Logo St.Wijzer
Start pagina     Doelstelling & bestuur     Programma     Contact     Nieuws
Nieuwsbrief     Verslagen     Waar te vinden?     Lichtweb     Links     Archief
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Woensdag 1 maart 19:30u
George van der Meulen
Een andere religie?

De Leeuwarder George van der Meulen (57) heeft twintig jaar lang bij de Rozenkruisers gezeten, van 1986 tot 2006. De Rozenkruisers zijn leerlingen van een gnostieke Geestesschool en vormen een christo-centrische groepering die zich richt op het christusbeginsel in het hart van de mens. Het woord Gnosis impliceert kennis. Maar het gaat hier niet om kennis die de mens zich met het intellect kan eigen maken, maar om intuïtieve kennis van het hart, om universele wijsheid. De hermetische Gnosis heeft een rijke geschiedenis en is de gouden draad door alle spiritualiteit, religies en godsdiensten heen.

Om redenen die hij desgewenst persoonlijk kan toelichten, heeft hij zich van de Rozenkruisers losgemaakt en is hij zijn eigen weg gegaan. In zijn optiek (en ook die van bijvoorbeeld Spinoza) is dit uiteindelijk de enige weg. Gedurende de tien jaar na zijn afscheid heeft hij intens geworsteld met begrippen als "waarheid", "werkelijkheid", "bewustzijn", "christus", "god", met religie en wetenschap. Dit proces heeft geresulteerd in een consistente theorie, een levensbeschouwing die ook verbanden laat zien tussen met name geloof en wetenschap. Zijn boodschap is in wezen niet nieuw, maar wel heeft hij een aantal nieuwe en verrassende verbanden ontdekt en kan hij je op een andere manier naar de werkelijkheid laten kijken. Op dit moment is hij druk bezig hierover een boek te schrijven waarbij hij probeert een aantal fundamentele inzichten te verpakken in een spannend verhaal. Graag gaat de heer Van der Meulen een open dialoog aan over zijn Rozenkruisers periode, zijn zoekproces, zijn nieuwe levensbeschouwing en over zijn nieuwe boek.

De heer George Van der Meulen is 57 jaar, woont in Leeuwarden, werkt in het onderwijs als docent Economie en heeft een relatie. Zijn hobby's zijn o.a. actieve muziekbeoefening (speelt piano), tennissen en lezen. Zijn passie is filosoferen, levensbeschouwing en het schrijven hierover.