Logo St.Wijzer
Terug naar de verslagen

 

VERSLAG VAN DE LEZING VAN

JOANNA KLINK

14 APRIL 04

DE GROTE VERANDERING

Ik zou de titel van de lezing iets willen veranderen, want sommige dingen die ik heb geschreven in "De grote verandering" zijn al niet meer aan de orde, en er zijn al vele andere dingen weer doorgegeven. Ik heb het nu genoemd: De hemel op aarde, dichterbij dan wij denken.

Als je televisie kijkt en de krant leest dan denk je wat leven we in een vreselijke wereld, geweld en dreigingen, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen, en noem het maar op al die ellende. Dat had je vroeger toch niet. Er is een groot verschil tussen "have" en "have not" zoals ministers die enorme inkomens ontvangen en daar dan nog niet genoeg aan hebben, ik begrijp het niet meerÖ..

Ik woon in Haarlem op een heel leuke plek, en het valt me de laatst jaren zo op dat je weer zoveel mensen met kinderwagens ziet lopen, weer veel meer dan vroeger. Hoe is het mogelijk dat er nog ouders op de wereld zijn die in deze tijd nog een kind durven laten komen. Wat doe je dat kind aan, maar aan de andere kant, hoe is het mogelijk dat zoveel aanstaande kinderen blijkbaar in de rij staan om juist in deze tijd te incarneren.
Voor je geboorte wordt er een plan opgemaakt over wat je gaat meemaken, wat je taak op aarde wordt. Ik heb daar een heel aardig verhaal over van een buurjongetje van 6 jaar die eens bij mij was, en die ik vroeg: Heb je wel eens iets gedacht toen je nog kleiner was? Toen begon hij te vertellen dat hij van een andere planeet kwam en dat hij eerst geen zin had om geboren te worden. Op die andere planeet was het warm en hier was het koud. Hij vertelde dat je op die andere planeet fijn spul om je heen had dat van licht was gemaakt, en je hebt een gezicht van licht, er waren ook allemaal engelen. Er was ook een engel bij die hij helemaal niet kende, hij mocht toen een wens doen en hij had gevraagd om een gezin met 3 kinderen, en dit was ook zo gegaan. Hier waren dus van te voren afspraken over gemaakt. Toen hij nog een keer terug naar boven ging zag hij geen huizen en allemaal witte mantels en alles was verlicht. Dat was zijn verhaal.
Ook las ik eens in een artikel over een persoon die ook geen zin had om weer te incarneren, maar toen ze hem lieten zien wat er in zijn tijd hier op aarde zou gebeuren wist hij niet hoe snel hij weer naar aarde terug kon om dit allemaal mee te maken, want daar wilde hij bij zijn, dat wilde hij niet missen. Hij zal ongeveer van jullie leeftijd hier in de zaal zijn. Het is allemaal dichterbij dan wij denken.

Wat me verder heel erg opvalt tegenwoordig is de manier waarop wij lopen. Tak, tak allemaal in het zelfde tempo, men rent bijna over straat, vroeger wandelden we, maar nuÖnu heeft iedereen haast, want we hebben geen tijd meer, de tijd vliegt voorbij. Soms denk ik dat het aan mij ligt, want ik ben al oeroud, maar er wordt gezegd dat we minder tijd hebben dan vroeger, de tijd is versneld, we zouden al vele uren minder tijd hebben dan vroeger. Dat heeft er mee te maken dat wij uit de derde dimensie aan het kruipen zijn. Bij mensen die een bijna dood ervaring meemaken zie je vaak dat in die paar minuten dat hun hart niet klopt, hun hele leven, alles wat ze gedaan en gezegd hebben, weer opnieuw aan zich voorbij zien gaan. Hun hele leven in die paar minuten, dan ben je buiten tijd en ruimte, je kunt dan ook gewoon door de muren heen gaan en je kan alles waarnemen.
Niet alleen de tijd is veranderd maar men zegt ook dat wij persoonlijk veranderd worden in deze jaren, dat de vergeetachtigheid die kenmerkend is, (dat je gewoon een woord niet meer weet, of iemand zijn naam niet meer weet), dat schijnt er allemaal bij te horen. We komen in een hogere frequentie en misschien hebben we aanpassingsproblemen. Ook onze DNA wordt aangepast, het schijnt dat we nog 2 strengen hebben van de 12 of 13 die we hadden toen we als mens begonnen. Maar we gaan daar nu weer naar toe. Dus de kinderen die in de rij staan om weer geboren te worden die blijken een heel andere DNA te hebben dan wij. Dat hebben ze bij toeval ontdekt toen een kind van aids ouders werd geboren, en dat ook aids had, na een paar jaar weer onderzocht werd en helemaal geen aids meer bleek te hebben. Toen ze het DNA van dat kind onderzochten bleek dat kind 4 strengen te hebben, ze hebben toen cellen van dat kind genomen en met kankercellen geÔnfecteerd en het kind was absoluut immuun. Het kon geen infectie meer krijgen.
Men zegt ook dat we binnenkort, dichterbij dan wij denken, dan komen we ergens waar geen ziekte, geen ouderdom meer is. Dus heel hoopvol.

Er is een boek, Misdaad van de mensheid, hierin staat dat het aids virus opzettelijk op aarde is gebracht om de zwarte bevolking te decimeren.Je vraagt je dus af of op dit moment analoge dingen plaats vinden als bij de ondergang van Atlantis. Dat is al heel lang geleden, ze waren toen ook bezig met klonen en orgaantransplantaties en zo, het is net of we zelf voor God willen spelen in deze tijd.
Ik heb iets meegebracht wat over orgaandonatie gaat, dat is niet goed om dat te doen, het is vooral slecht voor de donor, niet alleen raakt iemand die een orgaan ontvangt helemaal in de war om dat hij/zij een andere persoonlijkheid in zich krijgt. En voor diegene die een orgaan afstaat, die moet goed opletten want de artsen denken dat je na 2 minuten dood bent maar dat duurt vaak wel en dag of 3 voordat het fijnstoflijk lichaam en het bewustzijn zich heeft teruggetrokken. Dat is een proces wat lang duurt. Bij de ťťn gaat dat wat sneller dan bij de ander. Het is iets anders wanneer je als ouder een nier beschikbaar stelt voor je kind, dat zit in dezelfde familie en beiden leven dan door. Dat is dan natuurlijk heel iets anders.
Besef dat wat in de wetenschappelijke wereld waarneembaar is, dat dat de hele waarheid is. Het is interessant dat er nu toch andere gedachten komen, dat er andere inzichten komen. In het boek, De grote verandering, heb ik doorgevingen van wetenschappers opgenomen, in het hoofdstuk "de wijze wijzer geworden", betuigen Einstein en Darwin hun spijt dat ze in hun tijd van leven niet begrepen hebben dat de werkelijkheid ook een geestelijke dimensie heeft. Darwin gaf door dat als iemand zou denken dat hij de waarheid over de evolutie heeft begrepen zoals in de Oranges of speeches te lezen is, laat hem dan gewaarschuwd zijn dat de persoon Charles Darwin lang geleden is verdwenen, dat hij zijn geest geopend heeft voor zijn ware identiteit en de verkeerde schrifturen heeft achtergelaten. Alle soorten organismen zijn oorspronkelijk gevormd door een spirituele keerzijde. Op de aardesfeer is dan een langzame en langdurige ontwikkeling van het voertuig waarin de ware spirituele intelligentie woont. Door dit langzame proces van evolutie in het ontdekken van zichzelf steeds opnieuw verschijnend, en schrik niet, in duizenden levens en tijdperken wordt men zich bewust van zichzelf als de eindige expressie van de eeuwigen. Dit ware zelf, de innerlijke vader is de poort naar de verbinding met vergevorderde intelligenties die weer zelf de scheppers zijn van de lagere werelden. Deze wetenschappers schijnen ook op dezelfde planeet te zitten waar ze met elkaar vergaderen.
Louis Pasteur verteld dat meesters de honderd duizend studenten van de vele werelden lesgeven die deel uitmaken van onze galactie en andere galactieŽn Het zal belangrijk zijn voor de huidige wetenschappers om de psychische anatomie in hun golflengten te onderscheiden die fysiek worden in een lagere frequentie, als dat wordt ingezien zal er geen ziekte meer zijn.

Onze wereld zou een unieke ontwikkeling hebben doorgemaakt in de derde dimensie, men kijkt met verbazing vanuit de kosmos toe, want er zijn wel 90 miljoen bewoonde planeten in onze melkweg, en de astronomen kijken of er een antwoordt kan komen uit de lege kosmos want men denkt dat wij de enige bewoners zijn van een planeet. Het is toch onzin, want als ťťn planeet bewoond is dan is dat toch de zin en bedoeling van alle planeten. Want waarom zijn ze er dan?
Maar men kijkt dan toch speciaal naar de aarde want wij schijnen een unieke geschiedenis door gemaakt te hebben hier op aarde, vergeleken met andere planeten. In de dualiteit, in de weg tussen goed en kwaad, tussen licht en donker, maar ook dat die leerschool nu plotseling beŽindigd zal worden. Daar is veel hulp van boven voor nodig. Er wordt erg veel aan de aarde en de bewoners ervan gewerkt. De Crion heeft al een heel nieuw energetisch netwerk over de aarde gebracht, dat is in 2002 klaar gekomen. Het is niet zo dat alleen de aarde aan het einde van zijn geschiedenis gekomen is, maar het is ook een kosmisch drama, want de hele kosmos gaat naar een hogere frequentie. Het is niet zo dat de zon en andere planeten langzaam zullen uitdoven want het omgekeerde blijkt waar te zijn want in een artikel in de "ODE" over de ontdekkingen van astronomen in SiberÔe en CalifornÔe staat geschreven dat de planeten en hun atmosfeer aan het veranderen zijn. De magnetische velden van de planeet zijn sterker aan het worden, hun helderheid veranderd. Van Jupiter bijvoorbeeld is het magnetische veld verdubbeld. Sinds 1973 is de vulkanische activiteit van de aarde met 400 % toegenomen. Het aantal natuurrampen is tussen 1963 en 1993 toegenomen met 410%. Dat betekent dat we een gebied met een andere, hogere energie binnen trekken. Het magnetische veld van de zon is sinds 1991 met 230% sterker is geworden. Het zonnestelsel trekt een gebied binnen waar de energie hoger geladen is, de toename van energie uitstoot zal de basisnatuur van alle materie in het zonnestelsel veranderen. In 1987, dat is ook een kosmisch gebeuren, is het samen vallen geweest, dat heet de Harmonische concordantie, van een kosmische maand, een cyclus van 2100 jaar en het kosmische jaar van 25.860 samen vallen met de 210 miljoen jaar van de kosmische eeuw. Deze zijn in 1987 samen gevallen, en dat betekent dus dat er een enorme verandering zal plaats vinden. Op 8 en 9 november 2003 is er ook een kosmisch gebeuren geweest, zo'n stap vooruit. En sinds die dagen in november moet alle negatieve energie de galactie verlaten. Maar als je de krant leest is dit toch niet zo, het wordt alleen maar erger. Ze zijn vanuit de hemel bezig in de eeuwen oude put van de aarde te roeren zodat alle troep naar boven kan komen, al die ellende is een teken van iets geweldigs, iets goeds. Op 11 september 2001 is de wereld ten goede veranderd, het gaat meer samen, dat de mensen weer met elkaar leven. Wij denken dat dit het ergste is wat er in deze jaren is gebeurd, het heeft een enorme schok teweeg gebracht. Maar het is doorgegeven dat al die mensen die toen zijn omgekomen zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld om dit mee te maken, al voor hun geboorte. Dit om de mensen de ogen te openen en wakker te schudden.

De aartsengel Lucifer heeft zich in de oertijd beschikbaar gesteld, tijdens het experiment van de vrije wil zich te offeren om in zich zelf een plaats te scheppen die apart staat van God, die enkel liefde is, waarin de mensheid de mogelijkheid van antiliefde kon uitproberen.Nu de leertijd te einde loopt zal er een glorieus hoogtepunt komen. Door diep in te gaan op wie we niet zijn, zijn we gekomen tot een veel dieper ontwaken in wat we wel zijn. Had Jezus die droom niet direct kunnen snappen? Nee, want ieder van ons moet de juwelen van deze ervaring zelf ervaren en vergaren middels ons eigen ontwaken. Het is doorgegeven dat de engel Lucifer zich heeft omgekeerd weer naar het licht.

In het begin van de lezing heb ik een stuk geciteerd van dat jongentje, toen dat jongentje 9 jaar was zei die ineens: "In het jaar 2004 gaan we naar de volgende dimensie op 2 april".Toen vroeg ik hem later wat hij bedoelde met het woord "Dimensie" wist hij niet wat het was. In zijn gewone dagbewustzijn weet hij dat niet, maar in zijn diepere bewustzijn wist hij het wel. Zijn broertje van 4 jaar was eens bij mij en ik las hem het verhaal voor van Jozef in Egypte, ineens barst hij los en begint te vertellen over de geheime ruimte in de piramide die ze met zand hadden dichtgemaakt. En dat er onder de piramide een licht, een kristal, was waar je blind van kan worden, dat schijnt de komende jaren ook te voorschijn te komen. Hij vertelde nog dat je door een kuil van slangen en een meer van krokodillen moest gaan. Dat waren die inwijdingen in Egypte. Als je dus een hoge trilling, een hoge frequentie, had dan doen de dieren je niks dan was je ingewijd, maar als de dieren je pakten dan had je het niet gehaald. Dus dat jongentje was een oude ingewijde uit Egypte. Toen hij wat ouder was vroeg ik hem: Hoe denk dat de wereld er uit zal zien over 20 jaar? Heel resoluut antwoordde het kind: Nee, het gebeurt allemaal al over 10 jaar. Dan hebben we geen zuurstof meer nodig want dan zijn we uit de materie, en dan zijn alle dieren tam, je kunt ze zomaar aaien. Ik zie doorzichtige steden en ufo's die stijgen en landen, er gebeuren geen ongelukken meer, en als je ergens naar toe wilt kun je alleen met goede gedachten er in een oogwenk zijn. En we gaan niet meer dood, wat willen we nog meer?

Er was eens een journaliste die mij interviewde, en dat jongentje zat er bij, en hij heeft toen dat hele interview gedaan. Hij zei dingen die ik ook niet wist. Het is opgenomen op een bandje en dat wil ik nu nog even laten horen. Hij vertelde eerst dat verhaal uit Egypte en toen vertelde hij iets over de hemel. Hij zei: Als je naar boven gaat, dan floep je uit je lijfje en ben je een klein lichtpuntje en zien we er allemaal hetzelfde uit. Dan ga je door een tunnel en kom je in verschillende afdelingen, sferen. Er zijn verschillende hemels en als je weer naar aarde gaat dan gaat dat via een soort koord en dan kom je in de buik van je moeder terecht. Als je geboren wordt dan is de navelstreng nog een stuk van die draad waar je eten uit krijgt. Het heet ook "Het zilveren koord" Je hebt als je net geboren bent ook nog een onzichtbare draad waarmee je nog met boven verbonden bent zodat je je niet hoeft te vervelen en nog eens met iemand van boven kunt praten. Dan praat je met mensen die nog in de hemel zijn. Alle mensen worden steeds opnieuw geboren, ik heb wel eens gehoord dat iedereen 7 levens heeft, maar je herinnerd je alleen maar dit leven. Mensen die een slecht leven hebben gehad komen ook wel naar de hemel, die gaan niet naar de hel want die bestaat niet. Je wordt ook niet gestraft maar je blijft gewoon zitten op de planeet totdat je het beter doet en dan mag je naar een volgend niveau, naar een andere planeet en daar is alles dan een stuk beter. En als je alle planeten hebt gehad, je hebt dus een soort tocht gemaakt langs de planeten, dan ben je verlicht. Als je je opdracht niet hebt vervuld dan heb je je examen niet gehaald en dan moet je het steeds over doen tot je het goed doet.
Einde interview.

Ik wil nog even iets zeggen over de Harmonische Concordantie. Het jongentje zei toen dat het over 10 jaar zou zijn, dan kom je uit in 2005. Men zegt dat in november 2003 de Christusenergie op aarde is neergedaald, en er zijn mensen die dat al gemerkt hebben. Men heeft het ook altijd over 2012, het einde van de Maya kalender. Maar iemand heeft dat omgerekend met een Gregoriaanse kalender, waar wij in zitten, en dan kom je uit in december 2008. Je moet hier wel rekening mee houden en zorgen dat je dan klaar bent. Ik heb hier nog een citaat van wat MichaŽl heeft doorgegeven. Hij zegt: "Als de aarde een zuivere frequentie heeft bereikt, dan komt er een tijd waarin wij weer zichtbaar zijn voor u".
Het is binnen kort, het zal gebeuren in een "flash" als allen ťťn zijn in een extase van licht en liefde, ouderdom en dood zullen er niet meer zijn, reizen met materiele middelen ook niet meer, ware kracht van de gedachte zal bereikt worden. Dan zal de mens met humor terug denken aan de energie verbruikende methoden waar we nu trots op zijn. Je kunt je met gedachten kracht voort bewegen. De aarde zal een zon zijn voor andere werelden, ze zal haar atomen vernieuwen, ze zal herboren worden en er zal vrede zijn. Het gebeurt in ťťn moment, de leeuw zal neerleggen met het lam. Er komt een andere manier van transport via kristaltechnologie, door de resonantie van je gedachten gaat het heen waar je het heen wilt. In de komende 10 jaar zal dit gebeuren.

Ik wil nog zeggen: neem wel wat kaarsen in huis, want bij die grote overgang zal het 3 dagen aarde donker en ijskoud zijn, en bemoedig dan je buren die dan misschien in paniek raken omdat ze dit niet weten. Daarna is alle ellende vergeten, want men zegt dat oorlog dan nog een vage herinnering zal zijn.

PAUZE

Er is nu gelegenheid om vragen te stellen.

Vraag: Wanneer er straks geen ziekte meer is, zijn mensen die nu ernstig ziek zijn dan ook ineens weer beter?

Antwoordt: Ik hoop en denk van wel. Ze zeggen dat als je dood gaat, dus uit je lijf, dat je dan weer helemaal beter bent. Wanneer je over gaat wordt je eerst naar de heelkamer gebracht, daar kun je dan eerst bijkomen, niet iedereen is daar weer even snel weer uit. Het kan 10 minuten maar ook 100 jaar duren.

Vraag: Wat gebeurt er met organen van dieren wanneer die geplaatst worden in het menselijk lichaam?

Antwoordt: We krijgen dan weer dezelfde situatie als in Atlantis, het is echt niet de bedoeling om dit te doen. Het is ook beter je eigen bloed te bewaren voor als je eens een operatie hebt, dan dat je het van een ander krijgt.

Vraag: Wat is channelen? En waarom is men er in de kerk zo huiverig voor?

Antwoordt: Eťn van Jezus doorgevingen is: Haal mij van dat kruis, ik ben al in een hogere sfeer, ik ben niet meer in de dualiteit van goed en kwaad. Ik ben er al lang bovenuit gestegen. En Jezus heeft ook doorgegeven: Wij leraren uit de hogere dimensies, wij werken ook als channels. De energie van God, van de bron, is zo sterk dat de intensiteit op ieder niveau van geestelijke hiŽrarchie op steeds lagere frequenties trapsgewijs naar beneden geleidt moet worden zodat alle wezens in alle dimensies deze genade en liefde kunnen ervaren."Mamma, dat licht kunnen wij nog niet verdragen", dit hoor je heel kleine kinderen soms tegen hun moeder zeggen!! Jezus zegt: We zijn allemaal channels en proberen God te vertalen naar iedere sfeer waarin iedereen verkeert.
Het is heel frappant dat berichten van Jezus zelf nooit worden voorgelezen in de kerken, dat is eigenlijk wel heel jammer. Want waarom is de bijbel zo'n heilig boek geworden? Dat is toch vanwege channeling. Omdat men een stem hoorde, of een engel zag, of een boodschap kreeg. Het is net of men nu de levende stroom van informatie in een container heeft opgeslagen, er gaat geen druppel meer uit en er komt geen druppel meer bij. Zou God nu opgehouden zijn tot de mensen te spreken sinds Het Boek klaar was? Of de engelen en boodschappers?
Het tegendeel is waar, er staat in de bijbel dat bij het Pinksterfeest de heilige geest is gekomen, en dat betekent dat vanaf toen iedereen een channel is. De ouden zullen dromen dromen, de jongeren zullen gezichten zien. Het is een voortgangsproces en in de kerken is dit helemaal onderdrukt al die jaren lang. En nu, in de laatste jaren van de wereld geschiedenis wordt het geweldig geÔntensiveerd. Je kunt er honderden boeken over lezen.

Vraag: Er wordt vanuit de kerk al gauw gezegd dat zoals vanavond we met boze geesten bezig zijn. Het mag niet en is duivels, hoe kan dat?

Antwoordt: Als je spiritueel bezig bent of geloofd in de onzichtbare werkelijkheid alsof dat occult zou zijn, occult betekent alleen maar "verborgen" meer niet, maar ja, God is toch ook voor ons verborgen?
Jezus zelf is er ook van beschuldigd dat hij met boze geesten bezig was, Hij zei dan: dat is een zonde tegen de Heilige Geest, Als je zo denkt is onvergeeflijk.

Vraag: Wat kunt u vertellen over onzichtbare vriendjes?

Antwoordt: Een kind wat net geboren is ziet nog niks van deze wereld, die is nog in de hogere werkelijkheid. Ze zien heel andere dingen dan wij. Ze zijn nog niet helemaal geÔncarneerd. Bij kinderen die van iemand horen dat ze in het water moeten springen of hun moeder moeten slaan, dat zijn ingevingen van overledenen die nog niet zo hoog gestegen zijn, die hier zijn blijven hangen en nog niet zo spiritueel zijn, die gaan anderen plagen. En wat moet je dan doen? Je moet niet met zo'n kind naar de psycholoog gaan want die geeft ze alleen maar die Ritalin. En dat is schadelijk voor de hersenen. Je moet proberen dat kind te begrijpen en ze uit leggen dat ze zelf de baas zijn over wat ze doen, want je gaat toch niet zomaar iemand slaan. Je moet die mensen die je plagen naar het licht sturen en zeggen dat je het niet wilt dat ze zich met jou bemoeien, want JIJ bent de baas. Je moet jezelf in een cocon van licht denken en zeggen: Ik ben helemaal veilig. En vraag maar aan je beschermengelen of ze je willen helpen. Het is belangrijk dat ouders hun kinderen serieus nemen, want ze zien het echt hoor. "Mijn kind ziet meer" is een prachtig boek hier over.

Vraag: Hoe kun je je goed voorbereiden, behalve de kaarsen, op 21 december 2008?

Antwoordt: Doe gewoon wat je moet doen, de afwas en de normale dagelijkse dingen, we zullen wel geholpen worden, laat het maar over je heen komen.

Als je echt hoort wat ze aan de overkant aan ons door geven, het is ongelooflijk. Ze zeggen ook: Jullie denken veel te laag over jezelf, jullie zijn goden vanuit de bron.
Je bent een levende ademende volledig functionerende meester op cellair niveau in belichaming. Jullie zijn de inademing van de schepper.

Wat is het verschil tussen ziel en geest? Kan je ziel een verloren ziel worden?

Antwoordt: Op omniverseel niveau is jullie geest een deeltje van de Godsvonk dat uitgezonden werd vanuit het centrum van de oppermachtige schepper. Op het genoemde niveau zijn jullie volledig bewust van wie je bent en je verbinding met de schepper.
En op universeel niveau zijn jullie goddelijke medescheppers die nogmaals werden uitgezonden op een enorme gefragmenteerde lichtstraal om werelden zonder beperking te creŽren uit naam van onze Vader/Moeder God.
Jullie zijn je dan bewust van het Goddelijk plan voor het universum waarin je verkeerd, van de rol die je geacht wordt te spelen.
Als geest zijn jullie grootse wezens van licht, die op hun beurt weer een deel stralen van het ZELF uitzonden. Zo lieten jullie overzielen, een deel van je essentie, achter in diverse dimensies, melkwegstelsels en sterreclusters en andere werelden in dit universum. Op hun beurt zonden die grote overzielen, zielsfragmenten van hun essentie uit om te scheppen en te ervaren. Jullie die nu op aarde in een fysiek voertuig leven zijn die vonken, jullie stemden ermee in om de grote onbekende leegte te verkennen en verschillende werelden te creŽren en te bewonen. Vervolgens zijn jullie gaan aanvaarden wat je hebt gecreŽerd ten einde unieke ervaringen toe te voegen aan het universele bewustzijn en ten slotte aan de kosmische geest. Jullie fysieke lichaam is een tijdelijk voertuig dat is gekozen om voor korte tijdelijk onderdak te bieden aan je ziel in de rijken van de materie. Geest en goddelijk bewustzijn verblijft binnen jullie zielen, het is de essentie van het leven en daarmee hebben jullie altijd een ononderbroken levensstraal en zilverkoord met de schepper ongeacht hoe zwak of klein die verbinding in het verleden mag zijn geweest. Er breekt een tijd aan dat de ziel de uiterste grens heeft bereikt van haar reis en de reis naar hereniging en integratie begint. Jullie hebben nu de kans om je te verbinden met je ziel en overzielen, of "IK BEN" aanwezigheid. Op kosmisch niveau zendt de oppermachtige schepper nu zijn eigen licht via de grote centrale zonnen die als filters dienen naar de aarde. Dit licht komt in de laatste fase middels grote uitbarstingen van zonnevlammen uit de zon. Als de verbinding voltooid is begint het fysieke voertuig zijn vruchten daarvan te plukken door een betere gezondheid en groter vitaliteit. Je ziel is onsterflijk en kan dus geen verloren ziel worden. De grote wezens van licht kwamen naar de aarde als voorbeeld en tonen vele paden die naar de verlichting leiden.

 

Verzorging verslag: Fokje Wedzinga
terug naar boven