N i e u w s b r i e f

1e jaargang, nummer 1, september 2003
Info; Froukje van der Zwaag 0519-297641

Terug naar het archief

Lieve mensen,

Dankbaar en blij presenteren wij u onze eerste nieuwsbrief. We zijn als bestuur van Stichting Wijzer vooral dankbaar dat er dit afgelopen jaar, het eerste seizoen van de Stichting, zoveel positieve en lieve geluiden zijn geweest. Dit stimuleert ons geweldig om door te gaan. Het bevestigt ons gevoel dat de behoefte groot is om kennis te willen nemen van de vele spirituele ontwikkelingen, die overal in de wereld gaande zijn. De kans om dit allemaal nu in eigen regio te kunnen meemaken en ervaren, organiseren wij met liefde voor u. Wij halen esoterische schrijvers en andere spirituele mensen voor u naar Dokkum. Lekker dichtbij.

Samen kunnen we veel bereiken. Bij de oprichting en tijdens het eerste seizoen zijn we geweldig persoonlijk en financieel gesteund door de Stichting In-zicht uit Heerenveen; nogmaals enorm bedankt. Heerlijk om te ervaren dat samenwerking op deze basis mogelijk is. Ook Stichting ,,Innerlijk Besef" heeft ons willen steunen met financiŽle stimulans. Grandioos.

In onze eigen omgeving worden we gesteund door een groepje vrijwilligers en zijn hier ook blij en dankbaar voor. Wat zouden wij zonder hen zijn.

Zo ook worden de verslagen van de lezingen verzorgd. Aan uw reacties hebben wij gemerkt dat u het op prijs stelt om verslagen te kunnen krijgen van de lezingen. Ook de spontane opgave van adressen voor het ontvangen van onze eerste nieuwsbrief, was voor ons een signaal dat uw belangstelling groot is om op de hoogte te zijn. We zouden nog heel erg geholpen zijn met iemand die de info-flyers wil ophangen op de daarvoor bestemde plekken.

We doen dit meestal zo'n twee weken voor een lezing. Wil iemand deze taak op zich nemen, meldt u zich dan even bij Froukje, tel.nr. 0519-297641

Helaas is het zo dat we ook met de werkzaamheden voor de Stichting Wijzer zonder verdriet de echte waarde van vreugde niet kunnen kennen.

Zo kregen wij het een bericht van Jenny Lahuis dat ze de functie van penningmeester neer wil leggen en zich terugtrekt.

Wij vinden het jammer en zijn haar zeer erkentelijk voor al het werk dat ze heeft verricht als mede-oprichtster en al de financiŽle werkzaamheden.

Wij kunnen niet anders dan haar besluit respecten, in vrijheid. Want de ziel is van nature VRIJ. Vrijheid IS en wordt niet verleend.

Jenny, nogmaals geweldig bedankt en we wensen je alle moois en liefs in je leven, vooral vrijheid om te doen, wat bij je past.

Wij hebben de beschermengel van de stichting verwittigd van deze situatie en vertrouwen erop dat een nieuwe penningmeester ons pad gaat kruisen.

We staan aan het begin van ons nieuwe seizoen en kunnen u een programma aanbieden met sprekers en onderwerpen, waar we naar uit kunnen zien.

Graag zien we ook uit naar uw komst in het komende seizoen; wij beleven het graag met z'n allen.

Met liefdevolle groeten en veel wijsheid gewenst,

Janny Veldema en Froukje van der Zwaag.

 
Lezingen programma Stichting WIJZER , seizoen 2003/2004

Nr. woensdag Spreker Thema

1 24 september Hans Stolp Op de grens van leven en dood
2 22 oktober Lisinka Ulatowska Spiritueel burgerschap
3 26 november Joanna Klink De grote verandering
4 28 januari Peter Toonen De MAYA kalender
5 25 februari Pieter Dirk Torensma Heelbeelden van een intuÔtief schilder
6 24 maart Hans Stolp Het gebed
7 28 april Erik Karsemeyer Klank en Klankbewustzijn
8 19 mei Roelof Tichelaar Ongewenst bezoek

Omschrijving van de eerste vier lezingen

24 september Hans Stolp Op de grens van leven en dood

 

Kinderen weten het nog, onbewust: de dood is geen einde, maar een overgang naar de wereld van God. Zij spreken daarover in hun eigen taal: ,straks, als ik een engel ben' of ,als ik straks bij oma ben'. Ook kinderen die niet gelovig werden opgevoed, dragen dat onbewuste weten met zich mee en vertellen daarover in de taal van het symbool. Mensen die een bijna-dood-er-varing (BDE) kregen, weten het ook. De dood is geen einde, de dood is in wezen onze geboorte in de wereld van God, de wereld van het Licht. Zij vertellen over die uittredingen uit hun lichaam, over een tunnel, die gestalte van licht en over het zien van de film van hun leven en de ontmoeting met gestorven dierbaren. Door deze ervaring zijn zij hun angst voor de dood voorgoed kwijt. Al deze ervaringen plaatsen ons (opnieuw) voor die vraag: ,wat is de dood eigenlijk'en wat gebeurt er als er iemand sterft?

De oude spirituele christelijke traditie vertelt dat als een mens sterft, zijn geestelijke lichamen zich losmaken van zijn fysieke lichaam. De tijd, dat mensen dachten dat de dood het einde was, ligt nog maar kort achter ons. Maar in die korte tijd begon er in heel veel mensen spontaan een nieuwe manier van kijken naar de dood te groeien.

Hans Stolp is pastor en auteur. Hij publiceerde o.a.: Het Gebed, Jezus van Nazareth, Johannes de ingewijde, De geboorte van Christus in ons, Leven met engelen, Omgaan met gestorvenen en Als een geliefde sterft.

 

22 oktober Lisinka Ulatowska Spiritueel burgerschap (nieuwe ontwikkelingen)

 

Het boek ,Samenzwering - Samenspel'geschreven door Lisinka is in de eerste instantie een fictief verhaal, met als basis haar werk binnen deVerenigde Naties. Het is een op werkelijkheid gebaseerd spiritueel avontuur over een sinistere samenzwering die ons allen onderuit haalt zonder dat we het in de gaten hebben. Een team wereldburgers, werkzaam bij de VN zet zich met hart en ziel in om dit complot te verijdelen. Terwijl zij gebruik maken van hun inzichten op spiritueel, psychologisch, politiek en economisch gebied, raken ze in situaties erwikkeld waarin ze persoonlijk geconfronteerd worden met hun eigen liefdesrelaties, angsten en onzekerheden. Zij maken hierbij zo'n intens bewustwordingsproces door dat ook de lezer deze inzichten kan gebruiken om zijn eigen kwaliteit van leven te verbeteren. Nog geen maand na de aanslag van 11 september 2001 in Amerika werd dit boekvgepresenteerd en bleek dat fictie en werkelijkheid veel overeenkomsten bevatte. Veel mensen hebben naar aanleiding van dit boek en het ,,Handboek voor Wereldburgerschap"te kennen gegeven om als spirituele wereldburgers te willen samenwerken, zowel op het vlak van persoonlijke ontwikkeling als ook op het vlak van de ontwikkeling van een samenleving waarin ieder levend wezen erkend wordt en tot uitdrukking kan komen. Het is de bedoeling om op een dusdanige manier samen te werken zodat er voor kleine en grote problemen oplossingen kunnen worden gecreŽerd die voor alle partijen voordeel opleveren. Dit is wat het ,,All Win Network,, van Lisinka beoogt. In de lezing zal ook hier over gesproken worden en hoe wij als individuele burgers hieraan kunnen meewerken.

Lisinka Ulatowska groeide op in Engeland, Nederland, Duitsland, SyriŽ en de V.S., waar ze haar doctorsgraad in de klinische psychologie behaalde, met een specialisatie in de transpersoonlijke (spirituele) psychologie. Ze werd decaan van de Colombia Pacific University. In de V.N. vertegenwoordigt zij nu drie Non-Governmentel Organisations: The Association of World Citizens, The International Emissaries en The Institute for planetery Synthesis.

 

26 november Joanne Klink De grote verandering

 

In groot contrast met de berichten op de t.v. en in de krant over de toestand in de wereld wordt er uit hogere sferen al jarenlang doorgegeven dat we aan de vooravond staan van ,,het door-breken van het grootste licht dat de mensheid ooit heeft meegemaakt gedurende zijn bestaan op aarde". Deze transformatie zou samenhangen met kosmische cycli, die in dit decennium een climax zullen bereiken.

Wie de moed voor de toekomst en de toekomst voor de kinderen uit de krant of de t.v. zou moeten halen, zou kunen gaan wanhopen. Het lijkt alsof het alsmaar erger wordt op aarde. Toch daagt er een licht aan de horizon. We worden daar opmerkzaam op gemaakt door een stroom van mediamiek ontvangen berichten vanuit hogere dimensies of sferen, die de chaos duiden als de opruiming van negatieve energieŽn, die de mensheid reeds lang hebben beheerst, maar in wezen toch een Goddelijk plan betekende: ,het drama van Lucifer dat nu teneinde zou lopen. Zelfs is er het bericht dat in 2003 alle negatieve energieŽn de galaxy moeten verlaten. We mogen leven tijdens een unieke periode in de wereldgeschiedenis.

Joanne Klink is Theologe en bekend als schrijfster van: ,De bijbel voor de kinderen'. Haar laatste vijf boeken gaan over nieuwe ontdekkingen in mens en kosmos;, Het onbekende venster', ,Vroeger toen ik groot was', ,Het open venster', ,De onbekende Jezus'en,De grote verandering'.

,Klinkklaar'is haar autobiografie en daarin legt ze uit hoe ze de draai heeft gemaakt van de bijbelse oriŽntatie naar meer universele perspectieven.

 

28 januari Peter Toonen De Maya kalender

 

De Natuurlijke tijd. Lezing over de Maya-kalenders voor de Nieuwe tijd.

Onze tijd van steeds snellere veranderingen blijkt een natuurlijk proces te zijn in de ontwikkeling van onze planeet en ons zonnestelsel; een proces waarin ieder mens een belangrijke rol speelt.

Peter Toonen laat zien dat volgens de Wet van Tijd, die ons vertelt over de Synchrone Orde, een volk als de oude Maya's de huidige tijd al meer dan duizend jaar geleden kon waarnemen (voorspellen). Vanaf de Harmonische Convergentie in 1987 zijn we aangeland in de laatste 26 jaar van een 26.000-jarige precessie-cyclus, eindigende in 2012. Dit is de ,Tijd van de Transformatie der Materie'; de tijdsperiode dat het Licht zo diep in de materie is afgedaald, dat we als vanzelf kunnen terugkeren naar het Licht. Innerlijke vrede, verbinding met Moeder Aarde en terugkeer naar de kalenders van de natuurlijke tijd kunnen ons hierbij helpen. De Dertien-Manen-Kalender van Vrede en de heilige galactische kalender van 260 dagen, de Tzolkin, zijn nu nieuw gereedschap voor de juiste timing.

Tijd is een frequentie; tijd is de Vierde Dimensie; tijd is kunst!.

Peter Toonen (1958) heeft sinds 1985 een praktijk in aura-reading en healing. In de laatste jaren is hij vooral actief met lezingen, workshops en trainingen over intuÔtieve ontwikkeling, aarde-healing en de werking van de kalenders van de natuurlijke tijd.

Eind 1997 verscheen van hem het boek ,Wat wisten de Maya's?'. Met Pasen 2002 verscheen het tweede boek:,De Natuurlijke Tijd'.

Peter Toonen is als lid van PAN-Holland (Planetaire Artiesten Netwerk) verbonden aan de Dertien-Manen-Kalender voor Wereldvrede Beweging. Meer info: www.PAN-Holland.nl

 

 

Bestellen van kaarten voor het seizoen 2003 - 2004.
Wij raden u aan om de kaarten vooraf te reserveren; dit voorkomt teleurstelling.

  De entreekaarten kosten ook dit jaar 7,50 (inclusief een consumptie).
Het is mogelijk om voor alle acht lezingen te reserveren. U krijgt dan bij betaling in ťťn keer 8 x 0,50 = 4,-- korting. De betaling, dient dan de eerste keer aan de zaal te worden betaald voor alle 8 lezingen. 8 x 7,-- = 56,-- .

Aanvang van de lezingen is 19.30 uur. Ook dit seizoen weer in De IJSHERBERG, Harddraversdijk 1, in Dokkum.

Voor informatie: Froukje van der Zwaag, telefoon: 0519-297641.

 

Lezingen van zusterverenigingen in 2003/2004

 
Lezingen programma Stichting "In-zicht" seizoen 2003/2004
Nr. Woensdag Spreker Titel/Thema
1 17 sep '03 Yasmin Verschure Liefde is 'Al Wat Is'
2 15 okt '03 Bram Moerland Wie waren de Katharen?
3 19 nov '03 Hans Stolp Relaties in onze tijd
4 17 dec '03 Jacob Slavenburg De Hermetische Schakel
info: Ieke IJszenga-Helder, tel. 0513-626189 (tussen 18.00 en 19.00 uur)

 
Stichting "Innerlijk Besef" in het Van der Valk hotel, Balkenweg 1, Assen
Nr. Datum Spreker Titel/Thema
1 2 sep '03 Marcel Messing De bedreigde aarde en de weg tot het Licht
2 7 okt '03 Roelof Tichelaar Ongewenst bezoek
3 4 nov '03 Henri de Vidal de Saint-Germain De eigen-wijsheid van het kind van deze tijd
4 2 dec '03 Hans Stolp Relaties
Aanvang 20.00 uur. Info Henk Koops, 0592-656610 of Minnie van Dockum 050-5015048
Website www.innerlijk-besef.nl; E-mail info@innerlijk-besef.nl

 
Stichting "De Cirkel" in Cultureel Centrum "De Meenthe", Stationsplein 1, Steenwijk
Nr. Datum Spreker Titel/Thema
1 17 sep '03 Henri de Vidal de Saint-Germain De toekomst van het verleden - ervaringen in de praktijk metregessie en reÔncarnatietherapie
2 8 okt '03 H. de Kwaasteniet Spagryriek, klassieke homeopathie, plantengeneeskunde
3 5 nov '03 Roos Bos Psychometrie en Bloemenseance
4 26 nov '03 Sonia Bos titel nog niet bekend
5 17 dec '03 Hans Stolp titel nog niet bekend
Aanvang 20.00 uur. Info Carla van der Veen, 0521-361227, of Kitty Hengst 0521-341920

 
Stichting de Eenhoorn (voormalig 't Pand) in Partycentrum Van der Wal, Grote Kerkstraat 10, Sneek
Nr. Datum Spreker Titel/Thema
1 24 sep '03 Jan Woudstra Oosterse geneeskunde
2 22 okt '03 Peter Toonen De natuurlijk tijd en de Mayakalender
3 26 okt '03 Gerwine Wuring
4 21 dec '03 Lichtconcert
Aanvang 20.00 uur. Info Herma Hooft, 0515-433361
Website http://t-pand.netmenu.nl E-mail t.pand@planet.nl

 
Stichting "LOVE" in Ubbegaheem, Burchtweg 4, Sauwerd (Groningen)
Nr. Datum Spreker Titel/Thema
1 11 sep '03 Hans Stolp Dromen
Aanvang 20.00 uur. Info Paulien Seinen, 0595-487024
Website www.stichtinglove.nl E-mail info@stichtinglove.nl

 
Stichting "Seventh Sense" in partycentrum Van der Wal, Grote Kerkstraat 10, Sneek
Nr. Datum Spreker Titel/Thema
1 9 sep '03 Hans Stolp Het heft in eigen hand
2 6 okt '03 Tobi Neuman Visie van Sri Aurobinda en de Moeder
3 5 nov '03 Barbara Driessen Dromen
4 3 dec '03 Yasmin Verschure De kracht van het zijn
Aanvang 20.00 uur. Info Yteke Woodrow, 0515-419963 b.g.g. 0515-434421
Website http://www.sevensisters.nl E-mail woodrow@castel.nl

 
Stichting "De Bron" in het Dorpshuis, Noordermeent 6, Kraggenburg
Nr. Datum Spreker Titel/Thema
1 23 sep '03 Donateursavond wordt nader bekend gemaakt
2 7 okt '03 Piet Schelling Paranormale verschijnselen en Christelijk geloof
3 4 nov '03 Yasmin Verschure De kracht van het zijn
4 2 dec '03 Jacob Slavenburg De Hermetische schakel
5 6 jan '04 Roland van Vliet Nieuwe Tijdskinderen
Aanvang 20.15 uur. Info Johan Woolderink, 0527-203316 of Jeanette van de Vegte 0527-246321
Website http://www.stichting-de-bron.nl E-mail info-de-bron@planet.nl

terug naar boven