Logo St.Wijzer
Terug naar de verslagen

 

VERSLAG VAN DE LEZING VAN

PETER TOONEN

28 JANUARI 2004

DE MAYAKALENDER

Peter Toonen heeft een enorm verhaal verteld en is er besloten om het verslag te beperken.

Peter Toonen: Ik ga een verhaal vertellen over de tijd. De tijd was toch de belangrijkste kennis van de Maya`s. Het gaat over de kalender, het is een door een priesterkaste bedachte kalender, het woord kalender komt van het Griekse woord 'calens' en dat betekend gewoon kasboek. Deze kalender komt uit Rome, het is een Gregoriaanse kalender, afkomstig van Paus Gregorius en die heeft hem weer van Generaal Julius, hij heeft het Romeinse rijk ook "rijk" gemaakt en om dat te kunnen doen heeft hij allerlei standaardiseringen ingevoerd, ondermeer een muntstelsel, een juridisch stelsel, en een rechtstelsel, het is een heel simpel stelsel het zegt: "wie bezit", heeft gelijk. Zo is er ook een tijdstelsel ingevoerd, en dat werd de Juliaanse kalender. Je kunt de tijd lineair meten, dat begint dan bij de big bang, en dan begint er een lijn te lopen, dat is op een mannelijke rationele manier, want de tijd gaat dan maar één kant op. Als je naar de natuur kijkt, zie je dat, dat in draaiingen gaat, in cycli, in spiralen. En zo is dit seizoen een winterseizoen en de vorige winter was weer een hele andere winter dan die van nu en die daarvoor ook. Een dag is een éénheid om de tijd te meten, maar elke dag is weer een nieuwe. Je bent vooral bezig op een vrouwelijke manier de dag te vullen, dan te kijken hoe lang die is. Dan weet je nog steeds niet wat 'tijd' is. Tijd is niet van een aardse dimensie. Als je een mechanische klok neemt, die in 12 is gedeeld, dan meet je geen tijd maar het is een meting van de beweging in de ruimte, het is een dimensie van lengte, breedte en hoogte. Einstein vertelde het al, tijd is de vierde dimensie, tijd informeert de ruimte. In de vierde dimensie heb je zoiets als de radiale tijd, stel dat er een tijd is waar alles tegelijkertijd is, nou dat is, die tijd ( ha, ha, ha,) In de vierde dimensie heb je eigenlijk alleen maar een nul tijd, en die gaat radiaal en fractaal, dat is radiaal straalsgewijs in bepaalde proporties en dan zie je hoe kleine onderdelen de groten bevatten, zo kun je dan kleine en grote cycli duiden.

Het belangrijkste waar we in de tijd mee te maken hebben is de zon en de maan. De zon, daar draaien we in een jaar omheen, en alle volken hebben de maan gebruikt om de tijd te meten. In de tijd dat wij eenmaal om de zon draaien, heeft de maan 13 keer om de aarde gedraaid. Niet 12 keer.12 is een getal om ruimte in gelijke stukken te delen.Het is deelbaar door 2,4 en 6. 13 is een lastig getal, maar het is een heilig getal bij de Maya`s, het kom je in de kalender voortdurend tegen. Je kunt het beste het jaar in 13 stukken van 28 dagen delen, dat is 3 keer 64 dagen, dan houdt je 1 dag over, en dat is de dag buiten de tijd. Dit werd gedaan door de Kelten en de Azsenen, de Noord-Amerikaanse indianen werken er nog steeds mee. Het is ook de kalender van moeder aarde.Want 28 dagen is een cyclus, vrouwen kennen dit zo wie zo, en mannen kennen het ook. 28 dagen is de middelste van het gemiddelde bioritme dat we hebben, want je hebt een fysieke, een emotionele en een mentale cyclus van 23 en 28 en van 33 dagen, en 28 dagen is dus de emotionele cyclus en dus zitten mannen ook in een emotionele cyclus die bergen en dalen kent. Onze huid maakt na 28 dagen nieuwe cellen aan. Wij kunnen die cycli niet waarnemen maar we kunnen wel de volle maan zien en de nieuwe maan, en dat is een cyclus van 29,2 dagen, dat komt omdat als wij om onze eigen as draaien, de maan gewoon met ons mee draait. Die cyclus van 28 dagen zou je alleen kunnen zien als je buiten het zonnestelsel zou zien, en dat kunnen we niet want we zitten erin. Maar je kunt het wel berekenen, want je hebt 3 verschillende maan cycli en het gemiddelde daarvan is 28 dagen. Dit is een natuurlijke niet bedachte kalender, en het is van groot belang om die te volgen. Tijd is een vierde dimensie, tijd is een frequentie. Tijd is eigenlijk iets uit de geestelijke wereld, want het heeft niet een aardse dimensie, en het is heel belangrijk om een natuurlijke cyclus te volgen. De Maya`s hadden 17 kalenders, en sommige liepen tot miljarden jaren terug, en alle kalenders lopen af op 21 december 2012. Er is dus iets gaande en dat kan ik met de kalenders laten zien en met wat plaatjes. Ik laat hier het leefgebied van de Maya`s zien en dan een afbeelding waarop je kunt zien hoe de zon en de maan draaien. Wat je krijgt met 13 manen is dus 4 weken van 7 dagen, en de 7 dagen van de week komen weer van de 4 fasen van de maan.

Weet je wat wij beschaving noemen, beschaving is het pad van de technologie. In Egypte, 5000 jaar geleden, zie je de 12 maanden kalender ontstaan, waar de beschaving oprukt zie je de natuurlijke cycli weggestopt worden, we zitten nu in een tijd van techniek, en wat je nog aan natuurvolkeren hebt, die wonen in de diepste jungle en de hoogste bergen daar is dus niet veel meer van over. En die 12 maandenkalender is dus over de gehele planeet opgerukt en is een kunstmatige trilling, het is geen natuurlijke frequentie. Wat wij als beschaving zien is een natuurvolk dat een hoge technologie heeft zoals Japan en Korea, West-Eurpoa en Noord Amerika, die zijn dus de baas en dat is altijd zo geweest. Het is het pad van de uiterlijke technologie, want met de beste technologie win je de oorlog, zo simpel is het gewoon. Tot Irak, want hier is het verhaal aan het aflopen want we zijn aan het einde aan het komen van een grote cyclus waarin we kunstmatige tijd, kunstmatig leven en kunstmatige werkelijkheid hebben gecreëerd en dat zal nu verinnerlijkt moeten worden.

De werkelijke kalender van moeder aarde heeft 13 maanden van 28 dagen, daar is niets aan bedacht. Dat is gewoon de kalender van onze aarde. Je kunt alleen nog twisten over waar je hem laat beginnen. De Kelten beginnen bij de winterzonnewende, de Inca`s lieten hem net als bij ons bij de zomerzonnewende beginnen, en de Egyptenaren en de Maya`s lieten hem beginnen op 26 juli. 26 Juli valt midden in de hondsdagen (in een universele kalender) en Sirius, is de zogenaamde hondsster, dat is de helderste ster aan de hemel en de dichtstbijzijnde ster na de zon, wat eigenlijk ook een ster is. Sirius en de zon zijn eigenlijk broers van elkaar en reizen samen door de melkweg, ze ontmoeten elkaar elk jaar om dezelfde tijd op hetzelfde punt, en op 26 juli heb je de conjunctiecyclus (samenstand) tussen die twee. 3 Minuten voordat de zon opkomt op 26 juli zie je de ster Sirius en het is de enige conjunctie die plaats vindt ieder jaar op het zelfde tijdstip. Dit is dus eigenlijk het enige juiste ijkpunt om een jaar in te zetten. Dus op 26 juli begint er een cyclus van 13 maanden keer 28 dagen, dan houd je èèn dag over, dat is 25 juli en dat is de dag buiten de tijd. Deze dag wordt in veel culturen gevierd. Dit is dus de cyclische tijd.

Ik laat even iets zien over het Galactische telsysteem, het is een heel simpel systeem van wat je ziet is wat je krijgt. Het is afgeleid van het totaal aantal vingers en tenen. Ze werken niet met decimalen, zoals bij ons, maar met twintigtallen een zogeheten vigesemaal, wat ook opvalt is de 0, die is 0 en 20 tegelijk. De Maya`s zijn het oudste volk op aarde wat met het getal 0 werkt. Van 2000 tot 2012 is 13 jaar, want je moet die 0 meerekenen. Het Galactische of het Maya telsysteem is een systeem van punten en balletjes, getallen staan ergens voor, ze zijn niet bedacht, het zijn eigenlijk geestelijke entiteiten, ze komen uit het geestelijke en als zodanig hebben al die getallen een betekenis. Daar is ook numerologie op gebaseerd. Op de trilling van getallen. Je hebt dus 20 getallen, 20 gezichten dus zonnezegels, en die combineer je met 13 getallen. Hier komt dus die 13 om de hoek kijken. Je hebt een wiel van 13 tandjes en een wiel van 20 tandjes, en na 260 dagen staan deze wielen weer in de zelfde positie. Het getal 13 wordt de fasen van de schepping genoemd, in de stappen waarin de schepping zich ontvouwt, zoals de 13 stappen van de maan, en je hebt 13 tonen in de muziek, enz.

 

Dus met 20 zonnezegels en 13 stappen kun je een kalender van 260 dagen maken.

De periode van 260 dagen komt bijvoorbeeld overeen met de zwangerschapsduur vanaf het moment dat een vrouw niet meer ongesteld is, omdat ze zwanger is. Volgens onze tijdrekening is de zwangerschapsduur 9 x 30,5 dag = 274 dagen, hier mag je dan de helft van 28 aftrekken en dan zit je op 260 dagen.

Twintig Zonnezegels met hun Maya namen
De Maya`s wisten zeer exact de omlooptijd van de aarde tot 4 cijfers achter de komma, ze zaten er maar 2/10.000 achter de komma naast t.o.v. huidige waarde, bepaald met moderne middelen. Ook de Venus omlooptijd wisten ze zeer nauwkeurig te bepalen.

De aarde draait dus om haar as, maar de zon draait ook om zijn as. Zo krijg je dus zonlicht en zonnewarmte en 95 % daarvan is elektromagnetische energie, hier reageert ons kruin chakra op, en die velden van elektromagnetische energie hebben een heel ingewikkeld draaiingspatroon en na 260 dagen staan die velden weer in dezelfde positie. Dus in 260 dagen krijg je de tijd en het materiaal van moeder aarde, om via jouw moeder een fysiek lichaam op te bouwen, en van vader zon krijg je al het materiaal om een geestelijk lichaam op te bouwen, je hebt dan alle gezichten van de zon gezien en zo de spirituele informatie ontvangen. Zo boven, zo beneden.

De Tzalkin als raderwerk Deze kalender werd gecombineerd met alle andere en dan ontstaan er allemaal harmonische modellen in de tijd. Als je het over tijd hebt, dan kun je daar heel mentaal over doen, maar het is je ziel die de tijd snapt, want je ziel kent het tijdloze aspect, als je bijvoorbeeld verliefd bent,
valt de tijd weg, dan heb je daar geen erg meer in,als je naar de sterrenhemel kijkt wordt je in je ziel geraakt, en je ziel komt hier op aarde in een lichaam en die heeft de sterren nodig om weer te weten waar hij is. De sterrenhemel is de enige zekerheid die je hebt. Ook in de astrologie zie je steeds dat planeten na 260 dagen weer op hun plek staan. Als je dan dat wiel met die 260 tandjes neemt, en je laat dat tegen andere kalender radaren aandraaien, dan zie je allemaal harmonische samenstanden ontstaan.Deze kalender wordt ook de Tzolkin kalender genoemd.Als je deze kalender tegen een jaarkalender laat aandraaien dan zie je dus een rad van 260 tandjes en een rad van 365 tandjes, dan staan ze na 18.980 dagen weer in dezelfde positie, en dat is exact 52 jaar.Tot precies de dag vallen dus de galactische en de wereldse kalender samen. De pleiaden staan om de 52 jaar in dezelfde positie aan de hemel.

Volgens de Inca`s en de Maya `s ben je na een periode van 52 jaar een "oudste", want dan heb je de 4 windrichtingen van 13 jaar doorlopen. Wij kennen dit ook, maar dan als de 52 weken van een jaar. Je hebt 4 seizoenen van 13 weken, je hebt een cyclus van 52 dagen, 52 weken, 52 jaar, en een cyclus van 5200 jaar en dat is een 5de deel van een hele grote cyclus, namelijk 26000 jaar. Dit heet de Precessiecylus. De Maya`s deelden deze cyclus in 5 stukken van 5200 jaar en dit is die lange telling kalender,waarmee de geschiedenis begon, dus 5200 jaar geleden. Als je de kleine cycli kunt duiden, dan kun je ook de grote cycli duiden, en dan is het niet zo vreemd dat ze deze tijd konden voorspellen. De Maya`s noemden deze tijd : de tijd van de transformatie van de materie. Wij zijn nu zover in de materie afgedaald dat we niet verder meer kunnen en dan keren we als vanzelf weer terug naar het licht. En daar zitten we nu. Vroeger waren de grootste gebouwen de tempels, tegenwoordig zijn de grootste gebouwen de banken.
Wat wij nu aan het doen zijn valt helemaal binnen het grote plan, want we zijn ongelooflijk in die materie afgedaald, we zijn heel materialistisch geworden, het westerse volk is het enige volk op aarde wat geest en lichaam gescheiden heeft, in alle andere culturen kun je gewoon met de voorouders overleggen of met de geesten tussen de bomen. Wij hebben dat uit elkaar gehaald. Wij hebben het geestelijke aan de kerk toebedeeld en al het andere was voor de kunstenaars en de wetenschappers. En wilde je contact hebben met de geestelijke wereld dan ging dat altijd via een manlijk tussenpersoon.

Met die Precessiecyclus is iets bijzonders aan de hand, Deze cyclus van 26.000 jaar verschuift iedere 72 jaar 1 graad. In de astrologie wordt deze periode van 26.000 jaar in 12 stukken verdeelt. Zo gaan we binnenkort van het sterrenbeeld Vissen naar het sterrenbeeld Waterman. Deze stukken worden in 5 delen van 5200 jaar verdeelt. Deze stukken van 5200 jaar worden weer gedeeld door 13 (baktuns) en dan krijg je periodes van 144.000 dagen. In de bijbel is 144.000 een heilig getal. In het midden van deze periode gebeurt er een grote ramp op aarde, want de ijstijd hield toen zeer plotseling op en toen is de zeespiegel over de gehele planeet met 60 meter gestegen. We moesten toen als mens weer helemaal opnieuw beginnen want we bleven als enige rechtopstaande, voortplantende soort over.
Je hebt nu dus 13 baktuns van 144.000 dagen, en dan valt het volgende op. In de 10de baktun, de baktun van manifestatie, dit is de periode van 400 tot 800 na Christus, toen is alles gemanifesteerd. En in de 13 jaar na 830 jaar na Christus zijn alle steden van de Maya`s verlaten. Wat op valt is dat alles af was, er zijn geen tempels in aanbouw gevonden of vernielde tempels gevonden. De steden en de tempels zijn helemaal klaar en af. Er zijn ook geen massa graven gevonden, ze hebben als het ware gewoon een wekker gezet en zijn vertrokken. En nu lopen die wekkers af… Het kan best zo zijn dat ieder hier aanwezig een Maya is geweest, gezien je belangstelling en ook het feit dat de steden waarin de Maya`s woonden vele malen groter waren dan in Europa. In deze steden leefden miljoenen mensen. Dus statistisch gezien is de kans veel groter dat je een Maya bent geweest dan dat je een Europees leven hebt geleefd.

Eerst even iets over de melkweg, een melkweg is een nevel ven een paar honderd miljard sterren, en onze zon is één van die sterren, en wij zitten in de arm van Orion aan de rand van die melkweg en alle andere melkwegen, de meeste die we kennen staan een heel eind van ons af. Wij zijn helemaal van God los….(.) aan het eind van de melkweg maar ook aan het eind van het universum. Het element wat het meest in de heelal voorkomt is waterstof er komt dan van alles bij zoals helium enz. en door verdichting, door condensatie na de Big Bang krijg je steeds zwaardere elementen tot het 26ste element en dat is ijzer, al die elementen hebben we ook in ons en hebben we ook nodig, want eigenlijk halen we energie uit het roesten van ijzer in ons bloed. Daarom hebben we zuurstof nodig om dat te oxideren. Wil je zwaardere elementen hebben, moet je naar buiten. Eigenlijk is onze planeet zo langzaamaan van een hele dichte materie. Het is voor het geestelijke heel interessant om hierin wakker te worden. Planeten en sterren zijn allemaal levende wezens. Je hebt eerst amalgamisch leven dan een organisch leven en dan een voor-bewust leven en uiteindelijk wordt de materie zich bewust van zichzelf en dat is de stap waar we nu voor staan als het ware dat God bewust wordt in de materie zelf en dat mogen wij doen. In Maya woorden is Kien de kleinste eenheid in het Galactisch bewustzijn en de kleinste entiteit is de mens, het vonkje van het Goddelijk vuur. God kon zich niet bewust in kleinere stukjes opdelen. Hier in de 4de dimensie heb je schaduw, een plaats waar je tijdelijk verblijft, in de 5de dimensie is er licht zonder schaduw. Door dualiteit konden we ons losmaken van het Goddelijk licht en konden we ons onderscheiden als vonkje. Eigenlijk zitten we in een experimentele zone, een vrije wil zone. Je bent hier op aarde om de illusie te ervaren van het afgescheiden zijn van het grote geheel. Je bent hier namens God om mee te maken hoe het is zonder God. Neem even als voorbeeld een spiraal als de melkweg en als je die zou kantelen krijg je een soort vliegende schotel en wij zitten dus aan die rand en in 225 miljoen jaar draaien wij om die kern heen en wij maken een soort wiebelingetjes om de 26.000 jaar. Je hebt dus ons zonnestelsel, de melkweg en een ecliptische schijf, en die staan een beetje haaks op elkaar en om de 26.000 jaar kruisen die twee elkaar in het hart van de melkweg en dat is sinds 1987 aan het gebeuren. Op 21 december 2012 staat de zon weer precies op dat kruispunt. Dus je krijgt de aarde, in het hart van de melkweg en die twee draaischijven, die draaien dan allemaal op één lijn. Dan krijg je een soort 0 toestand die alle bewegingen geven en dan kan het alle kanten opgaan. We komen uit op één lijn met de bron waaruit alles voortkomt iedere 26.000 jaar. En dat punt naderen we dus.

In 3114 voor Chr. is de geschiedenis begonnen, de telling van de lange kalender telling. Het begin van de cultuur van de Egyptenaren is ook het begin van de lange telling kalender van de Maya`s. En precies in het midden. 550 voor Chr. is Boeddha geboren, en de verzorgster van Boeddha heette Maya, en Boeddha was de man van de middenweg, en in 1618 zie je de 13de Baktun, de transformatie van de materie, en in die periode zie je de eerste beurzen ontstaan….

In 830 tot 843 zijn al die Maya steden verlaten, en de Azteken en de Tolteken nemen die kalenders van de Maya`s over en die houden zich vooral bezig met de 52 jaren cycli, dat is een combinatie van de Tzolkin en de jaarkalender, dan krijg je 13 periodes van 52 jaar, ( de 13 hemelen ) die kalender houdt op, op goede vrijdag 1519. En dan beginnen de 9 hellen, 9 x 52 jaar. De 9 hellen begonnen in 843 en ga je tellen dan kom je uit in 1987. Op goede vrijdag 1519 het begin van de 9 hellen komt Cortes aan wal, in Vera Cruz, in het zuiden van Mexico, en in de 4 jaar daarna waren van de lokale bevolking van de Azteken van 20 miljoen nog maar 4 miljoen over, dit is de grootste genocide ooit op aarde geweest. Ook waren er enorme boekverbrandingen, er zijn ongeveer 30.000 boeken verbrandt en de man die daar verantwoordelijk voor was, is de eerst bisschop van Midden- en Noord Amerika geweest.
Bij die grote boekverbranding zijn er 3 boeken overgebleven, ééntje in Dresden, ééntje in Madrid en ééntje in Parijs, maar dan is er nog één, die van de voorspellingen en die ligt in Rome. Het is nooit openbaar gemaakt maar we weten dat het er is, en geen mens weet wat er in staat, er wordt dus iets geheim gehouden.

Toen is ook de Gregoriaanse kalender ingevoerd. Dit is de kalender die we nu gebruiken. Dit is pure geschiedenis. De Friezen en de Groningers zijn de laatsten geweest die de Gregoriaanse kalender hebben aangenomen, die moesten er eerst niets van hebben, en daar kunnen we trots op zijn.

Op 16 augustus 1987 hielden de 9 hellen op. Volgens de voorspellingen, en niet alleen van de tijdsbewaarders de Maya`s, kwam het verhaal dat wanneer 144.000 mensen de dag daarop de zon op zouden zien komen op een bepaalde heilige plek, de geschiedenis een andere wending zou krijgen, en dat is ruimschoots gebeurd. Je zou kunnen zeggen dat dit het begin is geweest van de New-Age beweging. Van 1987 tot 2000 is 13 jaar, en van 2000 tot 2012 ook. In 1987 zijn we de laatste 26 jaar van de 26.000 jaar in gegaan, dus alles komt bij elkaar.

Pauze
Tzalkin met 20 Zonnezegels en 20 maal 13 Tonen We krijgen een plaatje van een harmonische module te zien, een rechthoekig vak met 260 vakjes, de basis module van alle kalenders. Hierin zitten alle getallen en de wetmatigheden van de Maya`s verstopt. De zonnezegels.
De zonnezegel zegt iets over de zieleweg, je bent geboren onder een bepaald sterrenbeeld en dat zegt iets over bepaalde karaktereigenschappen, de zonnezegel waaronder je geboren bent zegt iets over je ziel. Dit zegt iets over de bron, over de weg terug naar huis. Deze informatie is nog maar 15 jaar oud, voorheen was het materiaal er wel maar kon men het niet lezen. Je bent hier dus 1draak, of 2 wind of 3 nacht enz. daarnaast ben je ook gewoon ram, stier of tweelingen.
Dit is de omschrijving van je lichaam in de vierde dimensie, dus komt het element "tijd" erbij. Dit is de omschrijving van een beweging, niet alleen van het karakter dat je hebt. We mogen de Maya`s bedanken dat ze het allemaal bewaard hebben, maar in feite zijn dit helmaal geen Maya kalenders. Deze kalenders zijn nog veel ouder dan de Maya`s en eigenlijk kom je dan uit bij Atlantis. Het zijn universele kalenders en de Maya`s zijn tijdsbewaarders. Eigenlijk gaat het erom hoe je ze kunt gebruiken in het hier en nu. De basis getallen van de kalenders, de 7, de 13, 28, 20 en 52 die zitten allemaal als bewegende onderdelen in ons lichaam.
- je hebt 7 chakra's, je hebt 13 secundaire chakra's, want we hebben 13 gewrichten, we hebben 28 kootjes in onze handen, we hebben 20 vingers en tenen en 52 belangrijke acupunctuurpunten en als je alle bewegende delen in ons lichaam optelt dan kom je uit op 365. We zijn een uitdrukking van de stof in het geestelijke, we zijn zelf een wandelende kalender. Als je hier radarwerken van maakt, valt het dus steeds in periodes van 52 jaar tot duizenden jaren telkens in harmonische proporties, en dat vind je dus ook allemaal in ons lichaam terug. 21 december 2012 zit in ons DNA, je weet dit allemaal al, maar bij je geboorte vergeet je dit allemaal, je moet dan naar dit soort lezingen om het je allemaal weer te herinneren. Het is nu nog 9 jaar tot 2012 alles gaat nu veel sneller, en wat je om je heen ziet is vooral chaos, 21 december 2012 is gewoon het jaar 0, je kunt zeggen het is het einde der tijden, maar het is een einde aan een tijd zoals wij die nu kennen. Het is een tijd waarin iedereen zich weer kan herinneren wie die was en zijn dromen kan realiseren. Het is een tijd waarin iedereen zijn helderziendheid terug gaat krijgen, want daar ben je mee geboren. Maar als je het allemaal wel zou weten, is er geen sprake meer van vrije wil. Deze kalenders helpen je deze dingen weer te herinneren en ook je telepathische vermogens te versterken, je helderziendheid, omdat je even terug bent bij de enige kalender die er is, dit is de tijdsfrequentie van het hier en niet de kunstmatige frequentie. De les die je kunt trekken uit kunstmatige tijd en kunstmatig leven is, dat het altijd tijdelijk zal zijn. Alles moet terug naar de bron gevoerd worden en dit kan een hulpstuk zijn.

We zitten dus in een periode van zuivering, van schoonmaken. En wat krijg je als je gaat schoonmaken? Eerst meer stof, meer chaos en rotzooi. Als je licht in de duisternis brengt, lijkt het eerst dat er nog meer schaduw ontstaat. Het is weer een stap van bewustzijn. En nu je dit weet, moet je er ook wat mee doen. Want met kennis heb je jezelf met verantwoordelijkheid opgezadeld. Als je meer kennis van dingen hebt, dan ga je anders kijken, je gaat de schepping meer kleur geven.

Vraag uit de zaal: Wat vindt de kerk hiervan dat deze informatie allemaal weer naar boven komt? Ze hebben toch geprobeerd dit allemaal te verdoezelen?

Antwoordt: In de jaren 50 is door de Verenigde Naties gepoogd om een 13 maanden, 28 dagen universele kalender in te voeren, dat is bijna gelukt alleen het Vaticaan heeft het tegen gehouden vanwege de dag buiten de tijd, want het zou de cyclus van 7 dagen doorbreken. Enkele jaren geleden is José Argüelles op audiëntie geweest bij de Paus om vergiffenis te geven voor wat de Kerk gedaan had, en om dit model van de 13 maanden kalender aan te reiken. Het is in ontvangst genomen en er zou een antwoordt volgen op de stukken die ingediend waren tijdens dit gesprek. Er kwam alleen geen antwoord, het werd doodgezwegen.

Maar de veranderingen die nu bezig zijn worden niet van buiten af beïnvloed, maar komen van binnen uit. Je kunt dus stellen dat de kalender al is veranderd. Het is allemaal in de sterren en in de stenen bewaard gebleven en in de jungle, maar is nu weer allemaal wakker geworden en het komt allemaal via je kruin binnen, en als het in je hart komt kun je er mee leven, en kun je het met anderen delen, dan wordt het een beleefde werkelijkheid. Ik heb zelf meegemaakt door levensomstandigheden, dat alles zich ontvouwd in 13 dagen en in een 28 dagen cyclus, en toen wist ik het zeker, dit is niet bedacht, dit is echt.
In Brazilië zijn burgemeesters die deze kalender al hebben ingevoerd, samen met andere kalenders. Ook in Mexico en in Zuid-Afrika, India, Australië en vooral in Japan is deze kalender erg populair. Door volgens deze kalender te leven word je een bewuste medeschepper.

Er zijn onvermijdelijkheden in de geschiedenis waar te nemen, bijvoorbeeld de oorlog in Irak. Die wilden de meeste mensen niet en toch is hij er gekomen. Kennelijk zijn er krachten die dat doorgevoerd hebben, en nu worden we ons weer bewust van die krachten, er groeit een besef dat er meer aan de hand is, en dat is heel belangrijk. We moeten eigenlijk blij zijn met Bush en Blair. De geschiedenis kun je vergelijken met het ontvouwen van een bloem, een bloem gaat bloeien en dat geeft weer zaad enz. en op dit moment is de bloem volgroeid. Ik zou niet weten hoe wij op deze materialistische manier nog ver kunnen, de brandstof is over 20 jaar op, de Maya`s hebben daarvoor het tijdsbeeld bepaald.

Op 11 maart 1989, 9 x 52 jaar na de moord op Montezuma, was er een groot ritueel in Palenque. Bij die tempel liggen inscripties die bij de steen van Pacal Votan gevonden zijn, bij het graf onderin die tempel. Die steen werd geopend in 1952 en daarna zijn 3 ontdekkingen tegelijkertijd gedaan en die verband houden met elkaar. De Shumanresonantie(de trilling van moeder aarde), de DNA werd ontdekt en de van Ellen stralinggordels, dit zijn ringen van elektromagnetische energie om de planeet heen, dit is de geheugenbank van de aarde. Dat graf staat bol aan aanwijzingen voor deze tijd. Het jaartal op het graf van Votan plus 1260, dit is de kunstmatige frequentie die we nu hebben, dan kom je uit in 1952, tel je daar 1320 bij op, wat de natuurlijke frequentie is, dan kom je uit op 2012. Op de zijkanten van de steen staan 13 zonnezegels met tonen, ze worden de profetische zegels van Pacal genoemd, dit zijn 13 Galactische signaturen van Bush senior, Bush junior, Osama Bin Laden en Sadam Hoessein en van nog een stel, maar die moeten nog ontdekt worden. Dit gaat veel verder dan toeval. Ze hebben allemaal een relatie met elkaar op die stenen , want ze zijn allemaal elkaars verborgen krachten in de Maya mythologie.
Het is dus net of heeft de geschiedenis altijd al bestaan, het is de verticale tijd, de NU tijd, de tijd die je ziel kent, en in dit hele verhaal wat ik nu vertel ligt iets besloten, een order, en het is Arguelles geweest die dit heeft kunnen decoderen in de wet van tijd, de man heeft heel veel ingewikkelde boeken hier over geschreven. De wet van tijd maakt bewust wat eerst onbewust was. Want dat is wat tijd doet. Er is ook een link tussen bewust met tijd bezig zijn, en bewustzijn.

Vraag uit de zaal: Kun je iets uitleggen over de fysieke veranderingen en de spirituele veranderingen die bezig zijn.

Antwoord: Het aantal aardbevingen is de laatste tijd met 520% toegenomen, het aantal natuurrampen en vulkaanuitbarstingen met ongeveer 400%, dit zijn gegevens van de afgelopen 30 jaar van een Russisch bureau. Het is echt niet normaal hoe moeder aarde de laatste tijd reageert, kijk alleen maar naar het weer. Wij wonen op een 50 km dun schilletje, het zijn 20 tektonische platen en die schuiven op zich al. De planeet reageert wel degelijk op ons bewustzijn. Er is iets met de biosfeer aan de gang, de biomassa is constant gebleven, maar de samenstelling van de moleculen verandert steeds, en dat gebeurt onder invloed van de kosmische straling want dan muteren levensvormen. Vervolgens komt er dan een punt waarop een soort kan ontstaan, dit zijn wij, de mens, die hetzelfde bewustzijn heeft. En die soort projecteert ook gedachten als een veld om de planeet heen, als dat kunstmatige machinale gedachten zijn dan krijg je een kunstmatige frequentie, en als dat natuurlijke harmonische gedachten dan krijg je een natuurlijke frequentie en dat vormt dan een eenheid met het Galactische geheel. Eigenlijk maakt het niks uit of wij het nu doen of de galaxy. Het blijkt ook dat de melkweg super actief is. Zie het hart van de melkweg eens als het hart van een draaikolk en onze positie is nu zo dat we er als het ware in kunnen kijken. De NASA neemt nu dus waar dat de melkweg heel actief is geworden. Wat we merken is dat de zonneflex eigenlijk de kluts kwijt is, want die draait normaal een cyclus van 11 en een 1/2 jaar, ook vader zon, het hele zonnestelsel en wij reageren daar allemaal op, op die positie die wij willen innemen. Wij mogen dit meemaken en er aan bijdragen, en als wij het niet doen dan doen de aarde en de zon het wel.

Vraag: Hoeveel invloed hebben wij hier zelf op?

Antwoord: Het gaat om de stap in verhoging van bewustzijn, dat is onze invloed. Wat je voor je kiezen krijgt, dat krijg je voor je kiezen. Waar je vrij in bent, is hoe je ermee omgaat. Je kunt bijvoorbeeld een horoscoop voor iemand maken, maar je kunt nooit kijken hoe hoog iemand zijn bewustzijn is. Dat heeft te maken met hoe jij het spel van vrije wil opvat. Je krijgt van alles voor je kiezen om je bewustzijn te vergroten of je het nu oppakt of niet. En we zitten nu in een tijd om het heel snel te laten gaan. Er wordt nu een beroep op je gedaan waar je voor staat als ziel. Omdat er een directe relatie tussen tijd en bewustzijn is, kan bewustzijn over tijd je bewustzijn vergroten.

Vraag: Weet je iets over de Tibetaanse en de Hindoe kalender, en is een relatie met de Mayakalender?

De Maya`s en de Hindoestanen zijn volgens mij de enigen die met de lange cycli van 26.000 jaar konden werken en in hun verhaal gaat het meer over de duistere tijd en de gouden tijd. Van de IJzeren tijd gaan we nu naar de Gouden tijd. Zij kenden ook die hele grote cyclus van 40 miljoen jaar zoals de Maya`s die kenden. Daar er zit veel overeenkomst in. Ook heel veel woorden in het Sanskriet zijn hetzelfde als in de Maya taal.
De Tibetanen is een verhaal apart. Pacal Votan was een tijdgenoot van 2 andere profeten, namelijk Mohammed die de Koran heeft gebracht via aardsengel Gabriël, en … Brava die het Boeddhisme naar Tibet bracht in de vorm zoals we die nu kennen.
Boeddha en Jezus hebben nooit boeken achtergelaten, dat hebben wij gedaan. Mohammed heeft wel boeken achtergelaten die hij in 40 jaar ontvangen heeft. Het getal 40 is niet voor niks een heilig getal.

Nog even wat aardigheidjes: Op deze kalender is het vandaag 2 zon, en over 40 dagen zit je op 3 zon, na iedere 40 dagen heb je de zelfde zegel alleen één toon verder.Vandaag over 40 jaar, is het ook 3 zon. Dus over 40 dagen en over 40 jaar is het 3 zon. Dat is dus hetzelfde in deze kalenders. Dus het Joodse volk wat 40 jaar in de woestijn heeft gezworven, heeft Christus in 40 dagen gedaan, in dezelfde woestijn, nee… ééntje verderop heeft Mohammed 40 jaar geleefd om de Koran te ontvangen.
Zo kom je ook weer uit bij Pacal Votan die 40 jaar heeft geregeerd, het zijn allemaal tijdgenoten van elkaar. Er zijn dus veel verbanden tussen, dit materiaal is zeer omvangrijk. Je kunt linken leggen naar astrologie en naar numerologie en I Ching. Er zijn verbanden tussen deze kalender en de Chinese kalender, en ze wonen tegenover elkaar op dezelfde bol. De Maya`s hebben een kosmische benadering en de Chinezen een aardse benadering, en het sluit op elkaar aan.Het is allemaal terug te leidden naar één bron, en dan in verschillende uitingsvormen.

Wat nu verwarrend is voor iedereen is het volgende, het gaat dus over een module van 260 vakjes en je kan je het ook voorstellen als een rad van 260 tandjes, en waar je dit rad ook tegen aan draait, tegen welke kalender dan ook, door alles heen loopt voortdurend dat rad van 260 dagen. Als je de Venus cyclus neemt van 584 dagen, en je combineert dit met een rad van 260 tandjes dan staan ze exact na 104 jaar weer samen. Dit is 2 x 52 tot op de dag. Dit kun je ook met de Mars kalender doen, en zo zien je steeds harmonische vormen ontstaan. Dit gaat voortdurend zo door.

Jullie weten waarschijnlijk wel van de Harmonische concordantie, op 8 en 9 november 2003, (8/9 November 2003 wordt ook wel de Harmonische Concordantie genoemd, als een referentie aan 16/17 augustus 1987: de Harmonische Convergentie, het einde van de Negen Hellen van de Maya´s, Tolteken en Azteken, het begin van de New Age, het begin van de laatste 26 jaar van de precessie cyclus van 26.000 jaar tot aan 2012).
toen stonden alle planeten in een Davidster, dat zijn op deze kalender precies de laatste 2 vakjes. Toen op maandagochtend die Harmonische concordantie was afgelopen, begon het allemaal weer van voren af aan op 1 draak.Je hebt op bepaalde momenten, bepaalde samenstanden. Nog even tot afsluiting een paar voorbeelden.
Toen de Twin Towers instorten op 11 september 2001, was het op deze kalender 4 aap, 4 betekent dat iets gedefinieerd wordt en aap geeft aan dat alles een illusie is. Toen het laatste puin is opgeruimd was het precies 260 dagen later. 7 dagen later is de beurs ingestort, dan zit je op 11 spiegel, hij is toen iets opgekrabbeld en toen volledig ingestort. Dit was precies 260 dagen later weer op 11 spiegel. En 260 dagen later werd het Ahold schandaal bekend.Onlangs was het 7 november, voorafgaand aan de Harmonische concordantie, weer 260 dagen later, ging Ahold aankondigen dat ze nieuwe aandelen gingen uitgeven. Iedere dag is heilig, maar iets kan wel besmet raken en dan blijft het zich herhalen. Er was voor Ahold geen betere dag en geen betere actie denkbaar om het weer te doorbreken. Dat is de beste manier om de betovering weer te doorbreken. Zo kun je met deze kalender heel veel cycli laten zien totdat weer de betovering doorbroken wordt. Op 3 adelaar, dat is de komst van Cortés aan wal, toen begonnen die 9 hellen, het was ellende en het bleef ellende. De bom op Hiroshima was ook op 3 adelaar, en dat was toch een dieptepunt in ons bestaan.Totdat de Harmonische concordantie kwam en toen is het weer goedgemaakt, toen is alles weer geneutraliseerd.
Op 5 mei 2000, stonden alle planeten op een rij, 260 dagen later werd Bush als president ingezworen, weer 260 dagen later viel Bush Afganistan binnen, weer 260 dagen later kwam de Dollar voor het eerst onder de Euro, en weer 260 dagen later zijn de Amerikanen Irak binnen gevallen, en zo kun je eindeloos doorgaan.
Het hangt niet alleen van de Galactische energie af wat er gebeurt maar ook wat die energie doet en wat wij er van maken.Je blijft dit soort elementen houden hoe je er mee omgaat.

Nog even een paar websites waar informatie over dit alles te vinden is:

www.tortuga.com

www.natuurlijketijd.nl

www.13mooncalender.com

e-mail Peter Toonen: pan-holland@tortuga.com

verzorging verslag: Fokje Wedzinga

terug naar boven