en voor de ander kan het wellicht een hart onder de riem zijn. Deze luidt:

Eeuwige Eenheid
Die in stilte tegen ons zingt,
Die ons via elkaar doet leren,
Leid mijn stappen met kracht en wijsheid.
Moge ik op mijn tocht de lessen zien,
Het doel van alle dingen eerbiedigen.
Help mij met respect aan te raken,
Altijd van achter mijn ogen te spreken.
Laat me observeren, niet oordelen.
Moge ik geen kwaad doen en na mijn bezoek
slechts muziek en schoonheid achterlaten.
Wanneer ik naar het Eeuwige terugkeer,
moge de cirkel dan gesloten zijn
en
de spiraal breder.
Bee Meer ,; Voor alle zielen, overal.

Uit het Boek: Kinderen van het Echte Volk, ; Schr. Marlo Morgan,; Uitg. ANB

Het afgelopen halfjaar is er veel gebeurd. In de 1e Nieuwsbrief deden wij een oproep voor een penningmeester en een vrijwilliger die de info-flyers zou willen ophangen . Voor beide taken werden spontaan de medewerking aangeboden. Onze nieuwe penningmeester is Fokje Wedzinga en Hillie Bruinsma verzorgt elke maand het ophangen van de info-flyers. Wij zijn heel blij met deze nieuwe medewerkers. Ook Margriet van Manen verzorgt belangeloos bij elke lezing de verkoop van de entree-bewijzen en Margriet en Hillie zorgen samen voor de thee en koffie in de pauze. Een geweldige samenwerking. Ons aller belang is natuurlijk het mogelijk maken van de lezingen met zo weinig mogelijk kosten. Het gaat vooral om de bewustwording en ontwikkeling van spiritualiteit. Zo zaten wij verlegen om opname-apperatuur . De verslagen van de lezingen worden erg op prijs gesteld. Wij moesten de lezingen eerst opnemen met een geleend apparaat. Maar dit kon natuurlijk zo niet doorgaan. Dus gingen wij creatief een actie bedenken om geld bijelkaar te sprokkelen. Actie wenskaarsjes! De opbrengst veel tegen. Dit hebben we ook weer geleerd. Echter: Een zeer betrokken bezoekster van de lezingen zag ons geworstel om het geld bijelkaar te krijgen en bood spontaan 500,= aan. Lieve schenkster, GEWELDIG bedankt voor deze stimulans. We zijn erg dankbaar. Het apparaat is al aangeschaft. Zo kunnen wij weer verder.
Ook is het heel bijzonder dat wij al in het rijke bezit zijn van een eigen Website.: www.Stichting-Wijzer.nl Bekijkt u deze site maar eens. We krijgen veel complimenten over de uitvoering. Deze is ook belangeloos verzorgd door Edward en Froukje. Wat een werk en energie en creativiteit. Enorm bedankt, namens ons allemaal. Ons e-mail adres vindt u bij het brief-hoofd.
Ook het up-to-date houden van de site wordt door hen verzorgd. U kunt hier alle informatie vinden over de stichting, de lezingen, de nieuwsbrief etc.etc..
Op de lezingen deden wij een oproep voor een sekretaris (esse). Hier kwamen veel reacties op. Gezien de vele taken zijn er ook weer enkele afgehaakt, maar we zijn nog in gesprek met enkele gegadigden.
Op 26 november '03 zou Joanne Klink haar lezing verzorgen. Helaas werd ze ziek en moest ze het af-zeggen. Op deze zeer korte termijn konden wij gelukkig de Heer Pieter van Exter bereid vinden om in te vallen. Zijn thema was: Vuurkoord van het heimwee. De innerlijke weg naar het verloren paradijs.
Een prima verhaal. Heel herkenbaar voor de aanwezigen.
De vele fans van de boeken van Joanne Klink waren echter zo teleurgesteld dat ze niet kon komen, zodat we een hernieuwde poging hebben gedaan om haar te contracteren. HOERA, DUS. We hebben besloten om een extra lezing in te lassen op 14 april a.s. Zie verder in hetverslag over de lezingen.

Deze ontwikkelingen wilden we u even melden. We kunnen u ook het komend half jaar een geva-rieerd programma aanbieden. Wij hopen dat u er ook zo over denkt en met ons mee gaat genieten.

Met liefdevolle groeten en namens de Stichting Wijzer VEEL WIJSHEID gewenst in het komende jaar en graag tot ziens.

Janny Veldema

Lezingen Stichting WIJZER t/m mei 2004

Nr. woensdag Spreker Thema

1 25 februari Pieter Dirk Torensma Heelbeelden van een intu´tief schilder
2 24 maart Hans Stolp Het gebed
3 14 april Joanne Klink De grote verandering
4 28 april Erik Karsemeyer Klank en Klankbewustzijn
5 19 mei Roelof Tichelaar Ongewenst bezoek

Voor alle lezingen geldt: Graag reserveren. Wij stellen niet graag mensen teleur! B.v. dank.
De entree-prijs is ook dit jaar 7,50 (inclusief een consumptie).
Aanvang van de lezingen is 19.30 uur.
Locatie: DE IJSHERBERG, Harddraverspark 1 , in Dokkum
Voor meer informatie over deze lezingen kunt u terecht op de programma pagina

Of u kunt bellen met Froukje van der Zwaag, telefoon: 0519-297641 (ook voor reserveringen)

Lezingen van zusterstichtingen voorjaar 2004

Lezingen Stichting In-zicht in De Koningshof, Prinsenweg 1, Heerenveen

1 18 februari Roelof Tichelaar Ongewenst bezoek (over bezetenheid)
2 17 maart H.J. Witteveen Universeel Soefisme
3 21 april Marcel Messing De vergoddelijking van de mens, als ultieme mogelijkheid
4 26 mei Hans Stolp De openbaring van Johannes in het licht van deze tijd (uitverkocht)
Aanvang 20:00 uur. Info: Ieke IJszenga-Helder, 0513-626189 (tussen 18:00-19:00u)
www.in-zicht.nl; E-mail post@in-zicht.nl

Lezingen Stichting "Innerlijk Besef" in het Van der Valk hotel, Balkenweg 1, Assen

1 2 maart Jacob Slavenburg De Hermetische Schakel
2 6 april Hans Stolp De zeven stappen naar wijsheid en vrede
3 11 mei Marcel Messing Tussen Licht en Duister
Aanvang 20:00 uur. Info: Henk Koops, 0592-656610 of Minnie van Dockum 050-5015048
www.innerlijk-besef.nl; E-mail info@innerlijk-besef.nl

Lezingen Stichting "De Cirkel" in Cultureel centrum "De Meenthe", Stationsplein 1, Steenwijk

1 10 maart Roelof Tichelaar Een spirituele visie op bezetenheid en bevrijding
2 7 april Iteke Weeda Yin-Yang, Liefde en relaties
3 28 april Coos van der Lem Lichtwerk en aardeheling (alleen donateurs)
4 12 mei Edith Boeke De kracht van de verschillende religies
Aanvang 20:00 uur. Info: Carla van der Veen, 0521-361227 of Kitty Hengst 0521-341920

Lezingen Stichting Seventh Sense in partycentrum "Van der Wal", Grote Kerkstraat 10, Sneek

1 3 maart Hillie v.d. Weg Op weg naar Pasen, het ganzenbordspel als persoonlijk voorjaarsritueel
2 7 april Jacqueline Plat Familieopstellingen
Aanvang 20:00 uur. Info: Yteke Woodrow, 0515-419963
www.sevensisters.nl; E-mail woodrow@castel.nl

Lezingen Stichting "de Eenhoorn" in partycentrum "Van der Wal", Grote Kerkstraat 10, Sneek

1 25 februari Lisinka Ulatowska Wereldburgerschap
2 20 maart Erna Alexandra workshop
3 24 maart Sonia Bos De grote ommekeer
4 24 april Cora Leder Lezen van namen
4 19 mei Peter den Haring Karmische Astrologie
Aanvang 20:00 uur. Info: Herma Hooft, 0515-433361
www.eenhoorn-sneek.nl; E-mail info@eenhoorn-sneek.nl

Lezingen Stichting "LOVE" in Ubbegaheem, Burchtweg 4, Sauwerd (Groningen)

1 14 februari Ina Bijlsma Spelen met klank: het lichaam openen door middel van klank, onze eigen stem
2 11 maart Dick Nicolai Medische astrologie
3 15 april Jan Woudstra Oosterse genees-Kunst
4 27 mei Sonia Bos Met een hart vol liefde...
Aanvang 20:00 uur. Info: Paulien Seinen, 0595-487024
www.stichtinglove.nl; E-mail info@stichtinglove.nl

Lezingen Stichting "De Bron" in het dorpshuis, Noordermeent 6, Kraggenburg

1 2 maart Joke Hoogeveen Wat is de zin van channeling of doorgeving
2 6 april Paulus Rijntjes Spiritualiteit en gezondheid
3 4 mei Carina Eckers Zingen... de klinkende adem...
Aanvang 20:15 uur. Info: Johan Woolderink 0527-203316 of Jeanette van de Vegte 0527-246321
www.stichting-de-bron.nl; E-mail debron@dolfijn.nl

Lezingen Stichting "Alpha en Omega" in het Lichthuis, Onstwedderweg 6, Vlagtwedde

1 19 februari Karin Drenth, Ivar Romer Antroposofie, een nieuwe mysterieschool
2 26 februari Karel & Caroline van Huffelen Op weg naar de meesterschap met de meesters van het Titicacameer
3 18 maart Johan Pameijer Loutering
4 15 april Ton van der Kroon De mystieke roos, relaties en seksualiteit als een weg naar God
4 5, 6 en 7 maart Krijn Koetsveld driedaagse workshop: 'Shekinak en de Lady of the Lake' vraag info
5 22 april Marcel Messing De vijf dwaze en de vijf wijze maagden

terug naar boven